Mladejki centar za razvitie- Vzaimopomosht

Mladejki centar za razvitie- Vzaimopomosht

МЦР- Взаимопомощ

Iskra 22, 6100, Kazanlak, Bulgaria

www.ydcma.org - +359899307090

Volunteering project

Наименование на проекта Project Dates Краен срок Статус
EVS v Bulharsku
A total of 0 week(s) during the period
юни 2017 to май 2018
30/06/2017 - 29/05/2018
31/05/2017 closed

Тази организация притежава знак за качество на Европейския корпус за солидарност. Знакът за качество удостоверява, че организацията е в състояние да управлява проекти в съответствие с принципите и целите на Европейския корпус за солидарност.

Вид дейност Доброволчество

Функция Срок на действие
Подпомагане31/12/2027
Домакин31/12/2027
PIC: 949176914 OID: E10076461
Последна актуализация на 01/04/22