Skip to main content
© European Union, photo by Juliane Liebermann on Unsplash © European Union, photo by Juliane Liebermann on Unsplash

Konferencia Európa jövőjéről: miről is van szó?

Utolsó frissítés hétfő, 07/06/2021

Az Európa jövőjéről szóló konferencia összehozza az EU polgárait, hogy megvitathassák az európai kihívásokat és prioritásokat.

Mostanában többször hallhatott vagy olvashatott az Európa jövőjéről szóló konferenciáról, de vajon tudja-e, miről van pontosan szó, és hogyan játszhat benne szerepet?

Az Európa jövőjéről szóló konferencia a polgárok által vezetett viták és eszmecserék sorozatának formájában valósul meg, melynek célja alkalmat teremteni arra, hogy az emberek Európa-szerte megosszák egymással elképzeléseiket a közös jövőnkről, és részt vegyenek annak alakításában.

Mindenkit arra bátorítunk, hogy szabadon és másokat tiszteletben tartva, az uniós értékekkel összhangban vitassa meg az őt érintő témákat. A témák között szerepel többek között az éghajlatváltozás és a környezetvédelem, az egészség, az uniós külügyek, a digitális átalakulás, a migráció, az oktatás, a kultúra... de más témákban is felvethet kérdéseket, ha fontosnak tartja azokat saját és az Európai Unió jövője szempontjából!

A konferencia a maga nemében egyedülálló kezdeményezés: jelentős páneurópai demokratikus eseményként új nyilvános fórumot kínál arra, hogy a polgárok nyitott, inkluzív és átlátható vitát folytassanak több fontos prioritásról és kihívásról.

Az uniós intézmények szintén kéz a kézben dolgoznak, és az együttműködésük értékét fejezi ki az is, hogy a konferencia együttes elnökségét az Európai Parlament elnöke, a Tanács elnöke és az Európai Bizottság elnöke alkotja. 

A konferencia, melyet az idei Európa-napon, 2021. május 9-én indítottak, 2022 tavaszáig fog tartani, mikorra a konferencia várhatóan elfogadja az Európa jövőjére vonatkozó következtetéseit és iránymutatását.

Hogyan zajlik?

A következő elemek alkotják az eszmecsere vázát: 

  • A többnyelvű digitális platform lehetőséget biztosít a polgároknak, hogy megosszák ötleteiket és témákat vessenek fel online, melyeket begyűjtenek, elemeznek és közzétesznek a konferencia folyamán, hogy inspirálják az eszmecserét.
  • A decentralizált rendezvények emberek és szervezetek, valamint nemzeti, regionális és helyi szintű hatóságok által Európa-szerte megrendezett online, személyes részvétellel zajló, illetve hibrid rendezvények formáját öltik.
  • Az európai polgári vitacsoportok különböző témákat vitatnak meg, és előterjesztik a kapcsolódó javaslataikat. A vitacsoportok lakóhely, nem, életkor, társadalmi-gazdasági háttér és képzettségi szint tekintetében reprezentatívak lesznek.
  • A konferencia plenáris ülései biztosítják, hogy a nemzeti és az európai polgári vitacsoportok témák szerint csoportosított ajánlásait előre meghatározott kimenet nélkül vitassák meg, és hatókörük se korlátozódjék előre meghatározott szakpolitikai területekre.

Ezért a többnyelvű digitális platform a legjobb segítőtárs, ha hallatni szeretné hangját és részese szeretne lenni a konferenciát alakító nyilvános párbeszédnek.https://futureu.europa.eu/

Ki vehet részt?

EU-szerte mindenkit – különösen a fiatalokat – arra bátorítunk, hogy vegyen részt és mutassa az előre vezető irányt.
A polgárok mellett szívesen fogadjuk azoknak az európai, nemzeti, regionális és helyi hatóságok, valamint civil társadalmi és egyéb szervezetek aktív szerepvállalását, amelyek rendezvények szervezésével és ötletekkel kívánnak hozzájárulni a konferenciához.

Mi jön utána?

Az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság elkötelezték magukat amellett, hogy meghallgassák az európai polgárokat, és – hatáskörükön belül – lépéseket tegyenek a megfogalmazott ajánlások megvalósításáért.

Emellett egy visszajelzési mechanizmus biztosítja, hogy a konferencia rendezvényein kifejtett elképzelések konkrét, uniós intézkedésekre irányuló ajánlásokat eredményezzenek.

Használja a többnyelvű digitális platformot, hogy a vita részese lehessen és felszólalhasson az Önt érintő témákkal kapcsolatban az Európa jövőjéről szóló konferencián. https://futureu.europa.eu/