Skip to main content

15th International Conference for Cultural Tourism in Europe & Awards

Overall theme:
‘Relaunching European Tourism through Cultural Heritage & Digitalisation’

The 2022 Conference & Awards address the following heritage-related aspects, in terms of sustainable cultural tourism development and promotion:
1. Cooperation between Museums and Cultural Heritage Sites (including European Heritage Label sites, in relation to the ‘ReInHerit’ Horizon2020 Coordination and Support Action)
2. Medieval Heritage and Archaeology (supported by EAA – European Association of Archaeologists)
3. Digitalisation in Sustainable Cultural Tourism, towards Smart Destinations
4. Transnational Thematic Tourism Products, including European Cultural Routes (involving at least two countries)
5. Promoting European Heritage to Young Visitors and Travellers (in the framework of the ‘European Year of Youth 2022’)

Данни за дейността
Формат на дейността Лице в лице
Дата на започване 19/10/2022 18:00
Приключва на 23/10/2022 14:00
Часова зона Централноевропейско време
Организирана от European Cultural Tourism Network (ECTN)
Уебсайт на организацията http://www.culturaltourism-network.eu
Ел. адрес за контакт conference@culturaltourism-network.eu
Целева възрастова група 18-24; 25-30; 31-35; Над 35 г.
Език на дейността Английски
Вид дейност Конференция
Теми на дейността Участие и ангажираност; Европейски ценности; Младежта и света; Интеграция и равенство; Култура; Цифрови технологии; Научни изследвания и иновации; Друг
Резервация Резервацията е задължителна – вижте подробности
Достъпност за инвалидни колички Частичен достъп с инвалидна количка
Цели за младежта, с които тази дейност е свързана Свързване на ЕС с младежта; Приобщаващи общества; Информация и конструктивен диалог; Пространство и участие за всички; Устойчива екологосъобразна Европа
Във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа Не
Брой очаквани участници (приблизителна оценка) 120
dehaze