Skip to main content

DiscoverEU

Är du 18 år och bor i ett land som deltar i Erasmus+? Vill du upptäcka Europa?

Regler för DiscoverEU

Tack för ditt intresse, men ansökningstiden har tyvärr gått ut. I januari 2023 meddelar vi alla sökande om de har valts ut eller inte. Nästa chans att söka blir under våren 2023. Information om exakta datum kommer senare. Håll koll på den här sajten om du är 18 år eller fyller 18 under 2023. Till våren delar vi ut fler resekort!

 

1. Vad är DiscoverEU?

DiscoverEU är en insats inom Erasmusprogrammet som ger dig som är 18 år möjlighet att resa till andra europeiska länder, upptäcka Europas mångfald, lära dig mer om dess kulturarv och historia, träffa nya vänner från hela Europa, känna dig mer som europé och kanske upptäcka dig själv. 

I oktober 2022 kommer minst 35 000 ungdomar som uppfyller kriterierna nedan att få ett resekort. Korten delas ut av EU-kommissionen och Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea) som ansvarar för DiscoverEU. Ansökan skickas in på Europeiska ungdomsportalen. Du kan söka mellan tisdagen den 11 oktober 2022 kl. 12 och tisdagen den 25 oktober 2022 kl. 12 (svensk tid).

De ungdomar som väljs ut får ett resekort för att resa runt i Europa i högst en månad någon gång mellan den 1 mars 2023 och den 29 februari 2024. 
För det mesta kommer du att resa med tåg. För att du lättare ska kunna resa dit du vill får du också resa med t.ex. buss eller båt, med hänsyn till restid, avstånd och miljön. 

Om det inte finns något annat transportsätt kan du även få flyga, men bara i undantagsfall. Det gör att även du som bor i avlägsna trakter eller på en ö kan delta. 
Alla utvalda deltagare får också ett särskilt DiscoverEU-rabattkort som gäller under resan och ger rabatter på bland annat kultur- och naturupplevelser, kurser, idrottsaktiviteter, kollektivtrafik, boende och mat. 

2. Vem kan söka?

För att få söka måste du

 • vara 18 år den 1 januari 2023, dvs. vara född mellan den 1 januari 2004 och den 31 december 2004
 • vara medborgare eller lagligen bosatt i 

          – ett av de 27 EU-länderna, inklusive Franska Guyana (FR), Guadeloupe (FR), Martinique (FR), Réunion (FR), Mayotte (FR), Saint-Martin (FR), Azorerna (PT), Madeira (PT) eller Kanarieöarna (ES), eller
          – ett land som är associerat till Erasmusprogrammet, det vill säga Island, Liechtenstein, Nordmakedonien, Norge, Serbien eller Turkiet, eller
          – något av de utomeuropeiska länder och territorier som är associerade med EU, om du också är EU-medborgare, det vill säga Aruba (NL), Bonaire (NL), Curação (NL), Franska Polynesien (FR), de franska territorierna i södra Indiska oceanen och Antarktis (FR), Grönland (DK), Nya Kaledonien (FR), Saba (NL), Saint-Barthélemy (FR), Sint Eustatius (NL), Sint-Maarten (NL), Saint-Pierre-et-Miquelon (FR) samt Wallis och Futuna (FR)

 • fylla i ditt id- eller passnummer eller personnummer i ansökningsblanketten på nätet.

Om du väljs ut måste du 

 • börja din resa i ett land som deltar i DiscoverEU (enligt definitionen ovan)
 • planera att resa i minst en dag och högst en månad
 • planera att resa till minst ett annat land som deltar i DiscoverEU (enligt definitionen ovan)
 • vilja bli DiscoverEU-ambassadör. 

Om du inte uppfyller de här kraven kommer din ansökan inte att behandlas. 

DiscoverEU började 2018 som ett initiativ från Europaparlamentet, som ville ge 18-åringar möjlighet att resa och upptäcka Europa. 

DiscoverEU är numera en insats inom Erasmusprogrammet (2021–2027).

3. Så här söker du

Ansökan till DiscoverEU ska skickas in via ett särskilt formulär på Europeiska ungdomsportalen. Du kan bara söka under pågående ansökningsperiod.

