Skip to main content

DiscoverEU

Αν είσαι 18 ετών και κάτοικος χώρας του προγράμματος Erasmus+, είναι καιρός να διευρύνεις τους ορίζοντές σου.

Κανόνες του διαγωνισμού DiscoverEU

Σε ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σου, αλλά η περίοδος υποβολής αιτήσεων έληξε. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Ιανουάριο του 2023 και οι αιτούντες/-ούσες θα ενημερωθούν σχετικά. Ο επόμενος γύρος υποβολής αιτήσεων θα ανοίξει την άνοιξη του 2023 (οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν αργότερα). Εάν είσαι 18 ετών ή πρόκειται να γίνεις 18 το 2023, μείνε συντονισμένος/-η. Περισσότερα ταξιδιωτικά πάσα θα διατεθούν την άνοιξη!

 

1. Περιγραφή

Το DiscoverEU είναι δράση του προγράμματος Erasmus+. Στόχος του είναι να προσφέρει σε νέους και νέες ηλικίας 18 ετών μια ταξιδιωτική εμπειρία που θα ενισχύσει το αίσθημά τους ότι ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τους επιτρέψει να εξερευνήσουν την πολυμορφία της Ευρώπης, την πολιτιστική κληρονομιά και την ιστορία της, να συνδεθούν με ανθρώπους από όλη την ήπειρο και, τελικά, να ανακαλύψουν τον εαυτό τους. 

Τον Οκτώβριο του 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (στο εξής: EACEA) θα επιλέξουν τουλάχιστον 35 000 νέους και νέες που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιγράφονται κατωτέρω. Οι νέοι και νέες που ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει από την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022 στις 12:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) έως την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 στις 12:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο EACEA θα χορηγήσουν ταξιδιωτικό πάσο στους νέους και τις νέες που θα επιλεγούν για να εξερευνήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Μαρτίου 2023 έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024, για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός μήνα. 
Οι αιτούντες/-σες που θα λάβουν ταξιδιωτικό πάσο θα ταξιδεύουν, κατά κανόνα, σιδηροδρομικώς. Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή πρόσβαση μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, όπως φεριμπότ και λεωφορεία, όταν υπάρχει ανάγκη και εφόσον ληφθούν υπόψη παράγοντες που συνδέονται με το περιβάλλον, τον χρόνο και την απόσταση. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα άλλα μέσα μεταφοράς, θα επιτρέπεται η μετακίνηση με αεροπλάνο. Μ᾿ αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί και η δυνατότητα συμμετοχής στο DiscoverEU νέων ανθρώπων που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε νησιά. 
Οι συμμετέχοντες/-ουσες που θα επιλεγούν θα λάβουν επίσης εκπτωτική κάρτα DiscoverEU. Η ισχύς της κάρτας θα ευθυγραμμιστεί με την περίοδο του ταξιδιού τους. Η κάρτα αυτή θα τους παρέχει εκπτώσεις για επισκέψεις και δραστηριότητες στους τομείς του πολιτισμού, της μάθησης, της φύσης, του αθλητισμού, των τοπικών μεταφορών, της στέγασης, της διατροφής κ.λπ. 

2. Κριτήρια επιλεξιμότητας

Για να είναι επιλέξιμοι/-ες, οι αιτούντες/-σες πρέπει:

 • να είναι 18 ετών την 1η Ιανουαρίου 2023, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2004 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2004
 • να είναι πολίτες ή να διαμένουν νόμιμα επί μακρόν σε ένα από τα κάτωθι: 

          -   τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιοχών της [Γαλλική Γουιάνα (FR), Γουαδελούπη (FR), Μαρτινίκα (FR), Ρεϊνιόν (FR), Μαγιότ (FR), Άγιος Μαρτίνος (FR), Αζόρες (PT), Μαδέρα (PT) και Κανάριες Νήσοι (ES)] ή
          -   τις τρίτες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα Erasmus+: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Σερβία και Τουρκία, ή
          -   να είναι πολίτες ενός από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και νόμιμοι/-ες κάτοικοι μιας από τις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ) που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση: Αρούμπα (NL), Μπονέρ (NL), Κουρασάο (NL), Γαλλική Πολυνησία (FR), Γαλλικές περιοχές του νοτίου ημισφαιρίου και της Ανταρκτικής (FR), Γροιλανδία (DK), Νέα Καληδονία (FR), Σάμπα (NL), Άγιος Βαρθολομαίος (FR), Άγιος Ευστάθιος (NL), Άγιος Μαρτίνος (NL), Σεν Πιερ και Μικελόν (FR), Νήσοι Ουάλις και Φουτούνα (FR),

 • να συμπληρώσουν τον σωστό αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή τον αριθμό μόνιμου κατοίκου στο ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης.

Οι αιτούντες/-σες που θα επιλεγούν μπορούν να ταξιδέψουν μόνον εφόσον: 

 • ξεκινήσουν το ταξίδι τους σε οποιαδήποτε από τις χώρες που είναι επιλέξιμες για το DiscoverEU (βλ. ανωτέρω) κατά τη στιγμή της απόφασης επιλογής,
 • σχεδιάζουν να ταξιδέψουν για διάστημα από 1 ημέρα έως και 1 μήνα,
 • σχεδιάζουν να ταξιδέψουν σε τουλάχιστον μία ξένη χώρα που είναι επιλέξιμη για το DiscoverEU (βλ. ανωτέρω) κατά τη στιγμή της απόφασης επιλογής,
 • επιθυμούν να γίνουν πρεσβευτές του DiscoverEU. 

Οι αιτούντες/-σες που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας δεν θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής. 

Το DiscoverEU ξεκίνησε ως μια προπαρασκευαστική δράση με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2018-2020), με σκοπό να προσφέρει ευκαιρίες για ταξίδια και κινητικότητα σε νέους και νέες που συμπληρώνουν τα 18 έτη. 

Το DiscoverEU είναι πλέον μια δράση του προγράμματος Erasmus+ (2021-2027).

3. Διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι αιτήσεις για το DiscoverEU υποβάλλονται μέσω ειδικού ηλεκτρονικού δελτίου αίτησης στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας. Δεν θα είναι δυνατή η υποβολή αίτησης πριν ή μετά την περίοδο υποβολής αιτήσεων.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης ολοκληρώνεται σε 7 βήματα:

 1. Οι αιτούντες/-σες θα πρέπει πρώτα να περάσουν τον έλεγχο επιλεξιμότητας, γεγονός που προϋποθέτει ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ημερομηνία γέννησης και την υπηκοότητα και νόμιμη διαμονή τους. Εάν τα στοιχεία που δηλώσουν δεν πληρούν τους κανόνες επιλεξιμότητας που αναφέρονται στο σημείο 2 «Κριτήρια επιλεξιμότητας», τότε δεν θα μπορούν να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο. Επιπλέον, θα τους ζητηθεί να αποδεχθούν τους κανόνες του διαγωνισμού DiscoverEU, να συναινέσουν στο ότι τα προσωπικά τους δεδομένα θα μπορούν να αποθηκεύονται και να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς του διαγωνισμού DiscoverEU και να συμφωνήσουν ότι θα μπορούν να επικοινωνούν μαζί τους σχετικά με το DiscoverEU η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι οργανισμοί που έχουν εξουσιοδοτηθεί απ’ αυτήν για τον ίδιο σκοπό, καθώς και ο EACEA, οι εθνικοί οργανισμοί Erasmus+ και το Eurodesk.
 2. Οι αιτούντες/-σες θα πρέπει να δηλώσουν αν επιθυμούν να ταξιδέψουν μόνοι/-ες ή σε ομάδες μέχρι και 5 ατόμων.
 3. Οι αιτούντες/-σες θα πρέπει να δηλώσουν έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση. Μόλις την καταχωρίσουν, θα λάβουν αυτόματο ηλεκτρονικό μήνυμα από την Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας, προκειμένου να επαληθευτεί ότι η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι έγκυρη. Αυτή η επαλήθευση είναι αναγκαία, δεδομένου ότι η επικοινωνία μαζί τους, εφόσον επιλεγούν, θα γίνεται με email. Ζητώντας από τους/τις αιτούντες/-σες να επιβεβαιώσουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο EACEA προλαμβάνουν τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων από άλλα άτομα.  
 4. Μετά την επικύρωση της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης, οι νέοι και νέες πρέπει να συμπληρώσουν το δελτίο της αίτησης. Πρώτα, θα πρέπει να δηλώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα: υπηκοότητα, ημερομηνία γέννησης, όνομα, επώνυμο, φύλο, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, χώρα νόμιμης διαμονής, περιοχή, επάγγελμα και εθνικό δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή αριθμό νόμιμης διαμονής. Οι νέοι και νέες με περιορισμένη κινητικότητα και/ή αναπηρίες θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν τις ειδικές τους ανάγκες.
 5. Μόλις συμπληρώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα, όλοι/-ες οι αιτούντες/-σες πρέπει να απαντήσουν σε κουίζ 5 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σχετικά με γενικές γνώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απευθύνονται στους νέους. Τέλος, θα τους ζητηθεί να απαντήσουν σε μια συμπληρωματική ερώτηση. Οι αιτούντες/-σες θα επιλεγούν εντός του ορίου του διαθέσιμου προϋπολογισμού και θα καταταγούν ανάλογα με τις απαντήσεις τους.
 6. Έπειτα, θα κληθούν να δώσουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα ταξιδιωτικά τους σχέδια (π.χ. πότε σκοπεύουν να ξεκινήσουν το ταξίδι τους, αν είναι η πρώτη φορά που ταξιδεύουν χωρίς τους γονείς τους, τι θα ήθελαν να αποκομίσουν από την εμπειρία αυτή, πώς σκοπεύουν να καλύψουν τα έξοδα του ταξιδιού τους και πώς έμαθαν για το DiscoverEU). Τα στοιχεία που παρέχονται σ’ αυτή την ενότητα δεν είναι δεσμευτικά και δεν θα έχουν αντίκτυπο στη διαδικασία επιλογής. Τα δεδομένα που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς σκοπούς, καθώς και για ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του EACEA με στόχο τη βελτίωση του DiscoverEU.  
 7. Όλοι/-ες οι αιτούντες/-σες θα λάβουν email επιβεβαίωσης μέσω της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας μόλις υποβάλουν την αίτησή τους. Αυτό το email θα τους ενημερώνει ότι η αίτησή τους καταχωρίστηκε και παράλληλα θα τους δίνει τον κωδικό της αίτησης και το χρονοδιάγραμμα κοινοποίησης της τελικής απόφασης επιλογής.

Όλοι και όλες θα λάβουν έναν κωδικό κατά την υποβολή του δελτίου της αίτησης. Οι αιτούντες/-σες πρέπει να φυλάξουν αυτόν τον κωδικό για κάθε προσεχή επικοινωνία. Εάν κάποιος/-α επιθυμεί να καλέσει και άλλα άτομα να συμμετέχουν στην ομάδα του/της, τότε αναλαμβάνει τον ρόλο του/της αρχηγού της ομάδας και πρέπει να κοινοποιήσει τον κωδικό στα άλλα μέλη της ομάδας για να τους δώσει τη δυνατότητα να εγγραφούν. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον κωδικό, τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας θα πρέπει να εγγραφούν διαδικτυακά συμπληρώνοντας τα προσωπικά τους στοιχεία. 

