Skip to main content

DiscoverEU

ААко си на 18 години и живееш в държава по програма „Еразъм+“, време е да разшириш зоната си на комфорт.

Правила на конкурса DiscoverEU

Благодарим Ви за проявения интерес, но периодът на кандидатстване вече приключи. Резултатите ще бъдат обявени през януари 2023 г. и кандидатите ще получат съответните уведомления. Следващият период на кандидатстване ще започне през пролетта на 2023 г. (точните дати ще бъдат обявени по-късно). Следете актуалната информация, ако сте на 18 години или навършвате 18 години през 2023 г. Още карти за пътуване ще бъдат на разположение през пролетта!

 

1. Описание

DiscoverEU е действие по програма „Еразъм+“. То има за цел да предложи на младите хора на възраст 18 години възможност за пътуване, което да засили чувството им за принадлежност към Европейския съюз, да им даде възможност да открият многообразието, културното наследство и историята на Европа, да се запознаят с хора от целия континент и в крайна сметка да опознаят себе си. 

През октомври 2022 г. Европейската комисия и Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) ще изберат най-малко 35 000 млади хора, които отговарят на описаните по-долу критерии за допустимост. Те могат да кандидатстват на Европейския младежки портал. Периодът за кандидатстване е от 12:00 ч. централноевропейско лятно часово време на 11 октомври 2022 г., вторник, до 12:00 ч. централноевропейско лятно часово време на 25 октомври 2022 г., вторник.

Европейската комисия и Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) ще предоставят на наградените младежи карти за пътуване в Европа между 1 март 2023 г. и 29 февруари 2024 г. за период от максимум един месец. 
Наградените кандидати по правило пътуват с влак. Въпреки това, за да се гарантира възможно най-широк достъп, проектът предлага алтернативни видове транспорт, когато е необходимо, като например фериботи и автобуси, като се отчитат съображенията, свързани с околната среда, времето и разстоянията. 

В изключителни случаи и когато не е възможен друг вид транспорт, ще се разрешава пътуване със самолет. Това ще позволи участието в DiscoverEU и на младежи, които живеят в отдалечени райони или на острови. 
Наградените участници ще получат и карта за отстъпки DiscoverEU. Валидността ще бъде съобразена с периода на тяхното пътуване. Тази карта ще им осигури намаления за посещения и дейности в областта на културата, ученето, природата и спорта, както и отстъпки за местен транспорт, настаняване, храна и др. 

2. Допустими кандидати

За да бъдат допуснати до участие, кандидатите трябва:

 • да са на възраст 18 години на 1 януари 2023 г., т.е. да са родени между 1 януари 2004 г. и 31 декември 2004 г. включително;
 • да са граждани или дългосрочно законно пребиваващи в една от: 

          - 27-те държави от Европейския съюз, включително най-отдалечените региони (Френска Гвиана (Франция), Гваделупа (Франция), Мартиника (Франция), Реюнион (Франция), Майот (Франция), Сен Мартен (Франция), Азорски острови (Португалия), Мадейра (Португалия) и Канарски острови (Испания), или
          - третите държави, асоциирани към програмата „Еразъм+“: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Северна Македония, Сърбия и Турция, или
          - граждани на една от 27-те държави от Европейския съюз, както и законно пребиваващи в една от отвъдморските страни и територии, асоциирани към Европейския съюз: Аруба (Нидерландия), Бонер (Нидерландия), Кюрасао (Нидерландия), Френска Полинезия (Франция), Френски южни и антарктически територии (Франция), Гренландия (Дания), Нова Каледония (Франция), Саба (Нидерландия), Сен Бартелеми (Франция), Синт Еустациус (Нидерландия), Синт Мартен (Нидерландия), Сен Пиер и Микелон (Франция), Уолис и Футуна (Франция).

 • да попълнят правилно в електронния формуляр за кандидатстване номера на личната си карта или паспорт или своя номер на постоянно пребиваващ.

