Skip to main content

DiscoverEU

Če si star/-a 18 let in prebivaš v državi programa Erasmus+, je čas, da se premakneš iz svoje cone udobja.

Pravila in pogoji natečaja DiscoverEU

Zahvaljujemo se ti za zanimanje, vendar je obdobje za prijavo zaključeno. Rezultati bodo objavljeni januarja 2023, udeleženci pa bodo ustrezno obveščeni. Naslednji prijavni rok se bo začel spomladi 2023 (točne datume bomo objavili pozneje). Če si star/a 18 let ali boš 18 let dopolnil/a v letu 2023, spremljaj novice. Spomladi bo na voljo še več vozovnic.

 

1. Opis

DiscoverEU je ukrep programa Erasmus+. Mladim, starim 18 let, omogoča, da potujejo po Evropi ter pri tem krepijo občutek pripadnosti Evropski uniji, raziskujejo raznolikost Evrope, njeno kulturno dediščino in zgodovino, se povezujejo z ljudmi z vse celine in ne nazadnje bolje spoznajo sebe. 

Oktobra 2022 bosta Evropska komisija in Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA) izbrali vsaj 35 000 mladih, ki izpolnjujejo spodaj opisane pogoje za prijavo. Mladi se lahko prijavijo na evropskem mladinskem portalu. Prijave bodo možne od četrtka, 11. oktobra 2022, od 12. ure po srednjeevropskem času do torka, 25. oktobra 2022, do 12. ure po srednjeevropskem času.

Izbrani kandidati bodo od Evropske komisije in agencije EACEA prejeli vozovnice, s katerimi bodo lahko med 1. marcem 2023 in 29. februarjem 2024 največ en mesec raziskovali Evropo. 
Kandidati, ki bodo prejeli vozovnico, bodo praviloma potovali z vlakom. Da pa bi bil projekt čim širše dostopen, bo po potrebi in ob upoštevanju okoljskih vidikov, časa in razdalje mogoče potovati tudi na druge načine, na primer s trajekti in avtobusi. 

Z letalom bo dovoljeno potovati le izjemoma in kadar ni drugega prevoza. Tako bodo lahko v programu DiscoverEU sodelovali tudi mladi iz odročnejših predelov ali z otokov. 
Izbrani udeleženci bodo prejeli tudi kartico popustov DiscoverEU. ki bo veljala za obdobje potovanja. Omogočala bo popuste za obiske in dejavnosti na področju kulture, učenja, narave, športa, lokalnega prevoza, nastanitve, hrane itd. 

2. Upravičeni kandidati

Na natečaj se lahko prijavijo mladi, če:

 • so 1. januarja 2023 stari 18 let (torej mladi, rojeni od vključno 1. januarja 2004 do vključno 31. decembra 2004);
 • so državljani naslednjih držav ali v njih zakonito prebivajo za daljši čas: 

          –   27 držav članic Evropske unije, vključno z njenimi najbolj oddaljenimi regijami (Francoska Gvajana (FR), Gvadelup (FR), Martinik (FR), Reunion (FR), Mayotte (FR), Francoski Sveti Martin (FR), Azori (PT), Madeira (PT) in Kanarski otoki (ES)) ali
          –   tretje države, pridružene programu Erasmus+: Islandija, Lihtenštajn, Severna Makedonija, Norveška, Srbija in Turčija ali
          –   državljani ene od 27 držav članic Evropske unije in zakoniti rezidenti ene od čezmorskih držav in ozemelj, povezanih z Evropsko unijo: Aruba (NL), Bonaire (NL), Curação (NL), Francoska Polinezija (FR), Francoska južna in antarktična ozemlja (FR), Grenlandija (DK), Nova Kaledonija (FR), Saba (NL), Sveti Bartolomej (FR), Sveti Evstahij (NL), Nizozemski Sveti Martin (NL), Sveta Peter in Mihael (FR), otoki Wallis in Futuna (FR);

 • na spletni prijavnici vpišejo številko osebne izkaznice ali potnega lista ali dovoljenja za prebivanje.

Izbrani kandidati lahko, če jim je dodeljena vozovnica, potujejo le, če: 

 • potovanje začnejo v državi, ki je upravičena do sodelovanja v programu DiscoverEU (glej zgoraj) ob sprejetju odločitve o dodelitvi vozovnic;
 • načrtujejo potovanje, ki bo trajalo od enega dneva do vključno enega meseca;
 • nameravajo potovati v vsaj eno drugo državo, ki je ob sprejetju odločitve o dodelitvi vozovnic upravičena do sodelovanja v programu DiscoverEU (glej zgoraj);
 • so pripravljeni postati ambasadorji DiscoverEU. 

Kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev za prijavo, ne bomo upoštevali v izbirnem postopku. 

DiscoverEU je bil vzpostavljen kot pripravljalni ukrep na pobudo Evropskega parlamenta (2018–2020), njegov cilj pa je mladim, ki so dopolnili 18 let, zagotoviti možnosti za potovanje in mobilnost. 

DiscoverEU je ukrep programa Erasmus+ (2021–2027).

3. Postopek prijave

Za sodelovanje v DiscoverEU se je mogoče prijaviti s posebno spletno prijavnico na evropskem mladinskem portalu. Pred prijavnim obdobjem ali po njem se ne bo mogoče prijaviti.

Prijava poteka v sedmih korakih:

 1. Kandidati bodo morali najprej prestati preverjanje izpolnjevanja pogojev za prijavo, kar pomeni, da bodo morali vpisati datum rojstva, državljanstvo in zakonito prebivališče. Če ne bodo izpolnjevali pogojev za prijavo iz točke 2 „Upravičeni kandidati“, ne bodo mogli nadaljevati na naslednji korak. Poleg tega se bodo morali strinjati s pravili in pogoji natečaja DiscoverEU, s shranjevanjem in obdelavo svojih osebnih podatkov za namene natečaja DiscoverEU ter s tem, da lahko Evropska komisija in organizacije, ki jih Evropska komisija pooblasti za namene DiscoverEU, agencija EACEA ter nacionalne agencije Erasmus+ in mreža Eurodesk z njimi stopijo v stik v zvezi z DiscoverEU.
 2. Kandidati bodo morali navesti, ali želijo potovati sami ali v skupini največ petih oseb.
 3. Kandidati bodo morali navesti veljaven elektronski naslov. Nato bodo z evropskega mladinskega portala prejeli samodejno elektronsko sporočilo za preverjanje veljavnosti navedenega elektronskega naslova. To preverjanje je nujno, saj bo komuniciranje s kandidati po izboru potekalo po elektronski pošti. Evropska komisija in agencija EACEA z zahtevo, da kandidati potrdijo svoj elektronski naslov, preprečujeta, da bi elektronske naslove nepooblaščeno uporabljale tretje osebe.  
 4. Po potrditvi elektronskega naslova bodo morali mladi izpolniti prijavnico. Najprej bodo morali navesti osebne podatke: državljanstvo, datum rojstva, ime, priimek, spol, elektronski naslov, telefonsko številko, državo zakonitega prebivališča, regijo, poklic in številko nacionalne osebne izkaznice ali potnega lista ali dovoljenja za prebivanje. Mladi z omejeno mobilnostjo in/ali invalidni mladi bodo lahko navedli svoje posebne potrebe.
 5. Po vpisu osebnih podatkov morajo kandidati odgovoriti na pet kviznih vprašanj izbirnega tipa o splošnem znanju o Evropski uniji in drugih pobudah Evropske unije za mlade. Na koncu morajo odgovoriti na dodatno vprašanje. Kandidati bodo izbrani v okviru razpoložljivega proračuna in razvrščeni glede na svoje odgovore.
 6. Od kandidatov se zahteva, da navedejo dodatne informacije o svojih potovalnih načrtih (tj. kdaj nameravajo začeti potovanje, ali bodo tokrat prvič potovali sami brez staršev, česa bi se radi naučili iz te izkušnje, kako bodo financirali svoje potovanje in kako so izvedeli za DiscoverEU). Informacije iz navedenega razdelka niso zavezujoče in ne bodo vplivale na izbirni postopek. Zbrani podatki bodo uporabljeni za statistične namene in kot informacije za Evropsko komisijo in agencijo EACEA, s pomočjo katerih bosta lahko izboljšali DiscoverEU.  
 7. Vsi kandidati bodo po oddaji prijave prek evropskega mladinskega portala prejeli potrditveno elektronsko sporočilo. Z elektronskim sporočilom bodo obveščeni, da je bila njihova prijava registrirana. Obenem bodo prejeli tudi kodo prijave in časovnico za obveščanje o odločitvi o izboru.

