Skip to main content

DiscoverEU

Tev ir 18 gadi un tu dzīvo programmas “Erasmus+” valstī? Ir laiks paplašināt savu komforta zonu.

“DiscoverEU” konkursa noteikumi

1. Apraksts

“DiscoverEU” ir 2021.–2027. gada programmas “Erasmus+” darbība. Tā paredzēta 18 gadus veciem jauniešiem un piedāvā viņiem iespēju ceļot un stiprināt piederības sajūtu Eiropas Savienībai, iepazīstot Eiropas daudzveidību, kultūras mantojumu un vēsturi, satiekot cilvēkus no visas Eiropas un uzzinot ko jaunu arī par sevi. 

2023. gada pavasarī Eiropas Komisija un Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūra (EACEA) dalībai programmā atlasīs vismaz 35 000 jauniešus, kas atbildīs zemāk aprakstītajiem dalības kritērijiem. Pieteikumus var iesniegt Eiropas Jaunatnes portālā. Pieteikšanās sāksies trešdien, 2023. gada 15. martā, plkst. 12.00 (pēc Briseles laika) un beigsies trešdien, 2023. gada 29. martā, plkst. 12.00 (pēc Briseles laika).

Konkursu izturējušie jaunieši no Eiropas Komisijas un EACEA saņems ceļošanas kartes, kuras viņi varēs izmantot laikā no 2023. gada 15. jūnija līdz 2024. gada 30. septembrim, lai dotos ceļojumā pa Eiropu. Maksimālais ceļojuma ilgums ir viens mēnesis. 
Atlasītie dalībnieki pamatā ceļos ar vilcienu. Tomēr, lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku piekļuvi un ņemot vērā ar apkārtējo vidi, laiku un attālumu saistītus apsvērumus, projektā tiek piedāvāta iespēja izmantot arī citus transporta veidus (piemēram, autobusu vai prāmi). 

Izņēmuma gadījumos un situācijās, kad citi transporta veidi nav pieejami, varēs ceļot ar lidmašīnu. Tādējādi iespēja piedalīties “DiscoverEU” būs arī jauniešiem, kas dzīvo nomaļos apgabalos vai salās. 

Atlasītie dalībnieki saņems arī Eiropas jaunatnes karti (EYCA). Šo karti varēs aktivizēt lietotnē “DiscoverEU Travel App”, kas dalībniekiem būs pieejama pēc rezervācijas procesa pabeigšanas. Karte ir derīga vienu gadu pēc aktivizēšanas un nodrošina jauniešiem atlaides kultūras pasākumu un apskates objektu apmeklējumiem, dalībai mācību vai sporta aktivitātēs, sabiedriskajā transportā, kā arī norēķinoties par apmešanās vietu, maltītēm u. c. 

2. Atbilstības kritēriji

Lai varētu piedalīties “DiscoverEU”, pieteikumu iesniedzējiem (kandidātiem) jāizpilda šādi nosacījumi:

 • 2023. gada 1. jūlijā jābūt 18 gadus veciem, proti, dzimušiem laikā no 2004. gada 1. jūlija (ieskaitot) līdz 2005. gada 30. jūnijam (ieskaitot);
 • jābūt pilsoņiem vai pastāvīgajiem iedzīvotājiem kādā no šīm valstīm/teritorijām: 

          -   27 Eiropas Savienības dalībvalstis, tai skaitā tās tālākie reģioni: Francijas Gviāna (FR), Gvadelupa (FR), Martinika (FR), Reinjona (FR), Majota (FR), Senmartēna (FR), Azoru salas (PT), Madeira (PT) un Kanāriju salas (ES);
          -   programmas “Erasmus+” asociētās trešās valstis: Islande, Lihtenšteina, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Serbija un Turcija;
          -   jābūt ES dalībvalsts pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem kādā no šīm ar Eiropas Savienību asociētām aizjūras zemēm un teritorijām (AZT): Aruba (NL), Bonaire (NL), Kirasao (NL), Francijas Polinēzija (FR), Francijas Dienvidjūru un Antarktikas Zemes (FR), Grenlande (DK), Jaunkaledonija (FR), Saba (NL), Senbartelmī (FR), Sintēstatiusa (NL), Sentmartēna (NL), Senpjēra un Mikelona (FR), Volisa un Futunas Salas (FR);

 • tiešsaistes pieteikuma veidlapā pareizi jānorāda personas apliecības (ID kartes), pases vai dzīvesvietas apliecinājuma numurs.

Atlasītie dalībnieki var doties ceļā tikai tad, ja: 

 • viņu ceļojums sākas valstī vai teritorijā, kas atlases lēmuma pieņemšanas dienā ir tiesīgas piedalīties “DiscoverEU” (sk. augstāk);
 • viņu plānotā ceļojuma ilgums ir 1–30 dienas (ieskaitot);
 • viņi plāno doties uz vismaz vienu ārvalsti, kas atlases lēmuma pieņemšanas dienā ir tiesīgas piedalīties “DiscoverEU” (sk. augstāk);
 • viņi piekrīt kļūt par “DiscoverEU” sūtņiem. 