Να έχετε υπόψη σας ότι τα μέλη ομάδας δεν υποχρεούνται να λάβουν μέρος στο κουίζ και στη συμπληρωματική ερώτηση, καθώς πρέπει να απαντήσει μόνο ο/η αρχηγός της ομάδας. Ωστόσο, θα πρέπει να συμπληρώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα προκειμένου να επικυρώσουν την αίτησή τους. Τα μέλη ομάδας πρέπει να πληρούν τα ίδια κριτήρια επιλεξιμότητας, δηλαδή να είναι 18 ετών και να διαμένουν νόμιμα σε ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μία από τις τρίτες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα Erasmus+: Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σερβία και Τουρκία. Εάν οι αιτούντες/-σες έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να ταξιδέψουν μόνοι/-ες, μπορούν να προσθέσουν φίλους τους ακόμη και μετά την υποβολή της αίτησης, αλλά πριν από την τελική προθεσμία, με την ίδια διαδικασία που αναφέρθηκε παραπάνω.

Η αίτηση ομάδας θα αξιολογηθεί ως μία αίτηση. Επισημαίνουμε ότι για την επιλογή θα ληφθούν υπόψη μόνο τα μέλη της ομάδας που έχουν συμπληρώσει το δελτίο της αίτησης χρησιμοποιώντας τον κωδικό που τους έδωσε ο/η αρχηγός της ομάδας. Τα μέλη της ομάδας δεν εγγράφονται χωριστά. 

Οι ομάδες μπορούν να απαρτίζονται από άτομα διαφορετικών εθνικοτήτων που ζουν σε διαφορετικούς τόπους.

Μπορεί να υποβληθεί μόνο μία αίτηση ανά άτομο. Η πρώτη αίτηση που θα καταχωριστεί στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας θα είναι η μόνη που θα ληφθεί υπόψη για την επιλογή. Οι αιτούντες/-σες δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση ως μέλη διαφορετικών ομάδων. Εάν, σε οποιοδήποτε στάδιο, διαπιστωθούν πολλαπλές αιτήσεις, μόνο η πρώτη αίτηση που έχει καταχωριστεί στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας θα ληφθεί υπόψη. 

Οι νέοι και νέες που επιλέχθηκαν για να λάβουν ταξιδιωτικό πάσο DiscoverEU στο πλαίσιο οποιουδήποτε από τους προηγούμενους γύρους αιτήσεων δεν μπορούν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση. Αυτό θα εξετάζεται στο στάδιο υποβολής των αιτήσεων. Εάν, σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης της δράσης, εντοπιστούν αιτήσεις νέων που είχαν λάβει ταξιδιωτικό πάσο DiscoverEU στο πλαίσιο κάποιου από τους προηγούμενους γύρους αιτήσεων, είτε από την ανάδοχο που έχουν εξουσιοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο EACEA για να διεκπεραιώσει τις ταξιδιωτικές κρατήσεις είτε από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον EACEA, ο/η αιτών/-ούσα θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό.

4. Διαδικασία και κριτήρια επιλογής

Εφαρμόζονται ποσοστώσεις για τα ταξιδιωτικά πάσα που αναλογούν σε κάθε χώρα. Η κατανομή βασίζεται στην κλείδα κατανομής της βασικής δράσης 1 (ατομική κινητικότητα στον τομέα της νεολαίας) του προγράμματος Erasmus+.

Η επιλογή γίνεται με βάση τη νόμιμη διαμονή που έχει δηλώσει ο/η αιτών/-ούσα στο δελτίο της αίτησης. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι λιγότερες από την καθορισμένη ποσόστωση ανά χώρα, τα υπόλοιπα ταξιδιωτικά πάσα θα ανακατανεμηθούν μεταξύ των αιτούντων/-ουσών που διαμένουν σε χώρες από τις οποίες ελήφθησαν περισσότερες αιτήσεις από τις καθορισμένες ποσοστώσεις.

Η νόμιμη διαμονή του/της αρχηγού της ομάδας θα καθορίσει τη διαμονή που πρέπει να ληφθεί υπόψη για την υπαγωγή στην ποσόστωση. Εάν μια ομάδα βρίσκεται τελευταία στον κατάλογο των επιλεγμένων αιτούντων ανά χώρα και η ποσόστωση γι’ αυτήν τη χώρα έχει ήδη εξαντληθεί, θα επιλεγεί ολόκληρη η ομάδα.

Οι αιτούντες/-σες θα πρέπει πρώτα να περάσουν με επιτυχία τον έλεγχο των κριτηρίων επιλεξιμότητας, δηλαδή επιλέξιμη ημερομηνία γέννησης και επιλέξιμη διαμονή, όπως ορίζεται στα σημεία 2 και 3. Πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτός ο έλεγχος θα γίνει αυτόματα κατά την υποβολή της αίτησης, και τα δηλωμένα δεδομένα θα επαληθευτούν στη συνέχεια με διασταύρωση από την ανάδοχο που έχουν εξουσιοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο EACEA να διεκπεραιώσει τις ταξιδιωτικές κρατήσεις. Εάν, κατά τον έλεγχο του δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου και/ή αποδεικτικού νόμιμης διαμονής, η ανάδοχος διαπιστώσει ότι ο/η αιτών/-ούσα προέβη σε ψευδή δήλωση, τότε αυτός/-ή θα αποκλειστεί από τον διαγωνισμό.

Εάν πληρούνται όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας, θα ελεγχθεί αν οι αιτούντες/-σες πληρούν τα κριτήρια επιλογής, δηλαδή, αν απάντησαν σωστά στις 5 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και αν απάντησαν τη συμπληρωματική ερώτηση. Στην περίπτωση ομάδων, μόνο ο/η αρχηγός της ομάδας θα πρέπει να απαντήσει στις 5 ερωτήσεις και στη συμπληρωματική ερώτηση του κουίζ.

Οι αιτούντες/-σες θα ομαδοποιηθούν βάσει διαμονής και θα καταταγούν σύμφωνα με τις σωστές απαντήσεις στις 5 ερωτήσεις του κουίζ και, στη συνέχεια, σύμφωνα με την απάντηση στη συμπληρωματική ερώτηση.

Μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων, τα αποτελέσματα θα εξαχθούν από την Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας και θα σταλούν στα μέλη της επιτροπής επιλογής για την τελική αξιολόγησή τους.