Ако са сред наградените, избраните кандидати могат да пътуват само ако: 

 • започнат пътуването си в някоя от държавите, отговарящи на условията за участие в DiscoverEU (вж. по-горе) към момента на вземане на решението за присъждане на карта за пътуване;
 • планират да пътуват между един ден и един месец включително;
 • планират да пътуват до поне една чужда държава, отговаряща на условията за участие в DiscoverEU (вж. по-горе) към момента на определянето на получилите карта за пътуване;
 • имат желание да станат посланици на DiscoverEU. 

Кандидатите, които не отговарят на условията за допустимост, няма да бъдат взети предвид в процеса на подбор. 

DiscoverEU започна като подготвително действие по инициатива на Европейския парламент (2018—2020 г), имащо за цел предоставяне на възможности за пътуване и мобилност на млади хора, навършващи 18 години. 

DiscoverEU вече е действие по програма „Еразъм+“ (2021-2027 г.).

3. Процедура за кандидатстване

Кръгът на кандидатстване за DiscoverEU ще бъде достъпен чрез специален формуляр за кандидатстване на Европейския младежки портал. Изпращането на кандидатури няма да е възможно преди или след определения период за кандидатстване.

Процедурата за кандидатстване протича на 7 етапа:

 1. Най-напред се проверява допустимостта на кандидатите, което означава, че те трябва да попълнят своята дата на раждане, гражданство и място на законно пребиваване. Ако посочените данни не отговарят на условията в точка 2 „Допустими кандидати“, те не могат да продължат към следващия етап. Освен това от кандидатите ще бъде поискано да приемат правилата на конкурса DiscoverEU, да се съгласят личните им данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на конкурса и да се съгласят Европейската комисия и организации, упълномощени от нея за тази цел, както и EACEA, националните агенции по „Еразъм+“ и мрежата „Евродеск“, да се свързват с тях във връзка с DiscoverEU.
 2. Кандидатите посочват дали желаят да пътуват сами или в група от максимум 5 души.
 3. Кандидатите предоставят валиден електронен адрес. След това те получават автоматично електронно писмо от Европейския младежки портал за потвърждаване на валидността на електронния адрес. Тази проверка е необходима, тъй като цялата кореспонденция с кандидатите след подбора се осъществява по електронната поща. Като искат от кандидатите да потвърдят своя електронен адрес, Европейската комисия и EACEA предотвратяват неупълномощеното използване на техните адреси от други лица.  
 4. След като потвърдят електронния си адрес, младежите попълват формуляра за кандидатстване. Най-напред те предоставят личните си данни: гражданство, дата на раждане, собствено и фамилно име, пол, електронен адрес, телефонен номер, държава и регион на законно пребиваване, занимание и номер на национална лична карта, паспорт или разрешително за законно пребиваване. Младите хора с намалена подвижност и/или увреждания ще имат възможност да посочат от какво специално се нуждаят.
 5. След като попълнят личните си данни, всички кандидати трябва да отговорят на 5 общи въпроса за Европейския съюз и за други инициативи на Съюза, насочени към младите хора. Накрая те трябва да отговорят на допълнителен въпрос. Кандидатите се подбират въз основа на наличния бюджет и се класират според техните отговори.
 6. Кандидатите дават допълнителна информация за своите планове за пътуване (например кога планират да потеглят на път, дали за пръв път ще пътуват сами без своите родители, какво биха искали да научат от това преживяване, как ще финансират пътуването си и как са научили за DiscoverEU). Попълнената в този раздел информация не е обвързваща и не оказва въздействие върху процеса на подбор. Събраните данни се използват за статистически и информационни цели от Европейската комисия и EACEA с цел подобряване на DiscoverEU.  
 7. Всички кандидати получават потвърждение по електронната поща чрез Европейския младежки портал, след като подадат кандидатурата си. В потвърждението се посочва, че кандидатурата им е регистрирана и под какъв код, както и в какъв срок могат да очакват новини за решението за подбор.

