Skip to main content

DiscoverEU

ААко си на 18 години и живееш в държава по програма „Еразъм+“, време е да разшириш зоната си на комфорт.

Информационни документи

Резултати от DiscoverEU — 1-ви кръг, 2022 г. (статус към май 2022 г.) 

         На разположение на английски език (pdf, 3 страници) 

 

Резултати от DiscoverEU — кръг от октомври 2021 г. (статус към януари 2022 г.)

         На разположение на английски език (pdf, 3 страници)

 

Резултати от DiscoverEU след четири кръга (статус към 11 октомври 2021 г.)

 

         На разположение на английски език (pdf, 2 страници)

 

DiscoverEU – Кръг 4 – ноември 2019 г.

         На разположение на английски език (pdf, 2 страници)

 

DiscoverEU – Кръг 3 – юни 2019 г.

         На разположение на английски език (pdf, 2 страници)

 

DiscoverEU – Кръг 2 – ноември 2018 г.

       На разположение на английски език (pdf, 2 страници)

 

DiscoverEU – Кръг 1 – юни 2018 г.

       На разположение на английски език (pdf, 2 страници)