Skip to main content

Consultation with Young People of Troodos on the priorities of European Year of Youth 2022

Poster

23/02/2022 18:00

23/02/2022 20:00

[EET] Am na hEorpa Thoir

Our Workshop intends to bring together Young People of Troodos area, which is located in the rural areas of Cyprus, for a Public Consultation on the priorities of European Year of Youth 2022.

Through your participation you will have the opportunity to express your views on issues that directly concern you and to become the shaper of your future.

SONRAÍ NA GNÍOMHAÍOCHTA
Formáid na gníomhaíochta Láithreacht aghaidh ar aghaidh
Ag tosú an 23/02/2022 18:00
Ag críochnú an 23/02/2022 20:00
Amchrios [EET] Am na hEorpa Thoir
Arna heagrú ag Agros Youth Information Centre
Suíomh gréasáin na heagraíochta https://kepli.onek.org.cy/en/
Ríomhphost teagmhála kepli.agros@onek.org.cy
Raon spriocaoise 18-24; 25-30; 31-35; Níos sine ná 35 bliana d’aois
Teanga na gníomhaíochta Gréigis
An cineál gníomhaíochta Ceardlann
Ábhair na gníomhaíochta Rannpháirtíocht agus teagmháil; Cuimsiú agus comhionannas; Litearthacht sna meáin agus an bhréagaisnéis; An fhostaíocht; An aeráid agus an comhshaol; An saol digiteach
Áirithint Is gá é a chur in áirithe i gcónaí – féach na mionsonraí
Inrochtaineacht do chathaoireacha rothaí Inrochtana go hiomlán i gcathaoir rothaí
Na Spriocanna don Óige atá nasctha leis an ngníomhaíocht seo An tAontas a nascadh leis an Óige; Comhionannas do na hInscní ar Fad; Sochaithe Ionchuimsitheacha; Faisnéis agus Comhphlé Tairbhiúil; Aos Óg na Tuaithe a Thabhairt Chun Cinn; An Eoraip Inbhuanaithe Ghlas
Bainteach leis an gComhdháil ar Thodhchaí na hEorpa Níl agus ní raibh
Líon na rannpháirtithe a bhfuiltear ag súil leis (meastachán) 25
dehaze