Skip to main content

DiscoverEU

JJei tau aštuoniolika ir gyveni programos 'Erasmus+' šalyje, dabar pats metas išplėsti savo komforto zoną!

Konkurso „DiscoverEU“ taisyklės

Dėkojame, kad domiesi, tačiau paraiškų teikimo laikotarpis jau baigėsi. Rezultatai bus paskelbti 2023 m. sausio mėn. ir paraiškos teikėjai bus apie juos informuoti. Kitas paraiškų teikimo etapas prasidės 2023 m. pavasarį (konkrečios datos bus paskelbtos vėliau). Jei tau yra arba 2023 m. sueis aštuoniolika metų, sek naujienas. Pavasarį bus pateikta daugiau kelionės bilietų!

 

1. Aprašymas

„DiscoverEU“ yra programos „Erasmus+“ veiksmas. „DiscoverEU“ siekiama aštuoniolikmečiams suteikti galimybę leistis į kelionę, kuri sustiprins jų priklausymo Europos Sąjungai jausmą, leis pamatyti, kokia įvairi yra Europa, patyrinėti jos kultūros paveldą ir istoriją, susipažinti su žmonėmis iš viso žemyno ir galiausiai geriau pažinti save. 

2022 m. spalio mėn. Europos Komisija ir Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA) ketina atrinkti bent 35 000 jaunuolių, atitinkančių toliau aprašytus tinkamumo kriterijus. Jaunuoliai gali teikti paraišką Europos jaunimo portale. Paraiškos priimamos nuo 2022 m. spalio 11 d. (antradienio) 12.00 val. (Vidurio Europos vasaros laiku) iki 2022 m. spalio 25 d. (antradienio) 12.00 val. (Vidurio Europos vasaros laiku).

Europos Komisija ir EACEA parūpins atrinktiems jaunuoliams kelionės bilietus, kad laikotarpiu nuo 2023 m. kovo 1 d. iki 2024 m. vasario 29 d. jie galėtų leistis į ne ilgiau nei vieną mėnesį truksiančią kelionę po Europą. 
Traukinys iš esmės bus pagrindinė kelionės bilietus gavusių jaunuolių transporto priemonė, tačiau tam, kad šia galimybe galėtų pasinaudoti kuo daugiau jaunuolių, prireikus bus galima naudotis ir kitų rūšių transportu, pvz., keltais ir autobusais, atsižvelgiant į aplinkosaugos, laiko ir atstumo aspektus. 

Išimtiniais atvejais ir kai nebus kitų transporto priemonių, bus galima keliauti lėktuvu. Taigi „DiscoverEU“ galės pasinaudoti ir atokiose vietovėse ar salose gyvenantys jaunuoliai. 
Atrinktiems dalyviams taip pat bus suteikta „DiscoverEU“ nuolaidų kortelė. Jos galiojimas bus suderintas su jų kelionės laikotarpiu. Naudodamiesi šia kortele jie gaus nuolaidų bilietams ir paslaugoms (tokiose srityse kaip kultūra, mokymosi veikla, gamta, sportas, vietos transportas, nakvynė, maistas ir kt.). 

2. Kas gali teikti paraišką?

Paraišką gali teikti asmenys, kurie:

 • 2023 m. sausio 1 d. yra ne jaunesni ir ne vyresni kaip 18 metų amžiaus, t. y. kurie yra gimę 2004 m. sausio 1 d. – 2004 m. gruodžio 31 d. (imtinai);
 • yra kurios nors iš šių šalių piliečiai arba ilgalaikiai teisėti gyventojai: 

          – 27 Europos Sąjungos valstybių narių, įskaitant jos atokiausius regionus (Azorų (PT), Gvadelupos (FR), Kanarų salų (ES), Madeiros (PT), Majoto (FR), Martinikos (FR), Prancūzijos Gvianos (FR), Reunjono (FR), Sen Marteno (FR)), arba
          – programos „Erasmus+“ asocijuotųjų trečiųjų valstybių: Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos, Serbijos, Šiaurės Makedonijos arba Turkijos;
          – kurios nors iš 27 Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ir kurios nors Europos Sąjungos asocijuotųjų užjūrio šalių ir teritorijų teisėti gyventojai: Arubos (NL), Bonero (NL), Grenlandijos (DK), Kiurasao (NL), Naujosios Kaledonijos (FR), Prancūzijos Polinezijos (FR), Prancūzijos Pietų ir Antarkties teritorijų (FR), Sabos (NL), Sen Bartelemi (FR), Sen Pjero ir Mikelono (FR), Sint Eustatijaus (NL), Sint Marteno (NL), Voliso ir Futūnos (FR);

 • internetinėje paraiškos formoje įrašė teisingą asmens tapatybės kortelės ar paso numerį arba nuolatinio gyventojo kortelės numerį.

Atrinkti kandidatai galės keliauti tik tuo atveju, jei jie: 

 • pradės savo kelionę kurioje nors iš šalių, kuri sprendimo skirti kelionės bilietą priėmimo metu atitinka dalyvavimo „DiscoverEU“ reikalavimus (žr. pirmiau);
 • planuoja nuo vienos dienos iki vieno mėnesio (imtinai) trukmės kelionę;
 • ketina aplankyti bent vieną užsienio šalį, kuri sprendimo skirti kelionės bilietą priėmimo metu atitinka dalyvavimo „DiscoverEU“ reikalavimus (žr. pirmiau);
 • sutinka tapti „DiscoverEU“ ambasadoriais. 