След като изпратят формуляра за кандидатстване, всички кандидати получават код на кандидатурата. Кандидатите трябва да пазят този код за бъдещата кореспонденция. Ако даден кандидат желае да покани приятели да се присъединят към неговата група, той става ръководител на група и трябва да съобщи този код на другите членове на групата, за да могат да се регистрират. С помощта на кода другите членове на групата трябва да се регистрират онлайн, като попълнят личните си данни. 

Моля, имайте предвид, че членовете на групата не трябва да отговарят на въпросите от викторината и на допълнителния въпрос — това трябва да направи единствено ръководителят на групата. Въпреки това те трябва да попълнят личните си данни, за да потвърдят кандидатурата си. Членовете на групата трябва да отговарят на същите критерии за допустимост: 18-годишна възраст и законно пребиваване в една от държавите от Европейския съюз или в една от третите държави, асоциирани към програмата „Еразъм+“: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Северна Македония, Сърбия и Турция. Ако даден кандидат е посочил, че желае да пътуват сам, той все пак може да добави приятели към своята кандидатура след като я е изпратил и преди крайния срок, следвайки същата процедура, като по-горе.

Груповата кандидатура ще бъде оценявана като една кандидатура. Само членовете на групата, които са попълнили формуляра за кандидатстване с помощта на кода, предоставен от ръководителя на групата, ще бъдат взети предвид при подбора. Членовете на групата не се регистрират поотделно. 

Групите могат да бъдат съставени от хора от различни националности, живеещи на различни места.

Може да се подава само една кандидатура на човек. Първата кандидатура, регистрирана на Европейския младежки портал, е единствената, която ще бъде взета предвид при подбора. Едно и също лице не може да кандидатства в повече от една група. Ако на който и да е етап от процедурата бъдат открити многократни кандидатури, ще бъде взета предвид само първата кандидатура, регистрирана на Европейския младежки портал. 

Младежите, които са били избрани да получат карта за пътуване от DiscoverEU в рамките на някой от предходните кръгове, не могат да кандидатстват за втори път. Това ще бъде установено на етапа на изпращане на кандидатурите. Ако на който и да е етап от действието Европейската комисия и EACEA или външният изпълнител, упълномощен от Комисията и EACEA да урежда резервациите за пътуване, открият кандидатури от младежи, получили карта за пътуване от DiscoverEU в рамките на някой от предходните кръгове на кандидатстване, те ще бъдат дисквалифицирани.

4. Процедура и критерии за подбор

За всяка държава е определена квота за картите за пътуване. Разпределението се основава на коефициента на разпределение за индивидуална мобилност на младежи по ключово действие 1 на програма „Еразъм+“.

Подборът се извършва въз основа на мястото на законно пребиваване, посочено от кандидата във формуляра за кандидатстване. В случай че има по-малко кандидатури от фиксираната квота за дадена държава, останалите карти за пътуване ще бъдат разпределени между кандидатите, пребиваващи в държави, в които има повече кандидати от фиксираните квоти.

Мястото на пребиваване на ръководителя на група ще определя мястото на пребиваване, което се взема предвид при изчисляване на квотите. Ако дадена група се класира последна в списъка с избрани кандидати от дадена държава и квотата за тази държава е достигната, цялата група ще бъде избрана за участие.

Най-напред кандидатите преминават проверка на критериите за допустимост, т.е. тяхната дата на раждане и място на пребиваване, както е посочено в точки 2 и 3. Моля, имайте предвид, че тази проверка се прави автоматично по време на кандидатстването, след което предоставените данни се проверяват още веднъж от външния изпълнител, избран от Европейската комисия и EACEA с цел извършване на регистрациите за пътуване. Ако при проверката на личната карта, паспорта и/или документа за законно пребиваване на кандидата външният изпълнител установи, че той е подал невярна декларация, кандидатът се изключва от конкурса.

