Skip to main content

DiscoverEU

If you're 18 and a resident in an Erasmus+ Programme country, it's time to expand your comfort zone

Regler for DiscoverEU-konkurransen

1. Beskrivelse

DiscoverEU er et tiltak fra Erasmus+ programmet (2021-2027). Det tar sikte på å tilby unge mennesker i alderen 18 år en reiseopplevelse som vil fremme deres følelse av å være en del av Den europeiske union, la dem utforske Europas mangfold, dets kulturelle arv og historie, få kontakt med mennesker fra hele kontinentet og til slutt bli kjent med seg selv. 

Våren 2023 skal Europakommisjonen og European Education and Culture Executive Agency (EACEA) velge ut minst 35 000 unge mennesker som oppfyller kvalifikasjonskriteriene beskrevet nedenfor. Unge mennesker kan søke i Den europeiske ungdomsportalen. Søknadsperioden kommer til å være åpen fra onsdag 15.mars 2023 kl. 12.00 (CEST) til onsdag 29. mars 2023 kl. 12:00 (CEST).

EU-kommisjonen og EACEA vil gi de tildelte ungdommene reisepass for å utforske Europa mellom 15. juni 2023 og 30. september 2024 i en periode på maksimalt en måned. 
Godkjente søkere vil som hovedregel reise med jernbane. Men for å sikre bredest mulig tilgang tilbyr prosjektet alternative transportformer som ferger og busser når det er nødvendig og tar hensyn til miljø, tid og avstand. 

I unntakstilfeller, og når ingen andre transportmidler er tilgjengelige, vil reise med fly være tillatt. Dette vil sikre at unge mennesker som bor i avsidesliggende områder eller på øyer også har en sjanse til å ta del i DiscoverEU. 

De tildelte deltakerne vil også få et Europeisk ungdomskort (EYCA). Dette kortet vil være tilgjengelig for aktivering i DiscoverEU reiseappen, tilgjengelig for deltakere etter at bestillingsprosessen er fullført. Kortet er gyldig i 1 år etter aktivering og vil gi ungdommer rabatter for besøk og aktiviteter innen kultur, opplæring, natur, sport, lokal transport, overnatting, mat osv. 

2. Kvalifiserte søkere

For å kunne søke, må søkere:

 • ha fylt 18 år 1. juli 2023, dvs. de unge som er født mellom 1. juli 2004 og 30. juni 2005 (inkludert);
 • være statsborger eller lovlig bosatt i ett av: 

          -   de 27 medlemslandene i Den europeiske union, inkludert dens ytterste regioner (Fransk Guyana (FR), Guadeloupe (FR), Martinique (FR), la Réunion (FR), Mayotte (FR), Saint-Martin (FR), Azorene ( PT), Madeira (PT) og Kanariøyene (ES)) eller;
          -   tredje land som er tilknyttet Erasmus+-programmet: Island, Liechtenstein, Nord-Makedonia, Norge, Serbia og Tyrkia eller;
          -   statsborger i en av de 27 medlemslandene i Den europeiske union samt lovlig bosatt i et av de oversjøiske landene og territoriene (OCT-er) tilknyttet EU: Aruba (NL), Bonaire (NL), Curação (NL), Fransk Polynesia (FR), Franske sørlige og antarktiske territorier (FR), Grønland (DK), Ny-Caledonia (FR), Saba (NL), Saint Barthélemy (FR). ), Sint Eustatius (NL), Sint Maarten (NL), Saint Pierre et Miquelon (FR), Wallis et Futuna Islands (FR).

 • fylle inn riktig identitetskort (ID) eller passnummer eller fast bostedsnummer på det elektroniske søknadsskjemaet.

Hvis godkjent, kan utvalgte søkere kun reise hvis de: 

 • starte reisen i et av landene som er kvalifisert for DiscoverEU (se ovenfor) på tidspunktet for godkjeningsbeslutningen;
 • planlegge å reise mellom 1 dag og opptil en måned inkludert;
 • planlegge å reise til minst ett fremmed land som er kvalifisert for DiscoverEU (se ovenfor) på tidspunktet for godkjeningsbeslutningen;
 • er villige til å bli DiscoverEU-ambassadører. 

