Skip to main content

DiscoverEU

Ben je 18 jaar oud en woon je in een Erasmus+-programmaland? Tijd om uit je comfortzone te stappen!

Wedstrijdreglement DiscoverEU

Hartelijk dank voor je belangstelling, maar de aanvraagperiode is nu afgesloten. De resultaten zullen in januari 2023 worden bekendgemaakt en de aanvragers zullen hiervan in kennis worden gesteld. De volgende aanvraagronde begint in het voorjaar van 2023 (de precieze data worden later bekendgemaakt). Zorg dat je erbij bent als je 18 jaar bent of 18 wordt in 2023. In het voorjaar kun je weer reispassen winnen!

 

1. Beschrijving

DiscoverEU is een actie in het kader van het Erasmus+-programma. Het heeft tot doel jongeren van 18 jaar een reiservaring te laten opdoen die hen meer het gevoel geeft tot de Europese Unie te behoren. De jongeren krijgen de kans kennis te maken met de verscheidenheid, de culturele rijkdom en de geschiedenis van Europa, in contact te komen met mensen uit heel Europa en uiteindelijk zichzelf beter te leren kennen. 

In oktober 2022 zullen de Europese Commissie en het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) ten minste 35.000 jongeren selecteren die aan de onderstaande criteria voldoen. Jongeren kunnen zich aanmelden op de Europese Jongerensite. Je kan je aanvraag indienen tussen dinsdag 11 oktober 2022 om 12.00 uur en dinsdag 25 oktober 2022 om 12.00 uur (Brusselse/Amsterdamse tijd).

De geselecteerde jongeren krijgen een reispas waarmee zij tussen 1 maart 2023 en 29 februari 2024 maximaal een maand Europa kunnen ontdekken. 
In principe reizen de deelnemers met de trein. Om zo veel mogelijk jongeren de kans te geven op reis te gaan, mogen deelnemers in sommige gevallen ook per veerboot en bus reizen, als dat nodig, sneller of korter is, of beter voor het milieu. 

In uitzonderlijke gevallen mogen zij, wanneer er geen andere vervoersmiddelen beschikbaar zijn, zelfs per vliegtuig reizen. Zo krijgen ook jongeren die in een afgelegen gebied of op een eiland wonen, de kans deel te nemen aan DiscoverEU. 
De deelnemers krijgen ook een DiscoverEU-kortingskaart. Die is even lang geldig als de deelnemers mogen reizen. Met deze kaart krijgen zij kortingen voor bezoeken en activiteiten op het gebied van cultuur, leren, natuur, sport, lokaal vervoer, accommodatie, eten enz. 

2. Wie komt in aanmerking?

Om in aanmerking te komen, moeten kandidaten:

 • 18 jaar oud zijn op 1 januari 2023 (dus geboren zijn op of tussen 1 januari 2004 en 31 december 2004)
 • burger of legaal langdurig ingezetene zijn van een van de volgende landen: 

          de 27 lidstaten van de Europese Unie, met inbegrip van haar ultraperifere gebieden (Frans-Guyana (FR), Guadeloupe (FR), Martinique (FR), Réunion (FR), Mayotte (FR), Saint-Martin (FR), de Azoren (PT), Madeira (PT) en de Canarische Eilanden (ES)), of
          de met het Erasmus+-programma geassocieerde derde landen: IJsland, Liechtenstein, Noord-Macedonië, Noorwegen, Servië en Turkije, of
          burger zijn van een van de 27 lidstaten van de Europese Unie en legaal verblijven in een van de met de Europese Unie geassocieerde landen en gebieden overzee (LGO’s): Aruba (NL), Bonaire (NL), Curação (NL), Frans-Polynesië (FR), Franse Zuidelijke en Zuidpoolgebieden (FR), Groenland (DK), Nieuw-Caledonië (FR), Saba (NL), Saint Barthélemy (FR), Sint Eustatius (NL), Sint-Maarten (NL), Saint-Pierre en Miquelon (FR), Wallis en Futuna (FR).

 • het juiste nummer van hun identiteitskaart (ID), paspoort of permanente verblijfskaart invullen in het online aanvraagformulier.

