Iespējas strādāt, mācīties, veikt brīvprātīgo darbu un ceļot Eiropas Savienībā

Ja tu dzīvo Rietumbalkānu valstīs — Albānijā, Bosnijā un Hercegovinā, Kosovā*, Melnkalnē vai Serbijā—, uzzini, kā izmantot iespējas strādāt, mācīties, veikt brīvprātīgo darbu un ceļot Eiropas Savienībā.

Informācija jauniešiem no citām reģiona daļām, piemēram, Horvātijas un Ziemeļmaķedonija, pieejama mūsu mājaslapā, atzīmējot attiecīgo valsti sadaļā "Izvēlēties valsti".

*Saskaņā ar ANO Drošības padomes Rezolūciju 1244 un Starptautiskās tiesas Atzinumu par Kosovas neatkarības deklarāciju.