Skip to main content

Conférence européenne Générations inclusives et solidaires

16/04/2022 08:00

16/04/2022 18:00

[CET] Am Lár na hEorpa

A déterminer, 30072, Bordeaux, an Fhrainc

Événement labellisé PFUE.

SONRAÍ NA GNÍOMHAÍOCHTA
Formáid na gníomhaíochta Meascán (ar líne agus láithreacht aghaidh ar aghaidh araon)
Ag tosú an 16/04/2022 08:00
Ag críochnú an 16/04/2022 18:00
Amchrios [CET] Am Lár na hEorpa
Arna heagrú ag Croix Rouge
Suíomh gréasáin na heagraíochta https://www.croix-rouge.fr/
Raon spriocaoise 13 bliana d’aois nó níos óige; 14-17; 18-24; 25-30; 31-35; Níos sine ná 35 bliana d’aois
Teanga na gníomhaíochta Fraincis
An cineál gníomhaíochta Comhdháil
Ábhair na gníomhaíochta Luachanna Eorpacha
Na Spriocanna don Óige atá nasctha leis an ngníomhaíocht seo Sochaithe Ionchuimsitheacha
Bainteach leis an gComhdháil ar Thodhchaí na hEorpa Níl agus ní raibh
Líon na rannpháirtithe a bhfuiltear ag súil leis (meastachán) 150
dehaze