Šių kriterijų neatitinkančių jaunuolių paraiškos per atranką nebus nagrinėjamos. 

„DiscoverEU“ pradėtas kaip Europos Parlamento inicijuotas parengiamasis veiksmas (2018–2020 m.), kuriuo siekiama aštuoniolikmečiams suteikti kelionių ir judėjimo laisvės galimybių. 

„DiscoverEU“ dabar yra programos „Erasmus+“ (2021–2027 m.) veiksmas.

3. Paraiškų teikimo tvarka

Paraiškas dalyvauti „DiscoverEU“ galima teikti naudojantis specialia internetine paraiškos forma Europos jaunimo portale. Paraiškų teikimo laikotarpiui dar neprasidėjus arba jam jau pasibaigus paraiškų teikti negalima.

Paraiškų teikimo procedūrą sudaro 7 dalys.

 1. Pirmiausia bus patikrinta, ar paraiškos teikėjai atitinka tinkamumo kriterijus – tai reiškia, kad jų bus paprašyta nurodyti savo gimimo datą, pilietybę ir teisėtą gyvenamąją vietą. Jeigu pagal šiuos duomenis kandidatai neatitiks tinkamumo kriterijų, nurodytų 2 punkte „Kas gali teikti paraišką?“, jie nebegalės tęsti procedūros. Be to, paraiškos teikėjų bus paprašyta sutikti su konkurso „DiscoverEU“ taisyklėmis, sutikti su tuo, kad jų asmens duomenys būtų saugomi ir tvarkomi konkurso „DiscoverEU“ tikslais, ir su tuo, kad Europos Komisija ir jos įgaliotos organizacijos, taip pat EACEA, nacionalinės „Erasmus+“ agentūros ir tinklas „Eurodesk“ galėtų susisiekti su jais su konkursu „DiscoverEU“ susijusiais klausimais.
 2. Paraiškos teikėjai turės nurodyti, ar nori keliauti pavieniui, ar grupe, kurioje būtų ne daugiau kaip 5 žmonės.
 3. Paraiškos teikėjai turės nurodyti galiojantį e. pašto adresą. Po to iš Europos jaunimo portalo jie gaus automatinį e. laišką, kad patvirtintų, jog toks e. pašto adresas yra. Ši patikra reikalinga, nes po atrankos bendravimas su paraiškos teikėjais vyks e. paštu. Prašydamos paraiškos teikėjų patvirtinti savo e. pašto adresą, Europos Komisija ir EACEA užkerta kelią neteisėtam kitų asmenų naudojimuisi tuo adresu.  
 4. Patvirtinę savo e. pašto adresą, jaunuoliai turės užpildyti paraiškos formą. Pirmiausia jie turės nurodyti savo asmens duomenis: pilietybę, gimimo datą, vardą, pavardę, lytį, e. pašto adresą, telefono numerį, teisėtos gyvenamosios vietos šalį, regioną, užsiėmimą ir nacionalinės asmens tapatybės kortelės ar paso arba teisėto gyventojo kortelės numerį. Riboto judumo ir (arba) negalią turintys jaunuoliai galės nurodyti konkrečius savo poreikius.
 5. Įrašę savo asmens duomenis, visi paraiškos teikėjai turės atsakyti į 5 viktorinos klausimus su pasirenkamais atsakymų variantais bendrų Europos Sąjungos žinių ir kitų jaunimui skirtų Europos Sąjungos iniciatyvų temomis. Po to jie turės atsakyti į papildomą klausimą. Paraiškos teikėjai bus atrinkti atsižvelgiant į „DiscoverEU“ skirtą biudžetą ir pagal eilę išrikiuoti sąraše įvertinus jų atsakymus.
 6. Paraiškos teikėjų bus paprašyta pateikti papildomos informacijos apie savo kelionės planus (t. y. kada jie ketina pradėti kelionę, ar pirmą kartą keliaus vieni be tėvų, ką norėtų sužinoti ar išmokti per šią kelionę, kaip ras kelionei reikalingų lėšų ir kaip sužinojo apie „DiscoverEU“). Šiame skirsnyje pateikta informacija nėra įpareigojanti ir neturės įtakos atrankos procesui. Surinkti duomenys bus naudojami statistikos tikslais, be to, remdamosi šia informacija Europos Komisija ir EACEA tobulins „DiscoverEU“.  
 7. Visi kandidatai, pateikę paraišką, per Europos jaunimo portalą e. paštu gaus patvirtinimą. Šiame e. laiške jiems bus pranešta, kad jų paraiška užregistruota, taip pat bus nurodytas paraiškos kodas ir kada jie bus informuoti apie atrankos rezultatus.

