Skip to main content
CoR Apply for a traineeship at the Committee of the Regions.

Стажове в Комитета на регионите

Последна актуализация петък, 18/09/2020

Всяка година Комитетът на регионите предлага ограничен брой неплатени краткосрочни посещения с учебна цел и платени стажове, които дават възможност за придобиване на трудов опит в институцията.

Комитетът търси висшисти от страни от ЕС или страни, които са официални кандидати за присъединяване, владеещи отлично един от официалните езици на ЕС и френски или английски — на задоволително равнище.

За тези кандидати има два вида възможности:

 1. Краткосрочни посещения с учебна цел:
  • 1—4 месеца, като срокът може да се удължи до 6 месеца в зависимост от наличните ресурси
  • Датата, на която започва посещението с учебна цел, се договаря с кандидата
  • Пълно работно време / 40 часа седмично
  • Работно място — Брюксел, Белгия
  • Неплатено, всички разходи се покриват от участника
  • Не се осигурява здравна застраховка
  • Включена е застраховка срещу злополука

За да кандидатстваш, изпрати автобиография, мотивационно писмо, копие на паспорт или лична карта, копие на дипломата си за бакалавърска степен или сертификат по електронен път на адресtrainee@cor.europa.eu

 1. Стандартни стажове
  • 5 месеца, започват през февруари или септември
  • Пълно работно време / 40 часа седмично
  • Работно място — Брюксел, Белгия
  • Платени (около 1195 евро месечно)
  • Избор между 3 от департаментите в Комитета на регионите
  • Разходите за пътуване се възстановяват
  • Отстъпка от 50 % в обществения транспорт
  • Здравна застраховка — по избор
  • Включена е застраховка срещу злополука

 

Периоди на кандидатстване:

  • Пролетна сесия — от 16 февруари до 15 юли
  • Период на кандидатстване: от 1 април до 30 септември (в полунощ, брюкселско време) на предходната година.
  • Есенна сесия — от 16 септември до 15 февруари
  • Период на кандидатстване: от 1 октомври до 31 март (в полунощ, брюкселско време) на същата година.

Повече информация за позициите и процеса на кандидатстване е достъпна тук.