Enhver søker som ikke oppfyller kvalifikasjonskriteriene vil ikke bli tatt i betraktning i utvelgelsesprosessen. 

3. Søknadsprosess

DiscoverEU-søknadsrunden er åpen gjennom et spesifikt elektronisk søknadsskjema på Den europeiske ungdomsportalen. Det vil ikke være mulig å sende inn søknad før eller etter søknadsperioden indikert i punkt 1.

Det er 7 trinn i denne søknadsprosedyren:

 1. Søkerne må først bestå en kvalifikasjonskontroll, som innebærer at de vil bli bedt om å fylle ut fødselsdato, nasjonalitet og lovlig opphold. Hvis opplysningene ikke er i samsvar med kvalifikasjonsreglene nevnt under punkt 2 "Kvalifiserte søkere", vil de ikke kunne fortsette med neste trinn. I tillegg vil de også bli bedt om å godta reglene for DiscoverEU-konkurransen, å godta at deres personlige data vil bli lagret og behandlet for formålet med DiscoverEU-konkurransen, og at de godtar å bli kontaktet i forhold til DiscoverEU av EU-kommisjonen og organisasjoner autorisert av EU-kommisjonen for samme formål, samt EACEA, Erasmus+ National Agencies og Eurodesk.
 2. Søkerne må oppgi om de ønsker å reise alene, eller i en gruppe på maksimalt 5 personer.
 3. Søkerne må oppgi en gyldig e-postadresse. Når det er gjort, vil de motta en automatisk e-post fra Den europeiske ungdomsportalen for å bekrefte om e-postadressen er gyldig. Denne bekreftelsen er nødvendig gitt at kommunikasjon med søkerne etter utvelgelsen vil skje via e-post. Ved å be søkerne bekrefte e-postadressen sin, forhindrer EU-kommisjonen og EACEA uautorisert bruk av e-postadressene til andre personer.  
 4. Etter validering av e-postadressen deres, må ungdommene fylle ut søknadsskjemaet. Først må de oppgi personopplysningene sine: nasjonalitet, fødselsdato, fornavn, etternavn, kjønn, e-postadresse, telefonnummer, land for lovlig opphold, region, yrke og nasjonalt identitetskort (ID) eller pass eller lovlig bostedsnummer. Ungdommer med redusert mobilitet og/eller funksjonshemninger vil ha mulighet til å angi sine spesifikke behov.
 5. Når de har fylt inn sine personlige data, må alle søkere svare på en quiz med 5 flervalgsspørsmål om generell kunnskap om EU og andre EU-initiativer rettet mot unge mennesker. Til slutt blir de bedt om å svare på et ekstraspørsmål. Søkere vil bli valgt opp til tilgjengelig budsjett og rangert etter riktigheten og timingen på svarene deres.
 6. Søkere blir bedt om å gi ytterligere informasjon om reiseplanene sine (dvs. når de planlegger å starte reisen, om det er første gang de skal reise alene uten foreldrene, hva de ønsker å lære av denne opplevelsen, hvordan de vil finansiere reisen deres og hvordan de fant ut om DiscoverEU). Informasjonen som legges inn i den delen er ikke bindende og vil ikke ha noen innvirkning på utvelgelsesprosessen. Opplysninger som samles inn vil bli brukt til statistiske formål og som informasjon for EU-kommisjonen og EACEA med sikte på å forbedre DiscoverEU.  
 7. Alle søkere vil motta en bekreftelse på e-post gjennom Den europeiske ungdomsportalen, når de har sendt inn søknaden. Denne e-posten vil informere dem om at søknaden deres er registrert, og vil inkludere søknadskoden og tidsplanen for når utvelgelsesbeslutningen skal kommuniseres.

Alle får en kode ved innlevering av søknadsskjema. Søkere bør ta vare på denne søknadskoden for videre kommunikasjon. Hvis en søker ønsker å invitere folk til å bli med i gruppen hans/hennes, blir han/hun gruppeleder og han/hun må kommunisere koden til de andre medlemmene av gruppen slik at de kan registrere seg. Basert på koden gitt av gruppelederen, må de andre gruppemedlemmene registrere seg på nettet og fylle ut sine personopplysninger. 