Ansökan görs i sju steg:

 1. Först måste du fylla i födelsedatum, medborgarskap och bosättningsland för att visa att du uppfyller villkoren i punkt 2 (”Vem kan söka?”). Om du inte uppfyller villkoren kan du inte gå vidare till nästa steg. Du måste också samtycka till reglerna, till att dina personuppgifter sparas och behandlas för de ändamål som är nödvändiga för DiscoverEU och till att bli kontaktad om DiscoverEU av EU-kommissionen, organisationer som godkänts av kommissionen samt Eacea, de nationella programkontoren för Erasmus+ och Eurodesk-kontoren.
 2. Ange om du vill resa ensam eller i en grupp på högst fem personer.
 3. Du måste ange en giltig mejladress. Du får sedan ett automatiskt mejl från Europeiska ungdomsportalen så att du kan bekräfta mejladressen. Det är viktigt eftersom all kommunikation med dig sker via mejl. Genom att be dig att bekräfta din mejladress förhindrar kommissionen och Eacea också att någon annan person använder den utan ditt medgivande.  
 4. När du har bekräftat mejladressen ska du fylla i ansökningsblanketten. Först ska du ange personuppgifter: medborgarskap, födelsedatum, för- och efternamn, kön, mejladress, telefonnummer, folkbokföringsland, region, sysselsättning och nummer på id-kort eller pass eller ditt personnummer. Om du har nedsatt rörlighet eller andra funktionsnedsättningar kan du ange om du har särskilda behov.
 5. Sedan ska du svara på en frågesport. Det är fem flervalsfrågor om EU och andra EU-initiativ för unga. Det finns också en utslagsfråga. De sökande rangordnas efter sitt resultat och väljs ut i turordning tills hela budgeten har använts.
 6. Du ombeds också berätta mer om dina resplaner (när du vill resa, om det är första gången du reser utan dina föräldrar, vad du vill få ut av resan, hur du ska finansiera resan och hur du fick reda på DiscoverEU). Uppgifterna är inte bindande och påverkar inte urvalet av deltagare. De kommer att användas för statistik och kan hjälpa kommissionen och Eacea att förbättra DiscoverEU.  
 7. När du har skickat in ansökan får du en bekräftelse i ett mejl från Europeiska ungdomsportalen. Där står det att din ansökan har registrerats och när du ska få besked om du blir utvald eller inte. Mejlet innehåller också din ansökningskod.

Alla får en kod när de har skickat in ansökan. Spara koden för all eventuell kommunikation. Om du vill resa med vänner kan du som gruppledare bjuda in dem till din grupp och ge dem din kod. Med hjälp av koden kan övriga gruppmedlemmar registrera sig på nätet och fylla i sina personuppgifter. 

De behöver inte göra frågesporten. Det är det bara gruppledaren som ska göra. De måste dock fylla i sina personuppgifter för att validera sin ansökan. Gruppmedlemmarna måste uppfylla samma krav för att få delta, dvs. vara 18 år och lagligen bosatt i ett EU-land eller ett land som är associerat till Erasmusprogrammet, det vill säga Island, Liechtenstein, Nordmakedonien, Norge, Serbien eller Turkiet. Även om du har angett att du vill resa ensam kan du lägga till vänner i din ansökan efter att du har skickat in den, men före sista ansökningsdag. Gör på samma sätt som beskrivs ovan.

En gruppansökan behandlas som en enda ansökan. Endast de gruppmedlemmar som har fyllt i ansökningsblanketten med hjälp av koden från gruppledaren kan väljas ut. Du ska alltså inte skicka in en egen ansökan om du ingår i en grupp. 

En grupp kan bestå av personer som kommer från olika länder och bor på olika platser.

Du kan bara söka en gång. Den första ansökan som registreras på Europeiska ungdomsportalen är den som räknas. Man kan heller inte delta i flera grupper. Om flera ansökningar upptäcks är det bara den första ansökan som registrerats på Europeiska ungdomsportalen som räknas. 

Om du redan har fått ett resekort från DiscoverEU i en tidigare ansökningsomgång kan du inte söka på nytt. Detta kontrolleras när du skickar in ansökan. Om kommissionen, Eacea eller det företag som sköter biljettbokningen upptäcker att en person som fått ett resekort i en tidigare omgång av DiscoverEU har sökt på nytt, kommer han eller hon att uteslutas.

