Skip to main content

DiscoverEU

Oletko 18-vuotias ja asut jossakin Erasmus+ -ohjelmamaassa? Voita matkakortti ja laajenna maailmankuvaasi.

DiscoverEU-kilpailun säännöt

Hakukierros on päättynyt. Kiitos kuitenkin mielenkiinnostasi! Tuloksista ilmoitetaan hakijoille tammikuussa 2023. Seuraava hakukierros alkaa keväällä 2023 (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin). Pidä silmällä näitä sivuja, jos olet 18-vuotias tai täytät 18 vuotta vuonna 2023. DiscoverEU-matkakortteja voi hakea taas keväällä!

 

1. Hankkeen esittely

DiscoverEU on Erasmus+ -ohjelmaan kuuluva hanke, jonka tarkoituksena on antaa 18-vuotiaille nuorille tilaisuus lähteä matkalle ja tutustua Euroopan monimuotoisuuteen ja eurooppalaiseen kulttuuriin ja historiaan. Samalla syntyy mahdollisuus vahvistaa tunnetta yhteiseen Euroopan unioniin kuulumisesta sekä tutustua uusiin ihmisiin ja viime kädessä myös omaan itseensä. 

Euroopan komissio ja Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) valitsevat lokakuussa 2022 hankkeeseen mukaan vähintään 35 000 hakukriteerit täyttävää nuorta. Nuoret voivat hakea mukaan Euroopan nuorisoportaalin kautta. Hakuaika alkaa tiistaina 11.10.2022 klo 12.00 (Keski-Euroopan aikaa, CET) ja päättyy tiistaina 25.10.2022 klo 12.00 (Keski-Euroopan aikaa, CET).

Komissio ja EACEA myöntävät osallistujiksi valituille nuorille matkakortit, joilla he voivat matkustaa Euroopassa aikavälillä 1.3.2023–29.2.2024 korkeintaan kuukauden ajan. 
Valittujen osallistujien on matkustettava pääsääntöisesti junalla. Tämä voi kuitenkin olla joillekin hankalaa, ja siksi matkakortilla voi tarvittaessa matkustaa muillakin kulkuneuvoilla, kuten linja-autolla tai lautalla, jos se on tarpeen ympäristöön, matkustusaikaan ja etäisyyteen liittyvistä syistä. 

Jos muita liikennevälineitä ei ole käytettävissä, sallitaan poikkeuksellisesti myös lentomatka. Näin halutaan varmistaa, että myös syrjäisillä alueilla tai saarilla asuvat nuoret voivat osallistua DiscoverEU:hun. 
Valitut osallistujat saavat myös DiscoverEU-alennuskortin, joka on voimassa matkan ajan. Kortilla saa alennusta esimerkiksi paikallisliikenteessä, majoituspaikoissa, ravintoloissa, kulttuuri- ja luontokohteissa ja liikuntapaikoissa. 

2. Hakukelpoisuus

Matkakorttia voivat hakea nuoret,

 • jotka ovat 18-vuotiaita 1. tammikuuta 2023 (eli he ovat syntyneet 1.1.2004–31.12.2004, nämä päivämäärät mukaan luettuina)
 • joilla on jonkin seuraavan maan kansalaisuus tai vakituinen asuinpaikka jossakin seuraavista maista: 

          – Euroopan unionin kaikki 27 jäsenmaata, mukaan lukien syrjäisimmät alueet (Ranskan Guayana (FR), Guadeloupe (FR), Martinique (FR), Réunion (FR), Mayotte (FR), Saint-Martin (FR), Azorit (PT), Madeira (PT) ja Kanariansaaret (ES))
          – Erasmus+ -ohjelmassa mukana olevat EU:n ulkopuoliset maat, eli Islanti, Liechtenstein, Norja, Pohjois-Makedonia, Serbia ja Turkki
          – Euroopan unioniin assosioituneet merentakaiset maat ja alueet eli Aruba (NL), Bonaire (NL), Curação (NL), Grönlanti (DK), Ranskan Polynesia (FR), Ranskan eteläiset ja antarktiset alueet (FR), Saba (NL), Saint-Barthélemy (FR), Saint Pierre ja Miquelon (FR), Sint Eustatius (NL), Sint Maarten (NL), Uusi-Kaledonia (FR) sekä Wallis ja Futuna (FR); nuorilla, jotka asuvat näissä maissa, on lisäksi oltava jonkin EU-maan kansalaisuus

 • jotka ilmoittavat henkilökorttinsa, passinsa tai oleskelulupakorttinsa numeron sähköisessä hakulomakkeessa.

Jos nuori valitaan matkakortin saajaksi, hänen 

 • on aloitettava matkansa maasta, joka kuuluu DiscoverEU-hankkeeseen (ks. edellä) silloin, kun matkakortin myöntämispäätös tehdään
 • on suunniteltava matkustavansa vähintään yhden päivän ja enintään yhden kuukauden ajan
 • on suunniteltava matkustavansa lähtömaansa ulkopuolelle vähintään yhteen maahan, joka kuuluu DiscoverEU-hankkeeseen (ks. edellä) silloin, kun matkakortin myöntämispäätös tehdään
 • on oltava valmis toimimaan DiscoverEU-lähettiläänä. 

