Możliwości podjęcia pracy, nauki, odbycia wolontariatu w Unii Europejskiej i podróżowania po jej terytorium

Mieszkasz w regionie Bałkanów Zachodnich – w Albanii, Bośni i Hercegowinie, Kosowie*, Czarnogórze albo Serbii? Dowiedz się, jak podjąć pracę, naukę, odbyć wolontariat lub podróżować po UE.

Informacje dla młodych ludzi z innych części regionu, takich jak Chorwacja czy Macedonia Północna, można znaleźć na naszej stronie głównej, korzystając z rozwijanego menu „Wybierz kraj”.

*Zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa