Skip to main content

The Role of Youth in Local Authorities Decision-Making Processes

invitation

31/03/2022 09:00

31/03/2022 13:00

[UTC] koordinovaný svetový čas

Recognizing the importance of strengthening the infrastructure of local authorities in the field of youth participation in decision-making processes, the Youth Board of Cyprus, as the National Agency of "Erasmus +: Youth", actively participates in the Strategic Partnership "Democracy Reloading: Govern with Youth ”, Which aims to create a supportive environment for the design, development, maintenance and reform of existing local autorities structures.

In the framework of this Strategic Partnership, the Youth Board of Cyprus, in collaboration with the Cyprus Youth Council, organizes a Round Table Discusion, entitled "The Role of Youth in Local Authorites Decision-Making Processes", on Thursday, 31/03/2022, from 09.00 - 13.00, at the Cleopatra Hotel in Nicosia.

Objectives of the Round Table Discussion:

  • Mapping the opportunities and / or difficulties that exist regarding the involvement of young people in decision-making processes.
  • Recording tools that could be used to enhance youth participation in local authorities decision-making processes.
  • Presentation of European programs and initiatives that promote the participation of young people in democratic life.

Please register Here  

ÚDAJE O ČINNOSTI
Formát aktivity S osobnou prítomnosťou
Začína dňa 31/03/2022 09:00
Končí sa dňa 31/03/2022 13:00
Časové pásmo [UTC] koordinovaný svetový čas
Organizátor Youth Board of Cyprus
Webové sídlo organizácie http://onek.org.cy
Kontaktný e-mail srousou@onek.org.cy
Veková kategória cieľovej skupiny 18-24; 25-30; 31-35; viac ako 35
Jazyk aktivity gréčtina
Druh aktivity Seminár
Témy aktivít Účasť a zapojenie sa; Európske hodnoty; Začlenenie a rovnosť; Programy EÚ pre mládež
Rezervácia Povinná rezervácia – viď podrobnosti
Bezbariérový prístup Plne bezbariérový prístup
Ciele v oblasti mládeže, s ktorými sa táto aktivita spája Inkluzívne spoločnosti; Priestor a účasť pre všetkých; Mládežnícke organizácie a európske programy
Súvislosť s Konferenciou o budúcnosti Európy Nie
Očakávaný počet účastníkov (odhad) 50
dehaze