Възможности за работа, учене, доброволческа дейност и пътуване в ЕС

Живеете в Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Косово*, Черна гора или Сърбия? Научете как да се възползвате от възможностите за работа, учене, доброволческа дейност и пътуване в Европейския съюз.

За информация за младите хора от други страни в региона, като Хърватия и Северна Македония, отидете на началната страница и изберете съответната страна.

*В съответствие с Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.