Hakijoita, jotka eivät täytä kelpoisuusehtoja, ei oteta huomioon valintamenettelyssä. 

DiscoverEU on Euroopan parlamentin käynnistämä ja vuosina 2018–2020 vetämä hanke, jonka tavoitteena on antaa 18-vuotiaille nuorille mahdollisuus matkustamiseen. 

DiscoverEU on nykyään osa Erasmus+ -ohjelmaa (2021–2027).

3. Hakumenettely

DiscoverEU-hankkeeseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella Euroopan nuorisoportaalin kautta. Hakemuksia ei voi toimittaa hakuajan ulkopuolella.

Hakumenettelyssä on 7 vaihetta:

 1. Aluksi tarkistetaan hakijan hakukelpoisuus, mitä varten hänen on ilmoitettava syntymäaikansa, kansalaisuutensa ja vakituinen asuinpaikkansa. Jos tiedot eivät ole kohdassa ”2. Hakukelpoisuus” esitettyjen hakukelpoisuussääntöjen mukaisia, hakija ei voi jatkaa seuraavaan vaiheeseen. Hakijaa pyydetään myös vakuuttamaan, että hän sitoutuu noudattamaan DiscoverEU:n sääntöjä, ja antamaan suostumuksensa henkilötietojensa säilyttämiseen ja käsittelyyn kilpailun edellyttämällä tavalla. Samoin häntä pyydetään antamaan suostumuksensa siihen, että Euroopan komissio ja sen valtuuttamat tahot sekä EACEA, kansalliset Erasmus+ -toimistot ja Eurodeskit voivat ottaa hakijaan yhteyttä DiscoverEU-hakuun liittyvissä asioissa.
 2. Hakijan on ilmoitettava, haluaako hän matkustaa yksin vai ryhmässä, jossa voi olla enintään viisi jäsentä.
 3. Hakijan on ilmoitettava sähköpostiosoitteensa. Sen jälkeen hän saa Euroopan nuorisoportaalista automaattisen sähköpostiviestin, jolla varmistetaan, että sähköpostiosoite toimii. Tämä varmistus on tarpeen, koska valintavaiheen jälkeen yhteydenpito hakijoihin tapahtuu sähköpostitse. Euroopan komissio ja EACEA pyytävät hakijaa vahvistamaan sähköpostiosoitteensa, jotta ulkopuoliset tahot eivät voi käyttää hakijan sähköpostiosoitetta luvattomasti.  
 4. Kun sähköpostiosoitteen toiminta on varmistettu, hakijan on täytettävä hakulomake. Lomakkeeseen täytetään henkilötiedot eli kansalaisuus, syntymäaika, etunimi, sukunimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, puhelinnumero, vakituinen asuinmaa, alue ja koulutus/työ sekä henkilökortin, passin tai oleskelulupakortin numero. Hakija, jolla on liikuntarajoitteita ja/tai muita erityistarpeita, voi ilmoittaa niistä hakemuksessaan.
 5. Seuraavaksi hakijan on vastattava viiteen tietovisakysymykseen, jotka edellyttävät yleistietoa EU:sta ja EU:n nuorisohankkeista. Lisäksi hakijan on vastattava jokerikysymykseen. Osallistujat valitaan käytettävissä olevien määrärahojen mukaisesti ja paremmuusjärjestyksessä heidän kysymyksiin antamiensa vastausten perusteella.
 6. Hakijalta pyydetään lisätietoja hänen matkasuunnitelmistaan (milloin hakija aikoo aloittaa matkansa, onko tämä ensimmäinen kerta, kun hän matkustaa ilman vanhempiaan, mitä hän toivoo oppivansa matkalla, miten hän aikoo rahoittaa matkansa ja miten hän sai tietää DiscoverEU:sta). Tässä kohdassa annetut tiedot eivät ole sitovia, eikä niillä ole vaikutusta valintamenettelyyn. Tietoja käytetään tilastollisiin tarkoituksiin, ja Euroopan komissio haluaa niiden avulla kehittää DiscoverEU-hanketta.  
 7. Kaikki hakijat saavat sähköpostitse Euroopan nuorisoportaalin kautta vahvistusviestin sen jälkeen, kun he ovat jättäneet hakemuksensa. Tässä viestissä vahvistetaan, että hakemus on rekisteröity ja ilmoitetaan hakemuksen tunnuskoodi. Siinä ilmoitetaan myös, milloin valintapäätöksistä tiedotetaan.

Kaikki, jotka ovat jättäneet hakemuksen, saavat tunnuskoodin. Hakijan on säilytettävä tämä koodi myöhempää käyttöä varten. Jos hakija haluaa pyytää ryhmäänsä jäseniä, hänestä tulee ryhmän johtaja ja hänen on ilmoitettava saamansa tunnuskoodi ryhmänsä muille jäsenille, jotta nämä voivat rekisteröityä. Ryhmän jäsenet rekisteröityvät verkossa ja täyttävät omat henkilötietonsa. 

