Skip to main content
CoR Apply for a traineeship at the Committee of the Regions.

Stáže vo Výbore regiónov

Posledná aktualizácia piatok, 18/09/2020

Výbor regiónov poskytuje každý rok obmedzený počet neplatených krátkodobých študijných návštev a platených stáží, ktoré ponúkajú príležitosť získať pracovné skúsenosti v rámci tejto inštitúcie.

Výbor regiónov hľadá absolventov vysokých škôl z krajín EÚ alebo zo štátu, ktorý je oficiálnym kandidátom na pristúpenie, s výbornou znalosťou jedného z úradných jazykov EÚ a s uspokojivou znalosťou francúzskeho alebo anglického jazyka.

Pre týchto uchádzačov sú k dispozícii dve možnosti:

 1. Krátkodobé študijné návštevy:
  • 1 – 4 mesiace s možnosťou predĺženia na 6 mesiacov v závislosti od dostupných zdrojov
  • Dátum začiatku sa dohodne s uchádzačom
  • Plný pracovný čas/40 hodín týždenne
  • Pracovisko v Bruseli (Belgicko)
  • Neplatené, všetky náklady si hradí účastník
  • Nehradí sa zdravotné poistenie
  • Zahrnuté je úrazové poistenie

Ak sa chcete prihlásiť, zašlite svoj životopis, motivačný list, kópiu pasu alebo preukazu totožnosti, kópiu bakalárskeho diplomu alebo osvedčenia o absolvovaní štúdia elektronicky na adresu trainee@cor.europa.eu

 1. Štandardné stáže
  • 5 mesiacov, so začiatkom vo februári alebo v septembri
  • Plný pracovný čas/40 hodín týždenne
  • Pracovisko v Bruseli (Belgicko)
  • Náklady hradené z grantu (približne 1 195 EUR/mesiac)
  • Možnosť voľby medzi 3 odbormi Výboru regiónov
  • Cestovné náklady uhradené
  • 50 % zľava na lístky verejnej dopravy
  • Voliteľné zdravotné poistenie
  • Zahrnuté je úrazové poistenie

 

Obdobia podávania prihlášok:

  • Jarné kolo od 16. februára do 15. júla
  • Obdobie podávania prihlášok: od 1. apríla do 30. septembra (do polnoci SEČ) predchádzajúceho roka.
  • Jesenné kolo: od 16. septembra do 15. februára
  • Obdobie podávania prihlášok: od 1. októbra do 31. marca (do polnoci SEČ) príslušného roka.

Viac informácií o pozíciách a o postupe podávania prihlášok nájdete tu.