Skip to main content

DiscoverEU

Jekk għandek 18-il sena u resident f’pajjiż tal-Programm Erasmus+, wasal iż-żmien li tespandi ż-żona li fiha tħossok komdu.

Regoli tal-kompetizzjoni ta’ DiscoverEU

Grazzi tal-interess tiegħek iżda l-perjodu ta’ applikazzjoni issa għalaq. Ir-riżultati se jitħabbru f’Jannar 2023 u l-parteċipanti se jiġu nnotifikati kif xieraq. Ir-round ta’ applikazzjonijiet li jmiss se jiftaħ fir-rebbiegħa tal-2023 (id-dati speċifiċi se jitħabbru aktar tard). Żomm ruħek aġġornat jekk għandek 18-il sena jew jekk se tagħlaq 18-il sena fl-2023. Aktar passes tal-ivvjaġġar se jkunu disponibbli għalik fir-rebbiegħa!

 

1. Deskrizzjoni

DiscoverEU hija azzjoni tal-programm tal-Erasmus+. Għandha l-għan li toffri liż-żgħażagħ ta’ 18-il sena esperjenza tal-ivvjaġġar li se trawwem is-sens ta’ appartenenza tagħhom fl-Unjoni Ewropea, tippermettilhom jiskopru d-diversità tal-Ewropa, il-wirt kulturali u l-istorja tagħha, jidħlu f’kuntatt ma’ nies mill-kontinent kollu u fl-aħħar mill-aħħar jiskopru lilhom infushom. 

F’Ottubru 2022, il-Kummissjoni Ewropea u l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA), se jagħżlu mill-inqas 35,000 żagħżugħ u żagħżugħa li jissodisfaw il-kriterji ta’ eliġibbiltà deskritti hawn taħt. Iż-żgħażagħ jistgħu japplikaw mill-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ. Il-perjodu tal-applikazzjoni se jkun miftuħ mit-Tlieta 11 ta’ Ottubru 2022 f’12:00 (CEST) sat-Tlieta 25 ta’ Ottubru 2022 f’12:00 (CEST).

Il-Kummissjoni Ewropea u l-EACEA se jipprovdu liż-żgħażagħ li jintgħażlu passes tal-ivvjaġġar biex jesploraw l-Ewropa bejn l-1 ta’ Marzu 2023 u d-29 ta’ Frar 2024 għal perjodu massimu ta’ xahar. 
Bħala regola bażika, l-applikanti magħżula se jivvjaġġaw bil-ferrovija. Madankollu, sabiex jiġi żgurat l-usa’ aċċess possibbli, il-proġett joffri modi alternattivi ta’ trasport bħal ferries u coaches meta jkun hemm bżonn, u jqis l-aspetti ambjentali, ta’ ħin u ta’ distanza. 

F’każijiet eċċezzjonali, u meta ma jkun hemm ebda mezz ta’ trasport ieħor, se jkun permess l-ivvjaġġar bl-ajruplan. Dan jiżgura li anki ż-żgħażagħ li jgħixu f’żoni mbiegħda jew fuq gżejjer ikollhom l-opportunità jieħdu sehem f’DiscoverEU. 
Il-parteċipanti li jingħataw pass tal-ivvjaġġar se jingħataw ukoll kard ta’ skont ta’ DiscoverEU. Il-validità se tiġi allinjata mal-perjodu tal-ivvjaġġar tagħhom. Din il-kard se tagħtihom skontijiet għal żjarat u attivitajiet fl-oqsma tal-kultura, it-tagħlim, in-natura, l-isport, it-trasport lokali, l-akkomodazzjoni, l-ikel, eċċ. 

2. Applikanti eliġibbli

Biex ikunu eliġibbli, l-applikanti:

 • irid ikollhom 18-il sena fl-1 ta’ Jannar 2023, jiġifieri dawk iż-żgħażagħ li twieldu bejn l-1 ta’ Jannar 2004 u l-31 ta’ Diċembru 2004 (inklużi);
 • ikunu ċittadini jew residenti legali fit-tul ta’ wieħed mill-pajjiżi li ġejjin: 

          -   is-27 Stat Membru tal-Unjoni Ewropea inklużi r-reġjuni ultraperiferiċi tagħha (il-Guyana Franċiża (FR), Guadeloupe, Martinique (FR), la Réunion (FR), Mayotte (FR), Saint-Martin (FR), l-Azores (PT), Madeira (PT) u l-Gżejjer Kanarji (ES)) jew;
          -   il-pajjiżi terzi assoċjati mal-programm tal-Erasmus+: l-Iżlanda, il-Liechtenstein, il-Maċedonja ta’ Fuq, in-Norveġja, is-Serbja, u t-Turkija jew;
          -   ċittadin ta’ wieħed mis-27 Stat Membru tal-Unjoni Ewropea kif ukoll residenti legali f’wieħed mill-Pajjiżi u t-Territorji Extra-Ewropej (PTEE) assoċjati mal-Unjoni Ewropea: Aruba (NL), Bonaire (NL), Curação (NL), il-Polineżja Franċiża (FR), it-Territorji Franċiżi tan-Nofsinhar u Antartiċi (FR), Greenland (DK), New Caledonia (FR), Saba (NL), Saint Barthélemy (FR), Sint Eustatius (NL), Sint Maarten (NL), Saint Pierre et Miquelon (FR), il-Gżejjer Wallis et Futuna (FR).

 • jimlew in-numru korrett tal-karta tal-identità (ID), tal-passaport jew tal-karta ta’ residenza legali fuq il-formola tal-applikazzjoni online.

Jekk jintgħażlu, l-applikanti magħżula jistgħu jivvjaġġaw biss jekk dawn: 

 • jibdew il-vjaġġ tagħhom fi kwalunkwe wieħed mill-pajjiżi eliġibbli għal DiscoverEU (ara hawn fuq) fil-mument tad-deċiżjoni tal-għotja;
 • jippjanaw li jivvjaġġaw bejn jum wieħed u mhux aktar minn xahar inkluż;
 • jippjanaw li jivvjaġġaw lejn tal-anqas pajjiż barrani wieħed eliġibbli għal DiscoverEU (ara hawn fuq) fil-mument tad-deċiżjoni tal-għotja;
 • huma lesti li jsiru Ambaxxaturi ta’ DiscoverEU. 

