Skip to main content

Open Dialogue on European Year of Youth 2022

EYY

09/03/2022 17:00

09/03/2022 19:00

Източноевропейско време

The main target of our event is to bring together young people and express their opinion under structured dialogue, the priorities of European Year of Youth 2022.

The event is open for all young people from 13-35 Years old.

The results of the dialogue will be send to the national Youth Bodies.

Данни за дейността
Формат на дейността Лице в лице
Дата на започване 09/03/2022 17:00
Приключва на 09/03/2022 19:00
Часова зона Източноевропейско време
Организирана от Youth Dynamics
Уебсайт на организацията https://www.facebook.com/youthdynamicscy
Целева възрастова група 18-24; 25-30; 31-35
Език на дейността Английски
Вид дейност Семинар
Теми на дейността Участие и ангажираност; Младежта и света; Интеграция и равенство; Климат и околна среда; Цифрови технологии
Резервация Резервацията е възможна, но не е нужна
Достъпност за инвалидни колички Пълен достъп с инвалидна количка
Цели за младежта, с които тази дейност е свързана Равенство между половете; Приобщаващи общества; Устойчива екологосъобразна Европа
Във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа Да
Брой очаквани участници (приблизителна оценка) 36
dehaze