Prijava za inicijativu DiscoverEU


Hvala ti na pokretanju postupka prijave za inicijativu DiscoverEU!

Prvo odgovori na sljedeća pitanja i tako potvrdi da ispunjavaš uvjete za sudjelovanje te da se slažeš s pravilima natječaja DiscoverEU i s posebnom izjavom o zaštiti privatnosti Europskog portala za mlade koja sadrži informacije o tome kako ćemo postupati s tvojim osobnim podacima.

Pravila natječaja
Općenito o privatnosti