Κάνε αίτηση για το DiscoverEU


Καλωσόρισες στη διαδικασία υποβολής αίτησης για το DiscoverEU!

Προτού συνεχίσεις, πρέπει να απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις για να επιβεβαιώσεις ότι συγκεντρώνεις τα απαιτούμενα κριτήρια συμμετοχής και ότι πληροίς τους κανόνες του διαγωνισμού DiscoverEU καθώς και με την ειδική δήλωση περί απορρήτου της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας , όπου περιγράφουμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα.

Κανόνες του διαγωνισμού
Γενικές διατάξεις περί απορρήτου