Geselecteerde kandidaten moeten: 

 • hun reis aanvangen in een van de landen die in aanmerking komen voor DiscoverEU (zie hierboven) op het moment dat de uitslag van de selectie bekendgemaakt wordt;
 • 1 tot 30 dagen op reis gaan
 • naar ten minste één ander land reizen dat in aanmerking komt voor DiscoverEU (zie hierboven) op het moment dat de uitslag van de selectie bekendgemaakt wordt
 • bereid zijn ambassadeur van DiscoverEU te worden. 

Wie niet aan deze criteria voldoet, komt niet in aanmerking voor deelname. 

DiscoverEU is begonnen als een voorbereidende actie van het Europees Parlement (2018-2020) met als doel jongeren die 18 worden de kans te geven op reis te gaan. 

Nu is DiscoverEU een actie in het kader van het Erasmus+-programma (2021-2027).

3. Aanvraagprocedure

Tijdens de aanvraagronde kunnen kandidaten zich inschrijven voor DiscoverEU via een specifiek online aanvraagformulier op de Europese Jongerensite. Buiten de aanvraagronde worden er geen aanvragen geaccepteerd.

De aanvraagprocedure bestaat uit 7 stappen:

 1. Kandidaten moeten eerst nagaan of zij in aanmerking komen door hun geboortedatum, nationaliteit en plaats van legaal verblijf in te vullen. Komen zij niet in aanmerking, dan kunnen zij niet verder naar de volgende stap. Ook moeten zij akkoord gaan met het wedstrijdreglement van DiscoverEU, met de opslag en verwerking van hun persoonlijke gegevens voor DiscoverEU. Ze moeten er ook mee instemmen dat de Europese Commissie en organisaties namens de Europese Commissie, inclusief het EACEA, de nationale agentschappen van Erasmus+ en Eurodesk, eventueel contact met hen kunnen opnemen in verband met DiscoverEU.
 2. Kandidaten moeten aangeven of zij alleen of in groep willen reizen. Een groep bestaat uit maximaal 5 reizigers.
 3. Kandidaten moeten een geldig e-mailadres opgeven. Zij ontvangen vervolgens een automatische e-mail van de Europese Jongerensite waarop zij moeten reageren om te bevestigen dat het e-mailadres geldig is. Dit is nodig omdat de communicatie na selectie per e-mail zal gaan. Op deze manier wordt ook ongeoorloofd gebruik van e-mailadressen door anderen voorkomen.  
 4. Hebben zij het e-mailadres eenmaal bevestigd, dan kunnen de kandidaten het aanvraagformulier invullen. Zij moeten eerst hun persoonsgegevens invullen: nationaliteit, geboortedatum, voornaam, achternaam, gender, e-mailadres, telefoonnummer, land van legaal verblijf, regio, beroep en nummer van hun nationale identiteitskaart (ID), paspoort of verblijfskaart. Jongeren met verminderde mobiliteit en/of handicaps/speciale behoeften mogen aangeven wat voor hulp zij nodig hebben.
 5. Na het invullen van het aanvraagformulier moeten alle kandidaten vijf quizvragen beantwoorden. Deze gaan over de EU in het algemeen en de jongereninitiatieven van de EU. Daarna volgt een schiftingsvraag. Kandidaten worden gerangschikt op basis van hun antwoorden en geselecteerd zolang het budget toereikend is.
 6. De kandidaten moeten meer informatie geven over hun reisplannen (dus de geplande vertrekdatum, of het de eerste keer is dat zij zonder hun ouders reizen, wat ze hopen te leren van deze ervaring, hoe zij hun overige reiskosten gaan betalen en hoe ze DiscoverEU hebben ontdekt). Deze informatie is niet bindend en heeft geen invloed op het selectieproces. De Europese Commissie en het EACEA verzamelen deze gegevens voor statistische doeleinden en om DiscoverEU te verbeteren.  
 7. Alle kandidaten krijgen via de Europese Jongerensite een bevestigingsmail. Daarin staat dat hun aanvraag geregistreerd is, wanneer de uitslag van de selectie verwacht wordt, en welke aanvraagcode zij hebben gekregen.