Ако са изпълнени всички критерии за допустимост, кандидатите трябва да изпълнят критериите за подбор, като отговорят правилно на 5-те въпроса от викторината и на допълнителния въпрос. В случай на групови кандидатури само ръководителят на групата трябва да отговори на въпросите.

Кандидатите се групират по място на пребиваване и се класират според предоставените верни отговори на 5-те въпроса от викторината и след това според отговора на допълнителния въпрос.

След изтичане на срока за подаване на кандидатури резултатите ще бъдат извлечени от Европейския младежки портал и изпратени до членовете на комисията за подбор за окончателна оценка.

Ако твърде много кандидатури (самостоятелни или групови) са класирани наравно на мястото в списъка, където фиксираната квота е изчерпана, като крайна мярка Европейската комисия и EACEA ще определят последните наградени по реда на подаване на кандидатурите. Това е предпазна мярка, но досега в предишните кръгове на кандидатстване не е имало подобна ситуация.

5. Комисия за подбор

Комисията за подбор, съставена от служители на Европейската комисия и EACEA, ще се събере в края на кръга за кандидатстване. Тя ще разгледа резултатите от подбора въз основа на критериите за подбор, посочени по-горе. Членовете на комисията ще вземат решение за окончателното класиране на избраните кандидати, на които ще бъдат присъдени карти за пътуване, въз основа на техните отговори на викторината и на допълнителния въпрос, като се имат предвид квотите по държави. След подбора се съставя и списък с резерви. На кандидатите в списъка с резерви могат да бъдат присъдени карти за пътуване, ако оставащият бюджет не бъде разпределен или ако избрани кандидати се откажат от своите карти (вж. точка 7).

Въз основа на решението на комисията за подбор Европейската комисия и EACEA приемат решението за подбор, съдържащо информация за общия брой присъдени карти, общия бюджет за тези карти, списъка на избраните кандидати и списъка с резерви. 

6. Уведомление за резултатите

В края на процеса на подбор всички кандидати ще получат уведомление по електронна поща, в което се посочва дали:

 • са избрани за участие („избрани кандидати“),
 • не са избрани, но са включени в списъка с резерви.

След уведомяването на избраните кандидати списъкът с техните имена ще бъде изпратен на изпълнителя, натоварен от Европейската комисия и EACEA да се погрижи за резервациите за пътуване. Последващата кореспонденция с избраните кандидати ще се води от изпълнителя. Повече информация ще намерите в точка 8.

Кандидатите ще могат също да проверяват на Европейския младежки портал дали са избрани или не, като въведат кода на своята кандидатура.

7. Списък с резерви

Всички неизбрани кандидати ще бъдат включени в списък с резерви по ред на класирането според техните отговори на викторината и на допълнителния въпрос. В случай че някои от избраните кандидати оттеглят кандидатурата си или стойността на присъдените карти за пътуване е по-ниска от наличния бюджет, Европейската комисия и EACEA могат да предоставят карти за пътуване на кандидатите от списъка с резерви до пълно изчерпване на наличния бюджет. Усвояването на бюджета се преразглежда всеки месец.

Включването в списъка с резерви не дава права по отношение на Европейската комисия или EACEA и не гарантира, че кандидатите ще бъдат избрани на по-късен етап.

Кандидатите от списъка с резерви може да получат покана от изпълнителя, определен от Европейската комисия и EACEA за уреждане на пътуванията, да се регистрират на платформата за резервации. Кандидатите, получили покана към края на проекта, не могат да искат възстановяване на разходите за пътувания, които са извършили преди поканата поради факта, че са в списъка с резерви, нито да искат удължаване на периода за пътуване.

8. Резервация на билетите и правила за пътуване

Избраните кандидати следва да започнат пътуването си в държава, участваща в DiscoverEU (вж. точка 2 — Допустими кандидати), и да пътуват до поне една друга държава, която също е част от DiscoverEU и е различна от държавата на отпътуване. Картата за пътуване може да се използва в държавата на пребиваване на участника само за изходящото и входящото пътуване. Младите хора могат да пътуват от 1 ден до максимум 1 месец. Пътуването трябва да се състои между 1 март 2023 г. и 29 февруари 2024 г. По време на едномесечния период на пътуване младите хора разполагат с определен брой дни, през които могат да пътуват. 