Αν υπάρχουν πάρα πολλές αιτήσεις (μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων) που ισοβαθμούν στις τελευταίες θέσεις με βάση την ποσόστωση, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο EACEA θα εφαρμόζουν για τη χορήγηση των τελευταίων θέσεων την αρχή της προτεραιότητας. Πρόκειται απλά για προληπτικό μέτρο, καθώς δεν έχει σημειωθεί κάτι τέτοιο κατά τους προηγούμενους γύρους υποβολής αιτήσεων.

5. Επιτροπή επιλογής

Στο τέλος του γύρου υποβολής αιτήσεων θα συνεδριάσει επιτροπή επιλογής αποτελούμενη από προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του EACEA, για να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της επιλογής βάσει των προαναφερθέντων κριτηρίων. Τα μέλη της θα αξιολογήσουν και θα αποφασίσουν την τελική κατάταξη των επιλεγμένων ατόμων στα οποία θα χορηγηθεί ταξιδιωτικό πάσο, ανάλογα με τις απαντήσεις τους στο κουίζ και στη συμπληρωματική ερώτηση, και λαμβάνοντας υπόψη τις ποσοστώσεις που ισχύουν ανά χώρα. Μόλις γίνει η επιλογή, θα καταρτιστεί εφεδρικός κατάλογος. Αιτούντες/-σες που περιλαμβάνονται σ’ αυτόν τον εφεδρικό κατάλογο ενδεχομένως να λάβουν ταξιδιωτικό πάσο αν υπάρξει αδιάθετο υπόλοιπο του προϋπολογισμού ή αν κάποια άτομα από τα επιλεγμένα ακυρώσουν τη συμμετοχή τους (βλ. σημείο 7).

Με βάση τα αποτελέσματα της επιτροπής επιλογής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο EACEA θα εγκρίνουν την απόφαση επιλογής η οποία θα περιέχει πληροφορίες για τον συνολικό αριθμό των ταξιδιωτικών πάσων που χορηγούνται, τον συνολικό προϋπολογισμό που θα διατεθεί για τα ταξιδιωτικά πάσα, τον κατάλογο των επιλεγμένων ατόμων και τον εφεδρικό κατάλογο. 

6. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

Στο τέλος της διαδικασίας επιλογής, όλοι/-ες οι αιτούντες/-σες θα λάβουν ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα τους ανακοινώνει αν:

 • επιλέχθηκαν για να ταξιδέψουν («επιλεγμένα άτομα»),
 • δεν επιλέχθηκαν και έχουν συμπεριληφθεί σε εφεδρικό κατάλογο.

Μόλις ενημερωθούν τα επιλεγμένα άτομα, ο κατάλογος με τα ονόματά τους θα διαβιβαστεί στην ανάδοχο που έχουν ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο EACEA, η οποία θα διεκπεραιώσει τις ταξιδιωτικές κρατήσεις. Στη συνέχεια, η εν λόγω ανάδοχος θα επικοινωνήσει με τα επιλεγμένα άτομα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σημείο 8.

Οι αιτούντες/-σες θα μπορούν να επαληθεύουν στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας αν έχουν επιλεγεί ή όχι χρησιμοποιώντας τον κωδικό της αίτησής τους.

7. Εφεδρικός κατάλογος

Όλα τα άτομα που δεν επιλέχτηκαν θα συμπεριληφθούν σε εφεδρικό κατάλογο κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, ανάλογα με τις απαντήσεις τους στο κουίζ και στη συμπληρωματική ερώτηση. Σε περίπτωση που ορισμένα επιλεγμένα άτομα αποσύρουν την αίτησή τους ή εάν η αξία των ταξιδιωτικών πάσων που χορηγήθηκαν είναι χαμηλότερη από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο EACEA μπορούν να χορηγούν ταξιδιωτικά πάσα σε αιτούντες/-σες που περιλαμβάνονται στον εφεδρικό κατάλογο, μέχρις ότου εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός. Η απορρόφηση των κονδυλίων του προϋπολογισμού θα επανεξετάζεται σε μηνιαία βάση.

Η εγγραφή στον εφεδρικό κατάλογο δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του EACEA και δεν εγγυάται ότι οι αιτούντες/-σες θα επιλεγούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η ανάδοχος που έχουν ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο EACEA για τη διεκπεραίωση των ταξιδιωτικών κρατήσεων μπορεί να επικοινωνήσει με υποψηφίους/-ες που περιλαμβάνονται στον εφεδρικό κατάλογο και να τους ζητήσει να εγγραφούν στην πλατφόρμα κρατήσεων. Τα άτομα που θα κληθούν να εγγραφούν προς το τέλος της πρωτοβουλίας, επειδή περιέχονται στον εφεδρικό κατάλογο, δεν μπορούν να αξιώσουν την επιστροφή των εξόδων για τα ταξίδια που πραγματοποίησαν πριν από την πρόσκληση, ούτε να ζητήσουν παράταση της προθεσμίας.

8. Κράτηση εισιτηρίων και κανόνες για το ταξίδι

Τα επιλεγμένα άτομα ξεκινούν το ταξίδι τους σε χώρα που συμμετέχει στο DiscoverEU (βλ. σημείο 2 — Κριτήρια επιλεξιμότητας) και ταξιδεύουν σε τουλάχιστον μία χώρα η οποία επίσης συμμετέχει στο DiscoverEU και είναι διαφορετική από τη χώρα αναχώρησης. Το ταξιδιωτικό πάσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη χώρα διαμονής τους μόνο για το ταξίδι αναχώρησης και επιστροφής. Οι νέοι και οι νέες μπορούν να ταξιδέψουν για διάστημα από 1 ημέρα έως και 1 μήνα. Τα ταξίδια μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 1η Μαρτίου 2023 έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024. Κατά τη διάρκεια της μηνιαίας περιόδου ταξιδιού, οι νέοι και οι νέες έχουν καθορισμένο αριθμό ημερών κατά τις οποίες μπορούν να ταξιδέψουν. 