Bij het indienen van het aanvraagformulier ontvangen alle kandidaten een aanvraagcode. Kandidaten moeten deze code bewaren en gebruiken bij eventuele verdere communicatie. Indien een kandidaat samen met andere jongeren op reis wil, wordt deze eerste kandidaat de contactpersoon van de groep. De contactpersoon moet de eigen aanvraagcode aan de andere groepsleden doorgeven. Met behulp van de code kunnen de andere groepsleden daarna ook een aanvraag doen en hun persoonsgegevens invullen. 

De overige groepsleden hoeven de quizvragen en de schiftingsvraag niet te beantwoorden, alleen de contactpersoon moet dat doen. Om hun aanvraag te bevestigen, moeten zij echter wel hun persoonsgegevens invullen. De groepsleden moeten aan dezelfde criteria voldoen: 18 jaar oud zijn en legaal verblijven in een van de lidstaten van de Europese Unie of een van de met het Erasmus+-programma geassocieerde derde landen: IJsland, Liechtenstein, Noord-Macedonië, Noorwegen, Servië en Turkije. Kandidaten die aangeven alleen te reizen, kunnen na het indienen van hun aanvraag en voor de deadline toch nog besluiten om samen met vrienden een groep te vormen.

Een groepsaanvraag wordt behandeld als één aanvraag. Alleen de leden van de groep die de code van de contactpersoon hebben gebruikt om zich aan te melden, komen in aanmerking voor deelname. Groepsleden mogen niet apart een aanvraag indienen. 

Groepen mogen bestaan uit personen uit hetzelfde land of verschillende landen.

Per persoon mag maar één aanvraag worden ingediend. Alleen de eerste aanvraag via de Europese Jongerensite komt in aanmerking voor selectie. Een kandidaat mag niet deel uitmaken van verschillende groepen. Als een meervoudige aanvraag wordt ontdekt, geldt alleen de eerste aanvraag via de Europese Jongerensite. 

Jongeren die geselecteerd waren bij een vorige ronde van DiscoverEU en op reis zijn geweest, mogen geen tweede aanvraag indienen. Dit wordt gecontroleerd bij het indienen van de aanvraag. Wanneer het team van DiscoverEU (de Europese Commissie en het EACEA of de externe contractant die namens de Europese Commissie en het EACEA de boekingen maakt) een aanvraag ontdekt van iemand die al eerder een reispas heeft ontvangen, dan wordt die aanvraag geannuleerd.

4. Selectieprocedure en -criteria

Voor elk EU-land is een maximumaantal reispassen vastgesteld. Dat aantal is gebaseerd op de verdeelsleutel voor jongeren van kernactie 1, individuele mobiliteit, van het programma Erasmus+.

De selectie gebeurt op basis van de plaats van legaal verblijf die de kandidaat heeft opgegeven. Heeft een land minder deelnemers dan het voorziene aantal reispassen, dan worden de overige passen verdeeld over de landen waar er te veel kandidaten zijn.

Voor groepen geldt de verblijfplaats van de contactpersoon als de verblijfplaats van de groep. Ook als een groep onderaan de lijst van geselecteerde kandidaten per land staat en het maximumaantal reispassen al bereikt is, wordt de gehele groep geselecteerd.

Zoals gezegd onder de punten 2 en 3 wordt eerst op grond van de geboortedatum en verblijfplaats gecontroleerd of een kandidaat in aanmerking komt voor deelname. Dit gebeurt al automatisch tijdens de aanvraag, maar de gegevens worden naderhand nogmaals gecontroleerd door de contractant die door de Commissie en het EACEA is aangesteld om de boekingen te maken. Wanneer de contractant bij de controle van de identiteitskaart (ID) of verblijfskaart ontdekt dat de kandidaat onjuiste informatie heeft verstrekt, wordt deze van deelname uitgesloten.

Na deze controle wordt gekeken of de kandidaten juist geantwoord hebben op de vijf quizvragen en wat hun antwoord op de schiftingsvraag was. Bij groepen beantwoordt de contactpersoon de quizvragen.

De kandidaten worden vervolgens geordend per plaats van verblijf en gerangschikt volgens het aantal juist beantwoorde quizvragen en het antwoord op de schiftingsvraag.