Po oddaji prijavnice bodo vsi prejeli kodo. Kandidati potrebujejo kodo prijave za nadaljnje komuniciranje. Če želi kandidat povabiti druge ljudi v svojo skupino, postane vodja skupine in mora kodo sporočiti ostalim članom skupine, da se ti lahko registrirajo. Preostali člani skupine se morajo s kodo, ki jo dobijo od vodje skupine, registrirati na spletu in vpisati svoje osebne podatke. 

Članom skupine ni treba odgovoriti na kviz in dodatno vprašanje, to opravi samo vodja skupine. Vseeno pa morajo za potrditev svoje prijave vpisati svoje osebne podatke. Člani skupine morajo izpolnjevati iste pogoje za prijavo: v času odločitve o izboru morajo biti stari 18 let in zakonito prebivati v eni od držav članic Evropske unije ali v eni od tretjih držav, pridruženih programu Erasmus+: Islandija, Lihtenštajn, Severna Makedonija, Norveška, Srbija in Turčija. Kandidati, ki so navedli, da želijo potovati sami, lahko še vedno tudi po oddaji in pred končnim rokom svoji prijavi dodajo prijatelje po istem postopku.

Prijava skupine šteje za enotno prijavo. V izbirnem postopku bomo upoštevali samo tiste člane skupine, ki so izpolnili prijavnico s kodo vodje skupine. Člani skupine se ne morejo registrirati individualno. 

Skupino lahko sestavljajo osebe z različnim državljanstvom, ki živijo v različnih krajih.

Vsakdo lahko odda le eno prijavo. V izbirnem postopku bomo upoštevali le prvo prijavo, registrirano na evropskem mladinskem portalu. Posamezniki se ne smejo prijaviti v različnih skupinah. Če v kateri koli fazi odkrijemo večkratno prijavo, bomo upoštevali le prvo prijavo, registrirano na evropskem mladinskem portalu. 

Mladi, ki so bili izbrani za vozovnico v okviru DiscoverEU v katerem koli od prejšnjih krogov prijav, se ne morejo ponovno prijaviti. To se bo ugotavljalo v fazi oddaje vloge. Če pogodbeni izvajalec, ki ga Evropska komisija in agencija EACEA imenujeta za izvedbo potovalnih rezervacij, ali sami Evropska komisija in agencija EACEA v kateri koli fazi izvajanja ukrepa odkrijeta prijave mladih, ki so vozovnico DiscoverEU dobili v enem od prejšnjih krogov prijav, bodo ti kandidati izključeni iz nadaljnjega postopka.

4. Izbirni postopek in merila za izbor

Za vsako državo je določena kvota vozovnic. Dodeljena sredstva temeljijo na programu Erasmus+, ključni ukrep 1, razdelitveni ključ za individualno mobilnost „mladi“.

Izbor se opravi na podlagi zakonitega prebivališča, ki ga kandidat navede v prijavnici. Če je število prijav v posamezni državi manjše od kvote, določene za posamezno državo, se preostale vozovnice razdelijo državam, v katerih število kandidatov presega kvoto za to državo.

Pri izračunu kvot in določitvi prebivališča skupine bomo upoštevali prebivališče vodje skupine. Če bo skupina uvrščena na zadnje mesto v seznamu izbranih kandidatov za državo in če je kvota za to državo že dosežena, bomo izbrali celo skupino.

Kandidati bodo morali najprej prestati preverjanje izpolnjevanja pogojev za prijavo, tj. datum rojstva in upravičeno prebivališče, kot je navedeno v točkah 2 in 3. Opozarjamo, da bo izpolnjevanje pogojev samodejno preverjeno ob prijavi, pogodbeni izvajalec, ki ga Evropska komisija in agencija EACEA imenujeta za izvedbo potovalnih rezervacij, pa bo navedene podatke nato preveril še enkrat. Če pogodbeni izvajalec ob preverjanju kandidatove osebne izkaznice, potnega lista in/ali dovoljenja za prebivanje ugotovi, da je kandidat navedel lažne podatke, bo kandidat izključen iz natečaja.

Kandidati, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za prijavo, bodo morali izpolnjevati tudi merila za izbor, tj. pravilno odgovoriti na pet vprašanj izbirnega tipa in na dodatno vprašanje. Pri skupinah bo na pet vprašanj v kvizu in dodatno vprašanje moral odgovoriti le vodja skupine.

Kandidati bodo najprej razvrščeni glede na prebivališče in število pravilnih odgovorov v kvizu s petimi vprašanji, nato se bo upošteval še odgovor na dodatno vprašanje.