Kandidāti, kas neatbilst šiem kritērijiem, atlases procesā netiks ņemti vērā. 

3. Pieteikšanās procedūra

Pieteikties dalībai “DiscoverEU” var, aizpildot īpašu tiešsaistes pieteikuma veidlapu Eiropas Jaunatnes portālā. Pirms un pēc 1. punktā noteiktā pieteikšanās perioda pieteikumus nosūtīt nevarēs.

Pieteikšanās procedūra sastāv no septiņiem soļiem.

 1. Pieteikumu iesniedzējiem vispirms jāatbild uz jautājumiem, lai apliecinātu atbilstību dalības kritērijiem (proti, jānorāda dzimšanas datums, pilsonība un mītnes valsts). Ja dati neatbildīs noteikumiem, kas aprakstīti 2. punktā “Atbilstības kritēriji”, viņi pieteikšanās procedūru nevarēs turpināt. Kandidātiem arī jāpiekrīt konkursa “DiscoverEU” noteikumiem: tam, ka viņu persondati tiek glabāti un apstrādāti konkursa vajadzībām, un tam, ka konkursa “DiscoverEU” sakarā ar viņiem var sazināties Eiropas Komisija un tās pilnvarotas organizācijas, kā arī EACEA, programmas “Erasmus+” valstu aģentūras un “Eurodesk”.
 2. Kandidātiem jānorāda, vai viņi vēlas ceļot vienatnē vai grupā (maksimums pieci cilvēki).
 3. Jānorāda derīga e-pasta adrese. Lai pārbaudītu e-pasta adreses derīgumu, uz to tiks nosūtīta automātiska e-pasta vēstule no Eiropas Jaunatnes portāla. Šī pārbaude ir nepieciešama, jo visa saziņa pēc atlases notiks pa e-pastu. Prasot katram kandidātam apstiprināt savu e-pasta adresi, Eiropas Komisija un EACEA novērš iespējamību, ka šīs e-pasta adreses bez atļaujas varētu izmantot citas personas.  
 4. Pēc e-pasta adreses apstiprināšanas jauniešiem jāaizpilda pieteikuma veidlapa. Vispirms jānorāda persondati: pilsonība, dzimšanas datums, vārds, uzvārds, dzimums, e-pasta adrese, tālruņa numurs, mītnes valsts, reģions, nodarbošanās un valsts personas apliecības (ID kartes), pases vai dzīvesvietas apliecinājuma numurs. Jaunieši ar ierobežotām pārvietošanās spējām un/vai invaliditāti varēs norādīt savas īpašās vajadzības.
 5. Pēc persondatu sniegšanas kandidātiem jāatbild uz pieciem viktorīnas jautājumiem par Eiropas Savienību un par citām jauniešiem paredzētām ES iniciatīvām. Beigās viņiem jāatbild uz papildjautājumu. Atlasīto dalībnieku skaits būs atkarīgs no pieejamā budžeta, un kandidātu secību sarakstā noteiks viņu sniegto atbilžu pareizība un pieteikuma iesniegšanas laiks.
 6. Kandidātiem jāsniedz papildu informācija par saviem ceļojuma plāniem (piem., kad viņi plāno sākt savu ceļojumu, vai šī ir pirmā reize, kad viņi ceļos bez pieaugušo pavadības, ko viņi vēlētos mācīties no šīs pieredzes, kā viņi plāno finansēt savu ceļojumu un kā uzzināja par “DiscoverEU”). Šajā sadaļā sniegtā informācija nav saistoša un nekādi neietekmēs atlases procesu. Savāktie dati tiks izmantoti Eiropas Komisijas un EACEA statistiskas un informatīvām vajadzībām un iniciatīvas “DiscoverEU” pilnveidošanai.  
 7. Pēc pieteikuma iesniegšanas kandidāti saņems apstiprinājuma e-pastu no Eiropas Jaunatnes portāla. Šis e-pasts ietvers apstiprinājumu, ka pieteikums ir reģistrēts, kā arī pieteikuma kodu un informāciju par to, kad tiks paziņots lēmums par ceļojuma kartes piešķiršanu.

Pēc pieteikuma veidlapas iesniegšanas visi kandidāti saņems kodu. Šis pieteikuma kods jāsaglabā, jo tas būs nepieciešams visā turpmākajā saziņā. Ja kandidāts vēlēsies savai grupai pievienot draugus, viņš/viņa kļūs par grupas vadītāju un viņam/viņai savs pieteikuma kods būs jāiedod pārējiem grupas dalībniekiem, lai viņi varētu reģistrēties. Pārējiem grupas dalībniekiem, izmantojot no grupas vadītāja saņemto kodu, būs jāreģistrējas tiešsaistē un jānorāda savi persondati. 