Na sluiting van de aanvraagperiode worden alle resultaten naar de leden van het selectiecomité gestuurd, die de uiteindelijke selectie maken.

Scoren verschillende kandidaten (individueel of als groep) gelijk en zijn er niet voldoende reispassen beschikbaar voor het betrokken land, dan hanteren de Commissie en het EACEA het principe van “wie het eerst komt, het eerst maalt”. Dit is een voorzorgsmaatregel; deze situatie heeft zich nooit voorgedaan in de vorige aanvraagrondes.

5. Selectiecomité

Aan het einde van de aanvraagronde komt een selectiecomité bijeen dat bestaat uit personeel van de Europese Commissie en het EACEA. Zij bekijken dan de selectieresultaten op grond van de hierboven geschetste criteria en bepalen per land welke kandidaten in aanmerking komen voor een reispas, op grond van de antwoorden op de quiz en de schiftingsvraag. Als de selectie gemaakt is, stellen zij ook een reservelijst op. Kandidaten die op de reservelijst staan, kunnen nog in aanmerking komen voor een reispas als er budget over is of als een geselecteerde kandidaat de aangeboden reispas weigert (zie punt 7).

Op grond van de beoordeling van het selectiecomité nemen de Europese Commissie en het EACEA een besluit over de selectie en maken zij bekend hoeveel reispassen worden uitgereikt, welk budget hiervoor benut wordt, wie een reispas krijgt en wie op de reservelijst staat. 

6. Bekendmaking van de resultaten

Wanneer de selectieprocedure is afgerond, krijgen alle kandidaten een e-mail waarin staat:

 • of zij geselecteerd zijn en op reis mogen
 • of zij niet geselecteerd zijn maar wel op de reservelijst staan

De lijst van geselecteerde kandidaten die op reis mogen vertrekken, wordt doorgegeven aan de contractant van de Europese Commissie het EACEA, die zal zorgen voor de boekingen. De communicatie verloopt verder tussen deze contractant en de geselecteerde kandidaat. Meer informatie hierover staat te lezen in punt 8.

Kandidaten kunnen ook op de Europese Jongerensite met behulp van hun aanvraagcode zelf nagaan of zij geselecteerd zijn voor deelname.

7. Reservelijst

Alle kandidaten die niet geselecteerd zijn, worden op een reservelijst gezet. Wie beter gescoord heeft op de vragen, staat hoger op de lijst. Als de totale waarde van de verstrekte reispassen lager uitvalt dan het maximale bedrag dat ervoor gereserveerd was, kunnen de Europese Commissie en het EACEA alsnog passen uitreiken aan kandidaten die op de reservelijst staan. Elke maand wordt gekeken naar het aantal boekingen en welk deel van het budget daaraan besteed is.

Opname op de reservelijst houdt geen enkel recht tegenover de Europese Commissie of het EACEA in en garandeert niet dat deze kandidaten later alsnog geselecteerd zullen worden.

Het kan zijn dat de contractant contact opneemt met kandidaten op de reservelijst en hen verzoekt zich te registreren op het boekingsplatform om zo een reis te kunnen boeken. Degenen die tegen het einde van het project toch nog in aanmerking komen voor een reispas, hebben geen recht op terugbetaling van eerder gemaakte reizen, noch op verlenging van de periode waarbinnen zij op reis mogen gaan.

8. Boeking en regels voor reizen

De geselecteerde kandidaten moeten hun reis beginnen in een land dat deelneemt aan DiscoverEU (zie punt 2, “Wie komt in aanmerking?”) en reizen naar ten minste één land dat ook deelneemt aan DiscoverEU en een ander land is dan het land van vertrek. De reispas kan in het land van verblijf alleen worden gebruikt voor de heen- en terugreis. Deelnemers kunnen één dag tot één maand op reis gaan. Zij mogen op zijn vroegst op 1 maart 2023 vertrekken en moeten uiterlijk op 29 februari 2024 terugkeren. Tijdens de reisduur van één maand hebben jongeren een bepaald aantal dagen om te reizen. 