Po zaključku prijavnega obdobja bomo zbrali odgovore, prejete na evropskem mladinskem portalu, in jih poslali članom izbirne komisije v končno presojo.

V primeru prevelikega števila enako ocenjenih (posamičnih ali skupinskih) prijav na meji, ki jo določa kvota, bosta Evropska komisija in agencija EACEA kot skrajni ukrep za dodelitev zadnjih mest uporabili načelo „kdor prej pride, prej melje“. To je previdnostni ukrep – do takšne situacije v preteklih krogih še ni prišlo.

5. Izbirna komisija

Izbirna komisija, ki jo sestavlja osebje Evropske komisije in agencije EACEA, se bo sestala ob koncu kroga prijav. Pregledala bo rezultate izbora na podlagi zgoraj navedenih meril za izbor. Na podlagi rezultatov kviza in dodatnega vprašanja ter ob upoštevanju kvot za posamezne države bo ocenila in določila dokončno razvrstitev kandidatov, ki bodo izbrani za vozovnice. Ko bo izbor opravljen, bo sestavljen rezervni seznam. Kandidati s tega rezervnega seznama bodo morda izbrani za vozovnice v primeru nerazporejenih sredstev ali če se izbrani kandidati odpovejo svoji vozovnici (glej točko 7).

Evropska komisija in agencija EACEA bosta na podlagi ocene izbirne komisije sprejeli odločitev o izboru, v kateri bo navedeno skupno število izbranih vozovnic, skupni proračun za vozovnice, seznam izbranih kandidatov in rezervni seznam. 

6. Obveščanje o rezultatih

Po koncu izbirnega postopka bodo vsi kandidati po e-pošti prejeli obvestilo o tem, ali:

 • so bili izbrani („izbrani kandidati“)
 • niso bili izbrani in so uvrščeni na rezervni seznam

Ko bodo izbrani kandidati obveščeni, bomo pogodbenemu izvajalcu Evropske komisije in agencije EACEA poslali njihov seznam. Pogodbeni izvajalec bo poskrbel za potovalne rezervacije in vzpostavil nadaljnjo komunikacijo z izbranimi kandidati. Več informacij o tem je na voljo v točki 8.

Kandidati bodo lahko na evropskem mladinskem portalu s pomočjo svoje kode prijave preverili, ali so bili izbrani.

7. Rezervni seznam

Vsi kandidati, ki niso bili izbrani, bodo uvrščeni na rezervni seznam v padajočem vrstnem redu glede na odgovore v kvizu in dodatno vprašanje. Če izbrani kandidati umaknejo svojo prijavo ali če je vrednost izbranih vozovnic nižja od razpoložljivega proračuna, lahko Evropska komisija in agencija EACEA vozovnice dodelita kandidatom z rezervnega seznama do dokončne porabe razpoložljivih sredstev. Poraba sredstev bo pregledana mesečno.

Niti Evropska komisija niti agencija EACEA z vključitvijo kandidatov na rezervni seznam ne prevzemata nobene odgovornosti do njih in ne zagotavljata, da bodo kandidati izbrani pozneje.

Neizbrane kandidate na rezervnem seznamu lahko pogodbeni izvajalec, ki ga Evropska komisija in agencija EACEA imenujeta za izvedbo potovalnih rezervacij, povabi k registraciji na platformi za rezervacije. Tisti, s katerimi navežemo stik proti koncu projekta, ker so na rezervnem seznamu, ne morejo zahtevati povračila za potovanja v času pred pozivom in ne morejo zahtevati podaljšanja obdobja potovanja.

8. Rezervacija vozovnic in pravila potovanja

Izbrani kandidati začnejo pot v državi, ki sodeluje v programu DiscoverEU (glej točko 2 – Upravičeni kandidati), in potujejo v vsaj eno državo, ki je tudi del programa DiscoverEU in ni država odhoda. Vozovnico lahko v državi svojega prebivališča uporabijo samo za odhodno in povratno potovanje. Mladi lahko potujejo od enega dneva do vključno enega meseca. Potovanje mora potekati med 1. marcem 2023 in 29. februarjem 2024. Med enomesečnim obdobjem potovanja lahko mladi potujejo samo določeno število dni. 