Картите за пътуване на избраните кандидати ще бъдат резервирани, закупени и доставени от изпълнителя, определен от Европейската комисия и EACEA. Избраните кандидати не бива в никакъв случай да резервират своите карти сами или чрез пътническа агенция. Разходите за карти, закупени директно от избраните кандидати, не се възстановяват. 

Изпълнителят, определен от Европейската комисия и EACEA, ще се свърже с избраните кандидати и ще им предостави достъп до мобилно приложение. Приложението ще осигури достъп на участниците до подкрепа и предложения как да изготвят своите маршрути и да подготвят пътуването си. В мобилното приложение всички участници ще имат достъп до цифрова карта за отстъпки от DiscoverEU.

Тази карта ще осигури право на редица намаления и придобивки във всички държави по програма „Еразъм+“. Външният изпълнител избира най-конкурентните и подходящи транспортни оператори.

По правило избраните кандидати ще имат избор между следните две възможности за пътуване:

Гъвкав вариант за пътуване

Фиксиран вариант за пътуване

Датите, на които пътуват избраните кандидати, остават гъвкави до активирането на картата за пътуване от кандидата.  Избраните кандидати съобщават на изпълнителя своя желан маршрут с фиксирани дати и часове и предварително определени дестинации. Датите и дестинациите на пътуването не могат да бъдат променяни след резервирането на фиксирания билет. Пътуването трябва да се вмести в рамките на един месец.
Избраните кандидати ще могат да пътуват в продължение на максимум един месец, с определен брой дни на пътуване. Гъвкавият вариант позволява на избраните кандидати да пътуват до колкото си искат допустими държави. Избраните кандидати могат да посетят до 2 държави, които са част от Европейския съюз, или са трети държави, асоциирани към програмата „Еразъм+“ (вж. точка 2) към момента на решението за подбор (това не включва държавата, от която отпътуват, и държавите, които прекосяват), през период от максимум един месец.

След активиране на картата за пътуване избраните кандидати могат да пътуват в последователни дни или да разпределят дните за пътуване в рамките на период от един месец. Те могат да пътуват с влакове на европейски железопътни компании, както и с някои фериботи и други видове транспорт, избрани от изпълнителя, определен от Европейската комисия и EACEA. Моля, имайте предвид, че за определени влакове може да е нужно да се запазят места или да се предлага такава възможност. Разходите за резервация на места не са включени в гъвкавата карта за пътуване. Нито Европейската комисия, нито EACEA покриват разходи за резервация на места или други разходи, възникнали по време на пътуването.  

Всички разходи за резервация са включени във фиксирания вариант за пътуване, но има общ бюджетен лимит от 251 евро, който трябва да се спазва. Избраните кандидати трябва да се уверят, че маршрутът им е осъществим.

За двата варианта:

 • Лимитът на бюджета от 251 евро трябва да се спази освен в изключителни случаи, както е посочено по-долу.

Анулирането на маршрути не се поддържа. Нито Европейската комисия, нито EACEA покриват допълнителните разходи, възникнали по време на пътуването. Избраните кандидати, които желаят да пътуват до Кипър, Исландия, Ирландия или Малта, следва да уведомят изпълнителя след отправянето на специална покана до всички избрани и извършили резервация участници. Квотата, посочена в приложение I, ще се прилага за пътуващите от Кипър, Исландия, Ирландия и Малта. Тази квота ще бъде приложена три пъти за избраните кандидати, които искат да пътуват до Кипър, Исландия, Ирландия и Малта, като самолетните билети до тези конкретни дестинации ще бъдат резервирани по реда на получаване на заявките. 

