Skip to main content
CoR Apply for a traineeship at the Committee of the Regions.

Staże w Komitecie Regionów

Ostatnia aktualizacja piątek, 18/09/2020

Co roku Komitet Regionów oferuje ograniczoną liczbę nieodpłatnych krótkich wizyt studyjnych i płatnych staży, dających możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w tej instytucji.

Instytucja szuka absolwentów szkół wyższych pochodzących z państwa członkowskiego UE lub kraju, który ma status kraju kandydującego do przystąpienia. Muszą oni wykazać się doskonałą znajomością jednego z języków urzędowych UE oraz zadowalającą znajomością języka francuskiego lub angielskiego.

Kandydatom oferowane są dwie formy stażu:

 1. Krótkoterminowe wizyty studyjne:
  • Od 1 do 4 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy w zależności od dostępnych zasobów
  • Data rozpoczęcia wizyty do uzgodnienia z kandydatem
  • Pełny wymiar czasu pracy – 40 godzin tygodniowo
  • Miejsce pracy: Bruksela, Belgia
  • Nieodpłatne – uczestnik pokrywa wszystkie koszty
  • Ubezpieczenie zdrowotne nie jest zapewniane
  • Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków – tak

Do zgłoszenia należy dołączyć CV, list motywacyjny, kopię paszportu lub dowodu osobistego oraz kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów. Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: trainee@cor.europa.eu

 1. Standardowe staże
  • 5 miesięcy, począwszy od lutego albo września
  • Pełny wymiar czasu pracy – 40 godzin tygodniowo
  • Miejsce pracy: Bruksela, Belgia
  • Płatne – stypendium w wysokości około 1 195 euro miesięcznie
  • Wybór między trzema departamentami Komitetu Regionów
  • Zwrot kosztów podróży
  • 50 proc. zniżki na transport publiczny
  • Nieobowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne
  • Zapewnione ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków

 

Okresy przyjmowania zgłoszeń:

  • Sesja wiosenna – od 16 lutego do 15 lipca
  • Okres przyjmowania zgłoszeń: od 1 kwietnia do 30 września (o północy czasu brukselskiego) w roku poprzedzającym staż
  • Sesja jesienna – od 16 września do 15 lutego
  • Okres przyjmowania zgłoszeń: od 1 października do 31 marca (o północy czasu brukselskiego) tego samego roku

Więcej informacji na temat staży i procesu składania zgłoszeń można znaleźć tutaj.