Za rezervacijo, nakup in dostavo vozovnic za izbrane kandidate je pristojen pogodbeni izvajalec Evropske komisije in agencije EACEA. Izbrani kandidati v nobenem primeru ne smejo rezervirati vozovnic sami ali prek potovalnih agencij. Vozovnice, ki jih izbrani kandidati kupijo neposredno, ne bodo povrnjene. 

Pogodbeni izvajalec, ki ga imenujeta Evropska komisija in agencija EACEA, bo stopil v stik z izbranimi kandidati in jim omogočil dostop do mobilne aplikacije. Aplikacija bo udeležencem omogočila dostop do podpore ter predlogov za oblikovanje načrta poti in pripravo na potovanje. V mobilni aplikaciji bo vsem udeležencem na voljo digitalna kartica popustov DiscoverEU.

Kartica omogoča razne popuste in ugodnosti v vseh državah programa Erasmus+. Pogodbeni izvajalec bo izbral najkonkurenčnejše in najprimernejše prevoznike.

Praviloma bodo imeli izbrani kandidati na izbiro naslednji možnosti potovanja:

Prilagodljiva možnost

Fiksna možnost

Datumi potovanja izbranih kandidatov ostanejo prilagodljivi, dokler kandidat ne aktivira vozovnice.  Izbrani kandidati bodo pogodbenemu izvajalcu sporočili svoj želeni potovalni načrt s fiksnimi potovalnimi dnevi in časom ter vnaprej določenimi destinacijami. Ko je fiksna vozovnica rezervirana, datumov potovanja in destinacij ni več mogoče spreminjati. Potovanje se mora izvesti v obdobju do enega meseca.
Izbrani kandidati bodo lahko v obdobju največ enega meseca potovali določeno število potovalnih dni. S prilagodljivo možnostjo lahko izbrani kandidati potujejo v neomejeno število upravičenih držav. Izbrani kandidati lahko v obdobju do enega meseca obiščejo do 2 državi, ki sta v času odločitve o izboru članici Evropske unije ali tretji državi, pridruženi programu Erasmus+ (glej točko 2) (to ne vključuje države odhoda in držav, ki jih samo prečkajo).

Ko je vozovnica aktivirana, lahko izbrani kandidati potujejo na zaporedne dni ali pa potovalne dni razporedijo po celotnem obdobju enega meseca. Potujejo lahko z vlaki, ki jih upravljajo evropske železniške družbe, ter z nekaterimi trajekti in drugimi prevoznimi sredstvi, ki jih izbere pogodbeni izvajalec Evropske komisije in agencije EACEA. Opozarjamo, da je na nekaterih vlakih morda potrebna ali zaželena rezervacija sedeža. Stroški rezervacije sedežev niso vključeni v prilagodljivo vozovnico. Evropska komisija in agencija EACEA ne bosta krili rezervacij sedežev ali drugih stroškov, nastalih med potovanjem.  

V fiksno možnost so vključeni vsi stroški rezervacije, vendar so sredstva omejena na 251 evrov. Izbrani kandidati morajo preveriti, da je njihov potovalni načrt izvedljiv.

Za obe možnosti velja:

 • Sredstva so omejena na 251 evrov, kar je treba upoštevati, razen v izjemnih primerih, opisanih v nadaljevanju.

Odpovedi načrtov poti niso mogoče. Evropska komisija in agencija EACEA ne bosta krili doplačil ali drugih stroškov, nastalih med potovanjem. Izbrani kandidati, ki želijo potovati na Ciper, Islandijo, Irsko ali Malto, morajo po posebnem pozivu za vse izbrane in potrjene udeležence o tem obvestiti pogodbenega izvajalca. Za posameznike, ki potujejo s Cipra, Islandije, Irske ali Malte, se bo uporabljala kvota iz Priloge I. Trikratnik te kvote se bo uporabil za izbrane kandidate, ki želijo potovati na Ciper, Islandijo, Irsko ali Malto. Letalske vozovnice za te posebne destinacije bodo rezervirane po načelu „kdor prej pride, prej melje“. 

Odstopanje od zahteve glede trajanja potovanja se bo uporabljalo za mlade iz držav Evropske unije ali tretjih držav, pridruženih programu Erasmus+ (glej točko 2), z obveznim vojaškim ali civilnim služenjem vojaškega roka. V tem primeru se potovalno obdobje podaljša na 6 mesecev po koncu njihovih zakonskih obveznosti.