Vær oppmerksom på at gruppemedlemmer ikke trenger å delta i quizen og ekstraspørsmålet, da det kun er gruppelederen som må gjennomføre quizen og ekstraspørsmålet. Imidlertid må de fortsatt fylle ut sine personopplysninger for å validere søknaden. Gruppemedlemmer må oppfylle de samme kvalifikasjonskriteriene: 18 år og lovlig opphold i en av EUs medlemsstater eller et av tredjelandene tilknyttet Erasmus+-programmet: Island, Liechtenstein, Nord-Makedonia, Norge, Serbia og Tyrkia. Dersom søkere har angitt at de ønsker å reise alene, kan de fortsatt legge til venner i søknaden etter innlevering og før siste frist, etter samme prosedyre som nevnt ovenfor.

En gruppesøknad vil bli vurdert som én enkelt søknad. Kun de gruppemedlemmene som har fylt ut søknadsskjema ved å bruke koden oppgitt av gruppeleder vil bli tatt i betraktning ved utvelgelsen. Gruppemedlemmer skal ikke registrere seg individuelt. 

Grupper kan være sammensatt av personer fra forskjellige nasjonaliteter som bor på forskjellige steder.

Kun én søknad per person kan sendes inn. Den første søknaden som registreres i Den europeiske ungdomsportalen vil være den eneste som vurderes i utvelgelsesprosessen. Enkeltpersoner kan ikke søke i ulike grupper. Hvis det på noe tidspunkt oppdages flere søknader, vil kun den første søknaden som er registrert i Den europeiske ungdomsportalen bli vurdert. 

Ungdom som ble valgt ut for et DiscoverEU-reisepass i løpet av noen av de tidligere søknadsrundene er ikke kvalifisert til å sende inn en ny søknad. Dette vil bli oppdaget når søknanden sendes inn. Hvis det på noe tidspunkt under gjennomføringen av handlingen oppdages søknader fra ungdom som har fått DiscoverEU-reisepass under en av de siste søknadsrundene, enten av leverandøren utpekt av EU-kommisjonen og EACEA til å ta seg av reisebestillingene eller av EU-kommisjonen og EACEA selv, vil søkeren bli diskvalifisert.

4. Utvelgelsesprosess og utvelgelseskriterium

En reisepasskvote er fastsatt for hvert land. Tildelingen er basert på Erasmus+-programmet, nøkkelhandling 1, fordelingsnøkkel for individuell mobilitet «ungdom».

Utvelgelsesprosessen vil bli utført basert på lovlig bosted som søkeren oppgir i søknadsskjemaet. I tilfelle det er færre søknader enn den faste landkvoten, vil de resterende reisepassene fordeles på nytt mellom søkerne som bor i land med flere søkere enn de faste kvotene.

Gruppelederens bosted avgjør bostedet som skal tas i betraktning i kvoteberegningen. Hvis en gruppe kommer sist på listen over utvalgte søkere per land og kvoten for det landet er nådd, vil hele gruppen bli valgt.

Søkere må først bestå kvalifikasjonskriteriene, det vil si en kvalifisert fødselsdato og kvalifisert bosted som nevnt under punkt 2 og 3. Vær oppmerksom på at dette automatisk vil bli vurdert under søknaden, og data som oppgis vil bli dobbeltsjekket i etterkant av leverandøren utpekt av EU-kommisjonen og EACEA for å ta seg av booking av reisen. Hvis leverandøren, ved å sjekke identitetskort (ID), pass og/eller lovlig oppholdsdokument, oppdager at søkeren har avgitt en falsk erklæring, vil han/hun bli utestengt fra konkurransen.

Hvis alle kvalifikasjonskriteriene er oppfylt, må søkerne oppfylle utvelgelseskriteriene, det vil si gi de riktige svarene på de 5 flervalgsspørsmålene og svare på et ekstraspørsmål. Ved grupper er det kun gruppelederen som må svare på de 5 quizspørsmålene og ekstraspørsmålet.

Søkere vil bli gruppert etter bosted og rangert i henhold til de riktige svarene på de 5 quizspørsmålene, og deretter i henhold til svaret på ekstraspørsmålet.