Ņemiet vērā, ka grupas dalībniekiem nav jāatbild uz viktorīnas jautājumiem un papildjautājumu — tas jādara tikai grupas vadītājam. Tomēr, lai validētu pieteikumu, grupas dalībniekiem ir jāievada savi persondati. Grupas dalībniekiem ir jāizpilda tie paši dalības kritēriji: jābūt 18 gadus veciem un atlases lēmuma dienā pastāvīgi jādzīvo Eiropas Savienības dalībvalstī vai kādā no programmas “Erasmus+” asociētajām trešām valstīm (Islandē, Lihtenšteinā, Ziemeļmaķedonijā, Norvēģijā, Serbijā vai Turcijā). Pat ja kandidāts būs norādījis, ka vēlas ceļot vienatnē, draugus grupai viņš varēs pievienot arī pēc pieteikuma iesniegšanas (līdz pieteikšanās perioda beigām), ievērojot iepriekš aprakstīto procedūru.

Grupas pieteikums tiks vērtēts kā viens atsevišķs pieteikums. Atlasē ņems vērā tikai tos grupas dalībniekus, kas būs aizpildījuši pieteikuma veidlapu, izmantojot grupas vadītāja iedoto pieteikuma kodu. Grupas dalībniekiem nav jāreģistrējas atsevišķi. 

Grupas dalībnieki var būt dažādu valstu pilsoņi, kas dzīvo dažādās vietās.

Par katru personu var iesniegt tikai vienu pieteikumu. Atlasē ņems vērā tikai pirmo Eiropas Jaunatnes portālā reģistrēto pieteikumu. Viena un tā pati persona nedrīkst pieteikties vairākās grupās. Ja kādā procedūras posmā tiks konstatēti vairākkārtēji pieteikumi, tiks izskatīts tikai pirmais Eiropas Jaunatnes portālā reģistrētais pieteikums. 

Jaunieši, kas saņēmuši “DiscoverEU” ceļošanas karti kādā no iepriekšējām pieteikumu iesniegšanas kārtām, nevar iesniegt vēl vienu pieteikumu. Tas tiks atklāts pieteikumu iesniegšanas posmā. Ja kādā programmas īstenošanas posmā Eiropas Komisija un EACEA vai to izraudzītais darbuzņēmējs, kas rezervēs ceļojuma biļetes, konstatēs pieteikumus no jauniešiem, kuri saņēmuši ceļošanas karti kādā no iepriekšējām pieteikšanās kārtām, viņi tiks diskvalificēti.

4. Atlases procedūra un kritēriji

Katrai valstij ir noteikta ceļošanas karšu kvota. Kvotu piešķir atbilstīgi programmas “Erasmus+” 1. pamatdarbības (jauniešu mobilitāte mācību nolūkos) kvotu sadales mehānismam.

Atlasi veiks, pamatojoties uz pieteikuma veidlapā norādīto mītnes valsti. Ja pieteikumu skaits būs mazāks par noteikto valsts kvotu, atlikušās ceļošanas kartes tiks sadalītas starp kandidātiem, kas dzīvo valstīs, no kurām saņemto pieteikumu skaits pārsniedz noteiktās kvotas.

Kvotas aprēķinā ņems vērā grupas vadītāja mītnes valsti. Ja kādas valsts dalībnieku sarakstu noslēgs grupa un šai valstij noteiktā kvota jau būs sasniegta, piedalīties varēs visa grupa.

Vispirms kandidātiem būs jāapliecina atbilstība dalības kritērijiem (t. i., dzimšanas datums un mītnes valsts, kā norādīts 2. un 3. punktā). Šī pārbaude tiek veikta automātiski pieteikuma iesniegšanas brīdī. Sniegtos datus vēlreiz pārbaudīs Eiropas Komisijas un EACEA izraudzītais darbuzņēmējs, kas veiks ceļojumu rezervācijas. Ja darbuzņēmējs, pārbaudot pieteikuma iesniedzēja ID karti, pasi un/vai dzīvesvietas apliecinājumu, konstatēs, ka ir sniegti nepatiesi dati, šis pieteikuma iesniedzējs tiks izslēgts no dalības konkursā.

Ja visi atbilstības kritēriji būs izpildīti, kandidātiem būs pareizi jāatbild uz pieciem viktorīnas jautājumiem ar atbilžu variantiem un vienu papildjautājumu. Grupas pieteikuma gadījumā uz šiem jautājumiem jāatbild tikai grupas vadītājam.

Kandidāti tiks grupēti pēc mītnes valsts un sarindoti pēc pareizi atbildēto viktorīnas jautājumu skaita un tad pēc atbildes uz papildjautājumu.

Pēc pieteikumu iesniegšanas perioda beigām rezultāti tiks izgūti no Eiropas Jaunatnes portāla un nosūtīti atlases komitejas locekļiem, kas sagatavos galīgo novērtējumu.

Ja iepriekš noteikto kvotu pārsniegs vairāki vienādu punktu skaitu saņēmuši pieteikumi (ceļošanai individuāli vai grupās), Eiropas Komisija un EACEA pēdējās brīvās vietas sadalīs rindas kārtībā. 

