Skip to main content

Tour de Mátra

03/06/2023 10:00

04/06/2023 17:00

[SEČ] stredoeurópsky čas

III. TOUR DE MÁTRA

3-4 June 2023
Saturday-Sunday

Road cycling race in the Mátra Mountains for advanced and intermediate riders who are targeting a hilly or mountainous event.

Come and ride with us! It's always the first weekend in June!

Sat, 10:00 Long route, 83km
Sun, 11:00 Short route, 16km
+ Complex

Free entry for U15 and U17!

This event is perfect for a weekend away with your family and a great way to explore the countryside and Hungary's highest peak at 3,327 feet / 1014 m.

Get ready to push your limits! Ride to the top of Hungary! Join us for the ultimate road cycling race, where you'll challenge yourself and other cycling enthusiasts from around the world. Pack your gear and prepare for the adventure. Register and take advantage of our early bird pricing. Don't miss out on this unforgettable experience! Entry starts on 23 March 2023!

Family friendly programmes and concerts during the weekend.

(HU) https://www.tourdematra.hu/

(EN) https://www.tourdematra.hu/english

...

ÚDAJE O ČINNOSTI
Formát aktivity S osobnou prítomnosťou
Začína dňa 03/06/2023 10:00
Končí sa dňa 04/06/2023 17:00
Časové pásmo [SEČ] stredoeurópsky čas
Organizátor Mátra Biker Sport Club
Webové sídlo organizácie https://www.tourdematra.hu/
Kontaktný e-mail tourdematra@gmail.com
Veková kategória cieľovej skupiny 13 alebo mladší; 14-17; 18-24; 25-30; 31-35; viac ako 35
Jazyk aktivity maďarčina, angličtina
Druh aktivity Súťaž
Témy aktivít Účasť a zapojenie sa; Európske hodnoty; Mládež a svet; Začlenenie a rovnosť; Zdravie, pohoda a šport
Rezervácia Povinná rezervácia – viď podrobnosti
Ciele v oblasti mládeže, s ktorými sa táto aktivita spája Spájanie EÚ s mládežou; Rovnosť všetkých pohlaví; Inkluzívne spoločnosti; Duševné zdravie a pohoda; Podpora vidieckej mládeže; Udržateľná zelená Európa; Mládežnícke organizácie a európske programy
Súvislosť s Konferenciou o budúcnosti Európy Nie
Očakávaný počet účastníkov (odhad) 300
dehaze