Изключение по отношение на изискването за периода на пътуване ще се прилага за млади хора, живеещи в държава от Европейския съюз или в трета асоциирана към програмата „Еразъм+“ държава (вж. точка 2), в които се полага задължителна гражданска или военна служба. който ще се удължава до 6 месеца след края на техните правни задължения.

9. Видове транспорт

Избраните кандидати по правило пътуват с влак. Въпреки това, за да се гарантира възможно най-широк достъп, DiscoverEU следва да предлага алтернативни видове транспорт когато е необходимо, като например фериботи и автобуси, като се отчитат съображенията, свързани с околната среда, времето и разстоянията. Пътува се във втора класа.
Само в специални случаи може да се разреши пътуването със самолет. Такъв е случаят за младите хора, живеещи:

 1. в деветте най-отдалечени региона (т.е. Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, Реюнион, Майот, Сен Мартен, Мадейра, Азорските острови и Канарските острови);
 2. в отвъдморските страни и територии на ЕС (Аруба, Бонер, Кюрасао, Френска Полинезия, Гренландия, Нова Каледония, Саба, Сен Бартелеми, Синт Еустациус, Синт Мартен, Сен Пиер и Микелон, Уолис и Футуна)
 3. в страните/регионите, които не са достъпни с гореспоменатите видове транспорт (влак, ферибот и автобус);
 4. на място, от което трябва да пътуват повече от 18 часа по суша или по море, преди да прекосят най-близката граница на страната си на пребиваване.

Само входящото и изходящото им пътуване могат да бъдат със самолет. През останалата част от пътуването си участниците трябва да се съобразяват с основното правило (пътуване с влак или други видове превозни средства).  

Младите хора от най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии могат да изберат всяка дестинация, отговаряща на определените изисквания. Избраните кандидати, които желаят да пътуват до най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии, могат да направят това, ако не надхвърлят бюджета от 251 евро.

Избраните кандидати, които пребивават в Кипър, Исландия, Ирландия или Малта, могат да пътуват със самолет до континентална Европа.

10. Максимална стойност на билетите за пътуване

Избраните кандидати получават само картата за пътуване за избраната дестинация и картата за отстъпки от DiscoverEU. Разходите за настаняване, храна, застраховане и всички други допълнителни разходи, свързани с пътуването, се покриват от тях самите.

Основното правило е, че всеки избран кандидат има право да получи максимално финансиране за картата за пътуване в размер на 251 евро. Пътува се само във втора класа. Тази сума обаче може да бъде по-висока в някой от следните специфични случаи:

 • за избрани кандидати, пътуващи от най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии на ЕС до континентална Европа. След като пристигнат в континентална Европа важи основното правило;
 • за избрани кандидати извън територията на гореспоменатите географски зони, които трябва да пътуват със самолет до континентална Европа. След като пристигнат в континентална Европа важи основното правило;
 • в някои специфични ситуации, които се оценяват поотделно (напр. избрани кандидати, живеещи на други острови, които са част от държавите по програмата „Еразъм+“), е възможно да бъде покрито допълнително пътуване с влак/ферибот/автобус;

за избрани кандидати с намалена подвижност и/или специални потребности: разходите за специална помощ (придружител, куче водач за кандидати с увредено зрение и др.) е възможно да бъдат покрити, въз основа на подходящи документи за обосноваване на специалните нужди и в съответствие с националното законодателство на държавата на пребиваване.

11. Ориентировъчен график

Начална дата за регистрация 11 октомври 2022 г., вторник (12:00 ч. централноевропейско лятно часово време)
Крайна дата за регистрация 25 октомври 2022 г., вторник (12:00 ч. централноевропейско лятно часово време)
Комисия за подбор ноември 2022 г.
Уведомление за избор Януари 2023 г.
Първа дата на заминаване 1 март 2023 г.
Последна дата на връщане 29 февруари 2024 г.

12. Оттегляне и анулиране на пътуването от избран участник

Всяка карта за пътуване ще бъде поименна и в никакъв случай не може да се прехвърля на друг участник. Името върху картата за пътуване не може да се променя.