4. Hur går urvalet till?

Resekorten fördelas mellan länderna enligt ett kvotsystem som bygger på Erasmusprogrammets fördelningsnyckel för programområde 1, ungdomsutbyten.

Urvalet görs på grundval av det bosättningsland som du angett i ansökan. Om det är färre sökande i ett land än den fastställda kvoten, fördelas övriga resekort mellan sökande i de länder där det finns fler sökande än antal resekort.

För en grupp är det gruppledarens land som avgör vilket land gruppen ska räknas till. Om en grupp hamnar sist i listan med utvalda sökande i ett visst land, och kvoten för landet är fylld, väljs hela gruppen ändå ut.

Först kontrolleras att du uppfyller kraven för att få delta, dvs. att du har rätt ålder och bor i ett land som deltar i DiscoverEU (se punkterna 2 och 3). Detta kontrolleras automatiskt vid ansökan. Det biljettföretag som kommissionen och Eacea har anlitat kommer också att göra en dubbelkoll. Om du har lämnat oriktiga uppgifter som inte stämmer med uppgifterna på passet, id-kortet, uppehållstillståndskortet eller personbeviset kommer du att uteslutas från initiativet.

Du måste också göra frågesporten med fem flervalsfrågor och en utslagsfråga, som används för att rangordna deltagarna. I en grupp är det bara gruppledaren som ska göra frågesporten.

De sökande grupperas efter land och rangordnas först efter antal rätt svar på de fem frågorna, och sedan efter utslagsfrågan.

Efter sista ansökningsdag hämtas resultaten från Europeiska ungdomsportalen och skickas till juryn för det slutliga urvalet.

Om flera personer eller grupper hamnar på sista plats och landets resekort inte räcker till alla, gäller principen ”först till kvarn”. Det har dock aldrig hänt de senaste omgångarna.

5. Jury

En jury med personal från EU-kommissionen och Eacea träffas efter sista ansökningsdag. De går då igenom urvalet utifrån de kriterier som beskrivs ovan och gör den slutliga rangordningen av de sökande med hjälp av resultatet av frågesporten och med hänsyn till ländernas biljettkvoter. Efter urvalet upprättas en reservlista. De som står på reservlistan kan få resekort om det finns pengar kvar eller om någon annan avstår från sitt resekort (se punkt 7).

Baserat på juryns bedömning fattar sedan kommissionen och Eacea ett formellt beslut om det totala antalet resekort, den totala budgeten för resekorten, listan med utvalda sökande och reservlistan. 

6. När meddelas resultatet?

När juryn är klar med urvalet får alla som sökt ett mejl där det står om de

 • har valts ut och får ett resekort (utvalda sökande)
 • står på reservlistan.

Listan med utvalda sökande skickas sedan till det företag som kommissionen och Eacea har anlitat för att sköta biljettbokningen. Företaget tar sedan kontakt med de sökande. Mer information finns i punkt 8.

Du kan också kontrollera direkt på Europeiska ungdomsportalen om du har valts ut eller inte genom att söka på din ansökningskod.

7. Reservlista

Alla godkända sökande som inte valts ut direkt förs upp på en reservlista efter sin rangordning (dvs. efter svaren på frågesporten). Om någon drar tillbaka sin ansökan eller om resekorten kostar mindre än den avsatta budgeten kan kommissionen och Eacea ge resekort till sökande på reservlistan tills hela budgeten har använts. Varje månad kontrolleras hur mycket pengar som finns kvar.

Att stå på reservlistan medför inga rättigheter gentemot kommissionen eller Eacea och garanterar inte att du väljs ut vid ett senare tillfälle.

De som står på reservlistan kan komma att kontaktas av det biljettföretag kommissionen och Eacea anlitat med en inbjudan att registrera sig på bokningsplattformen. Om du i väntan på att bli kontaktad har köpt en egen resa kan du inte begära ersättning för den. Du kan inte heller resa senare än den tidsperiod som står i reglerna.