Huom. Ryhmän jäsenten ei tarvitse vastata tietovisan kysymyksiin eikä jokerikysymykseen. Ainoastaan ryhmän johtaja vastaa niihin. Ryhmän jäsenten on kuitenkin täytettävä henkilötietonsa, jotta he voivat lähettää hakemuksensa. Ryhmän jäsenten on täytettävä samat hakukelpoisuusehdot kuin yksittäistenkin hakijoiden: heidän on oltava 18-vuotiaita ja heillä on oltava vakituinen asuinpaikka jossakin Euroopan unionin jäsenmaassa tai jossakin Erasmus+ -ohjelmassa mukana olevassa EU:n ulkopuolisessa maassa eli Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa, Pohjois-Makedoniassa, Serbiassa tai Turkissa. Jos hakija on ilmoittanut haluavansa matkustaa yksin, hän voi edellä esitetyllä tavalla kuitenkin lisätä ystäviään hakemukseensa, kunhan hän tekee sen ennen lopullisen määräajan umpeutumista.

Ryhmän tekemää hakemusta arvioidaan yhtenä kokonaisuutena. Vain ne ryhmän jäsenet, jotka ovat täyttäneet hakemuksen ja käyttäneet siinä ryhmän johtajan ilmoittamaa tunnuskoodia, ovat mukana hakumenettelyssä. Ryhmän jäsenet eivät saa rekisteröityä yksittäisinä hakijoina. 

Ryhmän jäsenet voivat olla eri maiden kansalaisia ja asua eri paikoissa.

Kukin hakija voi tehdä vain yhden hakemuksen. Ainoastaan Euroopan nuorisoportaaliin ensimmäisenä rekisteröity hakemus on mukana hakumenettelyssä. Hakija ei saa olla mukana useamman eri ryhmän hakemuksessa. Jos jossakin vaiheessa havaitaan, että hakijalla on useampia päällekkäisiä hakemuksia, on niistä ensimmäisenä Euroopan nuorisoportaaliin rekisteröity hakemus ainoa, joka osallistuu hakumenettelyyn. 

Nuoret, jotka ovat jo saaneet DiscoverEU-matkakortin aiemmalla hakukierroksella, eivät voi osallistua hakuun uudestaan. Hakukelpoisuus tarkistetaan ennen valintavaihetta. Jos Euroopan komissio, EACEA tai niiden matkakorttien hankkijaksi nimeämä toimeksisaaja huomaavat hakumenettelyn aikana, että mukana on hakemuksia nuorilta, jotka ovat jo saaneet DiscoverEU-matkakortin aiemmalla hakukierroksella, nämä hakemukset hylätään.

4. Valintamenettely ja valintaperusteet

Kullekin maalle on varattu tietty kiintiö matkakortteja. Kiintiön jakoperuste on sama kuin Erasmus+ -ohjelman avaintoimessa 1, josta tuetaan nuorten henkilöiden liikkuvuutta.

Matkakortit jaetaan sen maan kiintiöstä, jonka hakija on hakulomakkeessa ilmoittanut vakituiseksi asuinmaakseen. Jos jostakin maasta on sen kiintiötä vähemmän hakijoita, kyseisen maan jakamatta jäävät matkakortit siirretään niille maille, joissa on niiden kiintiötä enemmän hakijoita.

Ryhmät lasketaan kiintiöihin ryhmän johtajan asuinpaikan perusteella. Jos jonkin maan valittujen osallistujien luettelossa viimeisellä sijalla on ryhmä, koko ryhmä valitaan kuitenkin mukaan, vaikka ryhmän kaikki jäsenet eivät mahtuisikaan kyseisen maan kiintiöön.

Ensiksi tarkistetaan hakijan hakukelpoisuus eli syntymäaika ja asuinpaikka kohtien 2 ja 3 mukaisesti. Hakukelpoisuus tarkistetaan automaattisesti hakuvaiheessa, ja Euroopan komission ja EACEAn matkavarausten tekijäksi nimeämä toimeksisaaja tarkistaa valittujen osallistujien toimittamat tiedot vielä uudestaan. Jos toimeksisaaja huomaa hakijan henkilökorttia, passia tai oleskelulupakorttia tarkistaessaan, että hakija on antanut virheellisiä tietoja, hakemus hylätään.

Jos hakija täyttää hakukelpoisuusehdot, hänen on lisäksi täytettävä valintaperusteet eli annettava oikeat vastaukset tietovisan viiteen kysymykseen ja vastattava yhteen jokerikysymykseen. Ryhmien osalta ainoastaan ryhmän johtaja vastaa tietovisan kysymyksiin ja jokerikysymykseen.

Hakijat ryhmitellään asuinpaikan mukaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen tietovisassa annettujen oikeiden vastausten ja jokerikysymyksen vastauksen perusteella.