Η κράτηση, η αγορά και η διανομή των ταξιδιωτικών πάσων για τα επιλεγμένα άτομα θα πραγματοποιηθούν από την ανάδοχο που έχουν ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο EACEA. Τα επιλεγμένα άτομα δεν θα πρέπει, σε καμία περίπτωση, να κάνουν κράτηση πάσων τα ίδια ή μέσω ταξιδιωτικού πρακτορείου. Τα ποσά για τα ταξιδιωτικά πάσα που θα αγοραστούν απευθείας από τα επιλεγμένα άτομα δεν θα επιστραφούν. 

Η ανάδοχος που έχει οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον EACEA θα επικοινωνήσει με τα επιλεγμένα άτομα και θα τους δώσει πρόσβαση σε εφαρμογή για φορητές συσκευές. Η εφαρμογή αυτή θα παρέχει πρόσβαση σε υποστήριξη και θα κάνει προτάσεις στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες για τον σχεδιασμό των δρομολογίων τους και την προετοιμασία του ταξιδιού τους. Στην εφαρμογή θα παρέχεται ψηφιακή εκπτωτική κάρτα DiscoverEU για όλους/-ες τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες.

Η κάρτα αυτή θα παρέχει πρόσβαση σε μια σειρά εκπτώσεων και οφελών σε όλες τις χώρες του προγράμματος Erasmus+. Η ανάδοχος θα επιλέξει τις πλέον ανταγωνιστικές και κατάλληλες μεταφορικές εταιρείες.

Κατά κανόνα, τα επιλεγμένα άτομα θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ των ακόλουθων 2 δυνατοτήτων ταξιδιού:

Επιλογή ευέλικτου ταξιδιού

Επιλογή σταθερού ταξιδιού

Οι ημερομηνίες ταξιδιού των επιλεγμένων ατόμων παραμένουν ευέλικτες έως ότου ενεργοποιήσουν το ταξιδιωτικό πάσο τους.  Τα επιλεγμένα άτομα θα γνωστοποιήσουν στην ανάδοχο το επιθυμητό δρομολόγιο ταξιδιού με καθορισμένες ημερομηνίες και ώρες μετακινήσεων και προκαθορισμένους προορισμούς. Οι ημερομηνίες και οι προορισμοί του ταξιδιού δεν μπορούν να τροποποιηθούν μετά την κράτηση του σταθερού εισιτηρίου. Το ταξίδι δεν μπορεί να διαρκέσει πάνω από έναν μήνα.
Τα επιλεγμένα άτομα θα μπορούν να ταξιδεύουν για διάστημα ενός μήνα το πολύ, με καθορισμένο αριθμό ημερών ταξιδιού. Η επιλογή ευέλικτου ταξιδιού επιτρέπει στα επιλεγμένα άτομα να ταξιδέψουν σε όσες επιλέξιμες χώρες επιθυμούν. Τα επιλεγμένα άτομα θα μπορούν να επισκεφτούν μέχρι 2 χώρες που είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα Erasmus+ (βλ. σημείο 2) κατά τη στιγμή της απόφασης επιλογής (δεν περιλαμβάνονται η χώρα αναχώρησης καθώς και οι χώρες διέλευσης) σε διάστημα ενός μήνα το πολύ.

Μόλις ενεργοποιηθεί το ταξιδιωτικό πάσο, τα επιλεγμένα άτομα μπορούν να ταξιδέψουν σε διαδοχικές ημέρες ή να τις κατανείμουν σε περίοδο ενός μήνα. Τους επιτρέπεται να ταξιδεύουν με τρένα τα οποία διαχειρίζονται ευρωπαϊκές σιδηροδρομικές εταιρείες, καθώς και με ορισμένα φεριμπότ και άλλα μέσα μεταφοράς που έχουν επιλεγεί από την ανάδοχο που έχουν ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο EACEA. Επισημαίνεται ότι για ορισμένα τρένα ενδέχεται να απαιτείται ή να προτείνεται κράτηση θέσης. Το κόστος κράτησης θέσης δεν περιλαμβάνεται στο πάσο ευέλικτου ταξιδιού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο EACEA δεν θα καλύψουν τα έξοδα για κρατήσεις θέσεων ή άλλα έξοδα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.  

Στην επιλογή σταθερού ταξιδιού περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα κράτησης, αλλά υπάρχει συνολικό όριο προϋπολογισμού 251 ευρώ που πρέπει να τηρηθεί. Τα επιλεγμένα άτομα πρέπει να διασφαλίσουν ότι το δρομολόγιό τους είναι εφικτό.

Και για τις δύο επιλογές:

 • Ισχύει όριο προϋπολογισμού ύψους 251 ευρώ που πρέπει να τηρείται, εκτός από τις εξαιρετικές περιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω.

Δεν καλύπτονται τα έξοδα ακύρωσης δρομολογίων. Δεν καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τον EACEA επιπλέον έξοδα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Τα επιλεγμένα άτομα που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ιρλανδία, την Ισλανδία, την Κύπρο ή τη Μάλτα θα πρέπει να ενημερώσουν την ανάδοχο μετά από ειδική πρόσκληση προς όσους και όσες έχουν επιλεγεί. Η ποσόστωση που αναφέρεται στο παράρτημα Ι θα ισχύει για όσους ταξιδεύουν από την Ιρλανδία, την Ισλανδία, την Κύπρο και τη Μάλτα. Τριπλάσια ποσόστωση θα ισχύει και για τα επιλεγμένα άτομα που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ιρλανδία, την Ισλανδία, την Κύπρο και τη Μάλτα. Οι κρατήσεις των αεροπορικών εισιτηρίων γι’ αυτούς τους προορισμούς θα γίνονται με βάση την αρχή της προτεραιότητας. 