Kwalunkwe applikant li ma jissodisfax il-kriterji ta’ eliġibbiltà mhux se jiġi kkunsidrat fil-proċess ta’ selezzjoni. 

DiscoverEU bdiet bħala azzjoni preparatorja mibdija mill-Parlament Ewropew (2018-2020) bil-għan li tipprovdi opportunitajiet ta’ vvjaġġar u mobbiltà liż-żgħażagħ li jagħlqu 18-il sena. 

DiscoverEU issa hija azzjoni tal-Programm Erasmus+ (2021–2027).

3. Proċedura tal-applikazzjoni

Ir-round ta’ applikazzjonijiet ta’ DiscoverEU hu miftuħ permezz ta’ formola ta’ applikazzjoni speċifika online fil-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ. Mhux se jkun possibbli li titressaq applikazzjoni qabel jew wara l-perjodu tal-applikazzjoni.

Hemm 7 passi f’din il-proċedura ta’ applikazzjoni:

 1. L-applikanti l-ewwel iridu jgħaddu minn verifika tal-eliġibbiltà, li timplika li huma jintalbu jimlew id-data tat-twelid, in-nazzjonalità u r-residenza legali tagħhom. Jekk id-data ma tikkonformax mar-regoli ta’ eliġibbiltà msemmija taħt il-punt 2 “Applikanti eliġibbli”, dawn mhux se jkunu jistgħu jipproċedu għall-pass li jmiss. Barra minn hekk, huma se jintalbu wkoll jaqblu mar-regoli tal-kompetizzjoni ta’ DiscoverEU, jaqblu li d-data personali tagħhom se tinħażen u tiġi pproċessata għall-fini tal-kompetizzjoni ta’ DiscoverEU, u jaqblu li jiġu kkuntattjati fir-rigward ta’ DiscoverEU mill-Kummissjoni Ewropea u organizzazzjonijiet awtorizzati mill-Kummissjoni Ewropea għall-istess skop kif ukoll l-EACEA, l-Aġenziji Nazzjonali ta’ Erasmus+ u l-Eurodesk.
 2. L-applikanti jridu jindikaw jekk jixtiqux jivvjaġġaw waħedhom, jew fi grupp ta’ mhux aktar minn 5 persuni.
 3. L-applikanti jridu jipprovdu indirizz tal-email validu. Ladarba jagħmlu dan, huma jirċievu email awtomatika mill-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ biex jiġi vverifikat li l-indirizz tal-email huwa validu. Din il-verifika hija meħtieġa peress li l-komunikazzjoni mal-applikanti wara s-selezzjoni se ssir bl-email. Meta jitolbu lill-applikanti jikkonfermaw l-indirizz tal-email tagħhom, il-Kummissjoni Ewropea u l-EACEA jipprevjenu l-użu mhux awtorizzat ta’ indirizzi tal-email minn persuni oħra.  
 4. Wara l-validazzjoni tal-indirizz tal-email tagħhom, iż-żgħażagħ iridu jimlew il-formola tal-applikazzjoni. L-ewwel, iridu jagħtu d-data personali tagħhom: in-nazzjonalità, id-data tat-twelid, l-isem, il-kunjom, il-ġeneru, l-indirizz tal-email, in-numru tat-telefown, il-pajjiż ta’ residenza legali, ir-reġjun, l-okkupazzjoni u n-numru tal-karta tal-identità (ID) nazzjonali jew tal-passaport jew tar-residenza legali. Iż-żgħażagħ b’mobbiltà mnaqqsa u/jew b’diżabbiltajiet se jkollhom il-possibilità li jindikaw il-bżonnijiet speċifiċi tagħhom.
 5. Ladarba jimlew id-data personali tagħhom, l-applikanti kollha jridu jwieġbu kwiżż ta’ 5 mistoqsijiet b’għażla multipla dwar għarfien ġenerali fuq l-Unjoni Ewropea u dwar inizjattivi oħra tal-Unjoni Ewropea mmirati lejn iż-żgħażagħ. Fl-aħħar nett, huma se jintalbu jwieġbu mistoqsija sussidjarja. L-applikanti se jintgħażlu sal-baġit disponibbli u jiġu kklassifikati skont it-tweġibiet tagħhom.
 6. L-applikanti huma mitluba jagħtu informazzjoni addizzjonali dwar il-pjanijiet tal-ivvjaġġar tagħhom (jiġifieri meta jippjanaw li jibdew il-vjaġġ tagħhom, jekk hix l-ewwel darba li se jivvjaġġaw waħedhom mingħajr il-ġenituri tagħhom, x’jixtiequ jitgħallmu minn din l-esperjenza, kif se jiffinanzjaw il-vjaġġ tagħhom u kif skoprew dwar DiscoverEU). L-informazzjoni mdaħħla f’din it-taqsima mhijiex vinkolanti u mhu se jkollha ebda impatt fuq il-proċess ta’ selezzjoni. Id-data miġbura se tintuża għal skopijiet ta’ statistika u ta’ informazzjoni għall-Kummissjoni Ewropea u l-EACEA bil-ħsieb li tittejjeb DiscoverEU.  
 7. L-applikanti kollha jirċievu konferma bl-email permezz tal-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ, ladarba jkunu bagħtu l-applikazzjoni tagħhom. Din l-email tinfurmahom li l-applikazzjoni tagħhom tkun ġiet irreġistrata, u tkun tinkludi wkoll il-kodiċi tal-applikazzjoni u l-iskeda taż-żmien għall-komunikazzjoni tad-deċiżjoni tas-selezzjoni.

Kulħadd se jirċievi kodiċi mas-sottomissjoni tal-formola ta’ applikazzjoni. L-applikanti għandhom iżommu dan il-kodiċi tal-applikazzjoni għal kwalunkwe komunikazzjoni addizzjonali. Jekk applikant jixtieq jistieden lil żgħażagħ oħrajn biex jingħaqdu mal-grupp tiegħu, l-applikant isir il-kap tal-grupp u jkollu jikkomunika l-kodiċi lill-membri l-oħra tal-grupp biex ikunu jistgħu jirreġistraw. Abbażi tal-kodiċi pprovdut mill-kap tal-grupp, il-bqija tal-membri tal-grupp imbagħad iridu jirreġistraw online, u jimlew id-data personali tagħhom. 

