Можности за работа, учење, волонтирање и патување во Европска Унија

Дали живеете во земји од Западен Балкан- Албанија, Босна и Херцеговина, Косово*, Црна Гора или Србија? Дознајте како да ги искористите можностите за работа, учење, волонтирање и патување во Европска Унија.

Information for young people in other parts of the region, such as Croatia and North Macedonia, can be accessed from our homepage via the "Choose a country" selector.

* Во согласност со УНСЦР 1244 и ИЦЈ Мислењето за декларацијата за независност на Косово.