5. Atlases komiteja

Atlases komiteja, kuras sastāvā ir Eiropas Komisijas un EACEA darbinieki, tiksies pieteikšanās kārtas beigās. Tā izskatīs atlases rezultātus, ņemot vērā iepriekš aprakstītos kritērijus. Komiteja lems par atlasīto dalībnieku galīgo sarindojumu, pamatojoties uz viņu atbildēm uz viktorīnas jautājumiem un papildjautājumu un ņemot vērā katrai valstij noteikto kvotu un vajadzības gadījumā arī pieteikumu iesniegšanas laiku. Pēc atlases tiks izveidots rezerves saraksts. Rezerves sarakstā iekļautie kandidāti varēs saņemt ceļošanas kartes, ja atlikušais budžets nebūs sadalīts vai kāds no atlasītajiem dalībniekiem būs atteicies no savas kartes (sk. 7. punktu).

Pamatojoties uz atlases komitejas novērtējumu, Eiropas Komisija un EACEA pieņems atlases lēmumu, kurā būs iekļauta informācija par kopējo piešķirto ceļošanas karšu skaitu un šīm kartēm atvēlēto budžetu, kā arī atlasīto dalībnieku saraksts un rezerves saraksts. 

6. Rezultātu paziņošana

Atlases procedūras beigās Komisija pa e-pastu sazināsies ar visiem kandidātiem, kuri:

 • ir atlasīti kā saņēmēji (“atlasītie dalībnieki”);
 • nav izturējuši atlasi, bet ir iekļauti rezerves sarakstā.

Pēc rezultātu paziņošanas atlasīto dalībnieku saraksts tiks nosūtīts Eiropas Komisijas un EACEA izraudzītajam darbuzņēmējam, kas veiks ceļojuma rezervācijas. Visa turpmākā saziņa norisināsies starp šo darbuzņēmēju un atlasītajiem dalībniekiem. Plašāka informācija ir atrodama 8. punktā.

To, vai viņi ir atlasīto dalībnieku vidū, kandidāti varēs pārbaudīt arī Eiropas Jaunatnes portālā, izmantojot savu pieteikuma kodu.

7. Rezerves saraksts

Visi atlasi neizturējušie kandidāti tiks iekļauti rezerves sarakstā novērtējuma lejupējā secībā (atkarībā no atbildēm uz viktorīnas jautājumiem un papildjautājumu). Ja kāds no atlasītajiem dalībniekiem atsauc savu pieteikumu vai ja piešķirto ceļošanas karšu vērtība ir mazāka par pieejamo budžetu, Eiropas Komisija un EACEA var piešķirt papildu kartes rezerves sarakstā iekļautajiem kandidātiem, līdz pieejamais budžets ir pilnībā izmantots. Budžeta izlietojums tiks pārskatīts katru mēnesi.

Iekļaušana rezerves sarakstā neuzliek Eiropas Komisijai un EACEA pienākumus saistībā ar kandidāta tiesībām un negarantē atlasīšanu vēlākā posmā.

Ar rezerves sarakstā iekļautajiem kandidātiem var sazināties Eiropas Komisijas un EACEA izraudzītais darbuzņēmējs, kas aicinās viņus reģistrēties rezervācijas platformā. Kandidāti, kas iekļauti rezerves sarakstā un saņēmuši uzaicinājumu projekta noslēguma posmā, nevar prasīt atlīdzināt ceļojuma izdevumus, kas radušies pirms uzaicinājuma saņemšanas, ne arī lūgt pagarināt ceļošanas periodu.

8. Biļešu rezervēšana un ceļošanas noteikumi

Atlasītie dalībnieki savu ceļojumu varēs sākt kādā no “DiscoverEU” valstīm (sk. 2. punktu “Atbilstības kritēriji”) un ceļot uz kādu citu “DiscoverEU” valsti, kas nav izbraukšanas valsts. Ceļojums var ilgt no vienas dienas līdz vienam mēnesim (ieskaitot), un tam jānotiek laikā no 2023. gada 15. jūnija līdz 2024. gada 30. septembrim. Dzīvesvietas valstī ceļošanas karti var izmantot, tikai lai izceļotu no valsts un atgrieztos tajā (vienam braucienam katrā virzienā).

Ceļošanas biļetes atlasītajiem dalībniekiem rezervēs, iegādāsies un nosūtīs Eiropas Komisijas un EACEA izraudzītais darbuzņēmējs. Atlasītajiem dalībniekiem nekādā gadījumā nevajadzētu rezervēt biļetes pašiem vai ar ceļojumu aģentūras starpniecību. Atlasīto dalībnieku tieši iegādātu biļešu cena netiks atlīdzināta. 

