Skip to main content

Tour de Mátra

03/06/2023 10:00

04/06/2023 17:00

[CET] czas środkowoeuropejski

III. TOUR DE MÁTRA

3-4 June 2023
Saturday-Sunday

Road cycling race in the Mátra Mountains for advanced and intermediate riders who are targeting a hilly or mountainous event.

Come and ride with us! It's always the first weekend in June!

Sat, 10:00 Long route, 83km
Sun, 11:00 Short route, 16km
+ Complex

Free entry for U15 and U17!

This event is perfect for a weekend away with your family and a great way to explore the countryside and Hungary's highest peak at 3,327 feet / 1014 m.

Get ready to push your limits! Ride to the top of Hungary! Join us for the ultimate road cycling race, where you'll challenge yourself and other cycling enthusiasts from around the world. Pack your gear and prepare for the adventure. Register and take advantage of our early bird pricing. Don't miss out on this unforgettable experience! Entry starts on 23 March 2023!

Family friendly programmes and concerts during the weekend.

(HU) https://www.tourdematra.hu/

(EN) https://www.tourdematra.hu/english

...

INFORMACJE O PROJEKCIE
Format projektu Obecność fizyczna
Data rozpoczęcia 03/06/2023 10:00
Data zakończenia 04/06/2023 17:00
Strefa czasowa [CET] czas środkowoeuropejski
Organizator projektu Mátra Biker Sport Club
Strona internetowa organizacji https://www.tourdematra.hu/
E-mail do kontaktu tourdematra@gmail.com
Grupa wiekowa uczestników 13 lat lub mniej; 14-17; 18-24; 25-30; 31-35; ponad 35 lat
Język projektu węgierski, angielski
Typ projektu Konkurs
Tematy projektu Partycypacja i zaangażowanie; Wartości europejskie; Młodzież i świat; Włączenie społeczne i równość; Zdrowie, dobrostan i sport
Rezerwacja Rezerwacja jest konieczna – zob. szczegóły
Cele młodzieżowe związane z tym projektem Łączenie UE z młodzieżą; Równość wszystkich płci; Włączające społeczeństwa; Zdrowie psychiczne i dobrostan; Poprawa sytuacji młodzieży wiejskiej; Zrównoważona zielona Europa; Organizacje młodzieżowe i europejskie programy na rzecz młodzieży
Związane z Konferencją w sprawie przyszłości Europy Nie
Przewidywana liczba uczestników (szacunkowa) 300
dehaze