8. Biljettbokning och regler för resan

Om du väljs ut måste du börja din resa i ett land som deltar i DiscoverEU (se punkt 2: Vem kan söka?) och resa till minst ett annat land som också är med i DiscoverEU. Du får också använda resekortet i det land där du bor, men bara för utresan och hemresan. Du ska resa i minst en dag och högst en månad någon gång mellan den 1 mars 2023 och den 29 februari 2024. Under en månad har du ett visst antal resdagar. 

EU-kommissionen och Eacea anlitar ett företag som bokar, köper och skickar resekortet till dig. Du ska inte boka biljetterna själv eller via en resebyrå. Du får ingen ersättning för biljetter som du köper själv. 

Om du väljs ut kommer det företag som kommissionen och Eacea har anlitat att kontakta dig och ge dig tillgång till en app. Via appen kan du be om hjälp och få förslag på hur du ska lägga upp din resa. I appen får du också ett digitalt DiscoverEU-rabattkort

som ger dig rabatt på en mängd upplevelser i alla länder som deltar i Erasmus+. Företaget väljer de mest lämpade och konkurrenskraftiga transportbolagen.

I allmänhet kan du välja mellan följande två alternativ:

Flexibel resa

Fast resa

Dina resdatum är flexibla fram till dess att du aktiverar resekortet.  Du ska meddela önskad resplan med bestämda resmål, datum och tider. Dina resdagar och resmål kan inte ändras när du väl har bokat resan. Du kan resa i högst en månad.
Under en månad har du ett visst antal resdagar. Med det flexibla alternativet kan du resa till så många EU-länder du vill! Under en månad kan du besöka upp till två EU-länder eller andra länder som deltar i Erasmus+ (se punkt 2). Det land där du startar resan räknas inte, och inte heller de länder du bara passerar.

När du har aktiverat resekortet kan du välja att resa flera dagar i rad eller sprida ut resdagarna under månaden. Du får resa med tåg som drivs av europeiska tågbolag samt med vissa färjor eller andra färdmedel som biljettföretaget väljer ut. Tänk på att du måste boka plats på vissa tåg. Platsbiljett ingår inte i det flexibla alternativet. Du måste själv betala alla platsbiljetter eller andra utgifter under resan.  

Alla bokningskostnader ingår, men din biljett får kosta högst totalt 251 euro. Se därför till att din resplan ryms inom budgeten.

För båda alternativen:

 • Biljetterna får kosta högst 251 euro, utom i de undantag som beskrivs nedan.

Avbokningavgifter ingår inte. Du står själv för eventuella tilläggsavgifter eller andra utgifter under resan. Om du vill resa till Cypern, Island, Irland eller Malta ska du informera biljettföretaget när vi har publicerat en särskild ansökningsomgång för alla utvalda och bokade deltagare. Som du kan se i bilaga 1 finns en särskild kvot för dem som reser från Cypern, Island, Irland och Malta. Kvoten för dem som vill resa till Cypern, Island, Irland och Malta är tre gånger så hög. Flygbiljetterna till dessa länder bokas enligt principen ”först till kvarn”. 

Om du måste göra obligatorisk samhällstjänst eller värnplikt kan du få resa vid ett senare tillfälle, men högst sex månader efter att du har fullgjort din plikt.

9. Färdmedel

För det mesta kommer du att resa med tåg. För att du lättare ska kunna resa dit du vill kan du också få resa med t.ex. buss eller båt, med hänsyn till restid, avstånd och miljön. Du reser i 2:a klass.
I särskilda fall kan du få resa med flyg. Det gäller om

 1. du bor i mycket avlägsna EU-områden (Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, Azorerna eller Kanarieöarna)
 2. du bor i något av EU:s utomeuropeiska länder och territorier (Aruba, Bonaire, Curação, Franska Polynesien, Grönland, Nya Kaledonien, Saba, Saint-Barthélemy, Sint Eustatius, Sint-Maarten, Saint-Pierre-et-Miquelon samt Wallis och Futuna)
 3. du bor i länder eller regioner som det inte går att ta sig till med tåg, buss eller båt
 4. det tar mer än 18 timmar land- eller sjövägen innan du passerar närmaste gräns till det land där du bor.

Du får bara flyga från och till avreselandet. Därefter omfattas du av huvudregeln och måste resa med tåg eller andra färdmedel.  

Du som bor i EU:s avlägsna områden och utomeuropeiska länder och territorier kan besöka vilket resmål du vill som motsvarar kriterierna. Du som vill resa till dessa länder och områden kan göra det om biljetten kostar högst 251 euro.

