Skip to main content

European Day

European Day Information Stand

09/05/2022 10:00

09/05/2022 16:30

An information stand will be opened in front of Faculty of Economics and Administrative Sciences. The volunteers of our ofice will inform the students about European Day,Eurodesk,ESC opportunities,European opportunities for them.

Данни за дейността
Формат на дейността Лице в лице
Дата на започване 09/05/2022 10:00
Приключва на 09/05/2022 16:30
Организирана от Kahramanmaraş Sütçü İmam University
Уебсайт на организацията https://www.ksu.edu.tr/
Ел. адрес за контакт serifedurna46@gmail.com
Целева възрастова група 18-24; 25-30
Език на дейността Turkish
Вид дейност Друг
Теми на дейността Европейски ценности; Младежта и света; Заетост; Образование; Учебен обмен; Младежки програми на ЕС
Достъпност за инвалидни колички Пълен достъп с инвалидна количка
Цели за младежта, с които тази дейност е свързана Свързване на ЕС с младежта; Младежки организации и европейски програми за младежта
Във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа Не
Брой очаквани участници (приблизителна оценка) 500
dehaze