Skip to main content

European Day

European Day Information Stand

09/05/2022 10:00

09/05/2022 16:30

An information stand will be opened in front of Faculty of Economics and Administrative Sciences. The volunteers of our ofice will inform the students about European Day,Eurodesk,ESC opportunities,European opportunities for them.

INFORMACJE O PROJEKCIE
Format projektu Obecność fizyczna
Data rozpoczęcia 09/05/2022 10:00
Data zakończenia 09/05/2022 16:30
Organizator projektu Kahramanmaraş Sütçü İmam University
Strona internetowa organizacji https://www.ksu.edu.tr/
E-mail do kontaktu serifedurna46@gmail.com
Grupa wiekowa uczestników 18-24; 25-30
Język projektu turecki
Typ projektu Inne
Tematy projektu Wartości europejskie; Młodzież i świat; Zatrudnienie; Edukacja; Wymiany uczniów i studentów; Unijne programy dla młodzieży
Dostępność dla osób na wózkach inwalidzkich W pełni dostępne dla osób na wózku inwalidzkim
Cele młodzieżowe związane z tym projektem Łączenie UE z młodzieżą; Organizacje młodzieżowe i europejskie programy na rzecz młodzieży
Związane z Konferencją w sprawie przyszłości Europy Nie
Przewidywana liczba uczestników (szacunkowa) 500
dehaze