9. Prevozna sredstva

Izbrani kandidati bodo praviloma potovali z vlakom. Da pa bi bil DiscoverEU čim širše dostopen, bo po potrebi in ob upoštevanju okoljskih vidikov, časa in razdalje mogoče potovati tudi na druge načine, na primer s trajekti in avtobusi. Udeleženci bodo potovali v drugem razredu.
Le izjemoma bo dovoljeno potovati z letalom, in sicer mladim, ki živijo:

 1. v devetih najbolj oddaljenih regijah (Gvadelup, Francoska Gvajana, Martinik, Reunion, Mayotte, Francoski Sveti Martin, Madeira, Azori, Kanarski otoki);
 2. v čezmorskih državah in ozemljih EU (Aruba, Bonaire, Curação, Francoska Polinezija, Grenlandija, Nova Kaledonija, Saba, Sveti Bartolomej, Sveti Evstahij, Nizozemski Sveti Martin, Sveta Peter in Mihael, otoki Wallis in Futuna);
 3. v državah/regijah, ki niso dosegljive z zgoraj navedenimi prevoznimi sredstvi (železnico, trajektom ali avtobusom);
 4. na območjih, s katerih bi morali potovati več kot 18 ur po kopnem ali morju, da bi prestopili najbližjo mejo države, v kateri prebivajo.

Leteti je mogoče samo pri odhodu in povratku. Drugače morajo udeleženci potovati po osnovnem pravilu (z vlakom ali drugimi alternativnimi prevoznimi sredstvi).  

Mladi iz najbolj oddaljenih regij ter čezmorskih držav in ozemelj lahko izberejo katero koli destinacijo, ki izpolnjuje navedene pogoje. Izbrani kandidati, ki bi radi potovali v najbolj oddaljene regije ter čezmorske države in ozemlja, lahko to storijo, če njihova pot ustreza omejitvi sredstev na 251 evrov.

Izbrani kandidati, ki živijo na Cipru, Islandiji, Irskem ali Malti, lahko z letalom potujejo v celinsko Evropo.

10. Najvišja vrednost vozovnice

Izbrani kandidati prejmejo samo vozovnico za izbrano destinacijo in kartico popustov DiscoverEU. Sami krijejo stroške nastanitve, hrane, zavarovanja, doplačil in vseh drugih stroškov potovanja.

Osnovno pravilo je, da je vsak izbrani udeleženec upravičen do vozovnice v znesku največ 251 evrov. Vozovnica velja samo za potovanje v drugem ali ekonomskem razredu. Znesek je lahko izjemoma višji v naslednjih primerih:

 • za izbrane kandidate, ki potujejo iz najbolj oddaljenih regij EU ter čezmorskih držav in ozemelj v celinsko Evropo. Po pristanku letala v celinski Evropi velja osnovno pravilo;
 • za izbrane kandidate, ki ne prebivajo na navedenih območjih, a morajo v celinsko Evropo potovati z letalom. Po pristanku letala v celinski Evropi velja osnovno pravilo;
 • v nekaterih posebnih primerih, ki se ocenijo vsak posebej (npr. za izbrane kandidate, ki živijo na drugih otokih držav, pridruženih programu Erasmus+), se lahko krije dodatno potovanje z vlakom/trajektom/avtobusom.

za izbrane kandidate z omejeno mobilnostjo in/ali posebnimi potrebami: stroški posebne pomoči (spremljevalec, pes za slabovidne itd.) se lahko krijejo na podlagi ustreznih dokumentov za utemeljitev posebnih potreb, kot to zahteva nacionalna zakonodaja države stalnega prebivališča.

11. Okvirna časovnica

Začetek zbiranja prijav torek, 11. oktober 2022 (ob 12:00 po srednjeevropskem času)
Konec zbiranja prijav torek, 25. oktober 2022 (ob 12:00 po srednjeevropskem času)
Izbirna komisija november 2022
Obvestilo o izbiri januar 2023
Prvi datum odhoda 1. marec 2023
Zadnji datum vrnitve 29. februar 2024

12. Odstop od potovanja

Vsaka vozovnica bo izdana poimensko in je v nobenem primeru ne bo mogoče prenesti na drugo osebo. Imena na vozovnici ni mogoče spremeniti.

Če izbrani udeleženec iz kakršnega koli razloga odstopi od potovanja, preden pogodbeni izvajalec Evropske komisije in agencije EACEA rezervira vozovnico, bo njegova vozovnica dodeljena kandidatu z rezervnega seznama v padajočem vrstnem redu. Izbrane kandidate pozivamo, da o tem pogodbenega izvajalca obvestijo pred rezervacijo vozovnic.