Kun hakuaika on päättynyt, vastaukset toimitetaan Euroopan nuorisoportaalista valintakomitean jäsenille lopullista arviointia varten.

Jos useammalla hakijalla (yksittäisillä hakijoilla tai hakijaryhmillä) on keskenään sama sijaluku ja hakemuksia on kyseisen maan kiintiötä enemmän, Euroopan komissio ja EACEA käyttävät valintaperusteena vastausten saapumisjärjestystä. Aiempien vuosien hakumenettelyissä ei ole tähän mennessä jouduttu käyttämään hakemusten saapumisjärjestystä valintaperusteena.

5. Valintakomitea

Euroopan komission ja EACEAn työntekijöistä koostuva valintakomitea kokoontuu hakukierroksen päätyttyä. Se tarkistaa haun tulokset edellä esitettyjen valintaperusteiden mukaisesti ja asettaa hakijat paremmuusjärjestykseen näiden tietovisaan ja jokerikysymykseen antamien vastausten ja maakiintiöiden perusteella. Matkakortit jaetaan hakijoiden sijoituksen ja maakiintiöiden mukaan. Kun osallistujat on valittu, laaditaan myös varasijaluettelo. Varasijalle päässeet hakijat voivat saada matkakortin, jos määrärahoja on vielä käytettävissä tai jos joku valittu osallistuja peruuttaa osallistumisensa (ks. kohta 7).

Valintakomitean lausunnon perusteella komissio ja EACEA tekevät päätöksen matkakorttien myöntämisestä, myönnettyjen matkakorttien määrästä, matkakortteihin käytetyistä määrärahoista sekä matkakortin saajiksi ja varasijalle valituista osallistujista. 

6. Tulosten ilmoittaminen

Valintamenettelyn päätyttyä kaikille hakijoille lähetetään sähköpostitse ilmoitus, josta käy ilmi jompikumpi seuraavista:

 • hakija on valittu matkakortin saajaksi (ja hänestä on tullut ”valittu osallistuja”)
 • hakijaa ei ole valittu ja hän on varasijalla.

Kun valituille osallistujille on ilmoitettu valinnan tuloksista, luettelo matkakortin saajista toimitetaan Euroopan komission ja EACEAn nimeämälle toimeksisaajalle, joka huolehtii matkavarauksista. Sen jälkeen kyseinen toimeksisaaja on suoraan yhteydessä valittuihin osallistujiin. Lisätietoja on kohdassa 8.

Hakija voi hakemuksensa tunnuskoodin avulla tarkistaa myös Euroopan nuorisoportaalin kautta, onko hänet valittu matkakortin saajaksi.

7. Varasijaluettelo

Kaikki hakijat, joita ei ole valittu osallistujiksi, kirjataan varasijaluetteloon sijalukunsa mukaiseen järjestykseen sen mukaan, miten he vastasivat tietovisaan ja jokerikysymykseen. Jos joku valittu osallistuja peruuttaa hakemuksensa tai jos myönnettyjen matkakorttien arvo jää alle hankkeeseen varatun budjetin, Euroopan komissio ja EACEA voivat myöntää matkakortteja varasijaluettelossa oleville hakijoille niin, että kaikki hankkeeseen varatut määrärahat tulevat käytetyiksi. Määrärahojen käyttöä seurataan kuukausittain.

Varasijaluetteloon kirjaaminen ei tarkoita, että hakijalla olisi oikeus saada korvausta tai jotain muuta vastiketta Euroopan komissiolta tai EACEAlta, eikä se takaa, että hakija valittaisiin matkakortin saajaksi myöhemmin.

Euroopan komission ja EACEAn matkavarausten tekijäksi nimeämä toimeksisaaja voi ottaa yhteyttä varasijaluetteloon kirjattuihin hakijoihin ja pyytää heitä luomaan tunnukset varausportaaliin. Ne hakijat, jotka ovat varasijaluettelossa ja joihin otetaan yhteyttä vasta matkustuskauden loppupuolella, eivät voi vaatia korvausta jo tehdyistä matkoista tai pyytää matkustuskauden pidentämistä.

8. Matkalippujen varaaminen ja matkustamista koskevat säännöt

Valittujen osallistujien on aloitettava matkansa DiscoverEU-ohjelmaan kuuluvasta maasta (ks. kohta ”2. Hakukelpoisuus”). Matkan aikana on käytävä vähintään yhdessä muussa DiscoverEU-ohjelmaan kuuluvassa maassa. Matkakortti kelpaa lähtömaassa vain maasta pois ja maahan takaisin suuntautuvilla matkoilla. Matka voi kestää yhdestä päivästä yhteen kuukauteen. Matka on tehtävä aikavälillä 1.3.2023–29.2.2024. Yhden kuukauden kestävän matkustusajan aikana on käytettävissä tietty määrä matkustuspäiviä. 