Eiropas Komisijas un EACEA izraudzītais darbuzņēmējs sazināsies ar atlasītajiem dalībniekiem un piešķirs viņiem piekļuvi mobilajai lietotnei “DiscoverEU Travel App”. Tajā jaunieši varēs izmantot atbalsta pakalpojumus un saņemt ieteikumus par maršrutu plānošanu un sagatavošanos ceļojumam. Mobilajā lietotnē visiem dalībniekiem būs pieejama digitāla atlaižu karte (Eiropas jaunatnes karte).

Atlasītie dalībnieki var izvēlēties, kad šo karti aktivizēt (atkarībā no tā, kad viņi ceļo), un tā ir derīga vienu gadu no aktivizēšanas brīža.

Šī karte ļaus izmantot dažādas atlaides un priekšrocības visās programmas “Erasmus+” valstīs. Ja atlasītie dalībnieki paši būs iegādājušies atlaižu kartes, to cena netiks atlīdzināta. 

Darbuzņēmējs izvēlēsies konkurētspējīgākos un piemērotākos transporta uzņēmumus.

Parasti atlasītajiem dalībniekiem ir izvēle starp divām ceļošanas alternatīvām:

Elastīgās ceļošanas alternatīva (flexible)

Fiksētās ceļošanas alternatīva (fixed)

Ceļojuma datumus var elastīgi mainīt jeb pielāgot, kamēr atlasītais dalībnieks nav aktivizējis ceļošanas karti un izvēlētās ceļošanas dienas.  Atlasītie dalībnieki paziņo darbuzņēmējam sev vēlamo ceļojuma maršrutu ar fiksētiem jeb noteiktiem datumiem un laikiem un iepriekš izvēlētiem galamērķiem. Kolīdz biļetes ir rezervētas, ceļojuma datumus un galamērķus vairs nevar mainīt. Ceļojums jāplāno tā, lai tas nebūtu ilgāks par vienu mēnesi.
Atlasītie dalībnieki var ceļot ne ilgāk kā vienu mēnesi, un ir noteikts maksimālais dienu skaits, ko viņi drīkst pavadīt ceļā (7). Tas nozīmē, ka viņi mēneša laikā jebkuras septiņas dienas var izmantot braucieniem ar vilcienu. Atlasītie dalībnieki var brīvi izvēlēties, cik ES dalībvalstis un/vai programmas “Erasmus+” asociētās trešās valstis apmeklēt. Atlasītie dalībnieki mēneša laikā var apmeklēt ne vairāk kā divas valstis, kas atlases lēmuma pieņemšanas dienā ir Eiropas Savienības dalībvalstis vai programmas “Erasmus+” asociētās trešās valstis (sk. 2. punktu). Tas neietver valsti, no kuras viņi sāk ceļojumu, un šķērsotās valstis.

Pēc ceļošanas kartes aktivizēšanas atlasītie dalībnieki var ceļot septiņas dienas pēc kārtas vai vairākos piegājienos viena mēneša robežās. Viņi var ceļot ar Eiropas dzelzceļa uzņēmumu vilcieniem, kā arī ar atsevišķiem prāmjiem vai citiem transporta veidiem, ko izvēlējies Eiropas Komisijas un EACEA izraudzītais darbuzņēmējs. Ņemiet vērā, ka atsevišķos vilcienos var būt jārezervē sēdvieta. Maksa par sēdvietu rezervēšanu ceļošanas kartē nav iekļauta. Eiropas Komisija un EACEA neatlīdzinās maksu par sēdvietu rezervāciju un citas izmaksas, kas radušās ceļojuma laikā.  

Ja izvēlēta fiksētās ceļošanas alternatīva, visas ar rezervāciju saistītās izmaksas tiek segtas, taču kopējais ceļojuma budžets nedrīkst pārsniegt 251 eiro*. Atlasītajiem dalībniekiem ir jāpārliecinās, ka viņu maršruts ir īstenojams.

* Šī summa tiek pārskatīta.

Attiecībā uz abām ceļošanas alternatīvām:

Maršrutu atcelšana netiek atbalstīta. Eiropas Komisija un EACEA nesedz papildu izdevumus, kas radušies ceļojuma laikā. Atlasītajiem dalībniekiem, kas vēlas doties uz Kipru, Islandi, Īriju vai Maltu, jāinformē darbuzņēmējs, kolīdz tiek izsludināts īpašs uzaicinājums visiem dalībniekiem, kas atlasīti vai jau saņēmuši rezervācijas. Ceļotājiem no Kipras, Islandes, Īrijas un Maltas tiks piemērota I pielikumā minētā kvota. Šo pašu kvotu trīskārtīgā apmērā piemēros atlasītajiem dalībniekiem, kas vēlas apmeklēt Kipru, Islandi, Īriju vai Maltu, un aviobiļetes uz šiem galamērķiem tiks rezervētas rindas kārtībā. 

Jauniešiem no valstīm, kuras ir ES sastāvā vai ir asociētas ar programmu “Erasmus+” (sk. 2. punktu) un kurās ir obligātais civilais vai militārais dienests, piemēros atkāpi attiecībā uz ceļošanas periodu. Šādā gadījumā ceļošanas periods tiks pagarināts līdz 6 mēnešiem pēc dienesta pabeigšanas.