Ако избраният участник се откаже от наградата си по каквато и да е причина, преди изпълнителят, определен от Европейската комисия и EACEA, да е резервирал картата за пътуване, мястото ще бъде дадено на кандидат от списъка с резерви по реда на класирането. Избраните кандидати се приканват да уведомят изпълнителя, преди да бъдат направени резервациите.

Ако член на дадена група (ръководителят или някой от членовете на групата) се откаже от пътуването, преди външният изпълнител на Европейската комисия и EACEA да е резервирал картата за пътуване, отказът му не поставя под въпрос пътуването на цялата група. Останалите членове на групата все още могат да пътуват, както е планирано. Отказалият се участник обаче не може да бъде заменен. Излишната карта за пътуване ще бъде предоставена на лице от списъка с резерви в низходящ ред на подбора.

Приема се някои членове на групата в крайна сметка да решат да пътуват отделно, като това няма да се отрази на цялата група.

Картата за пътуване не може да се подменя и не подлежи на възстановяване на разходите за нея. Гъвкавата карта предлага отворена начална дата и дава възможност на пътуващите да променят датата по всяко време преди датата, посочена като първи ден за пътуване.

За фиксирания вариант за пътуване, анулирането и/или промените зависят от условията на превозвача, като евентуалните такси за това се поемат от кандидатите.

13. Форсмажорни обстоятелства

В случай, че дадено пътуване бъде прекъснато поради непредвидими извънредни ситуации или събития извън контрола на участника и които не се дължат на грешка или небрежност от негова страна, може да бъде предоставена нова карта за пътуване. Външният изпълнител на Европейската комисия и EACEA ще оценява всеки подобен случай поотделно.

14. Разказ за пътуването

Европейската комисия желае да чуе разказите на избраните кандидати и ще насърчава младите пътешественици по линия на DiscoverEU да споделят своите преживявания и приключения. След като бъдат избрани за участие, кандидатите стават посланици на действието DiscoverEU. Те се приканват да споделят преживяното по време на пътуването, например чрез социални медии като Instagram, Facebook или Twitter, или като изнесат презентация в своето училище или местна общност. Мобилното приложение дава възможност за създаване на персонализирана карта на маршрута на пътуването със статистически данни (като брой на използваните влакове, брой на посетените държави и икономии на емисиите на CO2). Тази карта може да бъде споделена и публикувана в социалните медии в края на пътуването. 

Всички кандидати са добре дошли и в официалната група на #DiscoverEU във Facebook. Младите пътешественици ще трябва също така да попълнят онлайн анкета, изпратена от изпълнителя на Европейската комисия и EACEA след края на пътуването. Освен това пътуващите ще получат автоматично генериран сертификат за участие, в който се подчертават компетентностите и уменията, придобити благодарение на опита им по време на пътуването.

15. Виза 

В зависимост от тяхното гражданство и планирания маршрут за пътуването (извън Шенгенското пространство) участниците може да се нуждаят от една или повече визи. Предоставянето на визи е от компетентността на държавите. Съветваме участниците да се информират от официални източници и да подадат своите молби достатъчно рано. Издаването на виза може да отнеме няколко седмици. Приложението за пътуване и бюрото за помощ на DiscoverEU осигуряват подкрепа в това отношение. При всички случаи обаче участниците носят отговорност за това документите им да бъдат готови преди пътуването. 

Европейската комисия, EACEA и изпълнителят не могат да влияят върху решенията на националните органи относно визата.

Разходите за издаване на виза ще бъдат покрити от DiscoverEU. 

Когато здравната застраховка е задължително изискване за получаването на виза, тя се предоставя от изпълнителя. Свързаните с това разходи ще бъдат покрити от DiscoverEU.  

16. Застраховка

На избраните кандидати се препоръчва да си направят подходяща здравна и туристическа застраховка за цялото времетраене на пътуването. Националната здравна осигуровка на участниците обикновено предоставя базово здравно покритие по време на пътуването им с DiscoverEU чрез Европейската здравноосигурителна карта. 