Kiekvienas paraišką pateikęs kandidatas gaus kodą. Paraiškos teikėjai turėtų išsaugoti šį paraiškos kodą tolesnei komunikacijai. Jeigu paraiškos teikėjas norės pakviesti daugiau žmonių į savo grupę, jis taps grupės vadovu ir turės pranešti minėtą kodą kitiems grupės nariams, kad jie galėtų užsiregistruoti. Iš grupės vadovo gavę kodą, kiti grupės nariai turės užsiregistruoti internetu ir įrašyti savo asmens duomenis. 

Primename, kad grupės nariams nereikia atsakyti į viktorinos klausimus ir papildomą klausimą, nes tai – tik grupės vadovo pareiga, tačiau jie vis tiek turi įrašyti savo asmens duomenis, kad galėtų pateikti paraišką. Grupės nariai turi atitikti tuos pačius tinkamumo kriterijus: jie turi būti aštuoniolikmečiai ir sprendimo dėl atrankos priėmimo metu jų teisėta gyvenamoji vieta turi būti vienoje iš Europos Sąjungos valstybių narių arba vienoje iš programos „Erasmus+“ asocijuotųjų trečiųjų valstybių: Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje, Šiaurės Makedonijoje, Serbijoje ir Turkijoje. Jeigu paraiškos teikėjas nurodė, kad pageidauja keliauti vienas, pateikęs paraišką, jis vis tiek gali pasikviesti draugų, atlikęs minėtą procedūrą, kol dar nesibaigęs paraiškų priėmimo terminas.

Grupės pateikta paraiška vertinama kaip viena. Atrenkant dalyvius bus svarstomos tik tų grupės narių, kurie užpildė paraiškos formą naudodami grupės vadovo praneštą kodą, kandidatūros. Grupės nariams nereikia registruotis individualiai. 

Grupes gali sudaryti skirtingų pilietybių ir skirtingose vietose gyvenantys asmenys.

Vienam asmeniui galima pateikti tik vieną paraišką. Per atranką bus nagrinėjama tik pirma Europos jaunimo portale užregistruota paraiška. Atskiriems asmenims negalima registruotis skirtingose grupėse. Jei kuriuo etapu bus nustatyta, kad pateiktos kelios paraiškos, bus nagrinėjama tik pirma Europos jaunimo portale užregistruota paraiška. 

Jaunuoliai, kurie jau buvo atrinkti gauti „DiscoverEU“ kelionės bilietą po kurio nors iš ankstesnių paraiškų teikimo etapų, teikti kitos paraiškos dar kartą nebegali. Tokie atvejai bus nustatyti paraiškų teikimo etapu. Jeigu kuriuo nors „DiscoverEU“ įgyvendinimo etapu Europos Komisijos ir EACEA paskirtas tarpininkas kelionių užsakymams tvarkyti arba Europos Komisija ir EACEA pačios nustatys, kad paraišką pateikė jaunuoliai, kurie jau buvo gavę „DiscoverEU“ kelionės bilietą po kurio nors iš praeitų paraiškų teikimo etapų, tokie paraiškos teikėjai bus pašalinti iš atrankos.

4. Atrankos procedūra ir atrankos kriterijai

Kiekvienai šaliai skiriama kelionės bilietų kvota. Paskirstymas grindžiamas programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo (asmenų mobilumas, jaunimas) paskirstymo schema.

Dalyviai bus atrenkami pagal paraiškos formoje nurodytą teisėtą gyvenamąją vietą. Jeigu kurioje nors šalyje paraiškų bus gauta mažiau nei jai skirta kvota, likę kelionės bilietai bus paskirstyti paraiškos teikėjams, gyvenantiems tose šalyse, kuriose gautų paraiškų skaičius viršys joms skirtas kvotas.

Nustatant kvotų panaudojimą, grupinių paraiškų atveju bus vadovaujamasi grupės vadovo gyvenamąja vieta. Jeigu pagal šalį atrinktų paraiškos teikėjų sąraše paskutinėje vietoje bus grupė ir tos šalies dalyvių kvota bus išnaudota, vis tiek bus atrinkta dalyvauti visa grupė.

Pirmiausia bus patikrinta, ar paraiškos teikėjai atitinka tinkamumo kriterijus, t. y., ar jų gimimo data patenka į nurodytą laikotarpį ir ar reikalavimus atitinka jų gyvenamoji vieta, kaip nurodyta 2 ir 3 punktuose. Primename, kad ši atitiktis bus automatiškai tikrinama teikiant paraišką, o pateiktus duomenis po to dar kartą patikrins Europos Komisijos ir EACEA paskirtas tarpininkas, kuris rūpinsis bilietų užsakymais. Jeigu tikrindamas asmens tapatybės kortelės, paso ir (arba) teisėto gyventojo dokumento duomenis tarpininkas nustatys, kad paraiškos teikėjas nurodė neteisingą informaciją, toks paraiškos teikėjas bus pašalintas iš atrankos.

Jeigu paraiškos teikėjas atitiks visus tinkamumo kriterijus, toliau jis turės įvykdyti atrankos reikalavimus, t. y. teisingai atsakyti į 5 klausimus su pasirenkamais atsakymų variantais ir į papildomą klausimą. Jeigu teikiama grupinė paraiška, atsakyti į penkis viktorinos klausimus bei papildomą klausimą reikia tik grupės vadovui.

