Skip to main content

FLUMEN Festival of Ecology, Nonviolence and Migration

Flumen's logo and acronymous @Flumen Festival

27/08/2022 15:00

28/08/2022 23:59

[CET] czas środkowoeuropejski

From 27-28 August 2022 the Verano Garden in Rome will host the 4th edition of Flumen Festival, two days of celebration in the name of ecology, nonviolence and migration promoted by the 'Nonviolent Movement' - Rome, the 'Io, Noi' volunteering association and the 'Library for Nonviolence'.

An artistic programme with quality music and live performances; an important cultural programme with national and international guests; good food and craft beers; creative handicraft stands; games for children and families; innovative solutions... and much more; will be the framework of the Flumen 2022 event. There will also be spaces for collaboration with institutions, other networks and associations in the area, for the sharing of good practices of active citizenship.

Why FLUMEN? The use of the Latin term for the word 'river' is not only a clear reference to our Tiber, but also contains within it that LUMEN, that flame of hope in change that we want to keep lit and make flow among the people. A river of activity that goes out to the sea, that opens up towards new horizons, without either dryness or satiety, without ever shutting off the source, letting it flow.

“Chi ritiene che tutto sia perfetto nell'umanità-società-realtà, ci pensi. Ma un punto sia chiaro: che le difficoltà non impediscono di cominciare, di farsi centro di nonviolenza. Ogni musica ha cominciato, prima di aspettare che tutti ascoltassero. Ognuno che è innamorato non aspetta che tutti quanti si innamorino”. (Aldo Capitini)

INFORMACJE O PROJEKCIE
Format projektu Obecność fizyczna
Data rozpoczęcia 27/08/2022 15:00
Data zakończenia 28/08/2022 23:59
Strefa czasowa [CET] czas środkowoeuropejski
Organizator projektu Movimento Nonviolento; Io, Noi - ODV; Biblioteca per la Nonviolenza
Strona internetowa organizacji https://www.azionenonviolenta.it/
E-mail do kontaktu flumen.festival@gmail.com
Grupa wiekowa uczestników 14-17; 18-24; 25-30; 31-35
Język projektu włoski
Typ projektu Festiwal
Tematy projektu Partycypacja i zaangażowanie; Wartości europejskie; Włączenie społeczne i równość; Edukacja; Klimat i środowisko; Unijne programy dla młodzieży; Solidarność z Ukrainą; Inne
Rezerwacja Rezerwacja jest możliwa, ale niekonieczna
Dostępność dla osób na wózkach inwalidzkich W pełni dostępne dla osób na wózku inwalidzkim
Cele młodzieżowe związane z tym projektem Łączenie UE z młodzieżą; Równość wszystkich płci; Włączające społeczeństwa; Przestrzeń i uczestnictwo dla wszystkich; Zrównoważona zielona Europa; Organizacje młodzieżowe i europejskie programy na rzecz młodzieży
Związane z Konferencją w sprawie przyszłości Europy Nie
Przewidywana liczba uczestników (szacunkowa) 1500
dehaze