Παρέκκλιση από την απαίτηση για περίοδο ταξιδίου θα ισχύει για νέους και νέες που ζουν σε χώρα που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα Erasmus+ (βλ. σημείο 2) με υποχρεωτική πολιτική ή στρατιωτική θητεία. Στην περίπτωση αυτή, η περίοδος του ταξιδιού θα παραταθεί έως και 6 μήνες μετά τη λήξη των νομικών υποχρεώσεών τους.

9. Μεταφορικά μέσα

Τα επιλεγμένα άτομα θα ταξιδεύουν, κατά κανόνα, σιδηροδρομικώς. Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή πρόσβαση, το DiscoverEU προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών μέσων μεταφοράς, όπως φεριμπότ και λεωφορεία, όταν υπάρχει ανάγκη και εφόσον ληφθούν υπόψη παράγοντες που συνδέονται με το περιβάλλον, τον χρόνο και την απόσταση. Το ταξίδι γίνεται στη 2η θέση.
Αεροπορικό ταξίδι επιτρέπεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όπως, π.χ., στην περίπτωση νέων:

 1. που κατοικούν στις εννέα εξόχως απόκεντρες περιφέρειες (Γουαδελούπη, Γαλλική Γουιάνα, Μαρτινίκα, Ρεϊνιόν, Μαγιότ, Άγιος Μαρτίνος, Μαδέρα, Αζόρες και Κανάριες Νήσοι)·
 2. που κατοικούν στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη της ΕΕ (Αρούμπα, Μπονέρ, Κουρασάο, Γαλλική Πολυνησία, Γροιλανδία, Νέα Καληδονία, Σάμπα, Άγιος Βαρθολομαίος, Άγιος Ευστάθιος, Άγιος Μαρτίνος, Σεν Πιερ και Μικελόν, Νήσοι Ουάλις και Φουτούνα)·
 3. που κατοικούν σε χώρες/περιοχές που δεν είναι προσβάσιμες με τα προαναφερθέντα μεταφορικά μέσα (τρένα, φεριμπότ και λεωφορεία)·
 4. που πρέπει να ταξιδέψουν πάνω από 18 ώρες με χερσαία ή θαλάσσια μέσα για να φτάσουν στα κοντινότερα σύνορα της χώρας διαμονής τους.

Μόνο το ταξίδι αναχώρησης και επιστροφής μπορεί να είναι αεροπορικό. Για το υπόλοιπο του ταξιδιού τους, οι συμμετέχοντες/-ουσες πρέπει να ταξιδέψουν σύμφωνα με τον βασικό κανόνα (σιδηροδρομικώς ή με άλλα εναλλακτικά μέσα μεταφοράς).  

Οι νέοι και οι νέες που προέρχονται από εξόχως απόκεντρες περιοχές και τις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (στο εξής: ΥΧΕ) μπορούν να επιλέξουν οποιονδήποτε προορισμό αντιστοιχεί στις προβλεπόμενες απαιτήσεις. Τα επιλεγμένα άτομα που επιθυμούν να ταξιδέψουν σε εξόχως απόκεντρες περιοχές και ΥΧΕ μπορούν να το κάνουν εάν το κόστος του ταξιδιού τους δεν υπερβαίνει το όριο προϋπολογισμού των 251 ευρώ.

Τα επιλεγμένα άτομα που κατοικούν στην Ιρλανδία, την Ισλανδία, την Κύπρο ή τη Μάλτα μπορούν να ταξιδέψουν με αεροπλάνο στην ηπειρωτική Ευρώπη.

10. Μέγιστη χρηματοδότηση των εισιτηρίων ταξιδιού

Τα επιλεγμένα άτομα λαμβάνουν το ταξιδιωτικό πάσο και την εκπτωτική κάρτα DiscoverEU μόνο για τον προορισμό που έχουν δηλώσει. Τα έξοδα καταλύματος, διατροφής, ασφάλισης, καθώς και κάθε επιπλέον κόστος ταξιδιού ή άλλα έξοδα σχετικά με το ταξίδι θα καλυφθούν από τα ίδια τα επιλεγμένα άτομα

Ο βασικός κανόνας είναι ότι κάθε επιλεγμένο άτομο δικαιούται μέγιστη χρηματοδότηση 251 ευρώ για το ταξιδιωτικό πάσο του. Το ταξίδι γίνεται μόνο στη 2η ή οικονομική θέση. Ωστόσο, το ποσό αυτό μπορεί να είναι υψηλότερο στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • για επιλεγμένα άτομα που ταξιδεύουν από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ και τις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη στην ηπειρωτική Ευρώπη. Μόλις φτάσουν στην ηπειρωτική Ευρώπη, ισχύει ο βασικός κανόνας,
 • για επιλεγμένα άτομα εκτός των ανωτέρω γεωγραφικών ζωνών, τα οποία δικαιούνται να ταξιδέψουν με αεροπλάνο προς την ηπειρωτική Ευρώπη. Μόλις φτάσουν στην ηπειρωτική Ευρώπη, ισχύει ο βασικός κανόνας,
 • σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις που θα αξιολογούνται μεμονωμένα (π.χ. για επιλεγμένα άτομα που κατοικούν σε άλλα νησιά χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+), μπορεί να καλύπτεται ένα επιπλέον ταξίδι με τρένο/φεριμπότ/λεωφορείο.

Για επιλεγμένα άτομα με μειωμένη κινητικότητα και/ή ειδικές ανάγκες: τα έξοδα ειδικής βοήθειας (συνοδός, σκύλος συνοδείας για επιλεγμένα άτομα με προβλήματα όρασης κ.λπ.) μπορεί να καλύπτονται, με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά έγγραφα, όπως απαιτείται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της χώρας διαμονής.

11. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα

Ημερομηνία έναρξης των εγγραφών Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022 (στις 12:00, ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Ημερομηνία λήξης των εγγραφών Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 (στις 12:00, ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Επιτροπή επιλογής Νοέμβριος 2022
Κοινοποίηση της επιλογής Ιανουάριος 2023
Πρώτη ημερομηνία αναχώρησης 1η Μαρτίου 2023
Τελευταία ημερομηνία επιστροφής 29 Φεβρουαρίου 2024

12. Ματαίωση και ακύρωση του ταξιδιού από επιλεγμένο άτομο

Κάθε ταξιδιωτικό πάσο θα είναι ονομαστικό και δεν θα μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο σε καμία περίπτωση. Το όνομα στο ταξιδιωτικό πάσο δεν μπορεί να αλλάξει.