Euroopan komission ja EACEAn valitsema toimeksisaaja varaa, ostaa ja toimittaa kaikki matkakortit valituille osallistujille. Valitut osallistujat eivät saa missään tilanteessa varata matkakorttejaan omatoimisesti eivätkä minkään matkatoimiston kautta. Valittujen osallistujien itse ostamia matkakortteja ei hyvitetä. 

Euroopan komission ja EACEAn valitsema toimeksisaaja ottaa yhteyttä valittuihin osallistujiin ja antaa heille tunnukset mobiilisovellukseen. Sovelluksen vinkit auttavat matkareittien suunnittelussa ja matkaan valmistautumisessa, ja sen kautta saa myös yhteyden tukeen. Mobiilisovelluksessa on myös digitaalinen DiscoverEU-alennuskortti.

Kortilla saa alennuksia ja etuja kaikissa Erasmus+ -ohjelmassa mukana olevissa maissa. Toimeksisaaja valitsee liikenteenharjoittajat niiden kilpailukyvyn ja yleisen sopivuuden perusteella.

Perussääntönä on, että valitut osallistujat voivat valita jommankumman seuraavista matkajärjestelyistä:

Joustava matkajärjestely

Kiinteä matkajärjestely

Valittu osallistuja voi valita matkustuspäivät joustavasti siihen asti, kun hän alkaa käyttää matkakorttia.  Valitut osallistujat ilmoittavat toimeksisaajalle matkasuunnitelmansa, josta käyvät ilmi tarkat matkustuspäivät ja -ajat ja ennalta määritellyt matkakohteet. Matkapäiviä ja -kohteita ei voi muuttaa sen jälkeen, kun kiinteä matkakortti on varattu. Matkan enimmäiskesto on yksi kuukausi.
Valitut osallistujat voivat enintään yhden kuukauden aikana käyttää tietyn määrän matkustuspäiviä. Joustavassa matkajärjestelyssä voi matkustaa niin moneen DiscoverEU-ohjelman sääntöjen mukaiseen maahan kuin haluaa. Valitut osallistujat voivat vierailla enintään kahdessa maassa. Näiden maiden on oltava Euroopan unionin jäsenmaita tai Erasmus+ -ohjelmassa mukana olevia maita (ks. kohta 2) silloin, kun matkakortin myöntämispäätös tehdään. Mukaan ei lasketa maata, josta matka alkaa, eikä läpikulkumaita. Matkan enimmäiskesto on yksi kuukausi.

Matkakortin käytön alettua matkustuspäivät voivat olla peräkkäisiä päiviä tai niitä voi käyttää harvemmin enintään yhden kuukauden aikana. Valitut osallistujat voivat matkustaa eurooppalaisten rautatieyhtiöiden junilla sekä lautalla tai muilla Euroopan komission ja EACEA:n toimeksisaajan valitsemilla liikennevälineillä. Huomaa, että joihinkin juniin on tehtävä ennakkovaraus, tai varauksen tekemistä ainakin suositellaan. Paikkalippujen hinnat eivät sisälly joustavaan matkakorttiin. Euroopan komissio tai EACEA ei korvaa tällaisia varausmaksuja tai muita matkan aikana aiheutuneita kuluja.  

Kiinteässä matkajärjestelyssä osallistuja ei joudu maksamaan varausmaksuja erikseen, mutta matka voi maksaa enintään 251 euroa. Valittujen osallistujien on varmistettava, että heidän ehdottamansa matkareitti on toteuttamiskelpoinen.

Molemmat vaihtoehdot:

 • Matka saa maksaa enintään 251 euroa. Poikkeustapaukset on lueteltu jäljempänä.

Matkan peruutuksesta aiheutuvia kuluja ei korvata. Euroopan komissio tai EACEA ei korvaa lisämaksuja tai muita matkan aikana aiheutuneita kuluja. Valittujen osallistujien, jotka haluavat matkustaa Irlantiin, Islantiin, Kyprokselle tai Maltalle, on ilmaistava halukkuutensa toimeksisaajalle sen jälkeen, kun kaikille valituille osallistujille on ilmoitettu tämän erityishaun alkamisesta. Irlannista, Islannista, Kyprokselta tai Maltalta matkansa aloittaviin sovelletaan liitteen I mukaista kiintiötä. Niihin valittuihin osallistujiin, jotka haluavat matkustaa Irlantiin, Islantiin, Kyprokselle tai Maltalle, sovelletaan kolme kertaa suurempaa kiintiötä, ja lentoliput näihin kohteisiin jaetaan pyyntöjen saapumisjärjestyksessä. 

Matkustuskaudesta voidaan poiketa, jos nuori asuu EU-maassa tai Erasmus+ -ohjelmassa mukana olevassa maassa (ks. kohta 2), jossa on pakollinen varusmies- tai siviilipalvelus. Tällaisessa tapauksessa matkustuskautta jatketaan kuudella kuukaudella siitä, kun henkilö on täyttänyt lakisääteisen palvelusvelvollisuutensa.