De reispassen worden geboekt, gekocht en afgeleverd door de contractant die is aangewezen door de Europese Commissie en het EACEA. Geselecteerde kandidaten mogen niet zelf of via een reisbureau hun reispas kopen. Zelfgeboekte reispassen worden niet terugbetaald. 

De door de Europese Commissie en het EACEA aangewezen contractant neemt contact op met de geselecteerde kandidaten en geeft hun toegang tot een mobiele app. Deze app biedt toegang tot ondersteuning en suggesties die de deelnemers helpen hun traject op te stellen en hun reis voor te bereiden. In de app zal voor alle deelnemers een digitale kortingskaart van DiscoverEU beschikbaar zijn.

Deze kaart biedt een reeks kortingen en voordelen in alle landen van het programma Erasmus+. De contractant kiest de best passende en goedkoopste reisoperatoren.

Normaal gesproken hebben geselecteerde kandidaten de keuze uit twee reisformules:

Flexibel reizen

Vast reizen

De reisdata van de kandidaat blijven flexibel zolang de reispas nog niet geactiveerd is.  De kandidaat geeft aan de contractant door op welke vaste data hij of zij een bepaald vast traject wil afleggen. De data en trajecten kunnen niet meer worden gewijzigd als het ticket eenmaal is geboekt. De gehele reis moet plaatsvinden binnen één maand.
Geselecteerde kandidaten mogen gedurende een periode van maximaal één maand op reis gaan, met een vast aantal reisdagen. Met de flexibele optie kunnen zij zoveel verschillende EU-landen bezoeken als zij willen. Geselecteerde kandidaten mogen in een periode van maximaal één maand naar maximaal twee landen reizen die deel uitmaken van de EU of met Erasmus+ geassocieerde derde landen (zie punt 2) op het moment dat de uitslag van de selectie bekendgemaakt wordt. De landen waar zij doorheen reizen en van waar zij vertrekken, tellen niet mee als bestemming.

Als de reispas eenmaal geactiveerd is, kunnen geselecteerde kandidaten op opeenvolgende dagen reizen of de reisdagen spreiden over de periode van een maand. Zij mogen per trein reizen met Europese spoorwegoperatoren, per veerboot op sommige verbindingen en met andere soorten vervoer die de contractant van de Europese Commissie en het EACEA voor hen kiest. Let op: voor sommige treinen is het nodig of raadzaam te reserveren. De kosten voor de reservering van zitplaatsen zijn niet inbegrepen in de Flexible Travel Pass. Eventuele reserveringskosten en andere kosten onderweg vergoeden de Europese Commissie of het EACEA niet.  

Alle reserveringskosten zijn inbegrepen in de optie voor vast reizen, maar er is een algemene limiet van 251 euro die in acht moet worden genomen. Geselecteerde kandidaten moeten zelf nagaan of hun geplande reis haalbaar is.

Voor beide opties geldt:

 • Er is een budget van 251 euro per persoon, dat alleen in uitzonderlijke gevallen (zie hieronder) overschreden mag worden.

Annuleringen van trajecten worden niet ondersteund. Eventuele toeslagen en andere kosten onderweg vergoeden de Europese Commissie of het EACEA niet. Geselecteerde kandidaten die naar Cyprus, IJsland, Ierland of Malta willen reizen, moeten de contractant hiervan op de hoogte brengen na een speciale oproep aan alle geselecteerde en geboekte deelnemers. Zoals vermeld in bijlage I is er een maximumaantal deelnemers uit Cyprus, IJsland, Ierland en Malta vastgesteld. Driemaal dit maximumaantal geldt voor deelnemers die naar Cyprus, IJsland, Ierland en Malta willen reizen. De vluchten naar deze specifieke bestemmingen worden geboekt volgens het principe van “wie het eerst komt, het eerst maalt”. 

Voor jongeren die wonen in een land dat deel uitmaakt van de Europese Unie of van derde landen die geassocieerd zijn met het programma Erasmus+ (zie punt 2) waar dienstplicht geldt, wordt een afwijking van het vereiste van de reisperiode toegepast. In dat geval kan de reisperiode worden verlengd tot zes maanden na het einde van hun dienstplicht.