Če se član skupine (vodja skupine ali član skupine) odloči, da ne bo potoval, preden pogodbeni izvajalec Evropske komisije in agencije EACEA rezervira vozovnico, njegova odločitev ne bo vplivala na potovanje celotne skupine. Preostali člani skupine lahko potujejo, kakor je predvideno, vendar ne morejo nadomestiti osebe, ki odstopi od potovanja. Neuporabljena vozovnica bo dodeljena kandidatu z rezervnega seznama v padajočem vrstnem redu.

Sprejemljivo je, da se nekateri člani skupine pozneje odločijo za individualno potovanje. To ne bo vplivalo na celotno skupino.

Vozovnica je nezamenljiva in je ni mogoče unovčiti za denar. Pri prilagodljivi vozovnici se lahko poljubno določi datum začetka potovanja, ki ga je mogoče vse do tega datuma spreminjati.

Pri fiksni možnosti so odpovedi in/ali spremembe odvisne od pogojev prevoznika. Morebitne stroške v zvezi s tem nosijo kandidati sami.

13. Višja sila

Če je potovanje prekinjeno zaradi nepredvidljivih izrednih razmer ali dogodkov, na katere udeleženec ne more vplivati in ki jih ni mogoče pripisati njegovi napaki ali malomarnosti, se lahko dodeli nova vozovnica. Pogodbeni izvajalec Evropske komisije in agencije EACEA bo ocenil vsak tak primer posebej.

14. Poročanje o potovanju

Evropska komisija bo vesela povratnih mnenj izbranih kandidatov in bo mlade popotnike DiscoverEU spodbujala, naj svoje izkušnje in dogodivščine delijo z drugimi. Z izborom izbrani kandidati postanejo ambasadorji DiscoverEU. Ambasadorji poročajo o svojem potovanju, na primer na družbenih omrežjih, kot so Instagram, Facebook, Twitter, ali s predstavitvijo na šoli ali v lokalni skupnosti. Mobilna aplikacija bo omogočila oblikovanje prilagojenega zemljevida načrta potovanja s statističnimi podatki (na primer število uporabljenih vlakov in obiskanih držav ter prihranki CO2). Ti podatki se lahko ob koncu potovanja delijo in objavijo na družbenih medijih. 

Kandidate vabimo, da se pridružijo skupini #DiscoverEU na Facebooku. Mladi popotniki bodo morali prav tako odgovoriti na spletno anketo, ki jim jo bo po koncu potovanja poslal pogodbeni izvajalec Evropske komisije in agencije EACEA. Po izpolnitvi ankete bodo popotniki prejeli potrdilo o sodelovanju, ki bo oblikovano samodejno ter v katerem bodo poudarjene kompetence in spretnosti, pridobljene med njihovo potovalno izkušnjo.

15. Vizumi 

Glede na državljanstvo in predvideni načrt potovanja (zunaj schengenskega območja) bodo udeleženci morda potrebovali enega ali več vizumov. Izdajanje vizumov je v pristojnosti posameznih držav. Udeležencem svetujemo, da se obrnejo na pristojne organe in pravočasno oddajo svoje zahtevke. Izdaja vizumov lahko traja več tednov. V zvezi s temi vprašanji bosta v pomoč tudi aplikacija DiscoverEU in njena služba za pomoč uporabnikom. V vsakem primeru so udeleženci sami odgovorni za to, da uredijo svoje dokumente pred potovanjem. 

Evropska komisija, agencija EACEA in pogodbeni izvajalec ne morejo vplivati na odločitve nacionalnih organov v zvezi z vizumi.

Stroške izdaje vizuma krije DiscoverEU. 

Če je za pridobitev vizuma obvezno zdravstveno zavarovanje, ga zagotovi pogodbeni izvajalec. S tem povezane stroške bo kril DiscoverEU.  

16. Zavarovanje

Izbranim kandidatom svetujemo, da poskrbijo za ustrezno zdravstveno in turistično zavarovanje za ves čas trajanja potovanja. Osnovno zdravstveno zavarovanje udeleženca med njegovim potovanjem DiscoverEU običajno krije njegov nacionalni sistem zdravstvenega zavarovanja z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. 