Du som bor på Cypern, Island, Irland eller Malta får resa med flyg till det europeiska fastlandet.

10. Hur mycket är biljetterna värda?

Du får bara resekort till resmålet och ett särskilt DiscoverEU-rabattkort. Du måste själv stå för boende, uppehälle, försäkringar, resetillägg och andra utgifter under resan.

Grundregeln är att varje utvald deltagare har rätt till en biljett i 2:a klass eller ekonomiklass för högst 251 euro. Beloppet kan dock vara högre i följande fall:

 • Om du reser från avlägsna EU-områden och utomeuropeiska länder och territorier till det europeiska fastlandet. När du väl har landat på fastlandet i Europa gäller de vanliga reglerna.
 • Om du bor i ett annat avlägset område och måste flyga till fastlandet. När du väl har landat på fastlandet i Europa gäller de vanliga reglerna.
 • I vissa situationer som bedöms från fall till fall (t.ex. om du bor på en ö i ett land som deltar i Erasmus+) kan du få en extra resa med tåg, färja eller buss.

Om du har nedsatt rörlighet eller särskilda behov kan du få bidrag för särskild assistans (t.ex. medföljande person eller ledarhund). Du måste skicka in handlingar som styrker dina särskilda behov, i enlighet med den nationella lagstiftningen i ditt hemland.

11. Preliminär tidtabell

Första ansökningsdag Tisdagen den 11 oktober 2022 kl. 12:00 (svensk tid)
Sista ansökningsdag Tisdagen den 25 oktober 2022 kl. 12:00 (svensk tid)
Juryn sammanträder November 2022
Beslutet meddelas Januari 2023
Första avresedatum 1 mars 2023
Sista hemresedatum 29 februari 2024

12. Vad händer om jag måste ställa in resan?

Resekorten är personliga och får inte ges till någon annan. Namnet på resekortet kan inte ändras.

Om du av något skäl tackar nej innan resekortet har bokats kan någon på reservlistan erbjudas din plats (i fallande rangordning). Vi ber dig att informera biljettföretaget innan något bokas.

Om en gruppmedlem (gruppledaren eller annan medlem) tackar nej innan resekorten har bokats kan resten av gruppen ändå resa som planerat. Den avhoppade personen ersätts inte med någon annan. Det outnyttjade resekortet ges i stället till någon på reservlistan.

Medlemmar i gruppen får också ändra sig och resa ensamma i stället. Det påverkar inte hela gruppen.

Resekortet är inte utbytbart och kan inte återbetalas. Med det flexibla resekortet har du ett öppet startdatum som du kan ändra när som helst före det datum som du angett som första resdag.

Om du har valt en fast resa gäller tågbolagets villkor för av- eller ombokning, och du måste själv betala eventuella avgifter.

13. Force majeure – oförutsedda händelser

Om du måste avbryta din resa på grund av oförutsedda och exceptionella omständigheter eller händelser som du inte råder över och som inte beror på fel eller försumlighet från din sida, kan du få ett nytt resekort. Det företag som kommissionen och Eacea har anlitat bedömer dessa särskilda situationer från fall till fall.

14. Berätta om resan

EU-kommissionen vill gärna veta mer om din resa och hoppas att du vill dela med dig av dina erfarenheter och äventyr. Alla utvalda sökande blir ambassadörer för DiscoverEU. Du uppmanas därför att berätta om resan på Facebook, Twitter, Instagram eller andra sociala medier, eller hålla en presentation på din skola eller i din kommun. I appen kan du skapa en karta över resrutten med uppgifter om bland annat hur många tåg du åkt med, hur många länder du besökt och hur mycket koldioxidutsläpp du sparat på att åka tåg. Den här kartan kan du dela i dina sociala medier efter resan. 

Det finns också en Facebookgrupp som vi hoppas att du vill gå med i. Du måste också fylla i en enkät efter resan som du får av det företag som kommissionen och Eacea anlitat. När du har gjort det får du ett deltagarintyg som skapas automatiskt och som beskriver vad du har lärt dig på resan.

