Skip to main content

Conférence européenne Générations inclusives et solidaires

16/04/2022 08:00

16/04/2022 18:00

[SEČ] stredoeurópsky čas

A déterminer, 30072, Bordeaux, Francúzsko

Événement labellisé PFUE.

ÚDAJE O ČINNOSTI
Formát aktivity Hybridný (online aj osobná prítomnosť)
Začína dňa 16/04/2022 08:00
Končí sa dňa 16/04/2022 18:00
Časové pásmo [SEČ] stredoeurópsky čas
Organizátor Croix Rouge
Webové sídlo organizácie https://www.croix-rouge.fr/
Veková kategória cieľovej skupiny 13 alebo mladší; 14-17; 18-24; 25-30; 31-35; viac ako 35
Jazyk aktivity francúzština
Druh aktivity Konferencia
Témy aktivít Európske hodnoty
Ciele v oblasti mládeže, s ktorými sa táto aktivita spája Inkluzívne spoločnosti
Súvislosť s Konferenciou o budúcnosti Európy Nie
Očakávaný počet účastníkov (odhad) 150
dehaze