Εάν ένα επιλεγμένο άτομο, για οποιονδήποτε λόγο, αποσυρθεί προτού η ανάδοχος που έχουν ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο EACEA κάνει τις κρατήσεις, η θέση του θα δοθεί σε κάποιο άλλο άτομο από τον εφεδρικό κατάλογο κατά φθίνουσα σειρά επιλογής. Τα επιλεγμένα άτομα καλούνται να ενημερώνουν την ανάδοχο πριν από τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε κράτησης.

Εάν ένα μέλος ομάδας (αρχηγός ή απλό μέλος) ματαιώσει τη συμμετοχή του στο ταξίδι προτού η ανάδοχος που έχουν ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο EACEA κάνει κρατήσεις, η απόφασή του δεν θα επηρεάσει το ταξίδι της ομάδας. Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας θα μπορούν να ταξιδέψουν όπως έχει προγραμματιστεί. Ωστόσο, το άτομο που ματαίωσε τη συμμετοχή του δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Το εναπομείναν ταξιδιωτικό πάσο χορηγείται σε άτομο από τον εφεδρικό κατάλογο κατά φθίνουσα σειρά επιλογής.

Είναι αποδεκτό ότι, αν ορισμένα μέλη της ομάδας αποφασίσουν ενδεχομένως να ταξιδέψουν μεμονωμένα, αυτό δεν θα επηρεάσει το σύνολο της ομάδας.

Το ταξιδιωτικό πάσο είναι μη ανταλλάξιμο και μη επιστρεπτέο. Το ευέλικτο πάσο παρέχει ανοικτή ημερομηνία έναρξης, δίνοντας στους/στις ταξιδιώτες/-τισσες τη δυνατότητα να αλλάξουν την ημερομηνία οποιαδήποτε ώρα πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται ως πρώτη ημέρα ταξιδιού.

Όσον αφορά την επιλογή σταθερού ταξιδιού, οι ακυρώσεις και/ή οι αλλαγές υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις του μεταφορέα. Τα έξοδα θα πρέπει να καλυφθούν από τους/τις αιτούντες/-σες.

13. Ανωτέρα βία

Σε περίπτωση διακοπής του ταξιδιού εξαιτίας απρόβλεπτων έκτακτων καταστάσεων ή συμβάντων ανεξάρτητων από τον έλεγχο του/της συμμετέχοντος/-ουσας, τα οποία δεν οφείλονται σε σφάλμα ή αμέλεια από την πλευρά του/της, μπορεί να χορηγηθεί νέο ταξιδιωτικό πάσο. Η ανάδοχος που έχουν ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο EACEA θα αξιολογήσει τις εν λόγω εξαιρετικές περιστάσεις για κάθε περίπτωση χωριστά.

14. Περιγραφή της ταξιδιωτικής εμπειρίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιθυμούσε να ακούσει τη γνώμη των νέων που ταξίδεψαν μέσω του DiscoverEU και θα τους ζητήσει να μοιραστούν τις εμπειρίες και τις περιπέτειές τους. Τα επιλεγμένα άτομα θα λάβουν τον τίτλο του πρεσβευτή/της πρεσβεύτριας του DiscoverEU. Θα τους ζητηθεί να περιγράψουν την ταξιδιωτική τους εμπειρία, π.χ. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Instagram, το Facebook ή το Twitter, ή να κάνουν μια παρουσίαση στο σχολείο τους ή στην τοπική κοινότητα. Η εφαρμογή για φορητές συσκευές θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου χάρτη με το δρομολόγιο του ταξιδιού και στατιστικά στοιχεία (όπως ο αριθμός των τρένων που χρησιμοποιήθηκαν, ο αριθμός των χωρών στις οποίες πραγματοποιήθηκε επίσκεψη και η εξοικονόμηση εκπομπών CO2). Στη συνέχεια, τα στοιχεία αυτά μπορούν να κοινοποιηθούν και να αναρτηθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο τέλος του ταξιδιού. 

Οι αιτούντες/-σες είναι ευπρόσδεκτοι/-ες στην ομάδα #DiscoverEU Official στο Facebook. Οι νεαροί ταξιδιώτες και οι νεαρές ταξιδιώτισσες θα πρέπει επίσης να συμμετάσχουν σε διαδικτυακή έρευνα που θα τους στείλει η ανάδοχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του EACEA μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού τους. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού, οι ταξιδιώτες/-τισσες θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής που θα δημιουργείται αυτόματα και θα επισημαίνει τις ικανότητες και τις δεξιότητες που απέκτησαν χάρη στην ταξιδιωτική εμπειρία τους.

15. Θεώρηση 

Ανάλογα με την ιθαγένεια και το προγραμματισμένο ταξίδι τους (χώρος εκτός Σένγκεν), οι συμμετέχοντες/-ουσες ενδέχεται να χρειάζονται μία ή περισσότερες θεωρήσεις. Η έκδοση θεωρήσεων αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών. Συνιστάται στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες να ενημερώνονται από επίσημες πηγές και να υποβάλλουν τα αιτήματά τους αρκετά νωρίτερα. Η έκδοση θεωρήσεων μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες. Στο πλαίσιο αυτό θα παρέχεται βοήθεια από την ταξιδιωτική εφαρμογή DiscoverEU και την οικεία υπηρεσία υποστήριξης. Σε κάθε περίπτωση, είναι ευθύνη των συμμετεχόντων ατόμων να είναι έτοιμα τα έγγραφά τους πριν ταξιδέψουν. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο EACEA και η ανάδοχος δεν είναι σε θέση να επηρεάσουν τις αποφάσεις των εθνικών αρχών σχετικά με τις θεωρήσεις.