15. Visum 

Beroende på vad du har för medborgarskap och vilka länder du vill besöka (utanför Schengenområdet) kan du behöva ett eller flera visum. Det är de olika länderna som ansvarar för att utfärda visum. Vi råder dig att ta reda på vad som gäller och att ansöka om visum i god tid. Det kan ta flera veckor att få ett visum. Om du behöver hjälp kan du kontakta vår support via DiscoverEU-appen. Det är dock ditt ansvar att se till att du har alla resehandlingar innan du åker. 

EU-kommissionen, Eacea och biljettföretaget kan inte påverka ländernas beslut om visum.

Däremot får du ersättning för visumavgiften. 

Om du måste ha en sjukförsäkring för att få visum kommer biljettföretaget att teckna en försäkring åt dig. Kostnaderna för sjukförsäkringen täcks i så fall också av DiscoverEU.  

16. Försäkringar

Se till att du har en lämplig sjuk- och reseförsäkring. Grundläggande sjukvård på resan täcks vanligen av din försäkringskassa genom det europeiska sjukförsäkringskortet. 

Kortet täcker dock inte alla situationer, till exempel om det krävs hemtransport eller särskilda medicinska ingrepp. Du kan därför behöva komplettera med en privat försäkring.  

17. Ansvarsfriskrivning

EU-kommissionen, Eacea och biljettföretaget står bara för resekorten, rabattkorten och eventuella visumavgifter enligt beskrivningen ovan. Du måste själv stå för boende, uppehälle, försäkringar, resetillägg och andra utgifter under resan.

EU-kommissionen, Eacea och biljettföretaget tar inget ansvar för eventuella skador som deltagarna orsakar eller drabbas av, inklusive eventuella skador som tredje part drabbas av eller orsakar till följd av eller i samband med initiativet.

EU-kommissionen, Eacea och biljettföretaget tar inget ansvar för materiella, icke-materiella eller fysiska skador som drabbar deltagarna eller deras medresenärer under resan till eller vistelsen på resmålet.

Den resa som du vill göra kan begränsas av budgetskäl, tidsfrister och antalet tillgängliga resekort. Det företag som kommissionen och Eacea har anlitat kan därför inte garantera att du kan göra exakt den resa du önskar.

Se till att du har en lämplig sjuk- och reseförsäkring. Grundläggande sjukvård på resan täcks vanligen av din försäkringskassa genom det europeiska sjukförsäkringskortet. Kortet täcker dock inte alla situationer, till exempel om det krävs hemtransport eller särskilda medicinska ingrepp. Du kan därför behöva komplettera med en privat försäkring. EU-kommissionen och Eacea förbehåller sig rätten att ändra reglerna i punkt 10 och 11 i händelse av exceptionella omständigheter.

18. Vilken lagstiftning gäller för initiativet?

Initiativet regleras av EU-lagstiftning. EU-domstolen ska ha exklusiv behörighet att pröva tvister mellan EU och deltagarna om reglernas tolkning, tillämpning eller giltighet, om tvisten inte kunnat göras upp i godo.

19. Skydd av personuppgifter

Dina uppgifter kommer bara att användas för att välja ut deltagarna, boka biljetterna och erbjuda olika tjänster kopplade till DiscoverEU, t.ex. pr-kampanjer eller ”DiscoverEU Learning Cycle”. Du kan då komma att bli kontaktad av EU-kommissionen, organisationer som godkänts av kommissionen, Eacea, de nationella programkontoren för Erasmus+ och Eurodesk-kontoren.

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 och de meddelanden om skydd av personuppgifter som anmälts till kommissionens dataskyddsombud och lagts in i dess register. Uppgifterna behandlas av kommissionens personuppgiftsansvariga enhet och Eacea för att vi ska kunna anordna, genomföra och följa upp initiativet och skydda EU:s ekonomiska intressen.

I de särskilda regler för skydd av personuppgifter som gäller DiscoverEU kan du läsa om hur dina personuppgifter används och skyddas: https://europa.eu/youth/privacy_sv

Du kan när som helst vända dig till Europeiska datatillsynsmannen om du har klagomål.

20. Klagomål

Ett klagomålsformulär kommer att finnas på webbplatsen för det företag som kommissionen och Eacea har anlitat för att sköta bokningarna. Alla utvalda sökande får information om detta när de bokar sin resa.