Skip to main content

Задайте въпрос

След попълване на формуляра и натискане на бутон „Изпращане“, въпросът ви ще бъде изпратен на мрежата Евродеск. Тя предоставя безплатни отговори за млади хора по въпроси, свързани с темите на Европейския младежки портал.

Можете да изпратите вашия въпрос на английски или на всеки един от останалите 27 езика, използвани на портала.

Ако не получите отговор до 3 работни дни, моля, свържете се с нас отново, тъй като е възможно да не сме получили първоначалното ви запитване.

Тази информация не е задължителна, но може да ни помогне да дадем по-точен отговор на вашия въпрос.

Captcha