SERVICE JEUNESSE COMMUNE D'ELLIANT

SERVICE JEUNESSE COMMUNE D'ELLIANT

1, rue du Docteur Laënnec, 29370, ELLIANT, France

www.elliant.bzh - +33298109111

Volunteering project

Наименование на проекта Project Dates Краен срок Статус
ELLIANT : a rural community in Brittany open to Europe
A total of 0 week(s) during the period
септ. 2020 to авг. 2021
01/09/2020 - 31/08/2021
23/04/2020 closed

Тази организация притежава знак за качество на Европейския корпус за солидарност. Знакът за качество удостоверява, че организацията е в състояние да управлява проекти в съответствие с принципите и целите на Европейския корпус за солидарност.

Вид дейност Доброволчество

Функция Срок на действие
Подпомагане31/12/2027
Домакин31/12/2027
PIC: 947604447 OID: E10185106
Последна актуализация на 23/02/22