Jekk jogħġbok innota li l-membri tal-grupp mhux se jkollhom għalfejn jipparteċipaw fil-kwiżż u l-mistoqsija sussidjarja peress li l-kap tal-grupp biss se jkollu jimla l-kwiżż u l-mistoqsija sussidjarja. Madankollu, huma xorta jridu jimlew id-data personali tagħhom biex jivvalidaw l-applikazzjoni tagħhom. Il-membri tal-grupp iridu jissodisfaw l-istess kriterji ta’ eliġibbiltà: 18-il sena u r-residenza legali f’wieħed mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jew f’wieħed mill-pajjiżi terzi assoċjati mal-programm tal-Erasmus+: l-Iżlanda, il-Liechtenstein, il-Maċedonja ta’ Fuq, in-Norveġja, is-Serbja, u t-Turkija. Jekk l-applikanti indikaw li jixtiequ jivvjaġġaw waħedhom, xorta jistgħu jżidu ħbieb mal-applikazzjoni tagħhom wara s-sottomissjoni u qabel l-iskadenza finali, skont l-istess proċedura msemmija hawn fuq.

Applikazzjoni ta’ grupp se tiġi vvalutata bħala applikazzjoni waħda. Dawk il-membri tal-grupp li jkunu mlew il-formola tal-applikazzjoni bl-użu tal-kodiċi ipprovdut mill-kap tal-grupp biss se jiġu kkunsidrati għas-selezzjoni. Il-membri tal-grupp m’għandhomx jirreġistraw b’mod individwali. 

Il-gruppi jistgħu jkunu magħmula minn persuni ta’ nazzjonalitajiet differenti li jgħixu f’postijiet differenti.

Tista’ tiġi sottomessa applikazzjoni waħda biss għal kull persuna. L-ewwel applikazzjoni rreġistrata fil-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ se tkun l-unika waħda li tiġi kkunsidrata fil-proċess ta’ selezzjoni. L-individwi ma jistgħux japplikaw fi gruppi differenti. Jekk fi kwalunkwe stadju, jinstabu applikazzjonijiet multipli, l-ewwel applikazzjoni biss irreġistrata fil-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ se tiġi kkunsidrata. 

Iż-żgħażagħ li ntgħażlu għal pass tal-ivvjaġġar ta’ DiscoverEU taħt kwalunkwe round ta’ applikazzjonijiet preċedenti mhumiex eliġibbli biex jissottomettu t-tieni applikazzjoni. Dan se jiġi identifikat fl-istadju tas-sottomissjoni. Jekk fi kwalunkwe stadju matul l-implimentazzjoni tal-azzjoni, jinstabu applikazzjonijiet minn żgħażagħ li ngħataw pass tal-ivvjaġġar ta’ DiscoverEU fl-aħħar rounds ta’ applikazzjonijiet, jew mill-kuntrattur maħtur mill-Kummissjoni Ewropea u l-EACEA biex jieħu ħsieb l-ibbukkjar tal-vjaġġ jew mill-Kummissjoni Ewropea u l-EACEA nnifishom, l-applikant jiġi skwalifikat.

4. Proċess tas-selezzjoni u kriterji tas-selezzjoni

Hemm kwota ta’ passes tal-ivvjaġġar stabbilita għal kull pajjiż. L-allokazzjoni hi bbażata fuq il-koeffiċjent tad-distribuzzjoni tal-Azzjoni Ewlenija 1 Mobbiltà individwali “żgħażagħ” tal-Programm tal-Erasmus+.

Il-proċess tas-selezzjoni se jsir abbażi tar-residenza legali indikata mill-applikant fil-formola ta’ applikazzjoni. F’każ li jkun hemm inqas applikazzjonijiet mill-kwota tal-pajjiż fissa, il-passes tal-ivvjaġġar li jifdal jitqassmu bejn l-applikanti b’residenza fil-pajjiżi fejn ikun hemm aktar applikanti mill-kwoti fissi.

Ir-residenza tal-kap tal-grupp se tiddetermina r-residenza li għandha titqies għall-kalkolu tal-kwota. Jekk grupp jiġi l-aħħar fil-lista ta’ applikanti magħżula għal kull pajjiż u tintlaħaq il-kwota għal dak il-pajjiż, jintgħażel il-grupp kollu.

L-applikanti l-ewwel iridu jgħaddu mill-verifika tal-kriterji ta’ eliġibbiltà, jiġifieri data tat-twelid u residenza eliġibbli kif imsemmi taħt il-punti 2 u 3. Jekk jogħġbok innota li dawn jiġu vvalutati awtomatikament matul l-applikazzjoni, u d-data pprovduta terġa’ tiġi vverifikata wkoll mill-kuntrattur maħtur mill-Kummissjoni Ewropea u l-EACEA li jieħu ħsieb tal-ibbukkjar tal-vjaġġ. Jekk, meta jiċċekkja l-karta tal-identità (ID), il-passaport u/jew id-dokument ta’ residenza legali, il-kuntrattur isib li l-applikant ikun għamel dikjarazzjoni falza, huwa jiġi eskluż mill-kompetizzjoni.

Jekk il-kriterji kollha ta’ eliġibbiltà jkunu ssodisfati, imbagħad l-applikanti jridu jissodisfaw il-kriterji tas-selezzjoni, jiġifieri jwieġbu tajjeb għall-5 mistoqsijiet b’għażla multipla u jwieġbu l-mistoqsija sussidjarja. Fil-każ ta’ gruppi, huwa biss il-kap tal-grupp li jrid iwieġeb il-5 mistoqsijiet tal-kwiżż u l-mistoqsija sussidjarja.

L-applikanti jitqiegħdu fi gruppi skont ir-residenza u jiġu kklassifikati skont it-tweġibiet korretti għall-5 mistoqsijiet tal-kwiżż, u mbagħad skont it-tweġiba għall-mistoqsija sussidjarja.

