Кандидатстване за DiscoverEU


Благодарим Ви, че кандидатствате за DiscoverEU.

Преди да продължиш, моля, отговори на следните въпроси, за да потвърдиш, че отговаряш на условията за участие, и че си съгласен/на с правилата на конкурса DiscoverEU, както и със специалната декларация за поверителност на Европейския младежки портал, която включва информация за това как ще използваме твоите данни.

Правила на конкурса
Защита на личните данни