Etter at søknadsperioden er avsluttet, vil resultatene bli trukket fra Den europeiske ungdomsportalen og sendes til medlemmene av utvelgelseskomiteen for endelig vurdering.

Hvis det er for mange søknader (enkeltpersoner eller grupper) som er rangert likt ved skjæringspunktet som er pålagt av den faste kvoten, vil EU-kommisjonen og EACEA som siste utvei bruke “førstemann til mølla”-prinsippet for å kåre de siste plassene. 

5. Valgkomité

En valgkomité sammensatt av ansatte fra EU-kommisjonen og EACEA vil møtes på slutten av søknadsrunden. De kommer til å se på utvelgelsesresultatene på grunnlag av kriteriene som er angitt ovenfor. De vil vurdere og bestemme den endelige rangeringen av de utvalgte søkerne som vil bli valgt ut til reisepassene basert på deres svar på quizen og på ekstraspørsmålet, og tar hensyn til en kvote per land, og dersom det er innenfor søknadsperioden. Når utvelgelsen er gjennomført, vil det bli opprettet en reserveliste. Søkere på denne reservelisten kan bli valgt ut for reisepass i tilfelle uutdelt resterende budsjett eller når utvalgte søkere gir avkall på reisepassene sine (se punkt 7).

Basert på vurderingen av velgkomiteen, vil Europakommisjonen og EACEA vedta utvelgelsesbeslutningen med informasjon om det totale antallet reisepass som er valgt, det totale budsjettet som tildeles reisepassene, listen over de valgte søkerne og reservelisten. 

6. Varsling av utfall

På slutten av utvelgelsesprosessen vil alle søkere motta en melding via e-post om hvorvidt:

 • de har blitt valgt ut som mottaker ('utvalgte søkere')
 • de har ikke valgt ut og har blitt satt på reserveliste

Når de utvalgte søkerne har blitt varslet, vil listen over de utvalgte bli sendt til leverandøren utpekt av EU-kommisjonen og EACEA, som vil ta seg av reisebookingene. Videre kommunikasjon vil da bli gjort mellom denne leverandøren og de utvalgte søkerne. Mer informasjon finner du i punkt 8.

Søkere vil også kunne bekrefte på Den europeiske ungdomsportalen om de er valgt ut eller ikke ved å bruke søkekoden sin.

7. Reserveliste

Alle søkere som ikke har blitt valgt ut vil bli plassert på en reserveliste i synkende rekkefølge etter deres rangering i henhold til deres svar på quizen og ekstraspørsmålet. I tilfelle noen utvalgte søkere trekker søknaden sin eller hvis verdien av de valgte reisepassene er lavere enn det tilgjengelige budsjettet, kan EU-kommisjonen og EACEA tildele reisepass til søkere som er plassert på reservelisten helt til det tilgjengelige budsjettet brukes opp. Budsjettforbruk vil bli gjennomgått på månedlig basis.

Inkludering på reservelisten gir ingen rettigheter overfor EU-kommisjonen eller EACEA og garanterer ikke at man blir utvalgt på et senere tidspunkt.

Kandidater som ikke har blitt utvalgt som står på reservelisten kan kontaktes av leverandøren utpekt av EU-kommisjonen og EACEA for å gjøre reisebookinger med en invitasjon til å registrere seg bookingplattformen. De som kontaktes mot slutten av prosjektet, på grunn av å være på reservelisten, kan ikke kreve refusjon for reiser foretatt i forkant av invitasjonen, og ei heller ikke kreve forlengelse av reiseperioden.

8. Booking av reisebilletter og reiseregler

De utvalgte søkerne skal starte reisen i et land som er en del av DiscoverEU (se punkt 2 – Kvalifiserte søkere) og reise til minst ett land, som også er en del av DiscoverEU og som er forskjellig fra avreiselandet. Den totale reisen kan vare fra minimum 1 dag til maksimalt inkludert 1 måned. Reisen bør skje innenfor perioden 15. juni 2023 og 30. september 2024. Reisepasset kan kun brukes i deres bostedsland for en utreise og en innreise.

Reisepass for de utvalgte søkerne vil bli bestilt, kjøpt og levert av leverandøren utpekt av EU-kommisjonen og EACEA. Utvalgte søkere bør ikke under noen omstendigheter bestille pass alene eller via et reisebyrå. Pass kjøpt direkte av de valgte søkerne refunderes ikke. 