Wara l-għeluq tal-perjodu tal-applikazzjoni, ir-riżultati se jiġu estratti mill-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ u jintbagħtu lill-membri tal-kumitat tas-selezzjoni għall-valutazzjoni finali tagħhom.

Jekk ikun hemm wisq applikazzjonijiet (individwali jew gruppi) li jiġu kklassifikati b’mod ugwali fil-punt ta’ limitu impost mill-kwota fissa, imbagħad bħala l-aħħar għażla, il-Kummissjoni Ewropea u l-EACEA se japplikaw l-prinċipju “min jiġi l-ewwel jinqeda l-ewwel” biex jiġu ddeterminati l-aħħar postijiet. Hija prekawzjoni, din is-sitwazzjoni qatt ma seħħet fir-rounds ta’ applikazzjonijiet preċedenti.

5. Kumitat tas-selezzjoni

Kumitat tas-selezzjoni magħmul minn staff tal-Kummissjoni Ewropea u tal-EACEA se jiltaqa’ fi tmiem ir-round ta’ applikazzjonijiet. Il-membri tal-kumitat se jħarsu lejn ir-riżultati tas-selezzjoni abbażi tal-kriterji tas-selezzjoni stabbiliti hawn fuq. Se jivvalutaw u jiddeċiedu fuq il-klassifikazzjoni finali tal-applikanti magħżula li se jintgħażlu għall-passes tal-ivvjaġġar abbażi tat-tweġibiet tagħhom tal-kwiżż u tal-mistoqsija sussidjarja, filwaqt li titqies il-kwota għal kull pajjiż. Ladarba ssir is-selezzjoni, tiġi stabbilita lista ta’ riżerva. L-applikanti f’din il-lista ta’ riżerva jistgħu jintgħażlu għal passes tal-ivvjaġġar f’każ li jkun għad fadal baġit mhux allokat jew jekk applikanti magħżula jirrinunzjaw għall-passes tal-ivvjaġġar tagħhom (ara l-punt 7).

Abbażi tal-valutazzjoni tal-kumitat tas-selezzjoni, il-Kummissjoni Ewropea u l-EACEA se jadottaw id-deċiżjoni tas-selezzjoni bl-informazzjoni dwar l-ammont totali ta’ passes tal-ivvjaġġar magħżula, il-baġit totali li qed jiġi allokat għall-passes tal-ivvjaġġar, il-lista tal-applikanti magħżula u l-lista ta’ riżerva. 

6. Notifika tar-riżultati

Fit-tmiem il-proċess tas-selezzjoni, l-applikanti kollha se jirċievu notifika bl-email li tiddikjara li:

 • intgħażlu bħala benefiċjarji (“applikanti magħżula”)
 • ma ntgħażlux u tqiegħdu fuq lista ta’ riżerva

Meta l-applikanti magħżula jiġu notifikati, il-lista ta’ dawk magħżula se tintbagħat lill-kuntrattur maħtur mill-Kummissjoni Ewropea u l-EACEA, li se jieħu ħsieb tal-ibbukkjar tal-vjaġġi. Imbagħad tiġi stabbilita aktar komunikazzjoni bejn dan il-kuntrattur u l-applikanti magħżula. Fil-punt 8 hemm aktar informazzjoni.

L-applikanti se jkunu jistgħu wkoll jivverifikaw fil-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ jekk ikunux intgħażlu jew le permezz tal-kodiċi ta’ applikazzjoni tagħhom.

7. Lista ta’ riżerva

L-applikanti kollha li ma jintgħażlux se jitpoġġew fuq lista ta’ riżerva f’ordni dixxendenti tal-klassifikazzjoni tagħhom skont it-tweġibiet tagħhom għall-kwiżż u għall-mistoqsija sussidjarja. F’każ li xi applikanti magħżula jirtiraw l-applikazzjoni tagħhom jew jekk il-valur tal-passes tal-ivvjaġġar magħżula jkun inqas mill-baġit disponibbli, il-Kummissjoni Ewropea u l-EACEA jistgħu jagħtu passes tal-ivvjaġġar lill-applikanti fil-lista ta’ riżerva sakemm jintuża l-baġit kollu disponibbli. Il-konsum tal-baġit jiġi rivedut kull xahar.

L-inklużjoni fil-lista ta’ riżerva ma toħloq ebda intitolament fir-rigward tal-Kummissjoni Ewropea u lanqas tal-EACEA u ma tiggarantixxix li l-applikanti se jintgħażlu fi stadju iktar tard.

L-applikanti mhux magħżula fil-lista ta’ riżerva jistgħu jiġu kkuntattjati mill-kuntrattur maħtur mill-Kummissjoni Ewropea u l-EACEA biex jirranġa l-ibbukkjar tal-ivvjaġġar bi stedina biex jirreġistraw fil-pjattaforma tal-ibbukkjar. Dawk ikkuntattjati lejn tmiem il-proġett, minħabba li huma fil-lista ta’ riżerva, ma jistgħux jitolbu rimborż għal vjaġġi li jkunu saru qabel l-istedina, u lanqas ma jistgħu jitolbu estensjoni tal-perjodu tal-ivvjaġġar.

8. Ibbukkjar tal-biljetti tal-ivvjaġġar u regoli għall-ivvjaġġar

L-applikanti magħżula għandhom jibdew il-vjaġġ tagħhom f’pajjiż li huwa parti minn DiscoverEU (ara l-punt 2 – Applikanti eliġibbli) u jivvjaġġaw lejn mill-inqas pajjiż wieħed, li jkun ukoll parti minn DiscoverEU u li huwa differenti mill-pajjiż tat-tluq. Il-pass tal-ivvjaġġar jista’ jintuża fil-pajjiż ta’ residenza għall-vjaġġ ’il barra u ’l ġewwa biss. Iż-żgħażagħ jistgħu jivvjaġġaw bejn jum u mhux aktar minn xahar inkluż. Il-perjodu tal-vjaġġ għandu jkun bejn l-1 ta’ Marzu 2023 u d-29 ta’ Frar 2024. Matul il-perjodu tal-ivvjaġġar tagħhom ta’ xahar, iż-żgħażagħ għandhom numru stabbilit ta’ jiem meta jkunu jistgħu jivvjaġġaw. 