Τα έξοδα έκδοσης θεωρήσεων θα καλυφθούν από το DiscoverEU. 

Όταν η ασφάλιση υγείας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση θεώρησης, θα παρέχεται από την ανάδοχο. Τα σχετικά έξοδα θα καλύπτονται από το DiscoverEU.  

16. Ασφάλιση

Συνιστάται στα επιλεγμένα άτομα να λάβουν με δική τους πρωτοβουλία την κατάλληλη υγειονομική και ταξιδιωτική ασφάλιση για όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού DiscoverEU, η βασική υγειονομική ασφάλιση συνήθως παρέχεται από τον εθνικό ασφαλιστικό φορέα κάθε συμμετέχοντος/-ουσας μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας. 

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας ή άλλη ιδιωτική ασφάλεια ενδεχομένως να μην καλύπτει όλες τις πιθανές περιπτώσεις, κυρίως τον επαναπατρισμό ή συγκεκριμένες ιατρικές επεμβάσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, συνιστάται η σύναψη συμπληρωματικής ιδιωτικής ασφάλισης.  

17. Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο EACEA και η ανάδοχός τους θα καλύψουν μόνο τα ταξιδιωτικά πάσα, τις εκπτωτικές κάρτες και, κατά περίπτωση, τα έξοδα έκδοσης θεωρήσεων, όπως εξηγείται ανωτέρω. Επομένως, τα έξοδα καταλύματος, διατροφής, βασικής ασφάλισης, καθώς και κάθε επιπλέον κόστος ταξιδιού ή άλλα έξοδα σχετικά με το ταξίδι θα καλυφθούν από τα ίδια τα επιλεγμένα άτομα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο EACEA και η ανάδοχός τους δεν φέρουν καμία ευθύνη για ζημία που προκαλεί ή υφίσταται οποιοδήποτε από τα επιλεγμένα άτομα στον διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένων ζημιών που προκαλούνται σε τρίτους, ως αποτέλεσμα ή κατά την υλοποίηση των επιχορηγούμενων δραστηριοτήτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο EACEA και η ανάδοχός τους δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε υλική, μη υλική ή φυσική ζημία που τυχόν υφίστανται τα επιλεγμένα άτομα ή οι συνοδοί τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, ή κατά τη διαμονή τους στον τόπο προορισμού τους.

Το ταξίδι που δηλώνουν ότι επιθυμούν να κάνουν οι συμμετέχοντες/-ουσες υπόκειται σε περιορισμούς που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό, τον χρόνο και τη διαθεσιμότητα πάσων. Συνεπώς, υπάρχει το ενδεχόμενο να αλλάξει, και η ανάδοχος που έχουν ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο EACEA δεν μπορεί να εγγυηθεί την υλοποίηση του επιθυμητού ταξιδιού.

Συνιστάται στα επιλεγμένα άτομα να λάβουν με δική τους πρωτοβουλία την κατάλληλη υγειονομική και ταξιδιωτική ασφάλιση για όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού DiscoverEU, η βασική υγειονομική ασφάλιση συνήθως παρέχεται από τον εθνικό ασφαλιστικό φορέα κάθε συμμετέχοντος/-ουσας μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας ή άλλη ιδιωτική ασφάλεια ενδεχομένως να μην καλύπτει όλες τις πιθανές περιπτώσεις, κυρίως τον επαναπατρισμό ή συγκεκριμένες ιατρικές επεμβάσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, συνιστάται η σύναψη συμπληρωματικής ιδιωτικής ασφάλισης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο EACEA διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τους κανόνες που προβλέπονται στα σημεία 10 και 11, σε περίπτωση εξαιρετικών περιστάσεων.

18. Εφαρμοστέο δίκαιο

Ο διαγωνισμός αυτός διέπεται από το δίκαιο της ΕΕ. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την επίλυση τυχόν διαφοράς μεταξύ της Ένωσης και κάθε δικαιούχου σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εγκυρότητα των κανόνων αυτού του διαγωνισμού, εφόσον η διαφορά δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί με φιλικό διακανονισμό.

19. Προστασία δεδομένων

Τα ζητούμενα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επιλογή αιτούντων/-ουσών, επιτρέποντας την κράτηση των ταξιδιωτικών εισιτηρίων και την παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με το DiscoverEU, όπως ο κύκλος εκμάθησης DiscoverEU ή οι εκστρατείες προώθησης του DiscoverEU. Στην περίπτωση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εγκεκριμένοι απ’ αυτήν οργανισμοί, καθώς και ο EACEA, οι εθνικοί οργανισμοί Erasmus+ και το Eurodesk, ενδέχεται να επικοινωνήσουν με τον/την συμμετέχοντα/-ουσα.

Όλα τα προσωπικά δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον EACEA σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018 [που καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001] και με τις «κοινοποιήσεις των επεξεργασιών» στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (στο εξής: ΥΠΔ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (προσβάσιμες για το κοινό στο μητρώο ΥΠΔ). Τα εν λόγω δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τους «υπευθύνους επεξεργασίας δεδομένων» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό την υλοποίηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση του διαγωνισμού ή την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

Η δήλωση περί απορρήτου για το DiscoverEU εξηγεί στους αιτούντες και στις αιτούσες τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της δράσης, καθώς και τον τρόπο προστασίας των δεδομένων αυτών. Δήλωση περί απορρήτου για το DiscoverEU: https://europa.eu/youth/privacy_el.

Οι αιτούντες/-σες έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν ανά πάσα στιγμή στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

20. Καταγγελία

Έντυπο καταγγελίας διατίθεται στον ιστότοπο της αναδόχου που έχουν ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο EACEA για τη διεκπεραίωση των ταξιδιωτικών κρατήσεων. Οι επιλεγμένοι/-ες αιτούντες/-σες θα ενημερωθούν σχετικά με την εν λόγω δυνατότητα κατά την κράτηση του πάσου τους.