Leverandøren utpekt av EU-kommisjonen og EACEA vil kontakte de utvalgte søkerne og gi dem tilgang til en mobilapplikasjon, DiscoverEU reiseappen. Denne appen vil gi tilgang til støtte og vil gi forslag til deltakere for å utarbeide sine reiseruter og forberede reisen. I mobilapplikasjonen vil et digitalt rabattkort (Europeisk ungdomskort) være tilgjengelig for alle deltakerne.

Utvalgte søkere kan velge når det europeiske ungdomskortet skal aktiveres i appen (alt etter når de reiser) og kortet er da gyldig i 1 år fra det tidspunktet.

Dette kortet vil gi tilgang til en rekke rabatter og fordeler over hele Erasmus+-programlandene. Rabattkort kjøpt direkte av de utvalgte deltakerne kommer ikke til å bli refundert. 

Leverandøren vil velge de mest konkurransedyktige og egnede transportaktørene.

Som hovedregel vil de utvalgte søkerne ha valget mellom de 2 følgende reisealternativene:

Fleksibelt reisevalg

Fast reisevalg

Datoene de utvalgte søkerne reiser på kan være fleksible frem til at reisepasset og de valgte reisedagene har blitt aktivert av søkeren.  Utvalgte søkere skal informere leverandøren om ønsket reiserute med faste reisedager og -tider og forhåndsdefinerte reisemål. Reisedatoene og reisemålene kan ikke endres når den faste billetten er bestilt. Reisen bør foregå i en periode på inntil en måned.
Utvalgte søkere vil kunne reise over en periode på maksimalt en måned, med et fastsatt antall (7) reisedager. Dette betyr at de kan reise med tog på alle 7 dager innenfor en samlet periode på maksimalt 1 måned. Det fleksible reisealternativet lar de valgte søkerne reise til så mange kvalifiserte land som de ønsker. Utvalgte søkere vil kunne besøke opptil 2 land som er en del av EU eller tredjeland tilknyttet Erasmus+-programmet (se punkt 2) på tidspunktet for valgbeslutningen (dette inkluderer ikke avreiselandet og transittland) i løpet av en periode på maksimalt en måned.

Når reisepasset er aktivert, kan utvalgte søkere reise på sammenhengende dager, eller de kan spre de 7 reisedagene sine ut over en måned. De har lov til å reise på tog som drives av europeiske jernbaneselskaper, samt på noen ferger og andre transportmidler valgt ut av leverandøren utpekt av EU-kommisjonen og EACEA. Vær oppmerksom på at enkelte tog kan kreve eller foreslå en setereservasjon. Kostnaden for setereservasjoner er ikke inkludert i Fleksible reisepass. Ingen refusjon for setereservasjoner eller andre kostnader som påløper under reisen vil bli dekket av EU-kommisjonen eller EACEA.  

Alle reservasjonskostnader er inkludert i det faste reisealternativet, men en total budsjettgrense på EUR 251* må overholdes. Utvalgte søkere bør sørge for at reiseruten deres er gjennomførbar.

* Prisen skal revideres.

For begge alternativ:

Kanselleringer av reiserutene støttes ikke. Ingen tillegg eller andre kostnader som påløper under reisen vil bli dekket av EU-kommisjonen eller EACEA. Utvalgte søkere som ønsker å reise til Kypros, Island, Irland eller Malta bør informere leverandøren etter at en spesialsamtale til de utvalgte og bookede deltakerne har blitt gjennomført. Kvoten nevnt i vedlegg I vil bli brukt for de som reiser fra Kypros, Island, Irland og Malta. Tre ganger denne kvoten vil bli brukt for de utvalgte søkerne som ønsker å reise til Kypros, Island, Irland og Malta, og flybillettene til disse spesifikke reisemålene vil bli bestilt basert på "førstemann til mølla"-prinsippet. 

Det vil bli gjort unntak fra reisetidskravet for ungdom som bor i et land som er en del av EU eller tredjeland tilknyttet Erasmus+-programmet (se punkt 2) med obligatorisk sivil- eller militærtjeneste. I dette tilfellet vil reiseperioden bli forlenget til 6 måneder etter slutten av deres juridiske forpliktelser.

