Skip to main content
© European Union, photo by Juliane Liebermann on Unsplash © European Union, photo by Juliane Liebermann on Unsplash

Konference par Eiropas nākotni — kas tas ir?

Pēdējās atjaunināšanas datums pirmdiena, 07/06/2021

Konferencē par Eiropas nākotni iedzīvotāji var izteikties un diskutēt par Eiropas problēmām un nākotnes prioritātēm.

Varbūt esi jau dzirdējis vai lasījis par to, ka notiek konference par Eiropas nākotni, bet vai zini, ko tieši tas nozīmē un kā vari tajā piedalīties?

Konference par Eiropas nākotni ir pilsoņu vadītu debašu un diskusiju virkne, kas dos cilvēkiem no visas Eiropas iespēju dalīties ar idejām un palīdzēt veidot mūsu kopējo nākotni.

Iedzīvotāji tiek aicināti brīvi un cieņpilnā veidā saskaņā ar ES vērtībām apspriest dažādus problemātiskus jautājumus. Daži no tematiem ir klimata pārmaiņas un vide, veselība, ES ārlietas, digitalizācija, migrācija, izglītība, kultūra... Tomēr tu vari ierosināt arī citus problēmjautājumus, ja uzskati, ka konkrētais jautājums ir svarīgs tev un ES nākotnei!

Šī ir pirmā šāda veida konference. Kā vērienīgs visas Eiropas mēroga demokrātisks process tā piedāvā jaunu publisku forumu atklātām, iekļaujošām un pārredzamām diskusijām ar pilsoņiem par daudzām svarīgām prioritātēm un problēmām.

ES iestādes strādā roku rokā, lai apliecinātu vienotību. Konferences kopīgo prezidentūru veido Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs, Padomes priekšsēdētājs un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja. 

Konference sākās Eiropas dienā, 2021. gada 9. maijā, un turpināsies līdz 2022. gada pavasarim, kad plānots apkopot konferences secinājumus un sniegt ierosinājumus Eiropas nākotnes sakarā.

Kā tas notiek

Konferences galvenie elementi ir šādi: 

  • daudzvalodu digitālā platforma būs vieta, kur iedzīvotāji varēs apmainīties ar idejām un iesūtīt ierosinājumus tiešsaistē. Idejas un ierosinājumi tiks apkopoti, analizēti un publicēti konferences laikā un sniegs ieguldījumu diskusijās;
  • decentralizēti pasākumi — tiešsaistes, klātienes un jaukta veida pasākumi, kurus rīko cilvēki un organizācijas, kā arī valsts iestādes un reģionālās un vietējās pašvaldības visā Eiropā;
  • Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas — apspriedīs dažādus tematus un nāks klajā ar saviem priekšlikumiem; tās būs reprezentatīvas iedzīvotāju ģeogrāfiskās izcelsmes, dzimuma, vecuma, sociālekonomiskās izcelsmes un/vai izglītības līmeņa ziņā;
  • konferences plenārsēdes — tās nodrošinās, ka valstu un Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju sagatavotie ieteikumi, kas sagrupēti pēc tematiem, tiek apspriesti bez iepriekš noteikta iznākuma un neaprobežojoties tikai ar kādām iepriekš noteiktām politikas jomām.

Tas nozīmē, ka daudzvalodu digitālā platforma ir tavs labākais sabiedrotais, lai paustu savu viedokli un piedalītos konferences sabiedriskajā dialogā.

Kas var piedalīties

Piedalīties un kopīgi veidot Eiropas nākotni tiek aicināti pilnīgi visi, bet jo īpaši — Eiropas jaunieši.
Kopā ar pilsoņiem aktīvi iesaistīties tiek aicinātas arī Eiropas, valsts iestādes, reģionālās un vietējās pašvaldības, kā arī pilsoniskā sabiedrība un citas organizācijas, kas vēlas organizēt pasākumus un sniegt idejas.

Kas notiks tālāk

Eiropas Parlaments, Padome un Eiropas Komisija ir apņēmušies uzklausīt ES iedzīvotājus un savas kompetences robežās reaģēt uz sniegtajiem ieteikumiem.

Turklāt atgriezeniskās saites mehānisms nodrošinās, ka konferences pasākumos izteiktās idejas tiks pārvērstas konkrētos ieteikumos ES rīcībai.

Lai iesaistītos debatēs un runātu par savām bažām konferencē par Eiropas nākotni, aicinām pēc iespējas lietderīgi izmantot daudzvalodu digitālo platformu