Skip to main content

DiscoverEU

ААко си на 18 години и живееш в държава по програма „Еразъм+“, време е да разшириш зоната си на комфорт.

Видеоклипове

Валентина от Франция

Споделя своя опит с DiscoverEU в два видеоклипа

 

Среща на DiscoverEU в европейската зелена столица Неймеген — юли 2019 г.

Младите пътешественици по инициативата DiscoverEU участваха в двудневна среща, посветена на устойчивостта.

 

Мая от Хърватия

Разказва за своето пътуване с DiscoverEU: организацията на пътуването, доброволческото преживяване на фестивала „Джордже Енеску“ и нейните съвети за желаещите да участват приключението!

 

Марчело от Италия

Участник в „Европейска седмица на младежта 2019“ в Европейския парламент в Брюксел и в заседанието, посветено на DiscoverEU.

 

Наталия от Чехия

Участник в срещата за DiscoverEU в Туусула, Финландия.

 

Андрея от Румъния

Участник във фестивала „Енеску“ в Румъния и в срещата с доброволците от DiscoverEU на фестивала.