9. Transportmidler

Utvalgte søkere skal, som hovedregel, reise med tog. Men for å sikre bredest mulig tilgang, bør DiscoverEU tilby alternative transportformer som ferger og busser når det er nødvendig, og ta hensyn til miljø, tid og avstand. Reien vil skje på 2.klasse.
Kun i spesielle tilfeller kan muligheten for å reise med fly tillates. Dette er tilfellet for de ungdommene som bor:

 1. I de ni ytterste regionene (dvs. Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, Azorene og Kanariøyene);
 2. I EUs oversjøiske land og territorier (Aruba, Bonaire, Curação, Fransk Polynesia, Grønland, Ny-Caledonia, Saba, Saint Barthélemy, Sint Eustatius, Sint Maarten, Saint Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna)
 3. I land/regioner som ikke er tilgjengelige med de tidligere nevnte transportmidlene (jernbanenettverk, ferge og busser);
 4. Når unge mennesker må reise mer enn 18 timer via land- eller sjøtransport før de krysser den nærmeste grensen til bostedslandet.

Kun deres inn- og utreise kan skje med fly. For resten av reisen er deltakerne pålagt å reise etter grunnregelen (jernbane eller andre alternative transportmidler).  

Unge mennesker fra de ytterste områdene og oversjøiske land og territorier kan velge hvilket som helst reisemål som samsvarer med de fastsatte kravene. Utvalgte søkere som ønsker å reise til de ytterste regionene og oversjøiske land og territorier kan gjøre dette, dersom reisen deres passer innenfor budsjettbegrensningen på EUR 251*.

Utvalgte søkere som enten er bosatt på Kypros, Island, Irland eller Malta kan reise med fly til det europeiske fastlandet.

* Prisen skal revideres.

10. Reisebillettenes maksimalverdi

De valgte søkerne skal kun motta de valgte reisepassene og det europeiske ungdomskortet. Overnatting, kost, forsikring, reisetillegg eller andre utgifter knyttet til reisen skal dekkes av de valgte søkerne selv.

Grunnregelen er at hver utvalgt deltaker skal ha rett på et reisepass til en verdi av 251 EUR*. Reise skal kun skje på 2. eller økonomiklasse. Dette beløpet kan imidlertid være høyere i de spesifikke tilfellene som refereres til nedenfor:

 • For utvalgte søkere som reiser fra EUs ytterste regioner og de oversjøiske landene og territoriene til det europeiske fastlandet. Vel fremme på det europeiske fastlandet gjelder grunnregelen;
 • For utvalgte søkere utenfor de ovenfor nevnte geografiske områdene som må reise med fly til det europeiske fastlandet. Vel fremme på det europeiske fastlandet gjelder grunnregelen;
 • I enkelte spesifikke situasjoner som skal vurderes fra sak til sak (f.eks. for utvalgte søkere som bor på andre øyer i landene i Erasmus+-programmet) kan en ekstra reise med tog/ferge/buss dekkes.

For utvalgte søkere med redusert mobilitet og/eller spesielle behov: kostnader til spesiell assistanse (ledsager, hund for synshemmede utvalgte søkere osv.) kan dekkes, basert på passende dokumenter for å begrunne deres spesielle behov, som kreves i henhold til nasjonal lovgivning av bostedslandet.

* Prisen skal revideres.

11. Indikativ tidsplan

Første registreringsdato Onsdag 15.mars 2023 (12.00.00 CEST)
Siste registreringsdato Onsdag 29.mars 2023 (12.00.00 CEST)
Valgkomité April 2023
Varsling om utvelgelse Mai 2023
Første avreisedato Fredag onsdag 15. juni 2023
Siste returdato Fredag torsdag 30. september 2024

12. Tilbaketrekking og kansellering av reisen gjort den utvalgte deltakeren

Hvert reisepass er nominelt og kan ikke under noen omstendighet overføres til en annen person. Navnet på reisepasset kan ikke endres.