9. Transportmiddelen

In principe reizen de deelnemers met de trein. Om zo veel mogelijk jongeren de kans te geven op reis te gaan, laat DiscoverEU in sommige gevallen ook toe per veerboot en bus te reizen, als dat nodig, sneller of korter is, of beter voor het milieu. De deelnemers reizen alleen in de 2e klas.
Alleen in uitzonderlijke gevallen is reizen per vliegtuig toegestaan. Dit geldt voor jongeren die wonen in:

 1. een van de negen ultraperifere gebieden (Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, de Azoren en de Canarische eilanden)
 2. een land of gebied overzee van de EU (Aruba, Bonaire, Curação, Frans-Polynesië, Groenland, Nieuw-Caledonië, Saba, Saint Barthélemy, Sint Eustatius, Sint-Maarten, Saint-Pierre en Miquelon, Wallis en Futuna)
 3. een land dat of een regio die niet bereikbaar is per trein, veerboot of bus
 4. een land waarin de jongeren meer dan 18 uur over land of zee moeten reizen voordat ze de dichtste grens van het land van vertrek kunnen oversteken.

Deze jongeren krijgen één retourvlucht aangeboden. Voor de rest van hun reis vallen zij onder de basisregels (reizen per trein of alternatieve vervoersmiddelen).  

Jongeren uit de ultraperifere regio’s en LGO’s kunnen elke bestemming kiezen die aan de eisen voldoet. Geselecteerde kandidaten die naar de ultraperifere regio’s en LGO’s willen reizen, mogen dat doen voor zover hun reis binnen het budget van 251 euro blijft.

Ook geselecteerde deelnemers die in Cyprus, IJsland, Ierland of Malta wonen, mogen het vliegtuig nemen om naar het Europese vasteland te reizen.

10. Maximale waarde van de reispassen

De geselecteerde deelnemers krijgen alleen een vervoerbewijs naar hun gekozen bestemming(en) en de DiscoverEU-kortingskaart. Alle andere kosten, zoals overnachtingen, maaltijden, verzekeringen en andere kosten in verband met de reis, moeten zij zelf betalen.

Als algemene regel geldt dat deelnemers recht hebben op een reispas ter waarde van maximaal 251 euro. Zij reizen alleen in de 2e klas/economy. Het bedrag kan alleen hoger zijn voor:

 • geselecteerde deelnemers die vanuit de ultraperifere gebieden van de EU en de landen en gebieden overzee naar het Europese vasteland reizen. Wanneer zij op het Europese vasteland zijn, gelden de algemene regels.
 • geselecteerde deelnemers die niet uit de bovengenoemde gebieden komen, maar alleen met het vliegtuig naar het Europese vasteland kunnen reizen. Wanneer zij op het Europese vasteland zijn, gelden de algemene regels.
 • In sommige specifieke gevallen (bv. deelnemers die op andere eilanden van landen van het programma Erasmus+ wonen) kunnen deelnemers op individuele basis toestemming krijgen voor een extra reis per trein/veerboot/bus.

geselecteerde deelnemers met beperkte mobiliteit en/of speciale behoeften: de kosten voor specifieke hulp (een begeleider, blindengeleidehond enz.) worden gedekt op grond van een geldig bewijs dat er behoefte is aan speciale maatregelen, volgens de regels in het land waar de deelnemer woont.

11. Indicatieve planning

Start van de aanmeldingen dinsdag 11 oktober 2022, 12.00 uur Brusselse/Amsterdamse tijd
Einde van de aanmeldingen dinsdag 25 oktober 2022, 12.00 uur Brusselse/Amsterdamse tijd
Selectiecomité november 2022
Kennisgeving van de uitslag van de selectie januari 2023
Eerste vertrekdatum 1 maart 2023
Laatste terugreis 29 februari 2024

12. Terugtrekking en annulering van de reis door geselecteerde deelnemers

Elke reispas staat op naam en kan niet aan een andere persoon worden overgedragen. De naam op de reispas kan niet worden gewijzigd.