Il-passes tal-ivvjaġġar għall-applikanti magħżula se jiġu bbukkjati, mixtrija u mibgħuta mill-kuntrattur maħtur mill-Kummissjoni Ewropea u l-EACEA. L-applikanti magħżula ma għandhom, taħt ebda ċirkostanza, jibbukkjaw il-passes huma stess jew permezz ta’ aġenzija tal-ivvjaġġar. Il-passes mixtrija direttament mill-applikanti magħżula mhux se jiġu rimborżati. 

Il-kuntrattur maħtur mill-Kummissjoni Ewropea u l-EACEA se jikkuntattja lill-applikanti magħżula u jagħtihom aċċess għal applikazzjoni mobbli. Din l-app se tipprovdi aċċess għal appoġġ u se tagħti suġġerimenti lill-parteċipanti biex ifasslu l-itinerarji tagħhom u jħejju l-vjaġġ tagħhom. Fl-applikazzjoni mobbli, se tkun disponibbli kard ta’ skont diġitali ta’ DiscoverEU għall-parteċipanti kollha.

Din il-kard se tagħti aċċess għal firxa ta’ skontijiet u benefiċċji fil-pajjiżi kollha tal-programm tal-Erasmus+. Il-kuntrattur se jagħżel l-operaturi tat-trasport l-aktar kompetittivi u adatti.

Bħala regola bażika, l-applikanti magħżula se jkollhom l-għażla bejn iż-2 opzjonijiet ta’ vjaġġar li ġejjin:

Opzjoni tal-ivvjaġġar flessibbli

Opzjoni tal-ivvjaġġar fiss

Id-dati li fihom l-applikanti magħżulin jivvjaġġaw jibqgħu flessibbli sakemm jiġi attivat il-pass tal-ivvjaġġar mill-applikant.  L-applikanti magħżula se jikkomunikaw lill-kuntrattur l-itinerarju tal-vjaġġ li jixtiequ jagħmlu bil-jiem u l-ħinijiet tal-ivvjaġġar fissi u d-destinazzjonijiet predefiniti. Id-dati u d-destinazzjonijiet tal-ivvjaġġar ma jistgħux jiġu modifikati ladarba l-biljett fiss ikun ġie bbukkjat. L-ivvjaġġar għandu jsir f’perjodu ta’ mhux aktar minn xahar.
L-applikanti magħżulin se jkunu jistgħu jivvjaġġaw fuq perjodu ta’ mhux aktar minn xahar, b’numru fiss ta’ jiem tal-ivvjaġġar. L-opzjoni tal-ivvjaġġar flessibbli tippermetti lill-applikanti magħżula biex jivvjaġġaw lejn il-pajjiżi tal-UE eliġibbli kollha li jixtiequ. L-applikanti magħżula se jkunu jistgħu jżuru sa 2 pajjiżi li huma parti mill-Unjoni Ewropea jew pajjiżi terzi assoċjati mal-programm tal-Erasmus+ (ara l-punt 2) fil-mument tad-deċiżjoni tas-selezzjoni (dan ma jinkludix il-pajjiż tat-tluq tagħhom u l-pajjiżi li jgħaddu minnhom) fuq perjodu massimu ta’ xahar.

Ladarba l-pass tal-ivvjaġġar jiġi attivat, l-applikanti magħżula jistgħu jivvjaġġaw fi ġranet konsekuttivi, jew jistgħu jifirxu l-jiem tal-ivvjaġġar tagħhom fuq perjodu ta’ xahar. Huma jistgħu jivvjaġġaw fuq ferroviji operati minn kumpaniji ferrovjarji Ewropej kif ukoll fuq xi ferries u mezzi oħra ta’ trasport magħżulin mill-kuntrattur maħtur mill-Kummissjoni Ewropea u l-EACEA. Jekk jogħġbok innota li ċerti ferroviji jistgħu jeħtieġu jew jipproponu prenotazzjoni tas-sit. L-ispiża tal-prenotazzjonijiet tas-sit mhix inkluża fil-Pass tal-Ivvjaġġar Flessibbli. Ebda rimborż għall-prenotazzjonijiet tal-ferrovija jew spiża oħra li wieħed jiltaqa’ magħha matul il-vjaġġ mhi se tiġi koperta mill-Kummissjoni Ewropea u l-EACEA.  

L-ispejjeż kollha tal-prenotazzjoni huma inklużi fl-opzjoni tal-ivvjaġġar fiss, iżda hemm limitu tal-baġit globali ta’ €251 li jeħtieġ jiġi rispettat. L-applikanti magħżula għandhom jiżguraw li l-itinerarju tagħhom huwa fattibbli.

Għaż-żewġ opzjonijiet:

 • Hemm limitu tal-baġit ta’ €251 li jrid jiġi rrispettat ħlief f’każijiet eċċezzjonali kif deskritt hawn taħt.

Il-kanċellazzjonijiet u l-modifiki tal-itinerarji mhumiex appoġġjati. Ebda suppliment jew spiża oħra li wieħed jiltaqa’ magħha matul il-vjaġġ mhi se tiġi koperta mill-Kummissjoni Ewropea jew l-EACEA. L-applikanti magħżula li jixtiequ jivvjaġġaw lejn Ċipru, l-Iżlanda, l-Irlanda jew Malta għandhom jinfurmaw lill-kuntrattur wara li tkun tnediet sejħa speċjali lill-parteċipanti kollha magħżulin u bbukkjati. Se tiġi applikata l-kwota msemmija fl-Anness I għal dawk li jivvjaġġaw minn Ċipru, l-Iżlanda, l-Irlanda u minn Malta. Se tiġi applikata din il-kwota għal tliet darbiet iktar għall-applikanti magħżula li jridu jivvjaġġaw lejn Ċipru, l-Iżlanda, l-Irlanda u Malta, u l-biljetti tal-ajru lejn dawn id-destinazzjonijiet speċifiċi se jiġu bbukkjati fuq il-bażi ta’ “min jiġi l-ewwel jinqeda l-ewwel”. 