Paraiškos teikėjai bus sugrupuoti pagal gyvenamąją vietą ir vertinami pagal teisingus atsakymus į 5 viktorinos klausimus, o po to pagal atsakymą į papildomą klausimą.

Pasibaigus paraiškų teikimo laikotarpiui duomenys iš Europos jaunimo portalo bus persiųsti atrankos komisijai, kad ji priimtų galutinį sprendimą.

Jeigu sudarant atrinktų dalyvių sąrašą į paskutines jo vietas pretenduos labai daug vienodai įvertintų paraiškų (individualių arba grupinių), kurios ne visos tilps į nustatytą kvotą, galutiniu vertinimo kriterijumi taps paraiškos pateikimo laikas ir paskutines vietas Europos Komisija ir EACEA užpildys laikydamasi eiliškumo principo. Tai atsargumo priemonė – per ankstesnius paraiškų teikimo etapus tokia padėtis nebuvo susiklosčiusi nė karto.

5. Atrankos komisija

Paraiškų teikimo etapo pabaigoje posėdžiauti susirinks iš Europos Komisijos ir EACEA darbuotojų sudaryta atrankos komisija. Ji išnagrinės atrankos rezultatus, vadovaudamasi minėtais atrankos kriterijais. Atsižvelgusi į atsakymus į viktorinos klausimus ir papildomą klausimą bei į šalims skirtas kvotas, ji nuspręs, kokia eilės tvarka galutiniame sąraše bus išrikiuoti atrinkti paraiškos teikėjai, kuriems bus skirti kelionės bilietai. Baigus atranką, bus sudarytas rezervo sąrašas. Į rezervo sąrašą patekę paraiškos teikėjai turės galimybę gauti kelionės bilietus tuo atveju, jeigu liks nepanaudotų lėšų arba jeigu kelionės atsisakys atrinkti paraiškos teikėjai (žr. 7 punktą).

Remdamasi atrankos komisijos vertinimu, Europos Komisija ir EACEA priims sprendimą dėl atrankos, kuriame bus nustatytas bendras skirtų bilietų skaičius, visas kelionės bilietams pirkti skirto biudžeto dydis, atrinktų paraiškos teikėjų sąrašas ir rezervo sąrašas. 

6. Rezultatų pranešimas

Pasibaigus atrankai visiems paraiškų teikėjams e. paštu bus pranešta, ar jie:

 • buvo atrinkti kelionės bilietui gauti (atrinkti paraiškos teikėjai),
 • nebuvo atrinkti, bet buvo įtraukti į rezervo sąrašą.

Informavus atrinktus paraiškos teikėjus, jų sąrašas bus nusiųstas Europos Komisijos ir EACEA paskirtam tarpininkui, kuris užsakys bilietus. Tarpininkas susisieks su atrinktais paraiškos teikėjais. Daugiau informacijos apie tai pateikiama 8 punkte.

Patikrinti, ar buvo atrinkti, ar ne, paraiškos teikėjai galės ir Europos jaunimo portale, pasinaudoję savo paraiškos kodu.

7. Rezervo sąrašas

Visi neatrinkti paraiškos teikėjai bus įtraukti į rezervo sąrašą mažėjančia eilės tvarka pagal tai, kaip bus įvertinti jų atsakymai į viktorinos klausimus ir į papildomą klausimą. Jeigu kurie nors atrinkti paraiškos teikėjai atsiims savo paraišką arba jeigu atrinktų paraiškos teikėjų kelionės bilietų vertė bus mažesnė nei turimas biudžetas, Europos Komisija ir EACEA gali skirti kelionės bilietų į rezervo sąrašą įtrauktiems paraiškos teikėjams, kol bus visiškai išnaudotas turimas biudžetas. Biudžeto lėšų panaudojimas bus tikrinamas kas mėnesį.

Įtraukimas į rezervo sąrašą nesuteikia jokių teisių Europos Komisijos ar EACEA atžvilgiu ir nėra garantija, kad paraiškos teikėjas vėliau bus atrinktas kelionės bilietui gauti.

Su į rezervo sąrašą įtrauktais paraiškos teikėjais gali susisiekti Europos Komisijos ir EACEA paskirtas tarpininkas, tvarkantis kelionių užsakymą, ir pakviesti juos užsiregistruoti užsakymo platformoje. Į rezervo sąrašą įtraukti paraiškos teikėjai, su kuriais bus susisiekta projektui baigiantis, negali reikalauti kompensacijos už keliones, į kurias jie vyko prieš gaudami kvietimą, ir negali prašyti pratęsti kelionės laikotarpio.

8. Kelionės bilietų užsakymas ir kelionės taisyklės

Atrinkti paraiškos teikėjai pradės savo kelionę šalyje, kuri yra „DiscoverEU“ dalis (žr. 2 punktą „Kas gali teikti paraišką?“), ir keliaus į bent vieną šalį, kuri taip pat yra „DiscoverEU“ dalis ir kuri skiriasi nuo išvykimo šalies. Kelionės bilietas jų gyvenamojoje šalyje gali būti naudojamas tik kelionės pradžiai ir kelionės pabaigai. Dalyvių planuojamos kelionės trukmė gali būti nuo 1 dienos iki vieno mėnesio. Kelionė turi įvykti nuo 2023 m. kovo 1 d. iki 2024 m. vasario 29 d. Vieno mėnesio kelionės laikotarpiu jaunuoliai gali iš vienos vietos į kitą važiuoti tam tikrą dienų skaičių. 

