Skip to main content

Open Dialogue on European Year of Youth 2022

EYY

09/03/2022 17:00

09/03/2022 19:00

[EET] Am na hEorpa Thoir

The main target of our event is to bring together young people and express their opinion under structured dialogue, the priorities of European Year of Youth 2022.

The event is open for all young people from 13-35 Years old.

The results of the dialogue will be send to the national Youth Bodies.

SONRAÍ NA GNÍOMHAÍOCHTA
Formáid na gníomhaíochta Láithreacht aghaidh ar aghaidh
Ag tosú an 09/03/2022 17:00
Ag críochnú an 09/03/2022 19:00
Amchrios [EET] Am na hEorpa Thoir
Arna heagrú ag Youth Dynamics
Suíomh gréasáin na heagraíochta https://www.facebook.com/youthdynamicscy
Raon spriocaoise 18-24; 25-30; 31-35
Teanga na gníomhaíochta Béarla
An cineál gníomhaíochta Ceardlann
Ábhair na gníomhaíochta Rannpháirtíocht agus teagmháil; An óige agus an domhan; Cuimsiú agus comhionannas; An aeráid agus an comhshaol; An saol digiteach
Áirithint Is féidir é a chur in áirithe, ach ní gá
Inrochtaineacht do chathaoireacha rothaí Inrochtana go hiomlán i gcathaoir rothaí
Na Spriocanna don Óige atá nasctha leis an ngníomhaíocht seo Comhionannas do na hInscní ar Fad; Sochaithe Ionchuimsitheacha; An Eoraip Inbhuanaithe Ghlas
Bainteach leis an gComhdháil ar Thodhchaí na hEorpa Tá agus/nó bhí
Líon na rannpháirtithe a bhfuiltear ag súil leis (meastachán) 36
dehaze