9. Liikennevälineet

Valittujen osallistujien on matkustettava pääsääntöisesti junalla. Tämä voi olla kuitenkin joillekin hankalaa, ja siksi DiscoverEU-matkakortilla voi matkustaa muillakin kulkuneuvoilla, kuten linja-autolla tai lautalla, jos se on tarpeen ympäristöön, matkustusaikaan ja etäisyyteen liittyvistä syistä. Matkustaminen tapahtuu 2. luokassa.
Lentomatka on mahdollinen ainoastaan erityistapauksissa. Tällaisia erityistapauksia ovat seuraavat:

 1. Nuori asuu EU:n syrjäisimmillä alueilla (Guadeloupe, Ranskan Guayana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, Azorit tai Kanariansaaret).
 2. Nuori asuu EU:n merentakaisissa maissa tai alueilla (Aruba, Bonaire, Curação, Grönlanti, Ranskan Polynesia, Saba, Saint-Barthélemy, Saint Pierre ja Miquelon, Sint Eustatius, Sint Maarten, Uusi-Kaledonia sekä Wallis ja Futuna).
 3. Nuori asuu maassa tai alueella, josta tai johon ei voi matkustaa edellä mainituilla liikennevälineillä (juna, lautta tai linja-auto).
 4. Nuoren täytyy matkustaa yli 18 tuntia maa- tai meriteitse ennen kuin hän ylittää asuinmaansa lähimmän rajan.

Tällaiselle nuorelle voidaan myöntää edestakainen lento lähtömaasta ja takaisin lähtömaahan. Muuten häntä koskevat samat perussäännöt kuin muitakin osallistujia, eli matkan on tapahduttava junalla tai muulla vaihtoehtoisella liikennevälineellä.  

EU:n syrjäisimmiltä alueilta sekä merentakaisista maista tai alueilta lähtevät nuoret voivat matkustaa mihin tahansa kohteeseen, joka on vaatimusten mukainen. Valitut osallistujat, jotka haluavat matkustaa EU:n syrjäisimmille alueille tai merentakaisiin maihin tai alueille, voivat tehdä niin, jos matka ei maksa yli 251:tä euroa.

Valitut osallistujat, jotka asuvat Irlannissa, Islannissa, Kyproksella tai Maltalla, voivat matkustaa lentokoneella Manner-Eurooppaan.

10. Matkalippujen enimmäisarvo

Valitut osallistujat saavat ainoastaan matkaliput valittuun määränpäähän sekä DiscoverEU-alennuskortin. Osallistujat maksavat itse majoitus-, oleskelu- ja vakuutuskulut sekä lisämaksut ja muut matkaan liittyvät kulut.

Perussääntönä on, että kunkin valitun osallistujan matkaliput saavat maksaa enintään 251 euroa. Matkustaa voi ainoastaan 2. luokassa tai turistiluokassa. Kuitenkin matkalippujen arvo voi erityistapauksissa olla suurempi seuraaville ryhmille:

 • Valitut osallistujat, jotka matkustavat Manner-Eurooppaan EU:n syrjäisimmiltä alueilta tai merentakaisista maista ja alueilta. Manner-Eurooppaan saapumisen jälkeen sovelletaan perussääntöä.
 • Valitut osallistujat, jotka lähtevät muualta kuin syrjäisimmiltä alueilta tai merentakaisista maista ja alueilta, mutta joiden on matkustettava lentokoneella Manner-Eurooppaan. Manner-Eurooppaan saapumisen jälkeen sovelletaan perussääntöä.
 • Lisäksi joissakin erityistilanteissa voi olla mahdollista korvata ylimääräinen juna-, lautta- tai bussimatka. Nämä arvioidaan tapauskohtaisesti. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi tilanne, jossa valittu osallistuja asuu jollakin muulla saarella Erasmus+ -ohjelmamaiden alueella.

Valitut osallistujat, joilla on liikuntarajoitteita ja/tai erityistarpeita, voivat saada korvausta tarvitsemansa erityisavun (esim. saattaja tai opaskoira) kustannuksista, jos he voivat esittää olevansa oikeutettuja apuun. Oikeuden voi todistaa asuinmaan kansallisen lainsäädännön mukaisilla asiakirjoilla.

11. Alustava aikataulu

Hakuaika alkaa tiistaina 11.10.2022 (klo 12.00 Keski-Euroopan aikaa, CET)
Hakuaika päättyy tiistaina 25.10.2022 (klo 12.00 Keski-Euroopan aikaa, CET)
Valintakomitea kokoontuu marraskuussa 2022
Valinnan tuloksista ilmoitetaan tammikuussa 2023
Ensimmäinen mahdollinen lähtöpäivä 1.3.2023
Viimeinen mahdollinen paluupäivä 29.2.2024

12. Valittu osallistuja peruuttaa osallistumisensa

Matkakortti on henkilökohtainen, eikä sitä voi missään olosuhteissa siirtää toiselle henkilölle. Matkakortissa olevaa nimeä ei voi muuttaa.