9. Transporta veidi

Atlasītie dalībnieki galvenokārt ceļos ar vilcienu. Tomēr, lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku piekļuvi un ņemot vērā ar apkārtējo vidi, laiku un attālumu saistītus apsvērumus, “DiscoverEU” būtu jāpiedāvā iespēja nepieciešamības gadījumā izmantot arī citus transporta veidus (piemēram, autobusu vai prāmi). Ceļošanai tiks izmantotas 2. klases biļetes.
Tikai īpašos gadījumos var būt atļauts ceļot ar lidmašīnu. Tas attiecas uz jauniešiem, kuri dzīvo:

 1. deviņos tālākajos reģionos (t. i., Gvadelupā, Francijas Gviānā, Martinikā, Reinjonā, Majotā, Senmartēnā, Madeirā, Azoru salās un Kanāriju salās);
 2. ES AZT (Arubā, Bonairē, Kirasao, Francijas Polinēzijā, Grenlandē, Jaunkaledonijā, Sabā, Senbartelmī, Sintēstatiusā, Sentmartēnā, Senpjērā un Mikelonā, Volisā un Futunā);
 3. valstīs/reģionos, kuros nevar nokļūt ar iepriekš minētajiem transporta veidiem (vilcienu, prāmi un autobusu);
 4. vietā, no kuras līdz tuvākajai valsts robežas šķērsošanas vietai pa sauszemi vai jūru jāceļo ilgāk nekā 18 stundas.

Aviotransportu var izmantot tikai vienam turp–atpakaļ lidojumam. Pārējā ceļojuma laikā šiem dalībniekiem jāievēro pārvietošanās pamatprincips (proti, jāizmanto vilciens vai alternatīvi transportlīdzekļi).  

Jaunieši no tālākajiem reģioniem un AZT var izvēlēties jebkuru galamērķi, kas atbilst noteiktajām prasībām. Atlasītie dalībnieki, kas vēlas ceļot uz tālākajiem reģioniem un AZT, var to darīt, ja viņu ceļa izdevumi nepārsniedz 251 eiro* budžetu.

Atlasītie dalībnieki, kas dzīvo Kiprā, Islandē, Īrijā vai Maltā, uz kontinentālo Eiropu var ceļot ar lidmašīnu.

* Šī summa tiek pārskatīta.

10. Ceļošanas biļešu maksimālā vērtība

Atlasītie dalībnieki saņems tikai ceļošanas karti braucienam uz izvēlēto galamērķi un Eiropas jaunatnes karti. Uzturēšanās izdevumi, apdrošināšanas maksa un visas pārējās ar ceļojumu saistītās izmaksas būs jāsedz viņiem pašiem.

Pamatnoteikums ir tāds, ka katram atlasītajam dalībniekam ir tiesības saņemt ceļošanas karti 251 eiro* vērtībā. Ceļošana notiks tikai 2. jeb ekonomiskajā klasē. Atsevišķos gadījumos šī summa tomēr var būt lielāka, proti,

 • ja atlasītie dalībnieki ceļo no ES tālākajiem reģioniem un AZT uz kontinentālo Eiropu. Kolīdz viņi sasniedz kontinentu, stājas spēkā pārvietošanās pamatprincips;
 • ja atlasītie dalībnieki nedzīvo iepriekš minētajās ģeogrāfiskajās zonās, bet citās vietās, no kurām uz kontinentālo Eiropu jāceļo ar lidmašīnu. Kolīdz viņi sasniedz kontinentu, stājas spēkā pārvietošanās pamatprincips;
 • dažos īpašos gadījumos, ko izvērtē katru atsevišķi (piem., ja atlasītie dalībnieki dzīvo citās salās, kas ir programmas “Erasmus+” asociēto valstu daļa), var tikt segti papildu ceļošanas izdevumi (vilciens/prāmis/autobuss).

Informācija atlasītajiem dalībniekiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām un/vai īpašām vajadzībām: ja dalībniekam ir nepieciešama īpaša palīdzība (pavadošā persona, suns personām ar redzes traucējumiem utt.), ar to saistītos izdevumus var segt, pamatojoties uz attiecīgiem dokumentiem, kas apliecina viņa īpašās vajadzības, kā noteikts viņa dzīvesvietas valsts tiesību aktos.

* Šī summa tiek pārskatīta.

11. Orientējošs grafiks

Reģistrācijas sākuma datums Trešdiena, 2023. gada 15. marts (plkst. 12.00 pēc Briseles laika)
Reģistrācijas beigu datums Trešdiena, 2023. gada 29. marts (plkst. 12.00 pēc Briseles laika)
Atlases komiteja 2023. gada aprīlis
Atlases rezultātu paziņošana 2023. gada maijs
Pirmais izbraukšanas datums 2023. gada 15. jūnijs
Pēdējais atgriešanās datums 2024. gada 30. septembris

12. Ceļojuma atsaukšana vai atcelšana

Katra ceļošanas karte tiek piešķirta konkrētam dalībniekam personai un nav nododama citai personai. Vārdu un uzvārdu uz kartes mainīt nevar.