Deroga mir-rekwiżit tal-perjodu tal-ivvjaġġar se tiġi applikata għaż-żgħażagħ li jgħixu f’pajjiż li hu parti mill-Unjoni Ewropea jew mill-pajjiżi terzi assoċjati għall-programm tal-Erasmus+ (ara l-punt 2) b’servizz ċivili jew militari obbligatorju. F’dan il-każ, il-perjodu tal-ivvjaġġar jiġi estiż għal 6 xhur wara tmiem id-dmirijiet legali tagħhom.

9. Mezzi ta’ trasport

Bħala regola bażika, l-applikanti magħżula se jivvjaġġaw bil-ferrovija. Madankollu, sabiex jiġi żgurat l-usa’ aċċess possibbli, DiscoverEU għandha toffri modi alternattivi ta’ trasport bħal ferries u coaches meta jkun hemm bżonn, filwaqt li jitqiesu l-aspetti ambjentali, ta’ ħin u ta’ distanza. L-ivvjaġġar se jkun fit-2 klassi.
F’każijiet speċjali biss, jista’ jiġi permess vjaġġar bl-ajruplan. Dan huwa l-każ għal dawk iż-żgħażagħ li jgħixu:

 1. Fid-disa’ reġjuni ultraperiferiċi (i.e. Guadeloupe, il-Guyana Franċiża, Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, l-Azores u l-Gżejjer Kanarji);
 2. Fil-Pajjiżi u t-Territorji Extra-Ewropej (Aruba, Bonaire, Curação, il-Polineżja Franċiża, Greenland, New Caledonia, Saba, Saint Barthélemy, Sint Eustatius, Sint Maarten, Saint Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna)
 3. F’pajjiżi/reġjuni li mhumiex aċċessibbli bil-mezzi ta’ trasport imsemmija qabel (networks tal-ferrovija, ferry u coaches);
 4. Meta ż-żgħażagħ ikollhom jivvjaġġaw aktar minn 18-il siegħa bl-art jew bil-baħar qabel ma jaqsmu l-eqreb fruntiera tal-pajjiż ta’ residenza tagħhom.

Il-vjaġġ ’il barra u ’l ġewwa tagħhom biss jista’ jkun titjira. Għall-bqija tal-vjaġġ tagħhom, il-parteċipanti huma mitluba jivvjaġġaw skont ir-regola bażika (ferrovija jew mezzi tat-trasport alternattivi oħra).  

Żgħażagħ minn reġjuni ultraperiferiċi u l-Pajjiżi u t-Territorji Extra-Ewropej jistgħu jagħżlu kwalunkwe destinazzjoni li taqbel mar-rekwiżiti stabbiliti. L-applikanti magħżula li jixtiequ jivvjaġġaw lejn ir-reġjuni ultraperiferiċi u l-PTEE jistgħu jagħmlu dan, jekk il-vjaġġ tagħhom ikun fil-limitu tal-baġit ta’ €251.

L-applikanti magħżulin li huma residenti f’Ċipru, fl-Iżlanda, fl-Irlanda jew f’Malta jistgħu jivvjaġġaw bl-ajruplan lejn il-kontinent Ewropew.

10. Valur massimu tal-biljetti tal-ivvjaġġar

L-applikanti magħżulin għandhom jirċievu biss passes tal-ivvjaġġar lejn id-destinazzjoni magħżula u l-kard tal-iskont ta’ DiscoverEU. L-ispejjeż tal-akkomodazzjoni, tas-sussistenza, tal-assigurazzjoni, tas-supplimenti tal-ivvjaġġar jew spejjeż relatati oħrajn mal-vjaġġ iridu jiġu koperti mill-applikanti nfushom.

Ir-regola bażika hija li kull parteċipant magħżul se jkun intitolat għal finanzjament massimu tal-pass tal-ivvjaġġar tagħhom ta’ €251. L-ivvjaġġar jista’ jsir biss fit-2 klassi jew fil-klassi ekonomika. Madankollu, dan l-ammont jista’ jkun ogħla fil-każijiet speċifiċi msemmija hawn taħt:

 • Għall-applikanti magħżulin li jivvjaġġaw mir-reġjuni ultraperiferiċi tal-UE u mill-Pajjiżi u t-Territorji Extra-Ewropej lejn l-Ewropa kontinentali. Ladarba jkunu fl-Ewropa kontinentali, tapplika r-regola bażika;
 • Għall-applikanti magħżulin ’il barra miż-żoni ġeografiċi msemmija hawn fuq li jridu jivvjaġġaw bl-ajruplan lejn l-Ewropa kontinentali. Ladarba jkunu fl-Ewropa kontinentali, tapplika r-regola bażika;
 • F’xi sitwazzjonijiet speċifiċi li għandhom jiġu vvalutati fuq bażi ta’ każ b’każ (eż. għal applikanti magħżulin residenti fi gżejjer oħrajn li huma parti mill-pajjiżi tal-Programm tal-Erasmus+) għandu mnejn jiġi kopert vjaġġ addizzjonali bil-ferrovija/ferry/coach.

Għall-applikanti magħżula b’mobbiltà mnaqqsa u/jew bi bżonnijiet speċjali: l-ispejjeż tal-assistenza speċjali (persuna li takkumpanja, kelb għall-persuni neqsin mid-dawl, eċċ.) għandu mnejn jiġu koperti, abbażi ta’ dokumenti xierqa għall-ġustifikazzjoni tal-bżonnijiet speċjali tagħhom, kif meħtieġ skont il-liġi nazzjonali tal-pajjiż ta’ residenza.

11. Skeda indikattiva ta’ żmien

Data tal-ftuħ tar-reġistrazzjoni It-Tlieta 11 ta’ Ottubru 2022 (12:00 CEST)
Data tal-għeluq tar-reġistrazzjoni It-Tlieta 25 ta’ Ottubru 2022 (12:00 CEST)
Kumitat tas-selezzjoni Novembru 2022
Notifika tas-selezzjoni Jannar 2023
L-ewwel data tat-tluq L-1 ta' Marzu 2023
L-aħħar data tar-ritorn Id-29 ta' Frar 2024

12. Irtirar u kanċellazzjoni tal-vjaġġ mill-parteċipant magħżul

Kull pass tal-ivvjaġġar se jkun nominattiv u ma jistax jiġi trasferit lil persuna oħra taħt ebda ċirkostanza. L-isem fuq il-pass tal-ivvjaġġar ma jistax jinbidel.

