Пријавете се за DiscoverEU


Ви благодариме што започнавте со процесот на пријавуавање за DiscoverEU.

Пред да продолжите, Ве молиме одговорете ги следните прашања за да потврдите дека ги исполнувате условите да учествувате и дека се согласувате со правилата на натпреварот DiscoverEU, како и со Изјавата за посебна приватност на Европскиот младински портал, кој што вклучува информации за тоа како ќе ги користиме Вашите податоци.

Правила на натпреварот
Општа приватност