Atrinktiems paraiškos teikėjams skirtus kelionės bilietus užsakys, nupirks ir pristatys Europos Komisijos ir EACEA paskirtas tarpininkas. Atrinkti paraiškos teikėjai jokiu būdu neturėtų užsisakyti bilietų patys arba naudodamiesi kelionių agentūros paslaugomis. Pačių atrinktų paraiškos teikėjų įsigyti bilietai nebus kompensuojami. 

Europos Komisijos ir EACEA paskirtas tarpininkas susisieks su atrinktais paraiškos teikėjais ir suteiks jiems prieigą prie mobiliosios programėlės. Ši programėlė dalyviams suteiks galimybę naudotis pagalba ir pasiūlymų, kaip planuoti savo maršrutus ir pasirengti kelionei. Visi dalyviai galės naudotis mobiliojoje programėlėje esančia „DiscoverEU“ skaitmenine nuolaidų kortele.

Ši kortelė suteiks galimybę naudotis įvairiomis nuolaidomis ir lengvatomis visose programos „Erasmus+“ šalyse. Tarpininkas pasirinks konkurencingiausius ir tinkamiausius transporto paslaugų teikėjus.

Atrinkti paraiškos teikėjai galės rinktis iš šių dviejų kelionės variantų:

Lankstus kelionės variantas

Fiksuotas kelionės variantas

Atrinktų paraiškos teikėjų kelionės datos gali būti keičiamos iki kol dalyvis aktyvina kelionės bilietą.  Atrinkti paraiškos teikėjai praneš tarpininkui pageidaujamą kelionės maršrutą, nurodydami fiksuotas važiavimo datas ir laiką ir iš anksto žinomas paskirties vietas. Užsakius fiksuoto maršruto bilietą, važiavimo datos ir paskirties vietos nebegali būti keičiamos. Kelionė turėtų įvykti laikotarpiu, kurio trukmė – iki vieno mėnesio.
Atrinkti paraiškos teikėjai galės keliauti ne ilgiau kaip vieno mėnesio laikotarpiu, taip pat nustatytas apibrėžtas važiavimo dienų skaičius. Pasirinkę lankstų kelionės variantą atrinkti paraiškos teikėjai galės aplankyti tiek kriterijus atitinkančių šalių, kiek norės. Atrinkti paraiškos teikėjai galės aplankyti ne daugiau kaip 2 šalis, kurios sprendimo dėl atrankos priėmimo metu yra Europos Sąjungos valstybės arba programos „Erasmus+“ asocijuotosios trečiosios valstybės (žr. 2 punktą) (išvykimo valstybės ir valstybės, per kurias tik pervažiuojama tranzitu, neįskaičiuojamos), per laikotarpį, kurio trukmė – iki vieno mėnesio.

Aktyvinę kelionės bilietą, atrinkti paraiškos teikėjai gali važiuoti kelias dienas iš eilės arba važiavimo dienas paskirstyti visu vieno mėnesio laikotarpiu. Jie galės vykti Europos geležinkelio bendrovių eksploatuojamais traukiniais, taip pat kai kuriais keltais ir kitomis transporto priemonėmis, kurias parinks Europos Komisijos ir EACEA paskirtas tarpininkas. Primename, kad kai kuriuose traukiniuose gali reikėti arba siūloma rezervuoti vietas. Vietų rezervavimo išlaidos į lankstų kelionės bilietą neįtrauktos. Vietų rezervavimo arba kitų kelionėje patirtų išlaidų Europos Komisija arba EACEA nekompensuos.  

Visos rezervavimo išlaidos yra įtrauktos į fiksuotą kelionės variantą, tačiau galioja bendras 251 euro limitas, kurio reikia laikytis. Atrinkti paraiškos teikėjai turėtų įsitikinti, kad kelionė jų norimu maršrutu nekainuos brangiau.

Abiejų variantų atveju:

 • galioja 251 euro limitas, kurio reikia laikytis, išskyrus toliau nurodytus išimtinius atvejus,

negalima atšaukti maršrutų, Europos Komisija arba EACEA nekompensuoja jokių priemokų arba kitų kelionėje patirtų išlaidų. Atrinkti paraiškos teikėjai, norintys keliauti į Airiją, Islandiją, Kiprą arba Maltą, turėtų apie tai informuoti tarpininką po specialaus kvietimo visiems atrinktiems dalyviams paskelbimo. Keliaujantiems iš Airijos, Islandijos, Kipro arba Maltos bus taikoma I priede nurodyta kvota. Ši kvota, padauginta iš trijų, bus taikoma į Airiją, Islandiją, Kiprą arba Maltą norintiems keliauti atrinktiems paraiškos teikėjams, o lėktuvo bilietai į šias konkrečias paskirties valstybes bus užsakomi pagal eiliškumo principą. 