Ja atlasītais pieteikuma iesniedzējs kādu iemeslu dēļ atsauc ceļojumu, pirms Eiropas Komisijas un EACEA izraudzītais darbuzņēmējs rezervējis ceļošanas karti, viņa vieta lejupējā secībā tiks piešķirta nākamajai personai rezerves sarakstā. Atlasītie dalībnieki ir aicināti informēt darbuzņēmēju pirms jebkādu rezervāciju veikšanas.

Ja kāds grupas dalībnieks (vadītājs vai dalībnieks) atsakās no ceļojuma, pirms Eiropas Komisijas un EACEA darbuzņēmējs ir rezervējis ceļošanas karti, pārējos grupas dalībniekus tas neietekmēs. Viņi varēs doties ceļā, kā paredzēts. Tomēr personu, kura atteikusies no ceļojuma, nevarēs aizstāt. Neizmantoto ceļošanas karti lejupējā secībā nodos nākamajai personai rezerves sarakstā.

Ja kāds no grupas dalībniekiem tomēr nolemj ceļot individuāli, tas ir pieļaujams un neietekmēs visu grupu.

Ceļošanas karte nav ne apmaināma, ne atmaksājama. Ja izvēlēta elastīgās ceļošanas karte, ceļotājiem ir iespēja mainīt izbraukšanas datumu jebkurā brīdī pirms datuma, kas norādīts kā pirmā ceļošanas diena.

Izmantojot fiksētās ceļošanas alternatīvu, ceļojuma atcelšana un/vai izmaiņu veikšana ir atkarīga no pārvadātāja noteikumiem un nosacījumiem; izdevumi jāsedz dalībniekiem.

13. Nepārvarama vara

Ja ceļojums tiek pārtraukts tādas neparedzamas ārkārtas situācijas vai notikuma dēļ, kuru dalībnieks nevar ietekmēt un kura iemesls nav viņa kļūda vai nolaidība, viņam var tikt piešķirta jauna ceļošanas karte. Eiropas Komisijas un EACEA darbuzņēmējs katru šādu gadījumu izvērtēs atsevišķi.

14. Pārskata sniegšana par ceļojumu

Eiropas Komisija vēlas dzirdēt atlasīto dalībnieku atsauksmes, tāpēc mudinās jaunos “DiscoverEU” ceļotājus pastāstīt par savu pieredzi un piedzīvojumiem. Atlasi izturējušie kandidāti kļūs par “DiscoverEU” sūtņiem. Viņi tiks aicināti dalīties savos ceļojuma iespaidos sociālajos tīklos (Facebook, Twitter, Instagram) vai uzstāties ar prezentāciju savā skolā vai vietējā kopienā. Dalībnieki ar “DiscoverEU” lietotnes palīdzību varēs izveidot pielāgotu ceļojuma maršruta karti ar statistiku (ar cik vilcieniem braukts, cik valstis apmeklētas, CO2 emisiju aiztaupījumi). Ceļojuma beigās šo karti varēs kopīgot un publicēt sociālajos medijos. 

Jaunieši arī ir aicināti pievienoties #DiscoverEU oficiālajai Facebook grupai. Kad ceļojuma periods būs beidzies, Eiropas Komisijas un EACEA darbuzņēmējs nosūtīs jaunajiem ceļotājiem aptaujas anketu, kuru varēs aizpildīt tiešsaistē. Pēc tam viņi saņems automātiski ģenerētu dalības sertifikātu, kurā būs uzsvērtas kompetences un prasmes, kas iegūtas, pateicoties viņu ceļošanas pieredzei.

15. Vīza 

Atkarībā no dalībnieku valstspiederības un plānotā ceļojuma maršruta (ārpus Šengenas zonas), var būt vajadzīga vīza vai pat vairākas. Vīzu izsniegšana ir valstu kompetencē. Iesakām iepazīties ar informāciju oficiālos avotos un pieteikties vīzas saņemšanai jau laikus. Vīzas izsniegšana var ilgt vairākas nedēļas. Palīdzību šajā jautājumā var saņemt “DiscoverEU” lietotnē vai palīdzības dienestā. Jebkurā gadījumā par ceļošanas dokumentu laicīgu sagatavošanu atbild paši dalībnieki. 

Eiropas Komisija, EACEA un darbuzņēmējs nevar ietekmēt valstu iestāžu lēmumus par vīzas piešķiršanu.

Ar vīzas izsniegšanu saistītās izmaksas segs “DiscoverEU”. 

Ja obligāta prasība vīzas saņemšanai ir veselības apdrošināšana, to nodrošinās darbuzņēmējs. Visas ar to saistītās izmaksas segs “DiscoverEU”.  