Hvis en valgt deltaker avslår av en eller annen grunn før leverandøren, utpekt av EU-kommisjonen og EACEA, har bestilt reisepasset, vil hans/hennes plass bli gitt til noen andre fra reservelisten i synkende rekkefølge av utvalget. Utvalgte søkere inviteres til å informere leverandøren før noe bestilles.

Dersom et medlem av en gruppe (gruppeleder eller gruppemedlem) gir avkall på å reise før EU-kommisjonens og EACEAs leverandør har bestilt reisepasset, vil ikke denne frasigelsen sette hele gruppen i fare. De resterende gruppemedlemmene kan fortsatt reise som planlagt. Den som sa opp kan imidlertid ikke erstattes. Reservereisepasset vil bli tilskrevet en person fra reservelisten i synkende rekkefølge av utvalget.

Det er akseptert at noen medlemmer av en gruppe til slutt bestemmer seg for å reise på individuell basis, og dette vil ikke påvirke hele gruppen.

Reisepasset kan ikke byttes og refunderes ikke. Det fleksible passet tilbyr en åpen startdato, som gir reisende muligheten til å endre datoen når som helst før datoen som er angitt som første reisedag.

For de faste reisealternativene er kanselleringer og/eller endringer underlagt operatørens vilkår og betingelser; avgifter bør dekkes av søkere.

13. Force majeure

Dersom en reise avbrytes på grunn av uforutsette eksepsjonelle situasjoner eller hendelser utenfor deltakerens kontroll og som ikke kan tilskrives feil eller uaktsomhet fra hans/hennes side, kan et nytt reisepass tildeles. EU-kommisjonens og EACEAs leverandør vil vurdere de spesielle situasjonene fra sak til sak.

14. Rapportere hjem om reise

EU-kommisjonen vil gjerne høre tilbake fra de utvalgte søkerne og vil oppmuntre de unge DiscoverEU-reisende til å dele sine erfaringer og eventyr. Når de er valgt ut, vil de utvalgte søkerne bli DiscoverEU-ambassadører for tiltaket. De inviteres til å rapportere tilbake om sine reiseopplevelser, for eksempel gjennom sosiale medier som Instagram, Facebook og Twitter eller ved å gi en presentasjon på skolen eller i lokalsamfunnet. DiscoverEU reiseappen vil tillate å lage et tilpasset kart over reiseruten med statistikk (som antall tog tatt, antall besøkte land og CO2-besparelser). Dette kan deretter deles og legges ut på sosiale medier på slutten av reisen. 

Søknere oppfordres til å bli medlem av #DiscoverEU sin offisielle facebookgruppe. Unge reisende må også rapportere tilbake i en online undersøkelse sendt ut av leverandøren til EU-kommisjonen og EACEA etter reiseperioden. Når den er fullført, vil reisende motta et deltakelsesbevis generert automatisk og som fremhever kompetanser og ferdigheter oppnådd takket være deres reiseerfaring.

15. Visum 

Avhengig av ditt statsborgerskap og din planlagte reiserute (ikke-Schengen-området), kan deltakerne trenge ett eller flere visum. Levering av visum er landenes ansvar. Vi anbefaler deltakerne å informere seg selv ved offisielle kilder og sende forespørslene sine i god tid. Visumlevering kan ta flere uker. DiscoverEU reise-appen og dens helpdesk vil gi hjelp i denne forbindelse. Det er uansett deltakernes ansvar å ha dokumentene klare før de reiser. 

EU-kommisjonen, EACEA og leverandøren er ikke i stand til å påvirke beslutninger fra nasjonale myndigheter om visum.

Utstedelseskostnadene for visumet dekkes av DiscoverEU. 

Når helseforsikring er et obligatorisk krav for å få visum, vil leverandøren sørge for den. De relaterte kostnadene dekkes av DiscoverEU.  

16. Forsikring

De utvalgte søkerne anbefales å skaffe seg passende helse- og reiseforsikring for hele reisens varighet. Grunnleggende helseforsikringsdekning tilbys vanligvis av deltakerens nasjonale helseforsikring under hans/hennes-reise gjennom det europeiske helsetrygdkortet. 

Imidlertid kan det hende at dekningen av det europeiske helsetrygdkortet eller privat helseforsikring ikke omfatter alle mulige tilfeller, spesielt hvis hjemsendelse eller nødvendige spesifikke medisinske inngrep. I disse tilfellene er en tilleggsforsikring å anbefale.  