Jaunuoliams, gyvenantiems Europos Sąjungos valstybėse arba programos „Erasmus+“ asocijuotosiose trečiosiose valstybėse (žr. 2 punktą), kuriose privaloma civilinė arba karinė tarnyba, bus taikoma kelionės laikotarpio sąlygų išimtis. Tokiu atveju kelionės laikotarpis bus pratęstas iki 6 mėnesių po jų teisinės prievolės termino pabaigos.

9. Transporto rūšys

Traukinys iš esmės bus pagrindinė atrinktų jaunuolių transporto priemonė, tačiau tam, kad „DiscoverEU“ suteikiama galimybe galėtų pasinaudoti kuo daugiau jaunuolių, prireikus bus galima naudotis ir kitų rūšių transportu, pvz., keltais ir autobusais, atsižvelgianti į aplinkosaugos, laiko ir atstumo aspektus. Skirti bilietai tinka kelionėms antrąja klase.
Skristi lėktuvu gali būti leista tik ypatingais atvejais. Toks leidimas suteikiamas jaunuoliams, gyvenantiems:

 1. viename iš devynių atokiausių regionų (t. y. Gvadelupoje, Prancūzijos Gvianoje, Martinikoje, Reunjone, Majote, Sen Martene, Madeiroje, Azoruose, Kanarų salose);
 2. ES užjūrio šalyse ir teritorijose (Aruboje, Bonere, Grenlandijoje, Kiurasao, Naujojoje Kaledonijoje, Prancūzijos Polinezijoje, Saboje, Sen Bartelemi, Sen Pjere ir Mikelone, Sint Eustatijuje, Sint Martene, Volise ir Futūnoje);
 3. šalyje arba regione, kuris nepasiekiamas minėtomis transporto priemonėmis (geležinkeliu, keltais, autobusais);
 4. kai jaunuolio kelionė iki artimiausios jo gyvenamosios šalies sienos sausumos arba jūrų transportu užtruktų daugiau nei 18 valandų.

Skristi lėktuvu jie gali tik atvykdami iš savo gyvenamosios vietos arba į ją grįždami. Likusiai kelionės daliai taikoma pagrindinė keliavimo taisyklė (dalyviai turi važiuoti traukiniu arba alternatyvių rūšių transporto priemonėmis).  

Jaunuoliai iš atokiausių regionų ir užjūrio šalių bei teritorijų gali pasirinkti bet kurią kelionės paskirties vietą, atitinkančią nustatytus reikalavimus. Atrinkti paraiškos teikėjai, kurie norėtų vykti į atokiausius regionus ir užjūrio šalis ir teritorijas, gali tai padaryti, jei jų kelionės biudžetas neviršija 251 euro ribos.

Airijoje, Islandijoje, Kipre arba Maltoje gyvenantys atrinkti paraiškos teikėjai į žemyninę Europą gali skristi lėktuvu.

10. Didžiausia kelionės bilietų vertė

Atrinkti paraiškos teikėjai gaus tik kelionės bilietus į pasirinktą kelionės tikslą ir „DiscoverEU“ nuolaidų kortelę. Nakvynės, pragyvenimo, draudimo, kelionės patogumų ar bet kokias kitas su kelione susijusias išlaidas turės padengti patys atrinkti paraiškos teikėjai.

Pagrindinė taisyklė – kiekvienas atrinktas dalyvis turi teisę gauti ne didesnį kaip 251 euro kelionės bilieto finansavimą. Skirti bilietai tinka vykti tik antrąja arba ekonomine klase. Toliau nurodytais ypatingais atvejais ši suma gali būti didesnė.

 • Jeigu atrinktas paraiškos teikėjas į žemyninę Europos dalį atvyksta iš vieno iš atokiausių ES regionų ar vienos iš užjūrio šalių ir teritorijų. Pasiekus žemyninę Europos dalį, taikoma pagrindinė taisyklė.
 • Jeigu atrinktas paraiškos teikėjas atvyksta ne iš minėtų geografinių zonų, bet turi lėktuvu atvykti į žemyninę Europos dalį. Pasiekus žemyninę Europos dalį, taikoma pagrindinė taisyklė.
 • Tam tikrais atvejais, kurie vertinami atskirai (pvz., kai atrinkti paraiškos teikėjai gyvena kitose programos „Erasmus+“ valstybėms priklausančiose salose), gali būti padengiamos papildomos kelionės traukiniu, keltu ar tolimojo susisiekimo autobusu išlaidos.

Jeigu atrinkto paraiškos teikėjo judumas ribotas arba jis turi specialių poreikių, gali būti dengiamos specialios pagalbos (lydinčio asmens, šuns vedlio neregiams ir kt.) išlaidos, remiantis atitinkamais specialius poreikius patvirtinančiais dokumentais, apibrėžtais gyvenamosios šalies nacionaliniuose teisės aktuose.

11. Orientacinis tvarkaraštis

Registracijos pradžia 2022 m. spalio 11 d. (antradienis) 12.00 val. (Vidurio Europos vasaros laiku)
Registracijos pabaiga 2022 m. spalio 25 d. (antradienis) 12.00 val. (Vidurio Europos vasaros laiku)
Atrankos komisija 2022 m. lapkričio mėn.
Pranešimas apie atranką 2023 m. sausio mėn.
Pirma išvykimo į kelionę diena 2023 m. kovo 1 d.
Paskutinė grįžimo diena 2024 m. vasario 29 d.

