Skip to main content

The Role of Youth in Local Authorities Decision-Making Processes

invitation

31/03/2022 09:00

31/03/2022 13:00

[GMT] czas uniwersalny

Recognizing the importance of strengthening the infrastructure of local authorities in the field of youth participation in decision-making processes, the Youth Board of Cyprus, as the National Agency of "Erasmus +: Youth", actively participates in the Strategic Partnership "Democracy Reloading: Govern with Youth ”, Which aims to create a supportive environment for the design, development, maintenance and reform of existing local autorities structures.

In the framework of this Strategic Partnership, the Youth Board of Cyprus, in collaboration with the Cyprus Youth Council, organizes a Round Table Discusion, entitled "The Role of Youth in Local Authorites Decision-Making Processes", on Thursday, 31/03/2022, from 09.00 - 13.00, at the Cleopatra Hotel in Nicosia.

Objectives of the Round Table Discussion:

  • Mapping the opportunities and / or difficulties that exist regarding the involvement of young people in decision-making processes.
  • Recording tools that could be used to enhance youth participation in local authorities decision-making processes.
  • Presentation of European programs and initiatives that promote the participation of young people in democratic life.

Please register Here  

INFORMACJE O PROJEKCIE
Format projektu Obecność fizyczna
Data rozpoczęcia 31/03/2022 09:00
Data zakończenia 31/03/2022 13:00
Strefa czasowa [GMT] czas uniwersalny
Organizator projektu Youth Board of Cyprus
Strona internetowa organizacji http://onek.org.cy
E-mail do kontaktu srousou@onek.org.cy
Grupa wiekowa uczestników 18-24; 25-30; 31-35; ponad 35 lat
Język projektu grecki
Typ projektu Warsztat
Tematy projektu Partycypacja i zaangażowanie; Wartości europejskie; Włączenie społeczne i równość; Unijne programy dla młodzieży
Rezerwacja Rezerwacja jest konieczna – zob. szczegóły
Dostępność dla osób na wózkach inwalidzkich W pełni dostępne dla osób na wózku inwalidzkim
Cele młodzieżowe związane z tym projektem Włączające społeczeństwa; Przestrzeń i uczestnictwo dla wszystkich; Organizacje młodzieżowe i europejskie programy na rzecz młodzieży
Związane z Konferencją w sprawie przyszłości Europy Nie
Przewidywana liczba uczestników (szacunkowa) 50
dehaze