Skip to main content

15th International Conference for Cultural Tourism in Europe & Awards

Overall theme:
‘Relaunching European Tourism through Cultural Heritage & Digitalisation’

The 2022 Conference & Awards address the following heritage-related aspects, in terms of sustainable cultural tourism development and promotion:
1. Cooperation between Museums and Cultural Heritage Sites (including European Heritage Label sites, in relation to the ‘ReInHerit’ Horizon2020 Coordination and Support Action)
2. Medieval Heritage and Archaeology (supported by EAA – European Association of Archaeologists)
3. Digitalisation in Sustainable Cultural Tourism, towards Smart Destinations
4. Transnational Thematic Tourism Products, including European Cultural Routes (involving at least two countries)
5. Promoting European Heritage to Young Visitors and Travellers (in the framework of the ‘European Year of Youth 2022’)

INFORMACJE O PROJEKCIE
Format projektu Obecność fizyczna
Data rozpoczęcia 19/10/2022 18:00
Data zakończenia 23/10/2022 14:00
Strefa czasowa [CET] czas środkowoeuropejski
Organizator projektu European Cultural Tourism Network (ECTN)
Strona internetowa organizacji http://www.culturaltourism-network.eu
E-mail do kontaktu conference@culturaltourism-network.eu
Grupa wiekowa uczestników 18-24; 25-30; 31-35; ponad 35 lat
Język projektu angielski
Typ projektu Konferencja
Tematy projektu Partycypacja i zaangażowanie; Wartości europejskie; Młodzież i świat; Włączenie społeczne i równość; Kultura; Technologie cyfrowe; Badania i innowacje; Inne
Rezerwacja Rezerwacja jest konieczna – zob. szczegóły
Dostępność dla osób na wózkach inwalidzkich Częściowo dostępne dla osób na wózku inwalidzkim
Cele młodzieżowe związane z tym projektem Łączenie UE z młodzieżą; Włączające społeczeństwa; Informowanie i konstruktywny dialog; Przestrzeń i uczestnictwo dla wszystkich; Zrównoważona zielona Europa
Związane z Konferencją w sprawie przyszłości Europy Nie
Przewidywana liczba uczestników (szacunkowa) 120
dehaze