12. Jeigu atrinktas dalyvis atsisako kelionės arba ją atšaukia

Kiekvienas kelionės bilietas bus vardinis ir jo negalima perduoti kitam asmeniui jokiomis aplinkybėmis. Kelionės biliete nurodyto vardo ir pavardės keisti negalima.

Jeigu dėl kokios nors priežasties atrinktas dalyvis atsisako kelionės Europos Komisijos ir EACEA paskirtam tarpininkui dar neužsakius kelionės bilieto, jo vieta bus perleista į rezervo sąrašą įtrauktam paraiškos teikėjui pagal eilę sąraše. Atrinkti paraiškos teikėjai raginami apie atsisakymą informuoti tarpininką, kol dar niekas neužsakyta.

Jeigu Europos Komisijos ir EACEA paskirtam tarpininkui dar neužsakius kelionės bilieto keliauti atsisakys grupės narys (grupės vadovas ar kitas narys), jokio pavojaus kitų narių kelionei tai nesukels. Likę grupės nariai galės keliauti, kaip planuota, bet pasitraukusio asmens nebegalima pakeisti kitu. Likęs laisvas kelionės bilietas bus paskirtas į rezervo sąrašą įtrauktam asmeniui pagal eilę sąraše.

Kai kurie grupės nariai galiausiai gali nuspręsti keliauti atskirai, grupės kelionės galimybės dėl to nenukentės.

Kelionės bilietas yra nekeičiamas ir pinigai už jį negrąžinami. Lankstaus maršruto biliete nurodyta pradžios data yra lanksti – dalyviai gali ją pakeisti bet kuriuo metu, kol dar neatėjo nurodyta pirma važiavimo diena.

Fiksuoto kelionės varianto atveju atšaukimas ir (arba) pakeitimai reglamentuojami vežėjo taisyklėmis. Visus su tuo susijusius papildomus mokesčius turėtų padengti paraiškos teikėjai.

13. Neįveikiamos aplinkybės

Jeigu kelionė nutraukiama dėl nenumatytų išimtinių aplinkybių ar įvykių, kurių dalyvis negali kontroliuoti ir kurie kilo ne dėl jo klaidos ar aplaidumo, gali būti skirtas naujas kelionės bilietas. Europos Komisijos ir EACEA paskirtas tarpininkas tokias ypatingas aplinkybes vertins kiekvienu atveju atskirai.

14. Pasakojimai apie kelionę

Europos Komisija iš atrinktų paraiškos teikėjų norėtų sulaukti atsiliepimų ir ragina pagal „DiscoverEU“ keliavusius jaunuolius dalytis savo įspūdžiais bei papasakoti apie patirtus nuotykius. Atrinkti paraiškos teikėjai taps „DiscoverEU“ ambasadoriais. Pavyzdžiui, jie raginami pasidalyti kelionės įspūdžiais socialiniuose tinkluose („Instagram“, „Facebook“, „Twitter“) arba parengti pranešimus savo mokykloje ar vietos bendruomenėje. Mobilioji programėlė suteiks galimybę sukurti individualizuotą kelionės maršruto žemėlapį su statistiniais duomenimis (tokiais kaip kiek traukinių važiuota, kiek šalių aplankyta ir kiek CO2 pavyko neišmesti). Kelionei pasibaigus žemėlapį bus galima paskelbti socialiniuose tinkluose. 

Paraiškos teikėjai kviečiami jungtis prie #DiscoverEU oficialios „Facebook“ grupės. Jaunuoliai taip pat po kelionės turės užpildyti Europos Komisijos ir EACEA paskirto tarpininko atsiųstą internetinę apklausos anketą. Po kelionės jaunuoliai gaus automatiškai sukurtą dalyvio pažymėjimą, kuriame bus nurodyti kelionėje įgyti gebėjimai ir įgūdžiai.

15. Viza 

Priklausomai nuo pilietybės ir planuojamo kelionės maršruto (ne Šengeno erdvėje), dalyviams gali reikėti vienos arba daugiau vizų. Vizos išdavimas yra valstybių kompetencija. Patariame dalyviams susipažinti su oficialių šaltinių informacija ir pateikti prašymus gerokai iš anksto. Vizą išduoti gali užtrukti kelias savaites. Šiuo klausimu naudinga bus „DiscoverEU“ kelionių programėlė ir jos pagalbos tarnyba. Bet kuriuo atveju patys dalyviai atsako už tai, kad jų dokumentai būtų sutvarkyti prieš išvykstant. 

Nacionalinių valdžios institucijų sprendimų dėl vizos Europos Komisija, EACEA ir tarpininkas negali paveikti.

Vizos išdavimo išlaidos padengiamos pagal „DiscoverEU“. 

Jei sveikatos draudimas yra privalomas reikalavimas vizai gauti, jį suteiks tarpininkas. Susijusios išlaidos bus padengtos pagal „DiscoverEU“.  