16. Apdrošināšana

Dalībniekam ieteicams iegādāties pienācīgu veselības un ceļojuma apdrošināšanu uz visu ceļojuma laiku. Ja dalībnieks ceļojuma laikā izmanto Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), pamata veselības apdrošināšanas segumu parasti nodrošina dalībnieka valsts veselības apdrošināšana. 

Tomēr var būt tā, ka EVAK vai privātās veselības apdrošināšanas segums neietver visus iespējamos gadījumus, īpaši ja ir vajadzīga repatriācija vai specifiska medicīniska iejaukšanās. Tādos gadījumos ir ieteicama papildu apdrošināšana.  

17. Atruna

Eiropas Komisija, EACEA un to darbuzņēmējs nodrošinās tikai ceļošanas kartes, Eiropas jaunatnes karti un attiecīgā gadījumā segs ar vīzu izsniegšanu saistītās izmaksas, kā aprakstīts iepriekš. Līdz ar to uzturēšanās izdevumi, pamata apdrošināšanas maksa un pārējās ar ceļojumu saistītās izmaksas jāsedz pašiem dalībniekiem.

Eiropas Komisiju, EACEA un tās darbuzņēmēju nevar saukt pie atbildības par zaudējumiem, ko saistībā ar šo konkursu nodarījis vai cietis kāds no atlasītajiem dalībniekiem. Tas attiecas arī uz zaudējumiem, ko ar konkursu saistīto aktivitāšu īstenošanas dēļ vai to laikā radījušas vai cietušas trešās personas.

Eiropas Komisiju, EACEA un tās darbuzņēmēju nevar saukt pie atbildības par materiālu, nemateriālu vai fizisku kaitējumu, kas ceļošanas vai uzturēšanās laikā nodarīts atlasītajiem dalībniekiem vai viņu pavadošajām personām.

Uz vēlamo ceļojumu attiecas ierobežojumi, kas saistīti ar budžetu, laiku un karšu pieejamību. Tādēļ var būt jāveic izmaiņas, un Eiropas Komisijas un EACEA izraudzītais ārējais darbuzņēmējs nevar garantēt, ka ceļojumu izdosies īstenot, kā iecerēts.

Dalībniekiem ieteicams iegādāties pienācīgu veselības un ceļojuma apdrošināšanu uz visu ceļojuma laiku. Ja dalībnieks izmanto Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), pamata veselības apdrošināšanas segumu parasti nodrošina dalībnieka valsts veselības apdrošināšana. Tomēr var būt tā, ka EVAK vai privātās veselības apdrošināšanas segums neietver visus iespējamos gadījumus, īpaši ja ir vajadzīga repatriācija vai specifiska medicīniska iejaukšanās. Tādos gadījumos ir ieteicama papildu apdrošināšana.

Eiropas Komisija un EACEA patur tiesības ārkārtas apstākļos grozīt 10. un 11. punkta noteikumus.

18. Piemērojamie tiesību akti

Šo konkursu regulē ES tiesību akti. Visi strīdi starp Savienību un saņēmēju par šī konkursa noteikumu interpretēšanu, piemērošanu vai spēkā esību, kurus nevar atrisināt izlīgstot, ir tikai un vienīgi Eiropas Savienības Tiesas kompetencē.

19. Datu aizsardzība

Pieprasītie dati tiks izmantoti tikai kandidātu atlasei un ceļojuma biļešu rezervēšanai, kā arī tam, lai nodrošinātu tādus ar “DiscoverEU” saistītus pakalpojumus kā mācību cikls vai “DiscoverEU” popularizēšanas kampaņas. Šādā gadījumā ar dalībnieku var sazināties Eiropas Komisija un tās pilnvarotas struktūras, kā arī EACEA, programmas “Erasmus+” valstu aģentūras un “Eurodesk”.

Visus persondatus Eiropas Komisija un EACEA apstrādās atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulai (ES) 2018/1725 (ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001) un saskaņā ar “apstrādes operāciju paziņojumiem”, kas nosūtīti Komisijas datu aizsardzības speciālistam (DPO) (publiski pieejami DPO reģistrā). Minētos datus konkursa, tā īstenošanas un ar to saistītu turpmāku pasākumu kontekstā vai ES finanšu interešu aizsardzības nolūkā apstrādās Eiropas Komisijas un EACEA datu pārziņi.

“DiscoverEU” paziņojumā par privātumu izskaidrots, kā tiek izmantoti kandidātu persondati un aizsargāts viņu privātums. ”DiscoverEU” paziņojums par privātumu atrodams šeit: https://europa.eu/youth/privacy_lv.

Kandidātiem ir tiesības jebkurā laikā vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja.

20. Sūdzības

Sūdzības veidlapa būs pieejama tā darbuzņēmēja vietnē, kurš Eiropas Komisijas un EACEA uzdevumā veiks ceļojumu rezervācijas. Atlasītie dalībnieki par iespēju iesniegt sūdzību tiks informēti kartes rezervēšanas brīdī.