CUBIC - Cultur & Bildung im Context

CUBIC - Cultur & Bildung im Context

Jahnstraße 6, 6020, Innsbruck, Austria

www.cubic-online.eu - +436602012437

Volunteering project

Наименование на проекта Project Dates Краен срок Статус
Supporting local forestry in Iceland
A total of 0 week(s) during the period
май 2019 to септ. 2019
01/05/2019 - 30/09/2019
10/02/2019 closed
Access for all - Tailwind for Solidarity & Inclusion A2 Environment
A total of 0 week(s) during the period
апр. 2019 to май 2019
28/04/2019 - 29/05/2019
31/12/2037 open

Тази организация притежава знак за качество на Европейския корпус за солидарност. Знакът за качество удостоверява, че организацията е в състояние да управлява проекти в съответствие с принципите и целите на Европейския корпус за солидарност.

Вид дейност Доброволчество

Функция Срок на действие
Подпомагане31/12/2027
Домакин31/12/2027
PIC: 939496411 OID: E10091341
Последна актуализация на 26/08/22