Indien een geselecteerde kandidaat zich om welke reden dan ook terugtrekt voordat de contractant van de Europese Commissie en het EACEA de reispas heeft geboekt, zal zijn/haar reispas aan de persoon bovenaan de reservelijst worden gegeven. Geselecteerde kandidaten worden verzocht de contractant hiervan op de hoogte te brengen voordat de boeking plaatsvindt.

Indien een lid van een groep (contactpersoon of groepslid) zich terugtrekt voordat de externe contractant de reispassen heeft geboekt, heeft dat geen gevolgen voor de andere groepsleden. De rest van de groep kan alsnog volgens plan op reis vertrekken. De persoon die zich heeft teruggetrokken kan echter niet worden vervangen. De persoon bovenaan de reservelijst ontvangt dan de beschikbaar gekomen reispas.

Groepsleden mogen besluiten apart te gaan reizen. Dit heeft geen invloed op de reis van de rest van de groep.

De reispas kan niet worden geruild of uitbetaald. De flexibele reispas heeft geen vaste startdatum, zodat reizigers zelf kunnen bepalen wat hun eerste reisdag wordt.

Bij vast reizen gelden bij eventuele annuleringen of wijzigingen de voorwaarden van de vervoerder. Eventuele kosten zijn voor rekening van de deelnemers.

13. Overmacht

Indien een deelnemer zijn of haar reis moet onderbreken vanwege een uitzonderlijke situatie of gebeurtenis waar hij of zij geen invloed op heeft en die niet veroorzaakt is door zijn of haar fout of nalatigheid, kan er een nieuwe reispas verstrekt worden. De contractant van de Europese Commissie en het EACEA zal dergelijke gevallen op individuele basis beoordelen.

14. Verslag uitbrengen over de reis

De Europese Commissie wil graag van de geselecteerde jongeren vernemen hoe hun DiscoverEU-reis geweest is en moedigt hen aan hun ervaringen en avonturen te delen. Daarom worden alle deelnemers ambassadeurs van DiscoverEU. Zij worden gevraagd verslag uit te brengen over de reis, bijvoorbeeld via sociale media zoals Instagram, Facebook of Twitter of door een presentatie te houden op hun school of in hun woonplaats. De mobiele app maakt het mogelijk een gepersonaliseerde kaart op te maken van de reisroute met statistieken (zoals het aantal genomen treinen, het aantal bezochte landen en CO2-besparingen). Deze kaart kan vervolgens aan het einde van de reis worden gedeeld en op sociale media worden geplaatst. 

Wij vragen deelnemers lid te worden van de Facebook-groep #DiscoverEU De deelnemers moeten daarnaast na afloop van hun reis een online-enquête invullen die door de externe contractant wordt georganiseerd. Na afloop krijgen ze een certificaat van deelname dat automatisch wordt aangemaakt en waarop staat welke ervaringen en kennis ze dankzij hun deelname aan DiscoverEU hebben opgedaan.

15. Visa 

Afhankelijk van je nationaliteit en je geplande reisroute (buiten het Schengengebied), heb je wellicht een of meer visa nodig. De afgifte van visa is een bevoegdheid van de verscheidene landen. Wij raden de deelnemers aan om ruim van tevoren informatie in te winnen bij officiële bronnen en een visumaanvraag in te dienen. De afgifte van visa kan enkele weken in beslag nemen. De reisapp van DiscoverEU en de helpdesk zullen daarbij helpen. Het is in ieder geval de verantwoordelijkheid van de deelnemers om vóór hun reis over de nodige documenten te beschikken. 

De Europese Commissie, het EACEA en de contractant kunnen geen invloed uitoefenen op de beslissingen van de nationale autoriteiten inzake visa.

De kosten van afgifte van visa worden door DiscoverEU gedekt. 

Wanneer een ziektekostenverzekering verplicht is voor het verkrijgen van een visum, wordt deze door de contractant aangeboden. De kosten hiervoor worden door DiscoverEU gedekt.  

16. Verzekering

De deelnemers wordt aangeraden een passende ziektekosten- en reisverzekering voor de volledige duur van de reis af te sluiten. Bij je nationale ziekteverzekering kan je een Europese zorgpas/ziekteverzekeringskaart (EHIC) aanvragen. Daarmee ben je tijdens je reis ook in andere EU-landen verzekerd. 