Въпреки това покритието на Европейската здравноосигурителна карта или на частната здравна застраховка може да не включва всички възможни случаи, особено ако е необходимо репатриране или специфична медицинска намеса. В тези случаи е препоръчителна допълнителна застраховка.  

17. Отказ от отговорност

Европейската комисия, EACEA и изпълнителят ще осигурят единствено картите за пътуване, картите за отстъпки и, когато е приложимо, ще покрият разходите за издаване на виза, както е обяснено по-горе. Разходите за настаняване, храна, основна застраховка и всички други допълнителни разходи, свързани с пътуването, се покриват от избраните кандидати.

Европейската комисия, EACEA и външният изпълнител не носят отговорност за вредите, причинени или претърпени от който и да е от избраните кандидати, включително за вредите, причинени на трети лица или от тях вследствие от или по време на изпълнението на финансираните дейности.

Европейската комисия, EACEA и външният изпълнител не носят отговорност за никакви материални, нематериални или физически щети, понесени от избраните кандидати или техните придружители по време на пътуването или престоя им.

Желаното пътуване подлежи на ограничения, свързани с бюджета, времето и наличността на карти за пътуване. Поради това то може да подлежи на промяна и външният изпълнител, определен от Европейската комисия и EACEA, не може да гарантира, че желаното пътуване може да бъде осъществено.

На избраните кандидати се препоръчва да си направят подходяща здравна и туристическа застраховка за цялото времетраене на пътуването. Националната здравна осигуровка на участниците обикновено предоставя базово здравно покритие по време на пътуването им с DiscoverEU чрез Европейската здравноосигурителна карта. Въпреки това покритието на Европейската здравноосигурителна карта или на частната здравна застраховка може да не включва всички възможни случаи, особено ако е необходимо репатриране или специфична медицинска намеса. В тези случаи е препоръчителна допълнителна застраховка. Европейската комисия и EACEA си запазват правото да променят правилата, определени в точки 10 и 11 в случай на извънредни обстоятелства.

18. Приложимо право

Настоящият конкурс се урежда от правото на ЕС. Съдът на Европейския съюз е единственият съд, компетентен по всеки спор между Съюза и който и да е бенефициер относно тълкуването, прилагането или валидността на правилата на този конкурс, ако този спор не може да бъде разрешен по взаимно съгласие.

19. Защита на данните

Поисканите данни ще се използват само за избора на кандидатите, за резервиране на билетите за пътуването и за предоставяне на кандидатите на услуги, свързани с DiscoverEU, като например цикъла на обучение или рекламните кампании на DiscoverEU. В тази връзка Европейската комисия и оправомощените от нея организации, както и EACEA, националните агенции по програма „Еразъм+“ и мрежата Евродеск могат да се свържат с участника.

Всички лични данни се обработват от Европейската комисия и EACEA съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. (отменящ Регламент (ЕО) №45/2001) и в съответствие с уведомленията за операциите по обработка до длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) на Европейската комисия (публично достъпни в регистъра на ДЛЗД). Тези данни се обработват от администраторите на лични данни на Европейската комисия и EACEA за целите на конкурса, изпълнението и последващите действия или с цел защита на финансовите интереси на ЕС.

В декларацията за поверителност за DiscoverEU се обяснява начинът, по който се използват личните данни на кандидатите и по който се защитава неприкосновеността на тези данни. Декларацията за поверителност за DiscoverEU е достъпна на адрес: https://europa.eu/youth/privacy_bg

Кандидатите имат право да се обръщат по всяко време към Европейския надзорен орган по защита на данните.

20. Жалби

На уебсайта на външния изпълнител, определен от Европейската комисия и EACEA за резервиране на пътуванията, ще бъде достъпен формуляр за подаване на жалби. Избраните кандидати ще бъдат информирани за тази възможност, когато планират своето пътуване.