Jos valittu osallistuja mistä tahansa syystä peruuttaa osallistumisensa ennen kuin Euroopan komission ja EACEAn valitsema toimeksisaaja on varannut matkakortin, hänen paikkansa annetaan seuraavalle varasijaluettelossa olevalle hakijalle. Valittuja osallistujia pyydetään ilmoittamaan toimeksisaajalle mahdollisesta peruutuksesta ennen kuin matkavarauksia on tehty.

Jos ryhmän jäsen (ryhmän johtaja tai muu jäsen) peruuttaa osallistumisensa ennen kuin Euroopan komission ja EACEAn nimeämä toimeksisaaja on varannut matkakortin, hänen päätöksensä ei estä ryhmän muita jäseniä matkustamasta. Muut ryhmän jäsenet voivat matkustaa suunnitelman mukaisesti. Osallistumisensa peruuttanutta jäsentä ei kuitenkaan voi korvata toisella jäsenellä. Käyttämättä jäänyt matkakortti annetaan seuraavalle varasijaluettelossa olevalle hakijalle.

On sallittua, että jotkut ryhmän jäsenistä päätyvätkin matkustamaan yksin, eikä tämä vaikuta muun ryhmän matkaan.

Matkakorttia ei voi vaihtaa, eikä siitä makseta rahaa takaisin. Joustavan matkakortin alkamispäivä on avoin, joten osallistuja voi muuttaa matkan alkamispäivää milloin tahansa ennen ensimmäistä matkustuspäivää.

Kiinteän matkajärjestelyn valinneiden tekemiin peruutuksiin ja/tai muutoksiin sovelletaan liikenteenharjoittajan ehtoja, ja osallistuja maksaa mahdolliset lisäkulut.

13. Ylivoimainen este

Jos matka keskeytyy sellaisen odottamattoman ja poikkeuksellisen tilanteen tai tapahtuman vuoksi, johon osallistuja ei ole voinut vaikuttaa ja joka ei johdu hänen virheestään tai huolimattomuudestaan, voidaan myöntää uusi matkakortti. Euroopan komission ja EACEAn nimeämä toimeksisaaja arvioi tällaiset erityistilanteet tapauskohtaisesti.

14. Matkasta raportointi

Euroopan komissio haluaa saada valituilta osallistujilta palautetta ja kannustaa heitä kertomaan DiscoverEU-matkastaan muillekin. Heidät nimitetään DiscoverEU-ohjelman lähettiläiksi, joita pyydetään raportoimaan matkakokemuksistaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa (Instagram, Facebook, Twitter tms.) tai pitämään aiheesta esityksiä koulussaan tai kotipaikkakunnallaan. Mobiilisovelluksessa voi luoda omasta matkareitistään kartan, johon liitetään erilaisia tilastoja (esimerkiksi junamatkojen tai käytyjen maiden lukumäärä tai kertyneet CO2-säästöt). Kartan voi julkaista sosiaalisessa mediassa matkan jälkeen. 

Hakijoille suositellaan liittymistä DiscoverEU:n Facebook-ryhmään (#DiscoverEU Official). Osallistujien on myös vastattava verkkokyselyyn, jonka Euroopan komission ja EACEAn nimeämä toimeksisaaja lähettää heille matkan jälkeen. Kyselyyn vastaamisen jälkeen osallistujat saavat automaattisesti luodun osallistumistodistuksen, jossa korostetaan heidän matkustuskokemuksensa ansiosta saamiaan valmiuksia ja taitoja.

15. Viisumit 

Osallistujat saattavat tarvita yhden tai useamman viisumin kansalaisuutensa tai suunnitellun matkareittinsä perusteella (eli Schengen-alueen ulkopuolelle suuntautuvien matkojen tapauksessa). Viisumi pitää hakea aina kyseisen maan viranomaisilta. Vaatimuksista kannattaa ottaa selvää virallisista lähteistä ja hakemus tehdä hyvissä ajoin. Viisumin saamisessa voi kestää useita viikkoja. DiscoverEU-sovellus ja sen neuvontapalvelu auttavat näissä asioissa. Tarvittavien asiakirjojen hankkiminen ennen matkaa on aina osallistujan vastuulla. 

Euroopan komissio, EACEA tai toimeksisaaja eivät voi vaikuttaa kansallisten viranomaisten viisumipäätöksiin.

Viisumien kustannukset katetaan DiscoverEU-ohjelmasta. 

Jos viisumin edellytyksenä on sairausvakuutus, sen hankkii toimeksisaaja. Myös vakuutuksen kustannukset katetaan DiscoverEU-ohjelmasta.  

16. Vakuutus

Valittuja osallistujia kehotetaan hankkimaan riittävä sairaus- ja matkavakuutus koko matkan ajaksi. Kansallisen sairausvakuutusjärjestelmän kautta saatava eurooppalainen sairaanhoitokortti tarjoaa yleensä perustasoisen sairausvakuutusturvan DiscoverEU-matkan ajan. 

