Associació PROSEC (Promotora Social)

Associació PROSEC (Promotora Social)

PROSEC

Pl Josep Solans, 3-4 baixos, 25002, Lleida, Spain

www.promotorasocial.net - +34973280276

Volunteering project

Наименование на проекта Project Dates Краен срок Статус
Education through activities
A total of 0 week(s) during the period
авг. 2018 to ян. 2019
15/08/2018 - 31/01/2019
02/02/2016 closed

Тази организация притежава знак за качество на Европейския корпус за солидарност. Знакът за качество удостоверява, че организацията е в състояние да управлява проекти в съответствие с принципите и целите на Европейския корпус за солидарност.

Вид дейност Доброволчество

Функция Срок на действие
Домакин31/12/2027
Подпомагане31/12/2027
PIC: 941856809 OID: E10007629
Последна актуализация на 16/03/22