ASOCIACION INTERNATIONAL MOVEMENT BACK TO ORIGINS IN RURAL AREA

ASOCIACION INTERNATIONAL MOVEMENT BACK TO ORIGINS IN RURAL AREA

PARAJE LA JARILLA S N, 10271, PLASENZUELA, Spain

+34654320795

See organisatsioon omab Euroopa solidaarsuskorpuse kvaliteedimärgist. Kvaliteedimärgis kinnitab, et organisatsioon juhib projekte kooskõlas Euroopa solidaarsuskorpuse põhimõtete ja eesmärkidega.

Tegevuse suund Vabatahtlik tegevus

Veereta Kehtivusaja lõpp
Vastuvõttev31/12/2027
Toetav31/12/2027
PIC: 916131439 OID: E10190647
Viimati uuendatud 08/04/22