Maar deze dekt mogelijk niet alle kosten. Repatriëring en specialistische hulp zijn bijvoorbeeld niet altijd verzekerd. Daarom is een aanvullende (reis)verzekering aan te raden.  

17. Afwijzing van aansprakelijkheid

De Europese Commissie, het EACEA en hun externe contractant zullen alleen de reispassen, de kortingskaarten en, in voorkomend geval, de kosten voor de afgifte van visa verstrekken, zoals hierboven uiteengezet. Alle andere kosten, zoals overnachtingen, maaltijden, basisverzekering en andere kosten in verband met de reis, moeten de deelnemers zelf betalen.

De Europese Commissie, het EACEA en hun externe contractant zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt of geleden door een van de deelnemers aan DiscoverEU, noch voor schade aan derden als gevolg van of tijdens de uitvoering van de activiteiten in het kader van DiscoverEU.

De Europese Commissie, het EACEA en hun externe contractant zijn niet aansprakelijk voor materiële of fysieke schade geleden door een van de deelnemers of begeleiders tijdens de reis of gedurende het verblijf.

Of de beoogde reis mogelijk is, hangt af van het budget, het tijdstip en de beschikbaarheid van reispassen. Het reisplan kan daarom moeten worden veranderd, en de externe contractant die door de Europese Commissie en het EACEA is aangesteld, kan niet garanderen dat de beoogde reis volgens plan kan worden gemaakt.

De deelnemers wordt aangeraden een passende ziektekosten- en reisverzekering voor de volledige duur van de reis af te sluiten. Bij je nationale ziekteverzekering kan je een Europese zorgpas/ziekteverzekeringskaart (EHIC) aanvragen. Daarmee ben je tijdens je reis ook in andere EU-landen verzekerd. Maar deze dekt mogelijk niet alle kosten. Repatriëring en specialistische hulp zijn bijvoorbeeld niet altijd verzekerd. Daarom is een aanvullende (reis)verzekering aan te raden. De Europese Commissie en het EACEA behouden zich het recht voor om de regels onder de punten 10 en 11 in geval van uitzonderlijke omstandigheden te wijzigen.

18. Toepasselijk recht

Op deze wedstrijd is het EU-recht van toepassing. Het Hof van Justitie van de Europese Unie is exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil tussen de Unie en elke begunstigde over de uitleg, de toepassing of de geldigheid van deze wedstrijd, voor zover er geen minnelijke schikking kan worden bereikt.

19. Gegevensbescherming

De gevraagde gegevens worden alleen gebruikt voor de selectie van de kandidaten, voor het boeken van de reispassen en voor andere diensten in het kader van DiscoverEU, zoals de DiscoverEU Learning Cycle of promotiecampagnes van DiscoverEU. In dat geval kan er met de kandidaat contact worden opgenomen door de Europese Commissie en organisaties namens de Commissie, inclusief het EACEA, de nationale agentschappen van Erasmus+ en Eurodesk.

Alle persoonsgegevens worden door de Europese Commissie en het EACEA verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 (die Verordening (EG) nr. 45/2001 vervangt) en de aan de functionaris voor gegevensbescherming van de Europese Commissie verstrekte informatie over verwerkingen (algemeen toegankelijk in het register van de functionaris). Op de verwerking van de gegevens wordt toegezien door de verwerkingsverantwoordelijken (“data controllers”) van de Europese Commissie en het EACEA in het kader van de wedstrijd, de uitvoering en follow-up daarvan, en de bescherming van de financiële belangen van de EU.

In de privacyverklaring voor DiscoverEU staat hoe de persoonsgegevens worden gebruikt en beschermd. De privacyverklaring die geldt voor DiscoverEU is te vinden op: https://europa.eu/youth/privacy_nl

Kandidaten hebben op elk moment recht zich tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming te wenden.

20. Klachten

Op de website van de contractant die in opdracht van de Europese Commissie en het EACEA de boekingen uitvoert, is een klachtenformulier beschikbaar. Geselecteerde kandidaten worden hierop gewezen wanneer hun reispassen geboekt worden.