Toda evropska kartica ali zasebno zdravstveno zavarovanje ne vključujeta nujno vseh morebitnih okoliščin, denimo vrnitve v domovino ali posebne medicinske pomoči. Zato je priporočljivo skleniti dodatno zavarovanje.  

17. Izjava o omejitvi odgovornosti

Evropska komisija in agencija EACEA ter njun pogodbeni izvajalec bosta zagotovili le vozovnice in kartice popustov ter po potrebi krili stroške izdaje vizumov, kot je pojasnjeno zgoraj. Izbrani kandidati sami krijejo stroške nastanitve, hrane, osnovnega zavarovanja, doplačil in vseh drugih stroškov potovanja.

Evropska komisija, agencija EACEA in njun pogodbeni izvajalec ne odgovarjata za morebitno škodo, ki jo povzroči ali utrpi kateri koli izbrani kandidat natečaja, vključno z morebitno škodo, povzročeno tretjim osebam ali s strani tretjih oseb zaradi izvajanja ali med izvajanjem subvencioniranih dejavnosti.

Evropska komisija, agencija EACEA in njun pogodbeni izvajalec ne odgovarjata za morebitno materialno ali nematerialno škodo ali telesno poškodbo, ki bi jo utrpel izbrani kandidat ali njegovi spremljevalci med potovanjem ali bivanjem.

Za želeno potovanje veljajo finančne in časovne omejitve ter omejitve glede razpoložljivosti vozovnic, kar pomeni, da lahko pri potovanju pride do sprememb. Pogodbeni izvajalec, ki ga imenujeta Evropska komisija in agencija EACEA, zato ne more z gotovostjo jamčiti izvedbe želenega potovanja.

Izbranim kandidatom svetujemo, da poskrbijo za ustrezno zdravstveno in turistično zavarovanje za ves čas trajanja potovanja. Osnovno zdravstveno zavarovanje udeleženca med njegovim potovanjem DiscoverEU običajno krije njegov nacionalni sistem zdravstvenega zavarovanja z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Toda evropska kartica ali zasebno zdravstveno zavarovanje ne vključujeta nujno vseh morebitnih okoliščin, denimo vrnitve v domovino ali posebne medicinske pomoči. Zato je priporočljivo skleniti dodatno zavarovanje. Evropska komisija in agencija EACEA si pridržujeta pravico, da v primeru izrednih okoliščin spremenita pravila iz točk 10 in 11.

18. Pravo, ki se uporablja

Ta natečaj ureja pravo EU. Za spore med Unijo in katerim koli kandidatom v zvezi z razlago, uporabo ali veljavnostjo pravil tega natečaja, če takega spora ni mogoče rešiti sporazumno, je izključno pristojno Sodišče Evropske unije.

19. Varstvo podatkov

Zahtevani podatki bodo uporabljeni samo za izbor kandidatov, rezervacijo vozovnic in omogočanje storitev, povezanih z DiscoverEU, kot so učni cikel DiscoverEU ali promocijske kampanje DiscoverEU. V tem primeru lahko z udeležencem vzpostavijo stik Evropska komisija in organizacije, ki jih pooblastita Evropska komisija in agencija EACEA, ter nacionalne agencije Erasmus+ in mreža Eurodesk.

Evropska komisija in agencija EACEA vse osebne podatke obdelujeta v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 (ki razveljavlja Uredbo (ES) št. 45/2001) in v skladu z „uradnimi obvestili o postopkih obdelave“ (javno dostopnimi v katalogu pooblaščene osebe za varstvo podatkov Evropske komisije), ki se pošljejo tej pooblaščeni osebi. Takšne podatke bosta za namene natečaja, izvajanja in spremljanja ali zaščite finančnih interesov EU obdelala „upravljavca podatkov“ Evropske komisije in agencije EACEA.

Izjava o varstvu osebnih podatkov za DiscoverEU je pojasnilo kandidatom, kako se uporabljajo osebni podatki in kako so zaščiteni. Izjava o varstvu osebnih podatkov za DiscoverEU je na voljo na naslednji povezavi: https://europa.eu/youth/privacy_en.

Kandidati imajo pravico, da kadar koli vložijo pritožbo pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov.

20. Pritožbe

Obrazec za pritožbo je na voljo na spletišču pogodbenega izvajalca, ki sta ga Evropska komisija in agencija EACEA imenovali za izvedbo potovalnih rezervacij. Izbrani kandidati bodo o tej možnosti obveščeni ob rezervaciji vozovnic.