Skip to main content

Conférence européenne Générations inclusives et solidaires

16/04/2022 08:00

16/04/2022 18:00

[CET] czas środkowoeuropejski

A déterminer, 30072, Bordeaux, Francja

Événement labellisé PFUE.

INFORMACJE O PROJEKCIE
Format projektu Hybrydowa (online i fizycznie)
Data rozpoczęcia 16/04/2022 08:00
Data zakończenia 16/04/2022 18:00
Strefa czasowa [CET] czas środkowoeuropejski
Organizator projektu Croix Rouge
Strona internetowa organizacji https://www.croix-rouge.fr/
Grupa wiekowa uczestników 13 lat lub mniej; 14-17; 18-24; 25-30; 31-35; ponad 35 lat
Język projektu francuski
Typ projektu Konferencja
Tematy projektu Wartości europejskie
Cele młodzieżowe związane z tym projektem Włączające społeczeństwa
Związane z Konferencją w sprawie przyszłości Europy Nie
Przewidywana liczba uczestników (szacunkowa) 150
dehaze