17. Fraskrivningserklæring

EU-kommisjonen, EACEA og leverandøren vil kun sørge for reisepassene, det europriske ungdomskortet og, der det er aktuelt, kostnadene for utstedelse av visum som forklart ovenfor. Derfor skal overnatting, kost, grunnforsikring, reisetillegg eller andre utgifter knyttet til reisen dekkes av de utvalgte søkerne selv.

Europakommisjonen, EACEA og dets leverandør skal ikke holdes ansvarlig for skader forårsaket eller påført av noen av de utvalgte søkerne i konkurransen, inkludert skader forårsaket av eller av tredjeparter som følge av eller under gjennomføringen av den subsidierte aktiviteter.

Europakommisjonen, EACEA og dets leverandør skal ikke holdes ansvarlig for materielle, ikke-materielle eller fysiske skader påført av de utvalgte søkerne eller de som følger dem i løpet av reisen eller under oppholdet.

Ønsket reise er underlagt begrensninger knyttet til budsjett, tid og tilgjengelige pass. Derfor kan den endres, og den eksterne leverandøren utpekt av EU-kommisjonen og EACEA kan ikke garantere at ønsket reise kan gjennomføres.

De utvalgte søkerne anbefales å skaffe seg passende helse- og reiseforsikring for hele reisens varighet. Grunnleggende helseforsikringsdekning tilbys vanligvis av deltakerens nasjonale helseforsikring under hans/hennes DiscoverEU-reise gjennom det europeiske helsetrygdkortet. Imidlertid kan det hende at dekningen av det europeiske helsetrygdkortet eller privat helseforsikring ikke omfatter alle mulige tilfeller, spesielt hvis hjemsendelse eller nødvendige spesifikke medisinske inngrep. I disse tilfellene er en tilleggsforsikring å anbefale.

EU-kommisjonen og EACEA forbeholder seg retten til å endre reglene satt opp under punkt 10 og 11 i tilfelle eksepsjonelle omstendigheter.

18. Gjeldende lovverk

Denne konkurransen er underlagt EU-lovgivningen. EU-domstolen skal ha enekompetanse til å behandle enhver tvist mellom Unionen og enhver begunstiget angående tolkningen, anvendelsen eller gyldigheten av reglene i denne konkurransen, dersom en slik tvist ikke kan løses i minnelighet.

19. Personvern

Påkrevde opplysninger vil kun bli brukt til å velge ut søkere, noe som gjør det mulig å bestille reisebillettene og gi dem tjenester knyttet til DiscoverEU som DiscoverEU Learning Cycle eller DiscoverEU-kampanjer. Deltakeren kan i dette tilfellet kontaktes av EU-kommisjonen og organisasjoner autorisert av EU-kommisjonen, samt EACEA, Erasmus+ nasjonale byråer og Eurodesk.

Eventuelle personopplysninger vil bli behandlet av EU-kommisjonen og EACEA i henhold til forordning (EU) 2018/1725 fra Europaparlamentet og rådet av 23. oktober 2018 (som opphever forordning (EF) nr. 45/2001) og i henhold til 'varslene av behandlingsoperasjonene til databeskyttelsesansvarlig (DPO) i EU-kommisjonen (offentlig tilgjengelig i DPO-registeret). Slike opplysninger vil bli behandlet av "datakontrollørene" til EU-kommisjonen og EACEA for formålet med konkurransen, implementering og oppfølging eller beskyttelse av EUs økonomiske interesser.

Personvernerklæringen for DiscoverEU forklarer søkerne hvordan handlingen bruker personopplysningene og måten personvernet til disse opplysningene beskyttes på. Personvernerklæringen for DiscoverEU finner du på følgende lenke: https://europa.eu/youth/privacy_en.

Søkerne har rett til når som helst å henvende seg til European Data Protection Supervisor.

20. Klager

Et klageskjema er tilgjengelig på nettsiden til leverandøren som er utpekt av EU-kommisjonen og EACEA for å ordne med reisebookingene. Utvalgte søkere vil bli informert om denne muligheten når de bestiller passet.