16. Draudimas

Atrinktiems paraiškos teikėjams rekomenduojama įsigyti tinkamą sveikatos ir kelionės draudimą visam kelionės laikotarpiui. Bazinis sveikatos draudimas keliaujant pagal „DiscoverEU“ paprastai suteikiamas pagal dalyvių nacionalinio sveikatos draudimo sąlygas (Europos sveikatos draudimo kortelė). 

Vis dėlto pagal Europos sveikatos draudimo kortelės arba privataus sveikatos draudimo sąlygas gali būti numatyti ne visi galimi atvejai, ypač jeigu būtų reikalinga repatriacija arba speciali medicininė intervencija. Tokiais atvejais patartina turėti papildomą draudimą.  

17. Atsakomybės ribojimo pareiškimas

Europos Komisija, EACEA ir jų paskirtas tarpininkas pasirūpins tik kelionės bilietais, nuolaidų kortelėmis ir, kai taikoma, vizų išdavimo išlaidomis, kaip paaiškinta pirmiau, todėl nakvynės, pragyvenimo, bazinio draudimo, kelionės patogumų ar bet kokias kitas su kelione susijusias išlaidas turės padengti patys atrinkti paraiškos teikėjai.

Europos Komisija, EACEA ir jų paskirtas tarpininkas negali būti laikomi atsakingais už bet kokią galimą atrinktų paraiškos teikėjų padarytą arba patirtą žalą, įskaitant žalą trečiosioms šalims arba trečiųjų šalių sukeltą žalą, padarytą dėl šios subsidijuojamos veiklos arba per ją.

Europos Komisija, EACEA ir jų paskirtas tarpininkas nėra atsakingi už jokią turtinę, neturtinę arba fizinę žalą, kurią atrinkti paraiškos teikėjai ar juos lydintys asmenys gali patirti kelionėje arba viešnagės metu.

Galimybės vykti į pageidaujamą vietą priklauso nuo biudžeto ir laiko apribojimų, taip pat nuo to, ar yra bilietų, todėl kelionės aplinkybės gali keistis, o Europos Komisijos ir EACEA paskirtas išorės tarpininkas negali garantuoti, kad pageidaujama kelionė įvyks.

Atrinktiems paraiškos teikėjams rekomenduojama įsigyti tinkamą sveikatos ir kelionės draudimą visam kelionės laikotarpiui. Bazinis sveikatos draudimas keliaujant pagal „DiscoverEU“ paprastai suteikiamas pagal dalyvių nacionalinio sveikatos draudimo sąlygas (Europos sveikatos draudimo kortelė). Vis dėlto pagal Europos sveikatos draudimo kortelės arba privataus sveikatos draudimo sąlygas gali būti numatyti ne visi galimi atvejai, ypač jeigu būtų reikalinga repatriacija arba speciali medicininė intervencija. Tokiais atvejais patartina turėti papildomą draudimą. Europos Komisija ir EACEA pasilieka teisę išskirtinėmis aplinkybėmis keisti 10 ir 11 punktuose nustatytas taisykles.

18. Taikoma teisė

Šiam konkursui taikoma ES teisė. Išimtinę jurisdikciją nagrinėti bet kokį Europos Sąjungos ir bet kurio naudos gavėjo ginčą dėl šio konkurso taisyklių aiškinimo, taikymo ar galiojimo, jeigu tokio ginčo negalima išspręsti taikiai, turi Europos Sąjungos Teisingumo Teismas.

19. Duomenų apsauga

Prašomi duomenys bus naudojami tik paraiškos teikėjams atrinkti, kad būtų galima užsakyti kelionės bilietus ir teikti jiems su „DiscoverEU“ susijusias paslaugas, pavyzdžiui, „DiscoverEU“ mokymosi ciklą arba „DiscoverEU“ reklamines kampanijas. Šiuo atveju Europos Komisija ir jos įgaliotos organizacijos, taip pat EACEA, programos „Erasmus+“ nacionalinės agentūros ir tinklas „Eurodesk“ gali susisiekti su dalyviu.

Visus asmens duomenis Europos Komisija ir EACEA tvarkys vadovaudamosi 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1725 (kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001) ir remdamosi Europos Komisijos duomenų apsaugos pareigūnui siunčiamais pranešimais apie tvarkymo veiksmus (viešai prieinamais duomenų apsaugos pareigūno registre). Tokius duomenis Europos Komisijos ir EACEA duomenų valdytojai tvarkys konkurso, įgyvendinimo ir tolesnių reikalingų veiksmų arba ES finansinių interesų apsaugos tikslais.

„DiscoverEU“ taikomame pranešime apie privatumo apsaugą paraiškų teikėjams paaiškinama, kaip „DiscoverEU“ rengėjai naudoja asmens duomenis ir kokiu būdu jie apsaugomi. „DiscoverEU“ taikomas pareiškimas apie privatumo apsaugą pateikiamas adresu https://europa.eu/youth/privacy_lt.

Paraiškos teikėjai turi teisę bet kuriuo metu kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną.

20. Skundai

Skundo forma bus pateikiama Europos Komisijos ir EACEA paskirto tarpininko, kuris rūpinsis kelionės užsakymais, interneto svetainėje. Atrinkti paraiškos teikėjai bus informuoti apie šią galimybę užsakant jiems bilietus.