Jekk parteċipant magħżul għal xi raġuni jirrifjuta qabel ma l-kuntrattur maħtur mill-Kummissjoni Ewropea u l-EACEA jkun ibbukkja l-pass tal-ivvjaġġar, il-post tiegħu jingħata lil xi ħadd ieħor mil-lista ta’ riżerva f’ordni dixxendenti tas-selezzjoni. L-applikanti magħżula huma mistiedna jinfurmaw lill-kuntrattur qabel ma jibbukkjaw kwalunkwe ħaġa.

Jekk membru ta’ grupp (il-kap tal-grupp jew membru tal-grupp) jirrinunzja li jivvjaġġa qabel ma l-kuntrattur tal-Kummissjoni Ewropea u l-EACEA jkun ibbukkja l-pass tal-ivvjaġġar, din ir-rinunzja ma tipperikolax il-grupp kollu. Il-bqija tal-membri tal-grupp xorta jistgħu jivvjaġġaw kif ippjanat. Madankollu, il-persuna li tirrinunzja ma tistax tiġi sostitwita. Il-pass tal-ivvjaġġar żejjed jiġi attribwit lil persuna mil-lista ta’ riżerva f’ordni dixxendenti tas-selezzjoni.

Huwa aċċettat li xi membri ta’ grupp eventwalment jiddeċiedu li jivvjaġġaw fuq bażi individwali u dan mhux se jaffettwa l-grupp kollu.

Il-pass tal-ivvjaġġar ma jistax jiġi skambjat u ma jistax jiġi rimborżat. Il-pass flessibbli joffri data tal-bidu miftuħa, li tagħti lill-vjaġġaturi l-possibbiltà li jibdlu d-data fi kwalunkwe ħin qabel id-data indikata bħala l-ewwel jum tal-ivvjaġġar.

Għall-opzjonijiet tal-ivvjaġġar fiss, il-kanċellazzjonijiet u/jew il-modifiki huma soġġetti għat-termini u l-kundizzjonijiet tat-trasportatur; it-tariffi għandhom jiġu mħallsa mill-applikanti.

13. Forza maġġuri

F’każ li vjaġġ jiġi interrott minħabba sitwazzjonijiet eċċezzjonali imprevedibbli jew avvenimenti lil hinn mill-kontroll tal-parteċipant u mhux attribwibbli għal żball jew negliġenza min-naħa tiegħu, jista’ jingħata pass tal-ivvjaġġar ġdid. Il-kuntrattur tal-Kummissjoni Ewropea u tal-EACEA jivvaluta dawk is-sitwazzjonijiet partikolari fuq bażi ta’ każ b’każ.

14. Rappurtar dwar il-vjaġġ

Il-Kummissjoni Ewropea tixtieq tisma’ mill-applikanti magħżula u tħeġġeġ lill-vjaġġaturi żgħażagħ ta’ DiscoverEU biex jaqsmu l-esperjenzi u l-avventuri tagħhom. Ladarba jintgħażlu, l-applikanti magħżula jsiru Ambaxxaturi tal-azzjoni. Dawn huma mistednin jirrappurtaw dwar l-esperjenzi tal-ivvjaġġar tagħhom, pereżempju permezz tal-media soċjali bħal Instagram, Facebook u Twitter, jew billi jagħtu preżentazzjoni fl-iskola jew fil-komunità lokali tagħhom. L-applikazzjoni mobbli se tippermetti li tinħoloq mappa personalizzata tal-itinerarju tal-ivvjaġġar bi statistika (bħall-għadd ta’ ferroviji meħuda, l-għadd ta’ pajjiżi li saritilhom żjara u l-iffrankar tas-CO2). Imbagħad jista’ jiġi kondiviż u ppubblikat fuq il-media soċjali fit-tmiem tal-vjaġġ. 

L-applikanti huma mistiedna jingħaqdu mal-Grupp Uffiċjali tal-Facebook #DiscoverEU. Il-vjaġġaturi żgħażagħ iridu wkoll jirrapportaw lura fi stħarriġ online mibgħut mill-kuntrattur tal-Kummissjoni Ewropea u l-EACEA wara l-perjodu tal-ivvjaġġar tagħhom. Mat-tlestija tiegħu, il-vjaġġaturi se jirċievu ċertifikat ta’ parteċipazzjoni ġġenerat awtomatikament u li jenfasizza l-kompetenzi u l-ħiliet miksuba bis-saħħa tal-esperjenza tal-ivvjaġġar tagħhom.

15. Viża 

Skont iċ-ċittadinanza tiegħek u l-itinerarju tal-ivvjaġġar ippjanat tiegħek (mhux fiż-żona Schengen), il-parteċipanti jista’ jkollhom bżonn viża waħda jew aktar. L-għoti tal-viża hija kompetenza tal-Istati. Nagħtu parir lill-parteċipanti biex jinfurmaw lilhom infushom minn sorsi uffiċjali u jniedu t-talbiet tagħhom ferm minn qabel. L-għoti ta’ viża jista’ jieħu diversi ġimgħat. L-app tal-ivvjaġġar ta’ DiscoverEU u l-helpdesk tagħha se jipprovdu assistenza f’dan ir-rigward. Fi kwalunkwe każ, hi r-responsabbiltà tal-parteċipanti li jkollhom id-dokumenti lesti qabel ma jivvjaġġaw. 

Il-Kummissjoni Ewropea, l-EACEA u l-kuntrattur mhumiex f’pożizzjoni li jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet nazzjonali dwar il-viża.

L-ispejjeż tal-ħruġ tal-viża se jkunu koperti minn DiscoverEU. 

Meta l-assigurazzjoni tas-saħħa tkun rekwiżit obbligatorju biex tinkiseb viża, din se tiġi pprovduta mill-kuntrattur. L-ispejjeż relatati se jkunu koperti minn DiscoverEU.  

