Skip to main content

Aνοιχτή εκδήλωση και μονοήμερο συνέδριο με αφορμή τα 4 χρόνια υλοποίησης του έργου YOUTHShare, για τη νεανική ανεργία και παραίτηση

Το Νοέμβριο του 2022 συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την έναρξη της υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος YOUTHShare. Μετά από χρόνια συνδυασμένης και εντατικής έρευνας, ανάλυσης και κοινωνικής παρέμβασης, το έργο φτάνει σε ένα σημείο καμπής, στο οποίο αναδεικνύει τις βέλτιστες πρακτικές και προωθεί την εφαρμογή τους. Ο στόχος της ανοικτής εκδήλωσης είναι διττός: i) να προσκαλέσει άλλα έργα και φορείς χάραξης πολιτικής ώστε να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα του έργου και κυρίως να συζητήσουν τις επιτυχίες και τις αδυναμίες του και ii) να προβληματιστούν κριτικά για το τί πρέπει ή μπορεί να γίνει περισσότερο κατά της ανεργίας ή της παραίτησης των νέων. Στόχος του Colloquium / Μονοήμερου Συνεδρίου YOUTHShare είναι να τροφοδοτήσει μια ευρεία συζήτηση μεταξύ αναγνωρισμένων επιστημόνων, ακαδημαϊκών και νέων ερευνητών από διαφορετικά ιδρύματα και υπόβαθρα που εργάζονται στον τομέα της (μη) απασχόλησης των νέων και της μελέτης πολιτικών για τους νέους NEETs.

Данни за дейността
Формат на дейността Хибридно (както онлайн, така и лице в лице)
Дата на започване 04/11/2022 16:00
Приключва на 05/11/2022 14:00
Часова зона Източноевропейско време
Организирана от Πρόγραμμα YouthShare
Уебсайт на организацията https://www.youthshare-project.org/
Ел. адрес за контакт youthshareproject@gmail.com
Целева възрастова група 14-17; 18-24; 25-30
Език на дейността Английски, Greek
Вид дейност Проучвания и резултати
Теми на дейността Младежта и света; Заетост; Образование; Младежки програми на ЕС
Достъпност за инвалидни колички Частичен достъп с инвалидна количка
Цели за младежта, с които тази дейност е свързана Свързване на ЕС с младежта; Приобщаващи общества; Информация и конструктивен диалог; Осигуряване на подкрепа на младежта в селските райони; Качествена заетост за всички; Пространство и участие за всички; Младежки организации и европейски програми за младежта
Във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа Не
Брой очаквани участници (приблизителна оценка) 50
dehaze