Eurooppalainen sairaanhoitokortti tai yksityinen sairausvakuutus ei kuitenkaan välttämättä kata kaikkia mahdollisia tapauksia etenkään silloin, jos tilanne vaatii kotiuttamista tai erityistä lääketieteellistä toimenpidettä. Tällaisten tapausten varalta on suositeltavaa hankkia täydentävä vakuutus.  

17. Vastuuvapauslauseke

Euroopan komissio, EACEA ja toimeksisaaja vastaavat ainoastaan matkakorteista ja alennuskorteista sekä tarvittaessa edellä mainituista viisumien myöntämisestä aiheutuvista kustannuksista. Osallistujat maksavat itse majoitus-, oleskelu- ja vakuutuskulut sekä lisämaksut ja muut matkaan liittyvät kulut.

Euroopan komissio, EACEA ja toimeksisaaja eivät vastaa mistään valittujen osallistujien aiheuttamista tai heille aiheutuneista vahingoista, mukaan luettuina tähän kilpailuun liittyvien toimien aikana tai niiden seurauksena muille osapuolille aiheutuneet tai muiden osapuolten aiheuttamat vahingot.

Euroopan komissio, EACEA ja toimeksisaaja eivät vastaa valituille osallistujille tai heidän seuralaisilleen matkan aikana tai matkakohteessa aiheutuneista aineellisista, aineettomista tai fyysisistä vahingoista.

Hakijan matkasuunnitelma ei välttämättä toteudu määrärahoihin, matkustusaikaan tai matkakorttien saatavuuteen liittyvistä syistä. Matkaan voi sen vuoksi tulla muutoksia, eikä Euroopan komission ja EACEAn nimeämä toimeksisaaja voi taata, että matka voidaan toteuttaa osallistujan haluamassa muodossa.

Valittuja osallistujia kehotetaan hankkimaan riittävä sairaus- ja matkavakuutus koko matkan ajaksi. Kansallisen sairausvakuutusjärjestelmän kautta saatava eurooppalainen sairaanhoitokortti tarjoaa yleensä perustasoisen sairausvakuutusturvan DiscoverEU-matkan ajan. Eurooppalainen sairaanhoitokortti tai yksityinen sairausvakuutus ei kuitenkaan välttämättä kata kaikkia mahdollisia tapauksia etenkään silloin, jos tilanne vaatii kotiuttamista tai erityistä lääketieteellistä toimenpidettä. Tällaisten tapausten varalta on suositeltavaa hankkia täydentävä vakuutus. Euroopan komissio pidättää oikeuden muuttaa poikkeuksellisissa olosuhteissa kohdissa 10 ja 11 mainittuja sääntöjä.

18. Sovellettava lainsäädäntö

Tähän kilpailuun sovelletaan EU:n lainsäädäntöä. Euroopan unionin tuomioistuimella on yksinomainen toimivalta unionin ja minkä tahansa edunsaajan välisissä riita-asioissa, jotka koskevat tämän kilpailun sääntöjen tulkintaa, soveltamista tai pätevyyttä, jos tällaisessa riita-asiassa ei päästä sopuratkaisuun.

19. Tietosuoja

Osallistujilta kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan osallistujien valintaan, matkakorttien varaamiseen sekä DiscoverEU-ohjelmaan liittyvien palvelujen, kuten DiscoverEU Learning Cycle tai DiscoverEU-tiedotuskampanjat, tarjoamiseen. Euroopan komissio ja sen valtuuttamat tahot, EACEA sekä kansalliset Erasmus+ -toimistot ja Eurodeskit voivat ottaa tätä varten osallistujaan yhteyttä.

Euroopan komissio ja EACEA käsittelevät kaikkia tähän hankkeeseen liittyviä henkilötietoja Euroopan parlamentin ja neuvoston 23.10.2018 antaman asetuksen (EU) 2018/1725 (jolla kumotaan asetus (EY) N:o 45/2001) ja Euroopan komission tietosuojavastaavalle annettavien käsittelytoimia koskevien ilmoitusten mukaisesti (nämä ilmoitukset ovat saatavilla tietosuojavastaavan rekisteristä). Rekisterinpitäjinä toimivat Euroopan komissio ja EACEA käsittelevät näitä tietoja tämän kilpailun täytäntöönpanoa ja seurantaa tai EU:n taloudellisten etujen suojaamista varten.

DiscoverEU-ohjelman tietosuojaperiaatteissa kerrotaan, miten henkilötietoja käsitellään ohjelmassa ja miten nämä tiedot suojataan. DiscoverEU-ohjelman tietosuojaperiaatteisiin voi tutustua seuraavan linkin kautta: https://europa.eu/youth/privacy_fi

Hakijoilla on myös oikeus milloin tahansa kääntyä Euroopan tietosuojavaltuutetun (EDPS) puoleen.

20. Valitukset

Valituslomake on saatavilla Euroopan komission ja EACEAn matkavarausten tekijäksi nimeämän toimeksisaajan verkkosivustolla. Valituille osallistujille tiedotetaan valitusmahdollisuudesta matkakorttien varauksen yhteydessä.