Skip to main content

Aνοιχτή εκδήλωση και μονοήμερο συνέδριο με αφορμή τα 4 χρόνια υλοποίησης του έργου YOUTHShare, για τη νεανική ανεργία και παραίτηση

Το Νοέμβριο του 2022 συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την έναρξη της υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος YOUTHShare. Μετά από χρόνια συνδυασμένης και εντατικής έρευνας, ανάλυσης και κοινωνικής παρέμβασης, το έργο φτάνει σε ένα σημείο καμπής, στο οποίο αναδεικνύει τις βέλτιστες πρακτικές και προωθεί την εφαρμογή τους. Ο στόχος της ανοικτής εκδήλωσης είναι διττός: i) να προσκαλέσει άλλα έργα και φορείς χάραξης πολιτικής ώστε να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα του έργου και κυρίως να συζητήσουν τις επιτυχίες και τις αδυναμίες του και ii) να προβληματιστούν κριτικά για το τί πρέπει ή μπορεί να γίνει περισσότερο κατά της ανεργίας ή της παραίτησης των νέων. Στόχος του Colloquium / Μονοήμερου Συνεδρίου YOUTHShare είναι να τροφοδοτήσει μια ευρεία συζήτηση μεταξύ αναγνωρισμένων επιστημόνων, ακαδημαϊκών και νέων ερευνητών από διαφορετικά ιδρύματα και υπόβαθρα που εργάζονται στον τομέα της (μη) απασχόλησης των νέων και της μελέτης πολιτικών για τους νέους NEETs.

INFORMACJE O PROJEKCIE
Format projektu Hybrydowa (online i fizycznie)
Data rozpoczęcia 04/11/2022 16:00
Data zakończenia 05/11/2022 14:00
Strefa czasowa [EET] czas wschodnioeuropejski
Organizator projektu Πρόγραμμα YouthShare
Strona internetowa organizacji https://www.youthshare-project.org/
E-mail do kontaktu youthshareproject@gmail.com
Grupa wiekowa uczestników 14-17; 18-24; 25-30
Język projektu angielski, grecki
Typ projektu Badania i wyniki
Tematy projektu Młodzież i świat; Zatrudnienie; Edukacja; Unijne programy dla młodzieży
Dostępność dla osób na wózkach inwalidzkich Częściowo dostępne dla osób na wózku inwalidzkim
Cele młodzieżowe związane z tym projektem Łączenie UE z młodzieżą; Włączające społeczeństwa; Informowanie i konstruktywny dialog; Poprawa sytuacji młodzieży wiejskiej; Wysokiej jakości zatrudnienie dla wszystkich; Przestrzeń i uczestnictwo dla wszystkich; Organizacje młodzieżowe i europejskie programy na rzecz młodzieży
Związane z Konferencją w sprawie przyszłości Europy Nie
Przewidywana liczba uczestników (szacunkowa) 50
dehaze