Skip to main content

Open Discussion with young people of rural areas "New Ideas to construct better communities"

Open Discussion with Rural Youth @Youth Board of Cyprus

26/02/2022 16:00

26/02/2022 18:00

[EET] czas wschodnioeuropejski

The Youth Board of Cyprus organizes an open discussion with the young people of Ammochostos rural areas in order to give them the space and chance to express their ideas, views, opinions on various issues of young people's lives.
By recording their ideas and challenges, the Youth Board aims at developing targeted actions and programmes in order to respond to young people's needs and expectations.

INFORMACJE O PROJEKCIE
Format projektu Obecność fizyczna
Data rozpoczęcia 26/02/2022 16:00
Data zakończenia 26/02/2022 18:00
Strefa czasowa [EET] czas wschodnioeuropejski
Organizator projektu Youth Board of Cyprus
Strona internetowa organizacji https://onek.org.cy/
E-mail do kontaktu ekalli@onek.org.cy
Grupa wiekowa uczestników 14-17; 18-24; 25-30; 31-35; ponad 35 lat
Język projektu grecki
Typ projektu Spotkanie meet-up
Tematy projektu Partycypacja i zaangażowanie
Rezerwacja Rezerwacja nie jest wymagana
Dostępność dla osób na wózkach inwalidzkich W pełni dostępne dla osób na wózku inwalidzkim
Cele młodzieżowe związane z tym projektem Włączające społeczeństwa; Informowanie i konstruktywny dialog; Poprawa sytuacji młodzieży wiejskiej
Związane z Konferencją w sprawie przyszłości Europy Nie
Przewidywana liczba uczestników (szacunkowa) 60
dehaze