Skip to main content

15th International Conference for Cultural Tourism in Europe & Awards

Overall theme:
‘Relaunching European Tourism through Cultural Heritage & Digitalisation’

The 2022 Conference & Awards address the following heritage-related aspects, in terms of sustainable cultural tourism development and promotion:
1. Cooperation between Museums and Cultural Heritage Sites (including European Heritage Label sites, in relation to the ‘ReInHerit’ Horizon2020 Coordination and Support Action)
2. Medieval Heritage and Archaeology (supported by EAA – European Association of Archaeologists)
3. Digitalisation in Sustainable Cultural Tourism, towards Smart Destinations
4. Transnational Thematic Tourism Products, including European Cultural Routes (involving at least two countries)
5. Promoting European Heritage to Young Visitors and Travellers (in the framework of the ‘European Year of Youth 2022’)

SONRAÍ NA GNÍOMHAÍOCHTA
Formáid na gníomhaíochta Láithreacht aghaidh ar aghaidh
Ag tosú an 19/10/2022 18:00
Ag críochnú an 23/10/2022 14:00
Amchrios [CET] Am Lár na hEorpa
Arna heagrú ag European Cultural Tourism Network (ECTN)
Suíomh gréasáin na heagraíochta http://www.culturaltourism-network.eu
Ríomhphost teagmhála conference@culturaltourism-network.eu
Raon spriocaoise 18-24; 25-30; 31-35; Níos sine ná 35 bliana d’aois
Teanga na gníomhaíochta Béarla
An cineál gníomhaíochta Comhdháil
Ábhair na gníomhaíochta Rannpháirtíocht agus teagmháil; Luachanna Eorpacha; An óige agus an domhan; Cuimsiú agus comhionannas; An cultúr; An saol digiteach; Taighde agus nuálaíocht; Eile
Áirithint Is gá é a chur in áirithe i gcónaí – féach na mionsonraí
Inrochtaineacht do chathaoireacha rothaí Inrochtana i bpáirt i gcathaoir rothaí
Na Spriocanna don Óige atá nasctha leis an ngníomhaíocht seo An tAontas a nascadh leis an Óige; Sochaithe Ionchuimsitheacha; Faisnéis agus Comhphlé Tairbhiúil; Spás agus Rannpháirtíocht do Chách; An Eoraip Inbhuanaithe Ghlas
Bainteach leis an gComhdháil ar Thodhchaí na hEorpa Níl agus ní raibh
Líon na rannpháirtithe a bhfuiltear ag súil leis (meastachán) 120
dehaze