16. Assigurazzjoni

L-applikanti magħżulin huma mħeġġa jiksbu assigurazzjoni tas-saħħa u tal-ivvjaġġar xierqa għat-tul kollu tal-vjaġġ. Normalment tingħata kopertura tal-assigurazzjoni tas-saħħa bażika mill-assigurazzjoni tas-saħħa nazzjonali matul il-vjaġġ ta’ DiscoverEU permezz tal-Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea. 

Madankollu, għandu mnejn li l-kopertura tal-Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea jew l-assigurazzjoni tas-saħħa privata ma tinkludux il-każijiet kollha possibbli, speċjalment jekk ikunu meħtieġa ripatrijazzjoni jew intervent mediku speċifiku. F’dawn il-każijiet, nirrakkomandaw assigurazzjoni komplementarja.  

17. Dikjarazzjoni ta' ċaħda ta' responsabbiltà

Il-Kummissjoni Ewropea, l-EACEA u l-kuntrattur tagħha se jipprovdu biss għall-passes tal-ivvjaġġar, il-kards ta’ skont, u fejn applikabbli l-ispejjeż tal-ħruġ tal-viża kif spjegat hawn fuq. Għalhekk, l-ispejjeż tal-akkomodazzjoni, tas-sussistenza, tal-assigurazzjoni bażika, tas-supplimenti tal-ivvjaġġar jew spejjeż relatati oħrajn mal-vjaġġ iridu jiġu koperti mill-applikanti nfushom.

Il-Kummissjoni Ewropea, l-EACEA u l-kuntrattur tagħha mhumiex responsabbli għal kwalunkwe dannu kkawżat jew imġarrab minn xi wieħed mill-applikanti magħżula fil-kompetizzjoni, inkluż kwalunkwe dannu kkawżat lil partijiet terzi b’konsegwenza tal-implimentazzjoni tal-attivitajiet sussidjati jew matulhom.

Il-Kummissjoni Ewropea, l-EACEA u l-kuntrattur tagħha mhumiex responsabbli għal kwalunkwe ħsara materjali, mhux materjali jew fiżika mġarrba mill-applikanti magħżula jew dawk li jakkumpanjawhom matul il-vjaġġ tagħhom lejn id-destinazzjoni tagħhom jew matul iż-żjara tagħhom.

Il-vjaġġ mixtieq huwa suġġett għal restrizzjonijiet relatati mal-baġit, iż-żmien u d-disponibbiltà tal-passes. Għalhekk jista’ jkun suġġett għal tibdil, u l-kuntrattur estern maħtur mill-Kummissjoni Ewropea u l-EACEA ma jistax jiggarantixxi li l-vjaġġ mixtieq ikun jista’ jitwettaq.

L-applikanti magħżulin huma mħeġġa jiksbu assigurazzjoni tas-saħħa u tal-ivvjaġġar xierqa għat-tul kollu tal-vjaġġ. Normalment tingħata kopertura tal-assigurazzjoni tas-saħħa bażika mill-assigurazzjoni tas-saħħa nazzjonali matul il-vjaġġ ta’ DiscoverEU permezz tal-Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea. Madankollu, għandu mnejn li l-kopertura tal-Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea jew l-assigurazzjoni tas-saħħa privata ma tinkludux il-każijiet kollha possibbli, speċjalment jekk ikunu meħtieġa ripatrijazzjoni jew intervent mediku speċifiku. F’dawn il-każijiet, nirrakkomandaw assigurazzjoni komplementarja. Il-Kummissjoni Ewropea u l-EACEA jirriżervaw id-dritt li jimmodifikaw ir-regoli stabbiliti taħt il-punti 10 u 11 fil-każ ta’ ċirkostanzi eċċezzjonali.

18. Liġi applikabbli

Din il-kompetizzjoni hija rregolata mil-liġi tal-UE. Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandha l-ġuriżdizzjoni esklużiva biex tisma’ kull tilwima li jista’ jkun hemm bejn l-Unjoni u applikant dwar l-interpretazzjoni, l-applikazzjoni jew il-validità tar-regoli ta’ din il-kompetizzjoni, jekk tali tilwima ma tkunx tista’ tissolva b’mod amikevoli.

19. Protezzjoni tad-data

Id-data mitluba se tintuża biss biex jintgħażlu l-applikanti, biex b’hekk ikunu jistgħu jibbukkjaw il-biljetti tal-ivvjaġġar u jiġu pprovduti s-servizzi assoċjati ma’ DiscoverEU bħaċ-Ċiklu ta’ Tagħlim ta’ DiscoverEU jew il-kampanji ta’ promozzjoni ta’ DiscoverEU. F’dan il-każ, il-parteċipant jista’ jiġi kkuntattjat mill-Kummissjoni Ewropea u minn organizzazzjonijiet awtorizzati mill-Kummissjoni Ewropea kif ukoll mill-EACEA, mill-Aġenziji Nazzjonali ta’ Erasmus+ u mill-Eurodesks.

Kull data personali se tiġi pproċessata mill-Kummissjoni Ewropea u l-EACEA skont ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 (li jħassar ir-Regolament (KE) 45/2001) u skont in-“notifiki tal-operazzjonijiet tal-ipproċessar” lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data (UPD) tal-Kummissjoni Ewropea (aċċessibbli pubblikament fir-reġistru tal-UPD). Tali data se tiġi pproċessata mill-“kontrolluri tad-data” tal-Kummissjoni Ewropea u l-EACEA għall-finijiet tal-kompetizzjoni, l-implimentazzjoni u s-segwitu jew il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE.

L-Istqarrija ta’ Privatezza għal DiscoverEU tispjega lill-applikanti l-mod li bih l-azzjoni tuża d-data personali u l-mod kif il-privatezza ta’ din id-data qed tiġi protetta. L-Istqarrija ta’ Privatezza għal DiscoverEU tinsab f’dan il-link: https://europa.eu/youth/privacy_en.

L-applikanti għandhom id-dritt li jagħmlu rikors fi kwalunkwe ħin lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

20. Ilmenti

Se tkun disponibbli formola għall-ilmenti fis-sit web tal-kuntrattur maħtur mill-Kummissjoni Ewropea u l-EACEA li jirranġa l-ibbukkjar tal-ivvjaġġar. L-applikanti magħżula se jkunu infurmati dwar din il-possibbiltà meta jibbukkjaw il-passes tagħhom.